Régió
Kép: travelguide.sk

Sok a metángáz a komáromi termálvízben, robbanásveszély is lehet

V. Krasznica Melitta

2018. február 23. 16:08

Komárom | Tíz éve nincs gáztalanító berendezés a fürdőben, szellőztetéssel oldják meg a problémát.

„A komáromi termálvíz magas metángáztartalma miatt bizonyos körülmények szerencsétlen összjátéka során akár robbanás is bekövetkezhet a strandfürdőben. Ha nem oldódik meg a probléma, azaz nem tudjuk izolálni a metánt, be kell zárnunk a fürdőt” – mondta Nagy Tamás, a strandfürdőt üzemeltető Comorra Servis városi járulékos szervezet igazgatója. A tarthatatlan helyzetre többször figyelmeztette a városvezetést és a képviselő-testületet, de nem született megoldás.

Tíz éve leszerelték

2008-ban leszerelték az addig működő gáztalanító berendezéseket. A fürdő akkori vezetése szerint nem volt akkora a gázmennyiség, hogy szükség lett volna rá; nem mellesleg, a gáztalanító működtetéséért és karbantartásáért havi 70–100 ezer koronát fizetett a fürdő az azt végző cégeknek. Tíz éve gáztalanító nélkül üzemel a fürdő, a gázeltávolítást pedig szellőztetéssel oldják meg; mivel a metán könnyebb, mint a levegő, könnyen távozik. Nagy Tamás 2013-ban került a Comorra Servis élére, és egy 2011-ből származó analízisre hivatkozva arra hívta fel a testület figyelmét, hogy mégis gond lehet a gázzal; 2016-ban ő is vizsgálatot végeztetett, ami igazolta, hogy szükség van a gáztalanítóra.

Ugyanaz nyert

Az igazgató közbeszerzést írt ki a műszer megvásárlására – meglett a nyertes is, a magyarországi, mindszenti Riáma First Kft. –, majd a testülettől 100 ezer euró támogatást kért a műszer megvásárlására. A 217 ezer eurós vételár (áfa nélkül) maradék részét a kitermelt áramból és hőből keletkező nyereségből akarták fedezni. 2017 márciusában a képviselők jóváhagyták a kérvényt a dotációra, ám még mielőtt a polgármester aláírta volna a határozatot, Nagy Tamás formai okok miatt kérte annak annullálását. Szeptemberben viszont újabb közbeszerzést írt ki, ezúttal már elektronikus formában, amelynek győztese ugyancsak a Riáma First Kft. lett, a vételár pedig 208 ezer euró (áfa nélkül); a társaságnak a szerződés szerint 2018. január végéig kellett volna leszállítania és beszerelnie a berendezést; ezt a határidőt később március végéig meghosszabbították.

2018. február 10. 19:02

Hatszázezer euróért eladó a szecessziós Lehár-épület Komáromban

Hűtlen kezelés?

Nagy Tamás idén januárban újabb kéréssel fordult a képviselő-testülethez, amelyben ismét kérte a 100 ezer eurót a műszer megvásárlására (majd az összeget 79 ezer euróra, a vételár harmadára módosította). Az önkormányzat a februári testületi ülésen döntött az idei évre vonatkozó, 250 ezer eurós beruházási pénzcsomag tételes elosztásáról, amibe a gáztalanító nem került bele. A városi hivatal jogi osztálya viszont jogi véleményt dolgozott ki a Comorra Servis és a Riáma First Kft. közti szerződésről. A jelentés megállapítja, hogy Nagy Tamás a város mint alapító, illetve a képviselő-testület tudta és beleegyezése nélkül írt ki közbeszerzést, és anélkül kötött szerződést a nyertes pályázóval, hogy erre lett volna költségvetési fedezete. Az anyag kidolgozója szerint felmerül a hűtlen kezelés és a hatáskörrel való visszaélés bűncselekményének gyanúja. Nagy Tamás visszautasítja ezeket a gyanúsítgatásokat. „A közbeszerzés kiírására hatáskörömből eredően jogom volt, ezt a jogászi szakvéleménnyel is alá tudom támasztani” – mondta.

Jó szándék és jog

Keszegh Béla alpolgármester szerint nem lehet vitatni, hogy Nagy Tamást a jó szándék vezérelte, de nem lehet figyelmen kívül hagyni a törvényeket. „Városi tulajdonról van szó, ezért az önkormányzat jóváhagyására van szükség, amit az igazgató tavaly márciusban meg is kapott, de akkor ő maga kérte a határozat teljesítésének leállítását – mutatott rá az alpolgármester. – Másodszor is a testület elé kellett volna terjesztenie az anyagot, még mielőtt kiírja a közbeszerzést, és szerződést köt a céggel, nem pedig utólag – szinte falhoz szorítva a testületet – kérni a támogatást. Vannak egyéb tisztázatlan kérdések is, például a pénzügyi modell. Az igazgató a kitermelt áramból finanszírozná a törlesztőrészleteket, de Szlovákiában nem lehet az ilyen áramot visszajuttatni a hálózatba. Ezeket a részleteket is tisztázni kell.” Kérdésünkre, hogy a testület miért nem foglalkozott korábban a gáztalanító kérdésével, ha a probléma évek óta létezik, az alpolgármester megjegyezte: míg 2008-ban olyan szakvéleményt nyújtott be az akkori igazgató, hogy nincs akkora gázmennyiség, ami veszélyes lenne, az újabb szakvélemények mást mutatnak. „Nekünk is érdekünk, hogy ne legyen gond a fürdő működtetésével, de az egyes lépéseknek összhangban kell lenniük a törvényekkel” – tette hozzá.

Fő a biztonság

„A gáztalanító beszerelésekor nem is a nyereség, hanem a fürdőlátogatók biztonsága az elsődleges szempont – szögezte le Nagy Tamás. – A magas gáztartalom miatt nem lehet mérni a kitermelt víz mennyiségét, ami törvényből adódó kötelességünk. Én csak a harmadik helyre tenném a bevételt, amit az áram és a hőtermelés jelent. A vízben egyébként annyi gáz van, amennyivel óránként 30 kW villamosáramot és 60 kW hőt lehet előállítani. Az a Riáma First Kft. feladata, hogy megszerezze az engedélyt az áramelosztó szolgáltatótól az áram visszajuttatására a hálózatba. Amíg nem tud ilyen engedélyt felmutatni, nem fizetünk a műszerért. A megtermelt áramot a fürdő, a Panoráma Szálló és a kemping teljes mértékben fel tudná használni, nem is kell visszajuttatni a rendszerbe.” Az igazgató szeretné, ha a testület minél előbb döntene a kérdésben, ezért arra kéri a polgármestert, hívjon össze rendkívüli ülést.

Ki van a háttérben?

Nem hivatalos értesülés szerint a huzavona hátterében egy másik, helyi piaci szereplő áll, amelyik szintén érdekelt lenne a gáztalanító leszállításában és működtetésében, ám egyik versenytárgyalásba sem jelentkezett.

Önnek ajánljuk