Drupal http://ujszo.com/rss.xml hu Előzés közben szenvedett súlyos balesetet a motoros http://ujszo.com/regio/elozes-kozben-szenvedett-sulyos-balesetet-a-motoros <span property="schema:name">Előzés közben szenvedett súlyos balesetet a motoros</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/105" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Hegedűs Norbert</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-19T14:10:14+00:00">2019. 09. 19., cs - 16:10</span> <div><time datetime="2019-09-19T14:16:11Z">2019. szeptember 19., csütörtök - 16:16</time> </div> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/lead_image/70876959_464209520843702_3569204031559565312_o.jpg?itok=7u4J0vAZ" width="100" height="75" alt="motorosbaleset" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div> <div><a href="/regio" hreflang="hu">Régió</a></div> </div> <div> <div>Friss ikon</div> <div>Off</div> </div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://ujszo.com/regio/elozes-kozben-szenvedett-sulyos-balesetet-a-motoros" data-a2a-title="Előzés közben szenvedett súlyos balesetet a motoros"><div class="a2a_kit a2a_default_style"><a class="a2a_button_twitter_tweet" data-url="http://ujszo.com/rss.xml" data-via="AddToAny"></a></div><script async src="//static.addtoany.com/menu/page.js"></script></span> <div> <div>Törzs</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p>A baleset Ispáca (Špačince) mellett történt a Nagyszombati járásban.</p> <p>A 41 éves motoros az egyenes úton akart megelőzni egy autót, de a manőver közben hozzáért a kocsihoz, elvesztette az egyensúlyát, lehajtott az útról és felborult.</p> <p>A férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.</p> <p>Az autót egy nő vezette, az ő szervezetében nem mértek alkoholt.</p> <p>A rendőrség vizsgálja az ügyet.</p></div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Bevezető</div> <div><p>A mezőn végezte súlyos sérülésekkel egy sikertelen előzési kísérlet után a motoros.</p></div> </div> <div> <div>Címkék</div> <div> <div><a href="/baleset" property="schema:about" hreflang="hu">baleset</a></div> <div><a href="/rendorseg" property="schema:about" hreflang="hu">rendőrség</a></div> </div> </div> <div><div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-comments fb-comments-fluid" data-href="http://ujszo.com/rss.xml" data-num-posts="15" data-width="620" data-colorscheme="light"></div></div> <div> <div>Rovatoldalon kiemelt</div> <div>Nem kiemelt</div> </div> <div> <div>Komment kikapcsolva</div> <div>Bekapcsolva</div> </div> <div> <div>Bevezető mint galéria</div> <div>Ki</div> </div> <div> <div>Szerző</div> <div>TASR</div> </div> Thu, 19 Sep 2019 14:10:14 +0000 Hegedűs Norbert 608290 at http://ujszo.com Lépésekben bölcsességtől bölcsességig http://ujszo.com/kultura/lepesekben-bolcsessegtol-bolcsessegig <span property="schema:name">Lépésekben bölcsességtől bölcsességig</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/177" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Macsicza Mark</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-19T12:56:58+00:00">2019. 09. 19., cs - 14:56</span> <div><time datetime="2019-09-19T13:11:35Z">2019. szeptember 19., csütörtök - 15:11</time> </div> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/lead_image/Sarcangelium.jpg?itok=kLCKqzdH" width="81" height="100" alt="cs" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div> <div><a href="/kultura" hreflang="hu">Kultúra</a></div> </div> <div> <div>Friss ikon</div> <div>Off</div> </div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://ujszo.com/kultura/lepesekben-bolcsessegtol-bolcsessegig" data-a2a-title="Lépésekben bölcsességtől bölcsességig"><div class="a2a_kit a2a_default_style"><a class="a2a_button_twitter_tweet" data-url="http://ujszo.com/rss.xml" data-via="AddToAny"></a></div><script async src="//static.addtoany.com/menu/page.js"></script></span> <div> <div>Törzs</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p>Mindenekelőtt akiket idéz: Füst Milán, Hamvas Béla – e kettő nyugodtan tartható a szerző szellemi ősének is. Persze, a magyar bölcselet és tudomány palettája sokkal bővebb, szinte kimeríthetetlenül színes, példaként elég csak Gazdag László közgazdászt vagy Papp Lajos kardiológust említeni. De Macsovszkynál még ennél is szélesebb a skála: idézi Katona Klárit, az Omegát, az LGT-t, persze csupa olyan szövegdarabok közül válogat, amelyek illenek könyvébe és könyve gondolatmenetébe. Mi sem természetesebb, mint hogy a szlovák irodalom képviselői is bőven idézettek, hiszen a mű alapvető szellemi vízgyűjtő területébe ők is beletartoznak, egy Sloboda, egy Švantner, egy Vámoš – mind emblematikus figurák. Amiként a világirodalom nagy bölcselői is: Nietzsche, Simone Weil, Cioran, Mallarmé, Žižek – a sor hosszan folytatható.</p> <p>A Sarcangelium címről a kötetzáró megjegyzés azt írja, hogy nem csupán a szarkazmus szó rejlik benne, hanem a szarka is, mely magyar szó (olyan madár, mely antropomorf értelemben lop), na és végül a szar (szlovákul: hovno). Nagyjából így is van: a gondolatok, vallások, mítoszok, eszmék, hiedelmek stb. meglehetősen szarkasztikus szemszögből merülnek fel és kerülnek az olvasó elé, s döntő többségük idézet, vagyis innen-onnan összeválogatott nézetek tárháza. Az érzékenyebb vagy valamilyen értelemben érintett, a témában érdekelt olvasóra pedig magasról tesz, ennyiben tehát a címből eredeztethető harmadik szó is rendben van. Amúgy pedig a sarc a sacr két betűjének felcserélésén alapszik: a szakra szent dolgokat vagy szent szokásokat jelent. A Sarcangelium innen nézve szentnek tartott dolgok és szokások kifordítása, kiforgatása.</p> <p>Alapfokon persze bölcsességekre épül a mű, némelyik bölcsesség további bölcsességekhez vagy kommentárokhoz vezet, némelyiket hosszas gondolkodás, kommentálás és lamentálás előzi meg. A bölcsességek közt akadnak szentenciák is: „A jó utazó nem tudja, hová tart, a tökéletes utazó nem tudja, honnan indult.” Vagy: „Az irigység, mondja Cioran, a legtermészetesebb és egyúttal leguniverzálisabb érzés: még a szentek is irigykednek egymásra.” Macsovszky kiinduló- vagy elrugaszkodási pontokként használja ezeket a szentenciákat, tovább variálja őket, saját vagy ismét csak másoktól idézett szövegrészekkel toldozgatja-foldozgatja, mozgatja őket előre-hátra, minden irányba. A legtöbb azonban végül nem záródik le, hanem függő helyzetben marad: az olvasó vagy elfogadja ezeket a felkínált útvonalakat, vagy vitába száll némelyik stációjával – így aztán önkéntelenül felveszi a szerző által odadobott kesztyűt, stílust és gondolkodáslogikát, s maga is utazóvá válik, bölcsességtől bölcsességig.</p> <p>A mű formailag 23 fejezetre oszlik (ami prímszám), valójában van egy 0-dik is, tehát a fejezetekből összesen 24 van; minden fejezet számozott bekezdésekből (mondatcsoportokból, szakaszokból) áll, minden első szakasz a fejezet számától indul – tehát a 20. fejezet első számozott bekezdése 20-assal kezdődik. Az utolsó, a 23. passzus visszafelé számozott: a 23-ik szakasszal kezdődik s a 0-dikkal zárul. Nyitott mű ez, afféle páternoszter: amikor a végére érünk, az elejére utal és utasít, s valóban, kezdhetjük elölről, most már a könyv teljes ismeretében. A fejezeteket egyébként passzusoknak nevezi (szlovákul: pasus), a kifejezés a latin – lépés, nyom jelentésű – passus szóból ered. Innen az is belátható, hogy számolni, számmal ellátni a lépéseket, nyomokat lehet, a passzus tehát mindenképp telitalálat. Minden bekezdést megelőző szám után kettőspont van:<br /> „mintha azt, ami a szám után következik, a szám mondaná” (5. passzus, 31. szakasz).<br /> Önmagát pedig szerényen – és költőien – e fragmentumokból álló kézikönyv összeállítójának nevezi, másutt utazónak, „e mondatok révészének”, „idegen gondolatok néhai pásztorának”, „e szétszéledt csorda őrzőjének”, „szócsordák pásztorának”, „e szövegkarámok gondnokának”, „ennek a versnek az írója”, „e gondolati séták írója” stb., hogy csak a költőieket idézzük. Műve meghatározásával megnevezi a címzetteket, az olvasóit is, s amennyire leleményes, annyira játékos is: „a bátortalan patológusok kézikönyve”, „a kezdő botanikusok bátortalan kézikönyve”, „ennek a kezdő pszichológusok számára íródott breviáriumnak a szerkesztője” stb. – az utolsó már nagyon rímel Macsovszky eddigi utolsó könyvének címére.</p> <p>Ami a műfajt illeti, mondanám, hogy szentenciák, aforizmák, evangéliumok, tanítások, feljegyzések – ám ez mind félrevezető volna, hiszen nem valamiféle füveskönyvről vagy bölcsességek tárházáról, okos kézikönyvecskéről van szó (melyek egyszer s mindenkorra lezárják az értelmezés lehetőségeit), hanem és főképp provokatív kérdésekre adott meglepő válaszok, melyek újabb kérdések felé nyitják meg a művet, s az így valóban a lehető legnyitottabb, vitára késztet, továbbgondolásra vagy ellenkezésre sarkall. Másfelől nézve ezek versek, köztük a 28–31. oldali litánia egyenest megfoghatatlanul szép és eredeti.</p> <p>Éppen az a legjellemzőbb vonása a könyvnek, hogy képes szabad asszociációk mentén haladni, nem egy irányba tartani, hanem ciklikusan körüljárni valamilyen témát: például a kereszténységet, a nők egyenjogúságát, a patriarchátust, a posztmodern ember típusát, az egyetemességet, a stilisztikát stb., a témák mind kellően attraktívak ahhoz, hogy érdemesnek tartsuk őket megvitatni. (Attraktívnak tartom pl. a vessző használatára vonatkozó szakaszokat is.) Macsovszky néha versnek, eposznak, feljegyzéseknek nevezi ezeket a számozott szakaszokat. Lássunk is egyet hamarjában, hogy képet alkothassunk a szöveg disputajellegéről, vegyünk például egy olyan részt, mely a keresztényekkel foglalkozik: „Nem egy keresztény, amikor az evangéliumokat olvassa (noha nem olvassa őket sem túl lassan, sem túl gyorsan), nem tudja, mit olvas, ezért nem is haragudhatunk rá, hogy amikor valamit cselekszik, akkor nem tudja, mit cselekszik.” (11, 48) Mint minden költői műben, itt is nagy hangsúlyt kap a nyelv, a jelentés, a kifejezés, a szó. Lássunk erre is egy eredeti példát: „Anglické slovo soul môže znamenať dušu i ducha. Takisto aj maďarské slovo lélek (odvodené od lélegez – dýcha) môže znamenať ducha aj dušu. Duch svätý sa po maďarsky povie Szentlélek – Svätá duša.” (12, 59) Môže, tehetjük hozzá, de nem feltétlen, hiszen a magyar is megkülönbözteti a lélek (psziché) szót a szellemtől (pneuma). Más kérdés, hogy régebbi bibliafordításokban tényleg a lélek kifejezés dominál, a szellem rovására. Lássunk egy szakmait (költőit) is: „A költőnek, Mallarmé szerint soha nem szabad a korához alkalmazkodnia, s korát átmenetinek kellene tartania. E becses tanulságok gyűjtője szerényen megjegyzi, hogy minden kor átmeneti, vagyis a költőnek nem szabad az átmenetiséghez alkalmazkodnia.” (7, 43)</p></div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--image-text paragraph--view-mode--default"> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/image_entities/Peter_Macsovszky.jpg" width="2030" height="1969" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div><p>1966-ban született Érsekújvárban.<br /> Író, szerkesztő, műfordító. Elsősorban szlovákul publikál, magyar nyelvű kötetei a Kalligramnál jelentek meg.<br /> Munkásságát számos szakmai díjjal ismerték el. 2007-ben ő vehette át a Mészöly Miklós-díjat, 2016-ban Tantalópolis című kötetével elnyerte a legnagyobb presztízsű szlovák irodalmi elismerést, az Anasoft Litera díjat.<br /> Az utóbbi években Brazíliában, mostanság Ausztráliában él.</p></div> <div> <div>Cím</div> <div>Macsovszky Péter/Peter Macsovszky</div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p>Sajnos, nem világos, miért tartja fontosnak Macsovszky a szakma (a kritika) elleni sablonos, sztereotip kirohanásokat, amilyen a következő is: „Amikor a kritikus a szöveg zavarosságáról, érthetetlenségéről, unalmasságáról, érdektelenségéről beszél, elsősorban a saját nehézségeiről beszél, és a kontroll szükségességéről, ha már nem a maga feletti kontrolléról, legalább azokéról, akiket irigyel.” A kritikus irigysége (inkompetenciája, impotenciája, a kritikus mint elvetélt szerző stb.) olyan toposz, mellyel irodalmár nem vitatkozik. Hamis, olcsó bölcsesség, nem érdemes vele dialógusba lépni, szerintem. Van ennek egyébként egy ellenkező előjelű, hasonlóan problematikus pandanja: amikor az irodalomtudományt, irodalomtörténetet és kritikát kárhoztatják vélt hegemóniájáért, mondván, hogy a „mindenható kritikusok” szerint csak az az irodalom, amit ők arra érdemesnek és a kánonba beemelendőnek tartanak, minden egyéb alkotás kiesik a rostán. Erről is azt tartom, amit Márai az öltözködésről: nem kell vele foglalkozni.</p> <p>Látható az is, hogy nehéz lenne lefordítani ezt a könyvet, mely a maga szlovák nyelvi és szellemi közegében keletkezett és éli világát, belegondolni is rossz, mekkora munka volna visszafordítani eredetibe (visszakeresni magyarul) például Füst Milán gondolatait, több ezer oldalt kellene újraolvasni. Macsovszky Péternek alighanem Farnbauer Gábor példáját kellene követnie, aki ahelyett, hogy szlovákra fordította volna művét, inkább írt helyette egy hasonlót szlovákul.</p> <p>Van egyébként a szerzőnek egy újabb, ehhez hasonló, de nagyobb terjedelmű gyűjteményes munkája is, mely a Breviárium az utolsó pszichológusok számára (Breviár pre posledných psychológov) címet viseli – rengeteg magyar adalékkal, nézettel és ismerettel, ebben Farnbauer Gábort is idézi –, ezt a terjedelmes művet is ajánlom mindenkinek, aki a pszichológia, a pszichoterápia, a szellemtörténet iránt érdeklődik. Egyáltalán: Macsovszky Péter (és Peter Macsovszky) valamennyi munkája érdemes arra, hogy kézbe vegyük és elmerüljünk benne.</p> <p>Peter Macsovszky: Sarcangelium<br /> Vlna – Drewo a srd, 2018<br /> 138 oldal</p></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Bevezető</div> <div><p>Előre is elnézést kérek mindenkitől, hogy nem magyar könyvet ajánlok. De több okom is van rá: egyfelől bizonyos műveket jobb eredetiben olvasni, másfelől mit tegyünk, ha (egyelőre) nincs magyar fordításuk – Macsovszky Péter pedig kétnyelvű szerző, szlovákul és magyarul is ír, igaz, legutóbbi magyar könyve jó egy évtizeddel ezelőtt jelent meg. (Közben begyűjtötte az összes lehetséges szlovák irodalmi és műfordítói díjat, megérdemelten.) Ennek a most ajánlott könyvének is, mint csaknem mindegyik szlováknak, számos magyar vonatkozása van.</p></div> </div> <div> <div>Címkék</div> <div> <div><a href="/konyvespolc" property="schema:about" hreflang="hu">könyvespolc</a></div> <div><a href="/peter-macsovszky" property="schema:about" hreflang="hu">Peter Macsovszky</a></div> </div> </div> <div><div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-comments fb-comments-fluid" data-href="http://ujszo.com/rss.xml" data-num-posts="15" data-width="620" data-colorscheme="light"></div></div> <div> <div>Rovatoldalon kiemelt</div> <div>Nem kiemelt</div> </div> <div> <div>Komment kikapcsolva</div> <div>Bekapcsolva</div> </div> <div> <div>Bevezető mint galéria</div> <div>Ki</div> </div> <div> <div>Szerző</div> <div>Csanda Gábor</div> </div> Thu, 19 Sep 2019 12:56:58 +0000 Macsicza Mark 608282 at http://ujszo.com Totális háborúval fenyeget az iráni külügyminiszter http://ujszo.com/kulfold/totalis-haboruval-fenyeget-az-irani-kulugyminiszter <span property="schema:name">Totális háborúval fenyeget az iráni külügyminiszter</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/105" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Hegedűs Norbert</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-19T12:05:44+00:00">2019. 09. 19., cs - 14:05</span> <div><time datetime="2019-09-19T12:05:44Z">2019. szeptember 19., csütörtök - 14:05</time> </div> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/lead_image/Persian%20Gulf%20Tensions334123.jpg?itok=zmzq9QtQ" width="100" height="67" alt="Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div> <div><a href="/kulfold" hreflang="hu">Külföld</a></div> </div> <div> <div>Friss ikon</div> <div>Off</div> </div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://ujszo.com/kulfold/totalis-haboruval-fenyeget-az-irani-kulugyminiszter" data-a2a-title="Totális háborúval fenyeget az iráni külügyminiszter"><div class="a2a_kit a2a_default_style"><a class="a2a_button_twitter_tweet" data-url="http://ujszo.com/rss.xml" data-via="AddToAny"></a></div><script async src="//static.addtoany.com/menu/page.js"></script></span> <div> <div>Törzs</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p>"Nem habozunk megvédeni területünket" - szögezte le Zaríf egy interjúban.</p> <p>A külügyminiszter ugyanakkor nyomatékosította: Teherán szeretné elkerülni a konfliktust, és kész megbeszélést folytatni Szaúd-Arábiával, illetve az Egyesült Arab Emírségekkel. Azonban jelezte: Washingtonnal mindaddig nem tárgyalnak, amíg a 2015-ös atomalkunak megfelelően fel nem függesztik az Iránnal szembeni szankciókat. Donald Trump amerikai elnök tavaly májusban felmondta a nukleáris megállapodást.</p> <p>Az iráni diplomácia vezetője tagadta, hogy Teheránnak köze lett volna a szaúdi olajlétesítmények elleni hétvégi támadáshoz, ami drámai feszültséget eredményezett a térségben.</p> <p>"Tudom, hogy nem mi tettük" - mondta. A jemeni húszi lázadók "közleményben tudatták, hogy ők voltak" - tette hozzá.</p> <p>Ezzel szemben amerikai és szaúdi tisztségviselők azzal vádolták meg Teheránt, hogy köze volt az incidenshez.</p> <p>A húszi lázadók ellen harcoló, szaúdi vezetésű koalíciót irányító Turki al-Máliki az eddigi vizsgálatok eredményeire hivatkozva azt mondta: iráni eredetűek voltak a szaúdi olajterminálokra kilőtt fegyverek. A nyomozás jelenlegi állása szerint a támadásokat a királyságtól északra fekvő területekről, nem pedig a délnyugatra található Jemenből indították - fűzte hozzá.</p> <p>Trump eközben felszólította a védelmi minisztériumot, hogy tervezzék meg az esetleges válaszcsapásokat. Az amerikai elnök jelezte: az Egyesült Államok harcra kész, és Szaúd-Arábiára vár, hogy döntsön a továbbiakról.</p> <p>Az iráni külügyminiszter interjújában a racionalitást és a megfontoltságot hiányolta a jelenlegi amerikai külpolitikából.</p> <p>"Úgy vélem, hogy az Egyesült Államok megérdemli a több racionalitást" - mondta.</p></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Bevezető</div> <div><p>Totális háborúval fenyegetett Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter arra az esetre, ha az Egyesült Államok vagy Szaúd-Arábia katonai csapást intézne Irán ellen - írta honlapján a CNN amerikai hírcsatorna csütörtökön.</p></div> </div> <div> <div>Címkék</div> <div> <div><a href="/iran" property="schema:about" hreflang="hu">Irán</a></div> <div><a href="/usa" property="schema:about" hreflang="hu">USA</a></div> <div><a href="/mohamed-dzsavad-zarif" property="schema:about" hreflang="hu">Mohamed Dzsavád Zaríf</a></div> </div> </div> <div><div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-comments fb-comments-fluid" data-href="http://ujszo.com/rss.xml" data-num-posts="15" data-width="620" data-colorscheme="light"></div></div> <div> <div>Rovatoldalon kiemelt</div> <div>Nem kiemelt</div> </div> <div> <div>Komment kikapcsolva</div> <div>Bekapcsolva</div> </div> <div> <div>Bevezető mint galéria</div> <div>Ki</div> </div> <div> <div>Szerző</div> <div>MTI</div> </div> Thu, 19 Sep 2019 12:05:44 +0000 Hegedűs Norbert 608275 at http://ujszo.com Saját templomából lopott műkincseket egy pap http://ujszo.com/panorama/hoppa/sajat-templomabol-lopott-mukincseket-egy-pap <span property="schema:name">Saját templomából lopott műkincseket egy pap</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/105" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Hegedűs Norbert</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-19T10:54:35+00:00">2019. 09. 19., cs - 12:54</span> <div><time datetime="2019-09-19T10:54:35Z">2019. szeptember 19., csütörtök - 12:54</time> </div> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/lead_image/05e05fa0d2cfe12ccda5b83998a85b89_0.jpg?itok=RMEWb7Ke" width="100" height="56" alt="29 évet kapott a pedofil pap" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div> <div><a href="/panorama" hreflang="hu">Panoráma</a></div> </div> <div> <div><a href="/hoppa" hreflang="hu">Hoppá</a></div> </div> <div> <div>Friss ikon</div> <div>Off</div> </div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://ujszo.com/panorama/hoppa/sajat-templomabol-lopott-mukincseket-egy-pap" data-a2a-title="Saját templomából lopott műkincseket egy pap"><div class="a2a_kit a2a_default_style"><a class="a2a_button_twitter_tweet" data-url="http://ujszo.com/rss.xml" data-via="AddToAny"></a></div><script async src="//static.addtoany.com/menu/page.js"></script></span> <div> <div>Törzs</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p>Deo Debono, a vallettai Szent Ágost-templom plébánosa beismerő vallomást tett, és várhatóan hétfőn emelnek vádat ellene - írja honlapján a Times of Malta című lap.</p> <p>A TVM köztévé beszámolója szerint a pap kegytárgyakat, festményeket, metszeteket lopott és adott el. Az után vették őrizetbe, hogy egy templomából lopott tömjénégető bukkant fel egy vallettai régiségboltban.</p> <p>A beszámolók szerint egy levéltáros lett figyelmes arra, hogy a templom falán függő festmények hamisítványok. A pap az év elején kezdte dézsmálni saját templomát.</p> <p>A lelkészt felfüggesztették, a vizsgálat lezárultáig nem gyakorolhatja hivatását.<br />  </p></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Bevezető</div> <div><p>Saját templomából lopott el műkincseket mintegy 100 ezer euró értékben egy pap Máltán.</p></div> </div> <div> <div>Címkék</div> <div> <div><a href="/pap" property="schema:about" hreflang="hu">pap</a></div> <div><a href="/tolvaj" property="schema:about" hreflang="hu">tolvaj</a></div> </div> </div> <div><div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-comments fb-comments-fluid" data-href="http://ujszo.com/rss.xml" data-num-posts="15" data-width="620" data-colorscheme="light"></div></div> <div> <div>Rovatoldalon kiemelt</div> <div>Nem kiemelt</div> </div> <div> <div>Komment kikapcsolva</div> <div>Bekapcsolva</div> </div> <div> <div>Bevezető mint galéria</div> <div>Ki</div> </div> <div> <div>Szerző</div> <div>MTI</div> </div> Thu, 19 Sep 2019 10:54:35 +0000 Hegedűs Norbert 608271 at http://ujszo.com Különleges jelek a somorjai utakon http://ujszo.com/regio/kulonleges-jelek-a-somorjai-utakon <span property="schema:name">Különleges jelek a somorjai utakon</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/74" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Bartalos Éva</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-19T09:41:49+00:00">2019. 09. 19., cs - 11:41</span> <div><time datetime="2019-09-19T14:00:02Z">2019. szeptember 19., csütörtök - 16:00</time> </div> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/lead_image/DSZ_Somorjai%20ikonok%202.jpg?itok=6F4DdF1y" width="100" height="56" alt="somorja" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div> <div><a href="/regio" hreflang="hu">Régió</a></div> </div> <div> <div>Friss ikon</div> <div>Off</div> </div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://ujszo.com/regio/kulonleges-jelek-a-somorjai-utakon" data-a2a-title="Különleges jelek a somorjai utakon"><div class="a2a_kit a2a_default_style"><a class="a2a_button_twitter_tweet" data-url="http://ujszo.com/rss.xml" data-via="AddToAny"></a></div><script async src="//static.addtoany.com/menu/page.js"></script></span> <div> <div>Törzs</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p><span><span><span><span><span><span>T</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>th L</span></span><span><span>ászl</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó </span></span><span><span>a városi hivatal k</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>zleked</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>si osztá</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>ly</span></span><span><span>ának vezetője lapunknak elmondta, egy budapesti p</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>lda inspirá</span></span><span lang="IT" xml:lang="IT" xml:lang="IT"><span>lta </span></span><span><span>őket a jelz</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>sek felfest</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>s</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span lang="IT" xml:lang="IT" xml:lang="IT"><span>re. </span></span></span></span></span></span></p> <blockquote> <p><span><span><span><span><span><span>„Az iskola</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>v kezdet</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>re festettek fel ilyen jeleket az útra. Figyelemfelhívásnak szántuk a piktogramokat, hogy ez is be</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>pülj</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>n az emberek tudatába. Azt tudjuk, hogy vezet</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>s k</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>zben tilos telefont használni, de azt már kevesebben tudják, hogy a gyalogosátkelőn</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>l sem szabadna, mert elvonja az emberek figyelm</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>t” - indokolta az újítást T</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>th</span></span><span><span> hozzátéve, hogy Szlovákiában elsőként festettek ilyen jeleket az útra. </span></span></span></span></span></span></p> </blockquote> <p><span><span><span><span><span><span>Somorján t</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>bb baleset is t</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>rt</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>nt gyalogosátkelőkn</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>l, ez</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>rt is fontosnak tartották, hogy rámutassanak a szabályokra. A k</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>t teljes szervezetts</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>gű alapiskola </span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>s a k</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>t legforgalmasabb gyalogosátkelő előtt festett</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>k fel az ikonokat. T</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>th L</span></span><span><span>ászl</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó </span></span><span><span>elmondta, saját forrásb</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span><span>l fedezt</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>k a fest</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>s k</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>lts</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span lang="DE" xml:lang="DE" xml:lang="DE"><span>geit, </span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>s a sablonokat is a városi hivatal alkalmazottai tervezt</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>k meg.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><img alt="somorja" data-entity-type="file" data-entity-uuid="bc146052-9675-4be9-80ef-0235a5f1027d" src="/sites/default/files/inline-images/DSZ_Somorjai%20ikonok%201.jpg" /></span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang="PT" xml:lang="PT" xml:lang="PT"><span>A v</span></span><span><span>árosban új ker</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>kpárá</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>llv</span></span><span><span>ányokat helyeznek ki a mobilitás hete alkalmáb</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span><span>l, átfestik a r</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>gebbi tárol</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span><span>t, n</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>hány k</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>rforgalomban felfestett</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>k a ker</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>kpá</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ros k</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>zleked</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>sre figyelmeztető jeleket </span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>s akadá</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>lymentes</span></span><span><span>ítik a városk</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>zpontban találhat</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó </span></span><span><span>gyalogosátkelőket. Az osztályvezetőtől megtudtuk, hogy az </span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>v folyamán fokozatosan akadá</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>lymentes</span></span><span><span>ítik az átkelőket. P</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>nteken </span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>t</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>dsz</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>r szervezik meg az aut</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span><span>mentes napot a k</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>zpontban. „A Gazdasoron f</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>lpá</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>ly</span></span><span><span>ás útlezárás lesz, rendőr</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>k irányítják majd a forgalmat, a parkol</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span><span>t pedig felszabadítjuk a gyerekeknek. Itt ideiglenes k</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>zleked</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span lang="IT" xml:lang="IT" xml:lang="IT"><span>si p</span></span><span><span>á</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>ly</span></span><span><span>át alakítunk ki” - folytatta T</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>th L</span></span><span><span>ászl</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span><span>. Hozzátette, p</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>nteken ját</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>kosan felm</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>rik a gyerekek ismereteit, </span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>s így pr</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span><span>bálják felhívni a figyelmüket a k</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span><span>zleked</span></span><span lang="FR" xml:lang="FR" xml:lang="FR"><span>é</span></span><span><span>si szabályok betartásának fontosságá</span></span><span lang="PT" xml:lang="PT" xml:lang="PT"><span>ra.</span></span></span></span></span></span></p></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Bevezető</div> <div><span class="place">Somorja</span> | <p><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>Az Eur</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>pai Mobilitás Hete alkalmáb</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>l kül</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>nleges jeleket festettek fel az iskolákhoz k</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>zeli gyalogosátkelőkh</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>z. Holnap </span></span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"><span>aut</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>mentes napot tartanak a csall</span></span><span lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD" xml:lang="ES-TRAD"><span>ó</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>k</span></span><span lang="SV" xml:lang="SV" xml:lang="SV"><span>ö</span></span><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><span>zi városban.</span></span></p></div> </div> <div> <div>Címkék</div> <div> <div><a href="/somorja" property="schema:about" hreflang="hu">Somorja</a></div> <div><a href="/europai-mobilitas-hete" property="schema:about" hreflang="hu">Európai Mobilitás Hete</a></div> <div><a href="/gyalogosok" property="schema:about" hreflang="hu">gyalogosok</a></div> </div> </div> <div> <div>Település / hely</div> <div>Somorja</div> </div> <div><div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-comments fb-comments-fluid" data-href="http://ujszo.com/rss.xml" data-num-posts="15" data-width="620" data-colorscheme="light"></div></div> <div> <div>Rovatoldalon kiemelt</div> <div>Nem kiemelt</div> </div> <div> <div>Komment kikapcsolva</div> <div>Bekapcsolva</div> </div> <div> <div>Bevezető mint galéria</div> <div>Ki</div> </div> <div> <div>Szerző</div> <div>Bartalos Éva</div> </div> Thu, 19 Sep 2019 09:41:49 +0000 Bartalos Éva 608266 at http://ujszo.com Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban http://ujszo.com/panorama/vizen-siklo-taxikat-tesztelnek-parizsban <span property="schema:name">Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/578" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Mészáros Richárd</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-18T16:36:57+00:00">2019. 09. 18., sze - 18:36</span> <div><time datetime="2019-09-19T14:30:02Z">2019. szeptember 19., csütörtök - 16:30</time> </div> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/lead_image/07_7.jpg?itok=YYS_28Vr" width="100" height="67" alt="Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div> <div><a href="/panorama" hreflang="hu">Panoráma</a></div> </div> <div> <div>Friss ikon</div> <div>Off</div> </div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://ujszo.com/panorama/vizen-siklo-taxikat-tesztelnek-parizsban" data-a2a-title="Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban"><div class="a2a_kit a2a_default_style"><a class="a2a_button_twitter_tweet" data-url="http://ujszo.com/rss.xml" data-via="AddToAny"></a></div><script async src="//static.addtoany.com/menu/page.js"></script></span> <div> <div>Törzs</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p>Az úgynevezett Sea Bubble (tengeri buborék) nevű járművek egyelőre a hét végéig száguldoznak a Szajnán, majd tavasztól válhatnak rendszeresen bevethetővé - közölte a párizsi prefektúra.</p> <p>A Sea Bubble-flotta tagjai fehér, zárt kis hajók, amelyek a vezető mellett négy utas szállítására alkalmasak. Mintegy fél méterrel a víz felett suhannak a hajótest vízvonal alatti részén kialakított hidrodinamikai szárnyprofilok segítségével és akár az óránkénti 30 kilométeres sebességet is elérhetik. Elektromos motorjaiknak köszönhetően hangtalanok. Üzemeltetőik szerint "lárma nélkül, hullámok nélkül, szén-dioxid-kibocsátás nélkül" közlekednek.</p> <p>Egy Sea Bubble-tesztelés során már 2017-ben kipróbálhatta a járművet a Szajnán Anne Hidalgo párizsi polgármester is, aki a kezdetektől támogatta az újszerű vízitaxik ötletét.</p> <p>Megalkotói szerint a hajók iránt érdeklődik már Genf, Zürich, Rotterdam és Amszterdam városa is.<br />  </p></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Bevezető</div> <div><span class="place">Párizs</span> | <p>Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban. A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.</p></div> </div> <div> <div>Település / hely</div> <div>Párizs</div> </div> <div><div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-comments fb-comments-fluid" data-href="http://ujszo.com/rss.xml" data-num-posts="15" data-width="620" data-colorscheme="light"></div></div> <div> <div>Rovatoldalon kiemelt</div> <div>Nem kiemelt</div> </div> <div> <div>Komment kikapcsolva</div> <div>Bekapcsolva</div> </div> <div> <div>Bevezető mint galéria</div> <div>Ki</div> </div> <div> <div>Szerző</div> <div>MTI</div> </div> Wed, 18 Sep 2019 16:36:57 +0000 Mészáros Richárd 608251 at http://ujszo.com Az ellenzék igazságtalannak tartja a nyugdíjba vonulásról szóló táblázatot http://ujszo.com/kozelet/az-ellenzek-igazsagtalannak-tartja-a-nyugdijba-vonulasrol-szolo-tablazatot <span property="schema:name">Az ellenzék igazságtalannak tartja a nyugdíjba vonulásról szóló táblázatot</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/560" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Szalay Hajnalka</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-18T16:23:40+00:00">2019. 09. 18., sze - 18:23</span> <div><time datetime="2019-09-19T13:00:01Z">2019. szeptember 19., csütörtök - 15:00</time> </div> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/lead_image/ujszo_1409900956516_12.jpg?itok=gS12gQtE" width="100" height="66" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div> <div><a href="/kozelet" hreflang="hu">Közélet</a></div> </div> <div> <div>Friss ikon</div> <div>Off</div> </div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://ujszo.com/kozelet/az-ellenzek-igazsagtalannak-tartja-a-nyugdijba-vonulasrol-szolo-tablazatot" data-a2a-title="Az ellenzék igazságtalannak tartja a nyugdíjba vonulásról szóló táblázatot"><div class="a2a_kit a2a_default_style"><a class="a2a_button_twitter_tweet" data-url="http://ujszo.com/rss.xml" data-via="AddToAny"></a></div><script async src="//static.addtoany.com/menu/page.js"></script></span> <div> <div>Törzs</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p>Mint arról már korábban beszámoltunk, a képviselők, miután alkotmányba foglalták a nyugdíjkor felső határát, eltörölték azt a rendszert is, amely a várható országos élettartam alapján határozza meg a nyugdíjba lépés idejét. Ehelyett egy fix táblázat alapján határozzák meg, ki mikor mehet nyugdíjba. A táblázat alapján például az a nő, aki 1960-ban született, egy gyerek nevelése után 62 év 10 hónaposan mehet nyugdíjba, két gyerek után pedig egy hónappal hamarabb. Három vagy négy gyerek esetén 61 év 10 hónapban határozza meg a törvény a nyugdíjba vonulás idejét, öt vagy ennél több gyerekkel pedig 60 és fél évben. A gyermek nélküli 1960-ban született nők, akárcsak a férfiak, 63 évesen lehetnek nyugdíjasok.</p> <p><br /><strong>Egy gyerek=fél év</strong><br /> A 64 évben meghatározott nyugdíjkorhatár-plafon azokra a gyerek nélküli nőkre és férfiakra vonatkozik, akik 1966-ban vagy ennél később születtek. Fél évvel hamarabb, tehát 63 és fél évesen azok a nők mehetnek el nyugdíjba, akik 1964-ben vagy ennél később születtek, és neveltek egy gyereket. A 63 éves nyugdíjkorhatár azokra a nőkre vonatkozik, akik két gyereket neveltek és 1961-ben, vagy ennél később születtek. A 62 és fél éves nyugdíjba lépés az 1962-es vagy ennél későbbi évfolyamba tartozó nőket érinti, amennyiben három vagy négy gyermekről gondoskodtak életük során, de azokat is, akik legalább öt gyereket neveltek és 1965-ben vagy ezután születtek. </p> <img alt="táblázat" data-entity-type="file" data-entity-uuid="40818dbd-2547-40ed-896d-c27262b3f856" src="/sites/default/files/inline-images/uj-0911-002-tab.jpg" class="align-center" /><p><br /><strong>Hibás törvény</strong><br /> A Sme rodina ellenzéki képviselője, Petra Krištúfková szerint a törvény mintegy 111 ezer nőt diszkriminál, akik 1958 és 1960 között születtek: arra figyelmeztetett, hogy a táblázat nincs összhangban az alkotmánnyal, amely a törvénymódosítás után három gyerekig garantálja, hogy a nők gyerekenként hat hónappal hamarabb mehetnek nyugdíjba. Krištúf-kovával Jozef Mihál is egyetértett. Például, ha egy 1960-ban született nő három gyermeket nevelt, a törvények értelmében négy hónappal később mehet csak nyugdíjba, mint kellene.</p> <p><br /><strong>Kompromisszum?</strong><br /> Marián Kéry (Smer) szerint kompromisszumos javaslat lett elfogadva, Jozef Burian (Smer) ugyan legitimnek tekinti Krištúfková megjegyzéseit, viszont ha elfogadták volna a képviselő javaslatait, az 1958-ban és 1957-ben születettek esetében okozott volna aránytalanságot. Az elfogadott törvény értelmében alapvetően a nők nyugdíjba lépésének idejét csökkentik, férfiak csak kivételes esetben élhetnek ezzel a lehetőséggel, például ha a gyereket nem az anya nevelte. <br /> A törvény azt is meghatározza, mit jelent a gyermeknevelés. Abban az esetben befolyásolják a nyugdíjba lépés idejét, amennyiben a nő a gyerekről legalább 10 vagy 5 évig gondoskodott – utóbbi eset csak akkor érvényes, ha a gyereket 8 éves korától nevelte. A törvény tehát az örökbefogadott gyermekekkel is számol. (szh, webnoviny)</p></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Bevezető</div> <div><span class="place">Pozsony</span> | <p>A parlament képviselői elfogadták azt a módosítást, amely egy táblázatban határozza meg a nyugdíjba lépés várható idejét a születési év és a nevelt gyerekek száma alapján. Az ellenzék szerint a táblázat igazságtalan.</p></div> </div> <div> <div>Címkék</div> <div> <div><a href="/nyugdij" property="schema:about" hreflang="hu">nyugdíj</a></div> </div> </div> <div> <div>Település / hely</div> <div>Pozsony</div> </div> <div><div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-comments fb-comments-fluid" data-href="http://ujszo.com/rss.xml" data-num-posts="15" data-width="620" data-colorscheme="light"></div></div> <div> <div>Rovatoldalon kiemelt</div> <div>Nem kiemelt</div> </div> <div> <div>Komment kikapcsolva</div> <div>Bekapcsolva</div> </div> <div> <div>Bevezető mint galéria</div> <div>Ki</div> </div> <div> <div>Szerző</div> <div>ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ</div> </div> Wed, 18 Sep 2019 16:23:40 +0000 Szalay Hajnalka 608249 at http://ujszo.com Ideiglenesen járható a Nánai út http://ujszo.com/regio/ideiglenesen-jarhato-a-nanai-ut <span property="schema:name">Ideiglenesen járható a Nánai út</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/105" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Hegedűs Norbert</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-12-20T08:18:19+00:00">2018. 12. 20., cs - 09:18</span> <div><time datetime="2018-12-20T08:18:19Z">2018. december 20., csütörtök - 09:18</time> </div> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/lead_image/uj-.jpg?itok=A4yzxFP6" width="100" height="67" alt="nánai út" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div> <div><a href="/regio" hreflang="hu">Régió</a></div> </div> <div> <div>Friss ikon</div> <div>Off</div> </div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://ujszo.com/regio/ideiglenesen-jarhato-a-nanai-ut" data-a2a-title="Ideiglenesen járható a Nánai út"><div class="a2a_kit a2a_default_style"><a class="a2a_button_twitter_tweet" data-url="http://ujszo.com/rss.xml" data-via="AddToAny"></a></div><script async src="//static.addtoany.com/menu/page.js"></script></span> <div> <div>Törzs</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p><span><span><span><span lang="HU" xml:lang="HU" xml:lang="HU"><span><span>A felújítás alatt álló Nánai úton októbertől teljes útlezárás van érvényben. Felújítása tavasszal kezdődött, miután Érsek Árpád tavaly márciusban, Párkányban egy lakossági fórumon bejelentette, hogy az I/76-os út felújítása prioritást élvez. Az ott lakók az elmúlt tíz évben számos hivatalhoz fordultak és több petíciót is írtak, amelyekben az út rossz állapotára hívták fel a figyelmet. A Léva irányába vezető elsőrendű út a város egyik legforgalmasabb közútja. Nagyobb esők után mégis térdig ért rajta a víz, a csatornafedők hatalmasat csattantak az elhaladó kamionok súlya alatt, kerékpárral a megsüllyedt aszfaltréteg miatt életveszélyes volt a közlekedés, és a hiányzó járdaszakaszok miatt gyalog sem lehetett biztonságosan haladni.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="HU" xml:lang="HU" xml:lang="HU"><span><span>A rekonstrukciójára kiírt pályázatot a Cesty Nitra részvénytársaság nyerte meg. A felújításról szóló megállapodást 2017. december 20-án írták alá. Az 1,7 millió eurós beruházási terv az út 913 méteres szakaszának felújítását, illetve kiszélesítését, egy körforgalom, két buszmegálló és kerékpárút kiépítését tartalmazza. A meglevő járdák rekonstrukcióját és a hiányzó járdaszakaszok pótlását a város vállalta. A szerződés értelmében a Nánai út felújítását 2019. március 29-ig kell befejezni.</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="HU" xml:lang="HU" xml:lang="HU"><span><span>A forgalom visszaállítása ideiglenes. Jövőre folytatódik a munka. Értesüléseink szerint februártól újabb útlezárásokra kell számítani. </span></span></span></span></span></span></p></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Bevezető</div> <div><span class="place">Párkány</span> | <p><span><span><span>December </span></span></span><span lang="HU" xml:lang="HU" xml:lang="HU"><span><span>15-től ismét járható az I/76 jelzésű Nánai út. A helyközi autóbuszjáratok azonban továbbra is terelő útvonalon közlekednek. </span></span></span></p></div> </div> <div> <div>Címkék</div> <div> <div><a href="/nanai-ut" property="schema:about" hreflang="hu">Nánai út</a></div> </div> </div> <div> <div>Település / hely</div> <div>Párkány</div> </div> <div><div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-comments fb-comments-fluid" data-href="http://ujszo.com/rss.xml" data-num-posts="15" data-width="620" data-colorscheme="light"></div></div> <div> <div>Rovatoldalon kiemelt</div> <div>Nem kiemelt</div> </div> <div> <div>Komment kikapcsolva</div> <div>Bekapcsolva</div> </div> <div> <div>Bevezető mint galéria</div> <div>Ki</div> </div> <div> <div>Szerző</div> <div>Gulyás Zsuzsanna</div> </div> Thu, 20 Dec 2018 08:18:19 +0000 Hegedűs Norbert 593974 at http://ujszo.com Magáncég lehet a repülőtér megváltója http://ujszo.com/kozelet/maganceg-lehet-a-repuloter-megvaltoja <span property="schema:name">Magáncég lehet a repülőtér megváltója</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/105" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Hegedűs Norbert</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-12-20T07:29:43+00:00">2018. 12. 20., cs - 08:29</span> <div><time datetime="2018-12-20T07:29:43Z">2018. december 20., csütörtök - 08:29</time> </div> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/lead_image/Clipboard02_171.jpg?itok=4JefO9lv" width="100" height="57" alt="Štefánik Repülőtér" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div> <div><a href="/kozelet" hreflang="hu">Közélet</a></div> </div> <div> <div>Friss ikon</div> <div>Off</div> </div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://ujszo.com/kozelet/maganceg-lehet-a-repuloter-megvaltoja" data-a2a-title="Magáncég lehet a repülőtér megváltója"><div class="a2a_kit a2a_default_style"><a class="a2a_button_twitter_tweet" data-url="http://ujszo.com/rss.xml" data-via="AddToAny"></a></div><script async src="//static.addtoany.com/menu/page.js"></script></span> <div> <div>Törzs</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p>Az új bérlőnek számos problémát kell majd megoldania. A pozsonyi reptéren például nincs tranzitzóna, tehát olyan helyiségek, amelyekben az utasok anélkül is megvárhatnák a csatlakozásokat, hogy ki kellene menniük az épületből. További gond, hogy a reptér egyetlen egy saját hangárral sem rendelkezik. A három üzemképes hangárból az egyik a belügyminisztérium tulajdonában van, a másik kettőt pedig a kilencvenes években eladták, így egy esetleges nagyobb légitársaság, amely itt nyitná meg a bázisát, még a kisebb szervizelést vagy szerelést sem tudná elvégezni Pozsonyban. <br /> Lassan ráadásul a meglevő terminálok kapacitása sem lesz elegendő, további bővítés és átalakítás nélkül nem növelhetik a forgalmat. A reptér befogadóképessége évi 2,5–3 millió utas, az aktuális adatok szerint az idei utasforgalom elérte a 2,2 milliót. <br /><br /><strong>Másfél év a szerződésig </strong><br /><br /> „A repülőtérnek jelenleg 55 millió eurós vesztesége van. A terminál teljes felújítására hitelt vett fel a reptér, s ezt most törleszteni kell. Ez pedig olyan tétel, amit az állam már nem tud hosszú távon önerőből finanszírozni, a fejlesztésről még nem is beszélek” – nyilatkozta lapunknak Érsek. A kormány tegnapi döntése után megkezdik a nemzetközi verseny előkészítését, a tendert jövő márciusban hirdethetnék ki, év végéig lezárhatnák, a kiértékelés további három-négy hónapot venne igénybe, így 2020 felében aláírhatnák a szerződést az új bérlővel. „Az sem kizárt viszont, hogy az egész verseny olyan állapotban lesz, hogy még ebben a megbízatási időszakban sikerül aláírni a szerződést” – fűzte hozzá Érsek. <br /><br /><strong>Bécs érdeklődött </strong><br /><br /> 2006-ban a bécsi Schwechat repülőtér akarta megvenni a pozsonyi repteret. A két légikikötőt gyorsvasúttal akarták összekötni, a terv szerint Pozsonyba helyezték volna át az összes charterjáratot és az európai járatok jelentős részét, míg a bécsi reptéren maradtak volna a távolsági járatok. A bécsi reptérnek ennek köszönhetően nem kellett volna bővítenie saját termináljait, a sokat ellenzett harmadik felszállópálya megépítésére sem lett volna szükség. <br /> Miután Fico kabinetje törölte a tendert, Schwechat „vigaszdíjként” megkapta a kassai repülőteret. S míg Kassának azóta fontos nagyvárosok repülőtereivel (Isztambul, Varsó, Bécs) is van összeköttetése, ahonnan gyakorlatilag a világ bármely pontjára el lehet jutni, addig Pozsonynak az európai központi repülőterekkel sincs összeköttetése, csak a charterjáratokra és a fapados légitársaságokra számíthat. Ráadásul csak tegnap jelentette be a cseh ČSA nemzeti légitársaság, hogy 2019. január 11-től törli a Prága– Pozsony–Kassa és a Pozsony–Kassa járatát, Csehország fővárosával így jövő évtől már csak Kassának lesz közvetlen összekötettése a ČSAnak köszönhetően. </p></div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--image-text paragraph--view-mode--default"> <div><p>67 évvel ezelőtt nyitották meg</p> <p>Évente közel 24 millió eurós forgalma van.</p> <p>Az elmúlt egy évben 26,2 ezer tonna volt a reptéren lebonyolított teherforgalom.</p> <p>Jelenleg 45 célállomásba tudnak eljutni a repülőtérről.</p> <p>A fontos európai repterekkel való összeköttetés száma 0.</p> <p>Az utasforgalom idén túllépi a 2,2 milliót. </p></div> <div> <div>Cím</div> <div>A pozsonyi reptér számokban</div> </div> </div> </div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p><strong>Ki érkezhet? </strong><br /><br /> Az, hogy érdeklődni fog-e Bécs a pozsonyi reptér iránt, egyelőre kérdéses. Az elmúlt 12 év alatt sikerült megszereznie az engedélyeket a szükséges harmadik felszállópálya megépítésére, így nem kizárt, hogy jelenleg már csak saját fejlesztési projektjeire fog összpontosítani. </p> <p>További esetleges bérlő lehetne egy kínai társaság, amely Pozsonyon keresztül szállíthatná utasait más európai városokba. Ezzel kapcsolatban korábban felmerült a Hainan társaság, amely állítólag hajlandó lenne Pozsonyba indítani járatokat, s beruházni a reptérbe. A kínaiaknak már ráadásul van tapasztalata ezzel a biznisszel, a bolgár Plovdiv repülőterét hasonló bérleti szerződés alapján üzemeltetik. Ugyanúgy bérlők üzemeltetik például a ljubljanai, a belgrádi repteret vagy a japán Hokkaido szigeten található repülőtereket. </p></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Bevezető</div> <div><span class="place">Pozsony</span> | <p>A pozsonyi M. R. Štefánik reptér évente többmilliós veszteséget termel. A karbantartás, üzemeltetés és felújítás évi 200 millió euróba kerül. Komoly nehézséget okoz a bécsi nemzetközi repülőtér közelsége, bár a pozsonyi légikikötőnek nem ez az egyetlen problémája. </p></div> </div> <div> <div>Címkék</div> <div> <div><a href="/m-r-stefanik-repuloter-airport-bratislava" property="schema:about" hreflang="hu">M. R. Štefánik Repülőtér - Airport Bratislava</a></div> </div> </div> <div> <div>Település / hely</div> <div>Pozsony</div> </div> <div><div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-comments fb-comments-fluid" data-href="http://ujszo.com/rss.xml" data-num-posts="15" data-width="620" data-colorscheme="light"></div></div> <div> <div>Rovatoldalon kiemelt</div> <div>Nem kiemelt</div> </div> <div> <div>Komment kikapcsolva</div> <div>Bekapcsolva</div> </div> <div> <div>Bevezető mint galéria</div> <div>Ki</div> </div> <div> <div>Szerző</div> <div>Demecs Péter</div> </div> Thu, 20 Dec 2018 07:29:43 +0000 Hegedűs Norbert 593967 at http://ujszo.com Kubica a szezon végén távozik a Williamstől http://ujszo.com/sport/kubica-a-szezon-vegen-tavozik-a-williamstol <span property="schema:name">Kubica a szezon végén távozik a Williamstől</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/105" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Hegedűs Norbert</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-19T14:37:37+00:00">2019. 09. 19., cs - 16:37</span> <div><time datetime="2019-09-19T14:43:41Z">2019. szeptember 19., csütörtök - 16:43</time> </div> <div><article> <div> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/lead_image/Poland_BC_CAR_F1_Kubica431833511494.jpg?itok=DJJeaJYF" width="100" height="67" alt="Robert Kubica" typeof="foaf:Image" /> </div> </article> </div> <div> <div><a href="/sport" hreflang="hu">Sport</a></div> </div> <div> <div>Friss ikon</div> <div>Off</div> </div> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="http://ujszo.com/sport/kubica-a-szezon-vegen-tavozik-a-williamstol" data-a2a-title="Kubica a szezon végén távozik a Williamstől"><div class="a2a_kit a2a_default_style"><a class="a2a_button_twitter_tweet" data-url="http://ujszo.com/rss.xml" data-via="AddToAny"></a></div><script async src="//static.addtoany.com/menu/page.js"></script></span> <div> <div>Törzs</div> <div> <div> <div class="paragraph paragraph--type--text paragraph--view-mode--default"> <div><p>A 34 éves pilóta 2011 februárjában elszenvedett ralibalesete után idén tért vissza az autósport elitkategóriájába. Csütörtökön a hétvégi Szingapúri Nagydíj helyszínén azt mondta, úgy döntött, nem folytatja a Williamsszel.</p> <p>A krakkói születésű versenyző az idény folyamán eddig egy pontot gyűjtött, ezzel a 19., utolsó előtti helyen áll a vb-pontversenyben.</p> <p>Kubica 2006-ban mutatkozott be az F1-ben, és 2010 év végéig 76 futamon indult, 12-szer állt dobogón, egyetlen győzelmét pedig a 2008-as Kanadai Nagydíjon aratta. A lengyel pilóta 2010-ben már a Renault-nál versenyzett, és ott kezdte volna meg a 2011-es idényt is, ám februárban egy olasz ralin balesetet szenvedett, és jobb keze olyan súlyosan megsérült, hogy máig sem tudja százszázalékosan használni. Tizenegy hétig volt kórházban, aztán felépülését követően ismét versenyezni kezdett: 2013-2016 között a rali-vb-n indult, időközben pedig Formula-E, illetve GP3-as autókat tesztelt. Kubica tavaly előtt már több alkalommal tesztelt Forma-1-es versenyautót is, tavaly pedig a Williams teszt- és tartalékpilótája volt.</p></div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Bevezető</div> <div><p>A szezon végén távozik a Forma-1-es Williams csapattól a lengyel Robert Kubica, s ez valószínűleg F1-es pályafutása végét is jelenti majd.</p></div> </div> <div> <div>Címkék</div> <div> <div><a href="/forma-1" property="schema:about" hreflang="hu">Forma-1</a></div> <div><a href="/robert-kubica" property="schema:about" hreflang="hu">Robert Kubica</a></div> </div> </div> <div><div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-comments fb-comments-fluid" data-href="http://ujszo.com/rss.xml" data-num-posts="15" data-width="620" data-colorscheme="light"></div></div> <div> <div>Rovatoldalon kiemelt</div> <div>Nem kiemelt</div> </div> <div> <div>Komment kikapcsolva</div> <div>Bekapcsolva</div> </div> <div> <div>Bevezető mint galéria</div> <div>Ki</div> </div> <div> <div>Szerző</div> <div>TASR</div> </div> Thu, 19 Sep 2019 14:37:37 +0000 Hegedűs Norbert 608294 at http://ujszo.com