Az idén jelentős változások vannak a középiskolás felvételikben! - összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat

osztály illusztráció

A középiskolai felvételi folyamat az utóbbi két évben a koronavírus-járvány miatt kisebb-nagyobb mértékben eltért a korábban megszokottól. Az idén is lesznek változások, ám ezúttal nem elsősorban a Covid miatt, hanem mert 2022. január 1-jétől életbe lépett az oktatási törvény módosítása, mely több újdonságot vezetett be.

A legfontosabb változás, hogy a végzős diák törvényes képviselője ezentúl csak egyetlen jelentkezési lapot fog kitölteni, melyen összesen 4 oktatási intézményt tüntethet fel: kettő olyat, ahol nem kell tehetségvizsgát abszolválni, és további kettő iskolát, ahol tehetségvizsgát is követelnek.

Egyetlen határidő: március 20.

A jelentkezési lapot ezentúl az összes megpályázott tanulmányi szakra ugyanaddig a dátumig: 2022. március 20-áig kell eljuttatni. Korábban a tehetségvizsgát igénylő iskolákba már februárban kellett jelentkezni, a tehetségvizsga nélküli intézményekbe pedig áprilisban kellett postázni a nyomtatványokat. Mostantól mindenhol a március 20-ai dátum érvényes.

A felvételi vizsgák is szinte egyszerre, május elején lesznek az összes intézménybe. Ha egy középiskola úgy látja, szükség van második fordulóra is, megszervezheti, de erről legkésőbb június 6-áig tájékoztatni kell a nyilvánosságot. A felvételi vizsga második fordulója 2022. június 21-én lehet, de a januártól érvényes törvénymódosírás értelmében a nyolcosztályos gimnáziumokban nem tarthatnak második fordulót.

Felvételi vizsga nélkül?

Az adott középfokú intézmény igazgatója az iskola pedagógiai tanácsával folytatott megbeszélés alapján dönthet úgy, hogy bizonyos feltételek mellett felvételi vizsga nélkül is felvehet diákokat. Idáig rendszerint azok úszták meg a vizsgát, akik a Monitort 90%-ra megírták. Az év elejétől érvényes törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy ezentúl azt is felvehessék felvételi vizsga nélkül, aki a Monitort csak 80%-ra oldja meg – erről az adott iskola dönthet.

A koronavírus-járvány miatt a Monitor két évvel ezelőtt elmaradt, és tavaly ugyan megtartották, de csak júniusban, így az eredményt már nem tudták a felvételi során figyelembe venni. Az idén egyelőre úgy néz ki, lesz tudásszintfelmérés, éspedig április 6-án matematikából, szlovákból (kivéve a magyar tannyelvű iskolákat) és magyarból (a magyar tannyelvű iskolákban), illetve április 7-én szlovákból (a magyar tannyelvű iskolákban) és ukrán nyelvből (az ukrán tannyelvű intézményekben). Aki valamilyen okból április elején nem tud részt venni a tudásszintfelmérésen, az április 21-én és 22-én oldhatja meg a feladatsorokat.

Érdekes

Fontos dátumok és határidők

Az alapiskolák végzőseinek, illetve a szüleiknek már csak nem egész egy hónapjuk maradt, hogy megfelelő középiskolát válasszanak, s postázzák a jelentkezési lapokat. Az idén több változás lépett érvénybe, módosultak a határidők is. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb dátumokat, melyekről egyetlen kilencedikesnek sem szabad megfeledkeznie!

 

2022. február 28.az összes középiskola – a tehetgizsga nélküliek és a tehetségvizsgát követelők egyránt – eddig a dátumig közzéteszik, milyen feltételek mellett veszik fel a jelentkezőket

2022. március 21-től április 14-éiga középfokú sportiskolákban ekkor zajlik a tehetségvizsgák első szakasza – a sportteljesítmény felmérése

2022. március 14. – legkésőbb eddig a dátumig tanácsos leadni az alapiskola igaztatóságán a kitöltött jelentkezési lapot az adatok és a tanulmányi előmenetel ellenőrzése, igazolása céljából

2022. március 20. – eddig a dátumig kell az összes középiskolába – a tehetségizsga nélküli és a tehetségvizsgát igénylő itnézményekbe egyaránt – eljuttatni a jelentkezési lapokat

2022. április 6. – Tesztelés 9 tudásszintfelmérés matematikából, szlovákból (kivéve a magyar tannyelvű iskolákat) és magyarból (a magyar tannyelvű iskolákban)

2022. április 7. – Tesztelés 9 tudásszintfelmérés szlovákból (a magyar tannyelvű iskolákban) és ukrán nyelvből (az ukrán tannyelvű intézményekben)

2022. április 21. és 22. – a Tesztelés 9 tudásszintfelmérés pótterminusa

2022. május 2. – a tehetségizsga nélküli középfokú intézményekben ez a felvételi vizsga első terminusa – szervezési okokból a vizsga elhúzódhat május 3-áig

2022. május 4–6.a középfokú sportiskolákban zajló tehetségvizsgák második szakaszának (pszichodiagnosztikai vizsgálat) az első terminusa

2022. május 9. – a tehetségizsga nélküli középfokú intézményekben ez a felvételi vizsga második terminusa – szervezési okokból a vizsga elhúzódhat május 10-éig

2022. május 11–13.a középfokú sportiskolákban zajló tehetségvizsgák második szakaszának (pszichodiagnosztikai vizsgálat) a második terminusa

2022. május 18. - a középiskolák igazgatói eddig a dátumig döntenek a hozzájuk jelentkezők felvételéről vagy elutasításáról, legkésőbb ezen a napon közzéteszik a felvételt nyert tanulók listáját

2022. május 23. – a felvételt nyert jelentkezőknek eddig a dátumig kell tájékoztatniuk a középiskolát, hogy beiratkoznak-e

2022. június 24. – eddig a dátumig kell nyilvánosságra hozni azoknak a tanulóknak a listáját, akik a felvételi vizsgák első körében sikertelenek voltak, és fellebbeztek vagy a második kör eredményei alapján felvételt nyertek az első körben betöltetlen helyekre

A jelentkezési lapok kitöltése

Az alapiskolákban tevékenyked nevelési tanácsadóknak február 1-jéig fel kellett venniük a kapcsolatot a végzős tanulók szüleivel, s tájékoztatniuk kellett mindenkit az idei évtől érvényes változásokról – főleg arról, hogy ezentúl egyetlen jelentkezési lapon lehet 4 középiskolát feltüntetni. Az intézmények sorrendje csak informatív jellegű, senkit semmire nem kötelez – aki mindenhová felvételt nyer, az szabadon eldöntheti, végül melyik iskolát válassza.

A jelentkezési lapot a szülők töltik ki, a tanulók előmenetelével, értékelésével kapcsolatos adatokat pedig az alapiskola igazgatójának kell igazolnia.

Noha a jelentkezési lapok beküldésének hatérideje egységesen március 20., a sportiskolákba tanácsos hamarább eljuttatni, ugyanis ott már március 21-étől április 14-éig zajlanak a sportteljesítményt felmérő tehetségvizsgák.

Elektromos és papíralapú űrlap

A jelentkezési lapot ki lehet tölteni elektronikusan (az ún. aSc agenda és az eŠkola rendszerben), vagy választhatunk hagyományos papíralapű űrlapot is, mely letölthető az oktatási minisztérium honlapjáról, illetve beszerezhető az alapiskolákban vagy az irodai szereket és nyomtatványokat is árusító papírboltokban. 2022. január 1-jétől a dokumentumot mindkét törvényes képviselőnek alá kell írnia, kivéve, ha a szülők megállapodnak, hogy csak az egyikük írja alá, ám erről írásban előre kell tájékoztatni az iskolaigazgatót.

Kötelező mellékletek

A kiválasztott iskola fajtájától függően a jelentkezési laphoz kell csatolni bizonyos mellékleteket. Ezentúl nem kell mindenhol igazolást felmutatni a gyermekek egészségi állapotáról, de bizonyos szakok esetében még szükség van rá – ezzel igazolja alkalmasságát az adott szakmára. Az oktatási tárca weboldalán (https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnychodborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotnasposobilost/) január 31-éig közzétették azon szakok listáját, ahol megkövetelnek ilyen igazolást.

Még a következő mellékletekre, igazolásokra lehet szükség:

- Speciális nevelési-oktatási igényű gyermek esetében csatolni kell az illetékes nevelési-pszichológiai tanácsadó központ diagnosztikai jelentését, mely nem lehet 2 évnél régebbi.

- A tehetséges sportolókat gondozó szervezetek listáján szereplő, sportiskolába jelentkező gyermekek esetében mellékelni kell az illetékes nemzeti sportszövetség igazolását. Nekik szükségük van igazolásra egy sportorvostól is.

- A rokkant vagy súlyosan egészségkárosult tanulók esetében szükség van igazolásra a munkaképességük csökkenéséről.

- A fogyatékkal élő, egészségügyi szempontból hátrányos helyzetú gyermekeknek ugyancsak mellékelniük kell a megfelelő szakorvos igazolását.

- Aki duális képzésre jelentkezik, mellékelnie kell egy igazolást attól a munkaadótól, akinél a képzés gyakorlati részét fogja végezni.

- Annak a tanulónak, akinek a bizonyítványain nemcsak érdemjegyek, hanem szóbeli értékelések is szerepelnek, mellékelnie kell a bizonyítványai fénymásolatát. Ugyancsak csatolni kell a bizonyítványokat abban az esetben, ha az alapiskola a jelentkezési lapon valamilyen okból nem igazolja a tanulmányi előmenetelre vonatkozó adatok helyességét.

- Csatolni lehet a különböző tanulmányi versenyeken, olimpiászokon elért eredményeket igazoló oklevelek, bizonylatok másolatát is.

Hogyan postázzuk?

Ha a szülő az elektronikus nyomtatványt választja, akkor a konkrét űrlapot a gyermeke alapiskolája által használt iskolai infromációs rendszere generálja. Néhány adat feltehetően előre meg lesz adva az iskolai adatbázis alapján, a többit a szülőnek kell pótolnia. A kitöltött űrlapot az iskolai információs rendszer közvetítésével 2022. március 14-éig kell továbbítani az alapiskolának az űrlapon megadott adatok, főleg az előmenetel igazolása céljából. A nyomtatványhoz csatolni kell az esetleges szükséges mellékleteket beszkennelt formában. Ezután az alapiskola igazgatója haladéktalanul igazolja a jelentkezési lapon feltüntett adatokat úgy, hogy a szülő március 20-áig tudja továbbítani a kitippelt középiskolá(k)ba. Ha az iskola nem igazolja a gyermek tanulmányi előmenetelét, a bizonyítványok fénymésolatát is csatolni kell. A nyomtatványt az összes középiskolába el kell küldeni, melyek a jelentkezési lapon szerepelnek. Műszaki problémák esetén az űrlapot és a mellékleteket annyiszor ki kell nyomtatni, ahány iskolát választottunk, s postai úton vagy személyesen kell a középiskolá(k)ba eljuttatni.

Ha eleve papíralapú nyomtatványt választunk, akkor miután kitöltöttük és az alapiskola igazgatóságán igazoltattuk az adatok helyességét, annyiszor le kell fénymásolni a mellékletekkel együtt, ahány iskolába – maximum négybe! – el akarjuk juttatni. Ha a szülőknek nincs lehetőségük fénymásolni, megkérhetik az iskolát, hogy biztosítson számukra fénymásolatokat. Minden példányt mindkét szülőnek alá kell írnia, és legkésőbb március 20-áig postázni kell. A mérvadó a postai bélyegzőn szereplő dátum.

A pályaválasztási és nevelési tanácsadó szerepe

Az alapiskolákban tevékenykedő pályaválasztási és nevelési tanácsadóknak időben tájékoztatniuk kell a gyerekeket és a szüleiket a jelentkezési lapok kitöltésének módjáról és a fotnos határidőkről. Az érintett tanulókkal megbeszélik, hogyan kell kinéznie a fizikai alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolásnak, s az összes szükséges mellékletet, igazolást február 28-áig igyekeznek beszereztetni. Közben folyamatosan konzultálhatnak a szülőkkel, és koordinálják az iskola vezetésével a jelentkezési lapokon feltüntetett adatok ellenőrzését.

Középiskolák

A középiskolák csak az alapiskolák igazgatói által ellenőrzött és igazolt jelentkezési lapokat fogadják el. Amennyiben a középiskolák a felvételi folyamat során figyelembe veszik az alapiskolás előmenetelt és érdemjegyeket, nyilvánosságra kell hozniuk, hogy azt milyen szempontok alapján teszik, illetve hogyan alakították át pontokra. Az intézményeknek február 28-áig nyilvánosságra kell hozniuk, hogy milyen feltételek mellett veszik fel a jelentkezőket.

Felvételi vizsga

A középiskola igazgatója legkésőbb 5 nappal a felvételi vizsga előtt írásos meghívót küld a jelentkezőknek. Ha az iskola vezetése úgy dönt, a Monitor eredményei alapján bizonyos tanulóknak nem kell felvételi vizsgát tenniük, erről az érnitetteket írásban tájékoztatja. Ilyen esetben az érintett tanuló automatikusan a felvételi vizsgán elérhető maximális pontszámot kapja.

A tehetségizsga nélküli középfokú intézményekben a felvételi vizsga első terminusa május 2., de szervezési okokból,elhúzódhat május 3-áig is. A tehetségvizsgát követelő iskolákban május 4-én lesz a felvételi első terminusa, de szervezési okokból itt is elhúzódhat május 5-éig és 6-áig. Május 9–10-én lesz a felvételi vizsga 2. terminusa a tehetségvizsga nélküli intézményekben, a tehetségviszgát igénylő iskolákban pedig május 11-én, illetve szükség szerint május 12-éig, 13-áig is elhúzódhat. Maguk a tehetségvizsgák korábban, március 21. és április 14. között lesznek. Amennyiben szükség van pszichodiagnosztikai vizsgálatra is, azt is két terminusban lehet abszolválni: az első időpont május 4. (szükség esetén május 5. és 6. is), a második időpont pedig május 11. (szükség szerint május 12. és 13. is).

A középiskolák 2022. május 18-án hozzák nyilvánosságra a felvételi vizsgák eredményét, a jelentkezőket írásban is értesítik.

Ha valaki komoly okokból (betegség, temetés stb.) nem tud részt venni a felvételi vizsgán, a középiskola igazgatója pótterminust ad. A szülőnek a távolmaradás okáról legkésőbb a felvételi napján tájékoztatnia kell a középiskolát, és az igazgató ilyen esetben fenntart egy helyet az első évfolyamban.

Felvételi után

A felvételt nyert tanulóknak, illetve törvényes képvilseőiknek legkésőbb május 23-áig tájékoztatniuk kell az iskolát arról, hogy szándékukban áll beiratkozni. Akit több helyre is felvesznek, annak eddig a dátumig el kell majd döntenie, melyik iskolát választja. Akit nem vesznek fel, a döntés ellen az elutasító határozat átvételétől számított 5 napon belül fellebbezhet. Egyházi és magániskolába 15 napon belül lehet fellebbezni. Fellebbezni csak akkor érdemes, ha a jelentkezőt helyszűke miatt nem vették fel. Akit azért utasítanak el, mert nem érte el a felvételhez szükséges minimális pontszámot sem, annak a fellebbezését is elutasítják.

A felvett jelentkező csak a beiratkozás után lesz a középiskola diákja. Ennek a módjáról, helyéről és a pontos időpontjáról szóló tájékoztatást a gyerek felvételéről szóló határozattal egyszerre postázzák. A beiratkozásra mindenkinek magával kell vinnie az ún. beiratkozási lapot – ezt az alapiskolában lehet beszerezni.

Akit nem vesznek fel sehová, a felvételi folyamat második fordulójában ismét próbálkozhat. Miután a szülők május 23-áig jelzik, gyermekük melyik iskolába fog beiratkozni, összesítik az összes középiskolában fennmaradt szabad helyeket, s júniusban ezeket lehet majd megpályázni. (sza)

 

A középfokú oktatási intézmények típusai

- gimnázium

- szakközépiskola

- speciális középiskola

- nyolcosztályos gimnázium

- szakmunkásképző

- lányiskola

- felépítményi iskola és érettségi utáni tanulmányok

- konzervatórium

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!