Viharos rendkívüli ülés, személyi változásokat javasol a testület

Viharos rendkívüli ülés, személyi változásokat javasol a testület
Párkány |

Komoly kritikák és ténymegállapítások hangzottak el azon a rendkívüli testületi ülésen, amelyet november 27-én tartottak a párkányi városházán. A város főellenőrének részletes jelentése miatt, illetve egy korábbi, a képviselő-testület által felkért szakértőnek az Enerbyt városi kft-nél lezajlott ellenőrzése alapján a képviselő-testület azt javasolja Eugen Szabó polgármesternek, aki a cégközgyűlési és munkáltatói jogokat gyakorolja, hogy az Enerbyt vezetésében és a városháza pénzügyi osztályán személyi változásokat hajtson végre a feltárt hiányosságok miatt. A cég igazgatója cáfolta és elutasította a főellenőr megállapításait, a városháza pénzügyi osztályvezetője szerint is történt elszámolás

Az ülés legfontosabb programpontja kétségkívül a Párkány főellenőre, Bíró Adrianna által végzett ellenőrzés és az ennek alapján készült részletes jelentés megvitatása volt. Maga a jelentés hosszú anyag, legfontosabb ténymegállapításai pedig a városi vagyonnal történő gazdálkodást érintik. Annak a vagyonnak a kezelését, amelyet a város ún. megbízotti szerződés alapján adott át az egyébként 100 százalékban városi tulajdonban lévő Enerbytnek.  Az Enerbyt a megbízotti szerződés alapján adja ki bérbe a városi, nem lakás céljára történő helyiségeket, és ezen szerződés alapján szedi be az ezek után járó bérleti díjat is, amiért meghatározott összeget fizet a cégnek a városi hivatal. Párkány képviselő-testülete azzal bízta meg a főellenőrt, hogy végezzen részletes ellenőrzést az Enerbytnél a vagyongazdálkodást illetően, mégpedig a 2019 –es és 2020-as évekre vonatkozóan. A mostani, rendkívüli ülésen ismertetett anyag legfontosabb megállapítása többek közt az, hogy az Enerbyt a szóban forgó években a nem lakások céljára bérbe adott helyiségek utáni bérleti díjakból nem a teljes és valós összeget utalta át a városnak mint tulajdonosnak és megbízónak, hanem annak csak egy bizonyos részét, a fennmaradó részt pedig, a főellenőr szerint jogtalanul tartotta vissza. A főellenőr szerint az Enerbyt ezzel tulajdonképpen a városi költségvetés bevételi oldalát károsította meg, mert az úgymond az Enerbytnél maradt összegekkel a város nem számolhatott a költségvetésben, holott, ezek az összegek is a várost illetik meg, mint a bérbeadott vagyon tulajdonosát. Az Enerbyt ugyanis minden évben csak egy előre megegyezett és az adott évre a város költségvetési oldalán bevételként betervezett összeget utalta át, majd ezt követően a karbantartási és kezelési díjakat is beszámítva   a maradékot. A főellenőr szerint ezt a megbízotti szerződés alapján nem tehette volna meg, még akkor sem, ha az ellenőri jelentés is elismeri, hogy a megbízotti szerződés is hiányos, mert nem rendelkezik pontosan, hogy miként kell gazdálkodni a beszedett bérleti díjjal. Mindemellett alapvető szabály kéne legyen az, hogy a saját vagyona után járó bérleti díj a tulajdonost illeti meg (azaz ebben az esetben a várost – a szerk. megjegyzése). A főellenőr és a képviselő-testület zöme szerint az is furcsa, hogy a valós és teljes, nem lakás céljára használt helyiségek után járó bérleti díjakból származó összeg és a vizsgált időszakban a városi költségvetésbe ténylegesen elvezetett összegek közt még mindig, a mai napig is jelentős a különbség, és, bár történtek utólagos befizetések az Enerbyt részéről a városkasszába, a cég még mindig tartozik a különbözeti összeg teljes megtérítésével. A főellenőr a jelentésében azt is komoly hibaként értékelte az Enerbyt vezetése, de a városháza pénzügyi osztályának részéről is, hogy az Enerbyt által bérbe adott, városi vagyont képező, nem lakás céljára használt helyiségek utáni karbantartási és kezelési költségeket nem könyvelték le szabályosan. Ugyanis, a főellenőr szerint a város nem a valós és elvégzett javítások és karbantartás után fizetett az Enerbytnek, hanem az éves költségvetésbe betervezett javítási és karbantartási keretösszeg alapján. Úgy, hogy mindemellett ezekről a költségekről a városháza részéről nem talált dokumentált, pontos, részletes kimutatást. A főellenőr azt is felrótta az Enerbyt vezetésének, hogy a volt OPKS épületében a rendelkezésére álló anyagok szerint előnyöket, kedvezményeket biztosított egy bizonyos bérlő cégnek, vagyis irányáron alul adta bérbe neki a vagyonrészt.

Boszorkányüldözés és félrevezetés

Szórád György, az Enerbyt igazgatója a rendkívüli ülésen kétségbe vonta a főellenőri jelentés legfontosabb ténymegállapításait és cáfolta ezeket, illetve visszautasította, hogy a cég hibát követett volna el a bérlőkkel megkötött szerződésekben, és, hogy a várossal kötött megbízói szerződést ne vették volna figyelembe. Szórád egyáltalán nem ért egyet az ellenőri végkövetkeztetésekkel, kifogásait 22 pontban írásban is benyújtotta a főellenőrnek (Ezeket viszont szinte teljes mértékben a vizsgálat szempontjából megalapozatlannak minősíti az ellenőri jelentés – a szerk. megj.). Az igazgató legfontosabb érvei: az Enerbyt mindig minden várost illető bevételt elvezetett a város felé, sokszor többet is, mint amennyi elő volt írva, és negyedévente is, ahogy az meg volt szabva. A városnak kiszámlázott költségekről is rendelkeznek az összes szükséges dokumentummal, centre pontosan minden tétel megvan. Az Enerbyt városi tulajdonú cég, minden költség városon belül marad. Semmi rossz nem történt és egyúttal felszólította a főellenőrt, hogy mondja meg, miben sértettek ők törvényt, mert szerinte ők semmiben. Bíró Adrianna erre úgy reagált, abban, hogy a megbízói szerződés alapján nem vezették el a városnak járó bevételt, ezzel megkárosították a városi költségvetés bevételi oldalát.  Szórád Szerint konkrét oka van, hogy a pénz 2019-ben és 2020-ban nem ment át a megszokott időben a költségvetésbe. Mégpedig az, hogy jött a járvány és a bérleti díjak kétszer is csökkentve voltak a városban – amit viszont a képviselő-testület fogadott el. Másrészt pedig az Enerbyt több beruházásra is készült, például fotovoltaikus rendszerre, és megegyeztek abban, mivel a tervezett pénzt leadták a városi költségvetésbe, a többi pénzt addig félreteszik a beruházásra. Ez a fejlesztés csúszott, ezért aztán később ezt a pénzt is átutalták a városnak. A lényeg, hogy minden pénzt átutaltunk – szögezte le Szórád. A főellenőr erre úgy reagált, hogy ő ezt is beleírta a jelentésébe és a csökkentett bérleteket is, de a lényeg akkor is az, hogy egy megbízotti szerződés szerint a cég nem tarthat vissza semmiféle pénzt, ami a városnak jár. Főképp, hogy az elvezetésért megkapják a díjukat is. Ilyen nincs – mondta Bíró. Erről nem is volt dokumentum leadva, a képviselő-testület felé sem, hogy vissza volt tartva bármilyen pénz, mert a 2019 és 2020-as évekből származó különbözet még mindig fennál, még mindig nem jön ki az összeg – fűzte hozzá a főellenőr.  

A volt OPKS épülete

Ami a volt OPKS épületét illeti (a volt kommunális szolgáltatások házát – a szerk. megj.) Szórád hangsúlyozta, hogy ők az épületre kivételt kaptak a volt képviselő-testülettől, azzal, hogy azt rendbe tegyék, bérbe adják és ez az épület hasznot hozzon a városnak. Mellesleg 100 százalékban ki van használva, a felújítási hitelt az Enerbyt már 2021-ben kifizette és az épület még évi 15 ezer euró hasznot is hoz pluszban. Szórád szerint ők nem kedvezményeztek egyik bérlővel sem, senkitől nem kérnek pénzt a parkolásért és az infláció mértékével sem számláznak többet. Az igazgató szerint a 12 euró per négyzetméteres ár félrevezető irányárként, mert a kritizált esetben a bérlőnek egész éves rezsikiadásai is vannak, tehát nem csak nyáron fizeti ezeket. Egyébként is, az emeleti részekre nagyon nehéz volt a szóban forgó időben megfelelő bérlőt találni és a mindenkori bérleti díjat az aktuális piaci viszonyok is megszabják. Ráadásul nekik nem írta elő a város, hogy külön dokumentálniuk kell a ponteciális érdeklődőkkel a tárgyalásokat. Szórád hozzátette, ha lesz más jelentkező, aki többet ad érte, akkor vele kötnek szerződést. Mint ahogy az sem jelent gondot, hogy ha a város utasítja az Enerbytet, akkor ők a jelenlegi bérlővel is módosítanak a feltételeken. A főellenőr viszont az épülettel kapcsolatban azt állapította meg, hogy erre a szabályok szerint nem kaphatott volna az Enerbyt mint üzleti cég kivételt a volt képviselő-testülettől. Az OPKS- épületen kívüli esetekben kibérelt, nem lakáscélú helyiségre viszont a megbízói szerződés vonatkozik, és az nem hatalmazza fel az Enerbytet, hogy a városi vagyonnal vállalkozzon.

Megdöbbentő jelentés

Gróf Andrea, a városháza pénzügyi osztályának vezetője szintén megdöbbent a főellenőri jelentés tartalmán és a ténymegállapítások megfogalmazásán is. Mint az ülésen elmondta, egyrészt a város és az Enerbyt közti megbízási szerződés nem szabályozta és nem írta elő, hogy az elszámolásnak hogy kell kinéznie. A pénzügyi osztály ezt úgy oldotta meg, hogy Excell-táblázatban vezették, pontosan melyik ingatlanegységre mennyi pénz lett költve, megvan az elszámolás évekre visszamenőleg. Hogy számlák hiányoznak – nem hiányoznak? Azok ott vannak az Enerbytnél. „Nagyon sokan ezt a részt is ellenőrizték és nem volt ezzel különösebb gond. Elfogadom, hogy lehet ezt még precízebben és másként csinálni, de az én lelkiismeretem tiszta, közpénzekről van szó és az elszámolás megvan, megtörtént” – jelentette ki az osztályvezető.

Közbeszerzés és irányelvek

Daniel Mišicák független képviselő azt jegyezte meg az Enerbyt kapcsán, hogy az első belső ellenőrzésekor is kiderült, hogy a cég több esetben nem tartotta be a közbeszerzési szabályokat, nem teremtett transzparens helyzetet a beszállítók kiválasztáskor és még a saját belső gazdálkodási irányelveit sem tartotta be. A lakossági hőárak esetében pedig az ár mozgórészét módosíthatta volna a cég, hiszen nem kötött áron vette a gázt. Az igaz, hogy az árképzés törvényileg rendben volt. Csakhogy az Árszabályozási Hivatal maximális árat adott meg. Ezt az Enerbyt módosíthatta volna kedvezőbbre, alacsonyabbra, mégpedig a valós fogyasztás mértékében, és ezt az ún. mozgó együtthatót csökkenthette volna. De a cég ezt csak 2023-ban tette meg – jelentette ki Daniel Mišicák. Szórád György minderre úgy reagált, hogy az Enerbyt épp a napokban kapott egy levelet a Közbeszerzési Hivataltól, hogy az ellenőrzött esetekben a cégre nem vonatkozik a közbeszerzési törvény, ezt a dokumentumot bárkinek be tudják mutatni és el is küldi a képviselőknek. Az előző ellenőrzés pedig szintén nem tárt fel semmiféle szabálytalanságot, emiatt ő ez ellen nem is emelt kifogást. Ami pedig a gázbeszerzéseket illeti, erről nyugodtan megkérdezhetik a felügyelőtanács volt elnökét is, aki ott volt a gázbeszerzéseknél és semmi gond ezzel nem volt. Az ellenőrzést végző külsős cég pedig Szórád szerint több mint hatezer euró közpénzből csak annyit állapított meg, hogy nem tudja, drágán vagy olcsón vett-e gázt az Enerbyt – mondta az igazgató. A képviselő-testület az ülés végén azt javasolta Eugen Szabó polgármesternek, hogy a feltárt hiányosságok miatt eszközöljön személyi változásokat az Enerbyt vezetésében és a pénzügyi osztályon is, az Enerbyt igazgatója pedig a lehető legrövidebb törvényes időn belül mondja fel a szerződést a jelentésben említett céggel, mert az rendkívül hátrányos a városra nézve. Eugen Szabó közölte, a határozatot mérlegelni fogja.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?