Közélet

Lépésváltás a láthatáron

Petőcz Kálmán: „Valószínűleg először a legmélyebb árkokat kell betemetni. Úgy gondolom, a tárgyalássorozat későbbi stádiumában valamilyen formában színre lépnek a most még hiányzó formációk vezető képviselői is”
Miklósi Péter

2020. augusztus 19. 18:30

Petőcz Kálmán
Petőcz Kálmán - Somogyi Tibor felvétele

A július 23-ai Gombaszögi Pikniken tartott eszmecsere után a Magyar Közösség Pártja, a Híd és az Összefogás képviselői augusztus 7-én Pozsonyban állapodtak meg abban, hogy egyesülni kívánnak, s erről az összmagyarság augusztus 20-ai nemzeti ünnepén Komáromban szándéknyilatkozatot is aláírnak.

A júliusi politikai-közéleti piknik vitaműsorainak egyik vendége Petőcz Kálmán politológus és diplomata volt. A szlovákiai magyar párttorzsalkodásban békítő fordulatot ígérő szándéknyilatkozat szentesítése előtt e deklarációval kapcsolatos meglátásairól kérdeztük őt.

A gombaszögi rendezvény tartalmi része melyik énjét szólította meg erősebben: a politológusit vagy a diplomatát?

Mindkettőt, és ezenkívül a politikusit is. Hiszen politikusként, 1998ban egyszer már személyesen is megéltem egy szlovákiai magyar pártegyesülési folyamatot.

És hát aki csak egy kicsit is számon tartja a felvidéki magyar politikai ring izgatott csatározásainak immár három évtizedes meneteit, az jól tudja, hogy anno az MKP létrejötte a Mečiar elleni szembefordulásnak volt köszönhető. Huszonkét évvel később, politológusként, osztja a jelenleg érintett pártelnökök lelkesültségét, hogy a holnap aláírandó okirat szignálása történelmi pillanat?

Politikusok mondhatnak ilyeneket. A mai politika nagyrészt hatásvadászatra épül, ami egy bizonyos határon belül rendben is van. Hogy hol az a határ, az egyrészt a meghonosodott politikai kultúra, másrészt a politikus belső mércéjének, lelkiismeretének függvénye. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a szándéknyilatkozat aláírását csak utólag lehet történelmi pillanatnak minősíteni. Mégpedig ha a szlovákiai magyarok, ennek is köszönhetően, a következő parlamenti választáson országos szinten ismét politikai képviselethez jutnak. Sőt, továbbmennék: akkor, ha ez az új politikai reprezentáció valóban a szlovákiai magyarok különböző csoportjainak és rétegeinek érdekeit fogja képviselni, méghozzá nem kirekesztő, hanem befogadó módon. Tekintettel a természetes sokszínűségre, a tolerancia jegyében. Egyetlen irányvonal érvényre jutásával lenne gondom: a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogi szemlélettel szembemenő szélsőséggel.

Ön szerint a mostani közeledést a választói akarat vagy pártjaink február 29-ei bukása indukálta? És e szándék mögött hiteles pártvonzás vagy „csak” a mai MKP, a Híd és az újonc Összefogás önmentése áll?

Ezek sarkított megfogalmazások. Mindkét kérdésre „is-is”-sel lehet válaszolni. Mert nyilván létezik választói akarat, illetve igény az összefogásra, az egy formációban történő indulásra a választáson; és nyilván létezik objektív kényszer is. Ugyanúgy, mint 1998-ban, amikor az Együttélés, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és a Magyar Polgári Párt egyesülésével megalakult a Magyar Koalíció Pártja. Akkor a Vladimír Mečiar által beterjesztett választójogi törvénymódosítás jelentette a külső kényszert, hiszen Mečiar gyakorlatilag megszüntette a választásikoalíció-kötés lehetőségét. Most az 5%-os küszöb a kényszer, amit nagy valószínűséggel egyik párt sem tud már meglépni. Ez a legutóbbi sikertelen parlamenti választás tanulsága. A kudarcot előre látni lehetett, csak a politikusok nem akarták akceptálni. És hogy az egyesülési szándék mögött a pártok „önmentése” áll-e? Nyilván igen, bár ez is természetes. Egy politikai csoportosulás azért létezik, hogy politikai érdekeket érvényesítsen, és ha teljesen megszűnik, e céljainak nem tud érvényt szerezni.

petőcz kálmán

Mi lesz az, ami most elsimíthatja/elsimíthatná az évekre visszanéző mély és kölcsönös bizalmatlanságot; a 12 esztendeje tartó, még az idén februárban is tovább mélyített árkok gyors betemetését?

Épp az imént vázolt objektív kényszer járulhat hozzá az árkok betemetéséhez. Illetőleg az, hogy a szlovákiai magyar politika és az egész civil társadalom képes-e kilépni a kis provinciális felvidéki homokozójából. Hogy megérti-e, bármennyire fontos is a nemzeti identitás, a nyelv, a hagyományos kultúra, a kisebbségi léthelyzetben élő dél-szlovákiai magyar ember sem tud megélni csupán anyelvéből. Egynyitottvilágbannem tehetünk úgy, mintha az országos, az Európában végbemenő vagy a globális folyamatok bennünket nem érintenének. Ha ezekről nem veszünk tudomást, előbb-utóbb zsákutcába jutunk. Mint ahogy részben már most is benne vagyunk.

Politológusként a pártegyesülésben lát-e mélyenjáróbb és konkrét tartalmi célokat a parlamentbe jutás természetes, ám mégiscsak prózai törekvésén kívül?

A parlamentbe jutás, sőt, ha lehetséges, a kormányra jutás már eleve fontos cél. Az utóbbi harminc év történései bizonyították, hogy a politikai folyamatokat csak a „pályán” belülről lehet hatékonyan befolyásolni. A szlovák országos pártok, sajnos, nem látják át a nemzeti kisebbségi helyzet sokrétű komplexitását; gyakran őszintén nem értik, hogy „mi bajuk van a magyaroknak”, a más kisebbségeknek. És ez még akkor is így van, ha ezek a szlovák pártok egyébként demokratikus elveket vallanak, európai értékrendet képviselnek. Látszik ez például a Progresszív Szlovákia magyar platformjának csődjén, az Andrej Kiska alapította párt halva született magyar platformján vagy Igor Matovič pártképződménye magyar frakciójának kétértelmű megnyilvánulásain. Ám közben „a labda” nagyon gyakran éppen a magyar térfélen „pattog”. Mert lehet-e hiteles nemzeti kisebbségi politikát képviselni anélkül, hogy kiállnánk más kisebbségek és társadalmi csoportok jogai mellett, vagy legalább szolidaritást vállalnánk velük? Lehet-e hitelesen nemzetpolitikát, magyarságpolitikát hirdetni anélkül, hogy ez a nemzetpolitika az általános emberi jogi alapokra épülne? Lehet-e hitelesen demokráciát követelni magunknak, ha ignoráljuk mások demokráciaigényét?! Mikor kell például véleményt nyilvánítani a fehéroroszországi eseményekről? Majd ha teljesen egyértelművé válik a magyar kormány álláspontja? Egy demokratikus párt legyen hiteles és belsőleg független! Nem függhet sem közvetlenül, sem a háttérből irányító lobbicsoportoktól, sem pedig más hatalmaktól. Persze, ez nem azt jelenti, hogy nem kell jó kapcsolatokat ápolni, hatékonyan együttműködni a szlovák pártokkal, a szlovák civil társadalommal és a magyar állammal. Az a sajátos helyzet, amelyben a szlovákiai magyar közösség él, megköveteli a hatékony szövetségi politikát. A szlovákiai magyar kisebbség pusztán a saját erejéből nyilvánvalóan nem tudja elérni céljait, és az érdekeit érvényesíteni.

petőcz kálmán

Reális elvárás, hogy az összetart(oz)ás Gombaszögön fogant elhatározása megtartja a mai MKP szavazási törzsbázisát, illetve a szavazóurnákhoz segíti a parlamenti küszöb átlépéséhez szükséges újabb 25–30 ezer itteni magyar választópolgárt?

Szerintem az a helyzet, hogy az egyesült magyar párt talán néhány száz vagy néhány ezer szavazót veszíthet is. Azokat a szavazókat, akik nagyon mélyre ásták magukban az ideológiai árkokat, vagy akiknek ténylegesen nagyon negatív személyes tapasztalatuk van egyik-másik párt konkrét politikusával. Viszont úgy gondolom, hogy ennél sokkal több azon potenciális szavazók száma, akiket az összetartozás ténye az urnákhoz fog vonzani.

Mi módon lesznek feloldhatók a most egyesülni akaró pártok közötti ideológiai, társadalomszemléleti eltérések, vagy csupán takaréklángra fojtják ezeket a különbözőségeket?

Az eddig szóba kerülteknek, természetesen, csak akkor van realitása, ha véget ér az eddigi kiszorítósdi. Ha képesek vagyunk tolerálni, tehát megtűrni a más véleményt, még ha nem értünk is vele teljes mértékben egyet. És ha ugyanakkor elfogadjuk, hogy vannak bizonyos szabályok: a demokratikus jogállamiság elvei, az általában érvényes és egyetemes emberi jogi életelvek. Ha megértjük, hogy akár külön-külön, akár egyesülve, de demokratikus szövetségesekre van szükségünk. E szövetségi rendszer viszont nem jön létre magától, azt állhatatos munkával kell kiépíteni. Ebben pedig a kisebbségnek kell aktívabbnak, egyben hitelesebbnek lennie.

Az öt releváns szlovákiai magyar pártból hivatalosan csak három tárgyal egymással és köt modern „vérszerződést”, hiányzik a Magyar Fórum és az MKDSZ. Kezdődhet az őszinte összetartás szándéka kirekesztéssel?

Valószínűleg először a legmélyebb árkokat kell betemetni. Úgy gondolom, a tárgyalássorozat későbbi stádiumában valamilyen formában színre lépnek a most még hiányzó formációk vezető politikusai is.

Érzései szerint jövőre, a dokumentum augusztus 20-ai aláírásának első évfordulóján – az itteni magyar politizálás hivatalos irányát, stílusát és nívóját tekintve – áttörésről vagy körben járásról beszélhetünk?

Egy év alatt sok minden fog történni Szlovákiában, Európában és a világban, így ez a kérdés lényegesen másképpen fog felvetődni. Sok függ attól, hogy a magyar pártok képesek lesznek-e – vagy az addigra esetleg már egyesült párt képes lesz-e – rugalmasan és hatékonyan reagálni az új kihívásokra. Van-e, lesz-e például konkrétan realizálható elképzelésük arról, Szlovákia hogyan hasznosítsa a Brüsszelből érkező eurómilliárdokat úgy, hogy ebből a csomagból a magyarlakta vidék, illetve a magyar ajkú közösség is profitáljon.

Annak mennyiben látja esélyét, hogy ez a többpárti egy párt egyik világos célkitűzése az országosan elburjánzott, így Dél-Szlovákiában is tagadhatatlanul meglévő korrupció felfedése legyen?! Jelesül, hogy ne a politika tartsa pórázánpéldáulacivilszférát,hanemez utóbbi ellenőrizze a politikát.

Igen, Dél-Szlovákiában is elburjánzott a korrupció, sok a kétes hátterű „vállalkozás”, és sajnos aránytalan mértékű a szervezett bűnözés. Gondoljunk csak vissza a Pápay- vagy Sátor-féle maffiára, vagy a Kuciak-gyilkosság regionális hátterére. Ennek egyrészt az általam „Szicília-szindrómának” nevezett jelenség az oka: a szervezett bűnözés általában a legszegényebb közösségekben és alulfejlesztett régiókban szokott elterjedni. A másik, de az előzővel szorosan összefüggő ok: a hatékony társadalmi és civil kontroll hiánya – nemcsak a politika, hanem általában a társadalmi folyamatok felett. Szerintem egy kisebbségi pártnak következetesen ki kellene állnia a jogállamiság elvei mellett, erélyesebben elítélnie mindenfajta korrupciót és jogellenes tevékenységet. És határozottabban fellépnie a regionális fejlesztés érdekében.

Ha majd a szándékot az egyesülés konkrét lépései követik, melyek lehet(né)nek a hazai magyar politikának a demokrata szlovák partnereket is meggyőző kitörési pontjai?

Vissza kell állítani a bizalmat, ha az megtört. Türelmesen építeni a kapcsolatokat, és nemcsak politikai szinten, hanem a polgári társadalmon belül is, mert országos szinten, kevés kivételtől eltekintve, gyakorlatilag nincs tényleges párbeszéd a szlovákok és a magyarok között. Türelmesen, empatikusan, de szakmailag nagyon megalapozottan, nem az asztalt csapkodva magyarázni, illetve érvényre juttatni az álláspontjainkat. És ehhez minden törvény adta lehetőséget kihasználni. Például a hagyományos tárcaközi véleményezési procedúrákat is, mint most az állampolgársági törvény módosításának esetében. És hát kezdeményezőkként, nem csak társult tagként, Ondrej Dostálhoz csatlakozva.

Támogassa az ujszo.com-ot

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Igor Matovič
Frissítve

A kormány elfogadta a szakértők javaslatait

Az elzártságban még fontosabb a segítség

Az elzártságban még fontosabb a segítség

A lakóingatlanok négyzetméteréért 2020-ban 1762 eurót kértek.

A járvány alatt is drágulnak az ingatlanok

Zuzana Čaputová

Čaputová: Elengedhetetlen, hogy a kormány önreflexiót gyakoroljon

szegénység

Szégyenpír az arcon – már a magzatot is sújtja a szegénység

NB I

Véget ért a Puskás Akadémia győzelmi sorozata

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.