Panoráma

Egy balul sikerült társadalmi kísérlet - A száraz Amerika

A történelem legnagyobb társadalmi kísérlete – a meghatározást az utóbbi években elsősorban a Facebook hatásai kapcsán hallhatjuk. Kicsit korábban, elsősorban történészek a szovjet diktatúra kiépítését és exportját fedték le vele. Az Egyesült Államokban azonban mást jelent ez a tétel: a szesztilalom, vagyis a száraz Amerika korszakát, amely 100 éve kezdődött, 13 évig tartott, és közel sem a várt eredményt hozta.
Lakatos Krisztina

2020. február 23. 18:00

Józanságpárti felvonulás a 20. század elején
Józanságpárti felvonulás a 20. század elején - Képarchívum

A modern értelemben vett alkoholizmus és az alkoholizmus elleni harc fogalma az ipari forradalommal és a fokozódó városiasodással együtt született meg. Míg a falusi ivóban részegen duhajkodó legények legfeljebb helyben izgatták fel a kedélyeket, a nagy ipari központok utcáin alkoholmámorban fetrengő nincstelen tömegek – és persze az erre épülő bűnözés – riasztó képe össztársadalmi problémaként merült fel. Londonban már a 18. században rendeletekkel korlátozták a gin árusítását, Magyarországon a kérdés komolyabban a reformkor idején bukkant fel először. Talán azért is, mert a „hagyományos” bor- és sörfogyasztás mellett ekkoriban jelent meg tájainkon az ipari léptékű szeszfőzés, magasabb szintre emelve nemcsak az alkoholfokot, hanem a társadalmi-gazdasági hatásokat is.

Kenyeret vagy sört?

Az USA-ban az alkohol elleni küzdelmet elsőként a protestáns egyházak karolták fel, majd a 19. század második felében sorra alakultak a különböző ligák, amelyek a társadalmi reformokért folytatott harcok egyik nagy színterét éppen a szesztilalom bevezetésében látták. Újabb lendületet kapott az ügy, amikor csatasorba álltak a formálódó női szervezetek is – egyes józan, jó keresztény asszonyok odáig mentek, hogy végiglátogatták a „csak uraknak” fenntartott szalonokat, és zsoltárokat énekelve, kegyes intelemként összetörtek néhány palackot. A retorika a politikai-vallási meggyőződés szerint módosulhatott: egyesek az alkoholt tették felelőssé a szegénységért, a gyakori munkabalesetekért, a bevándorlók gettóiban uralkodó áldatlan állapotokért, mások főleg a családok széthullását írták a rovására, de az érvek között rendre felmerült a bűnözés, a politikai korrupció is.

Miután 1917-ben az Egyesült Államok belépett az első világháborúba, a vita újabb, emocionális és nacionalista színekkel gazdagodott: nemcsak az vált gyakran hangoztatott argumentummá, mennyire erkölcstelen abból a gabonából alkoholt főzni, ami egyébként a fronton harcoló katonák és az éhező európai lakosság mindennapi kenyerét jelentené, hanem az is, hogy az italozás hazafiatlan cselekedet, hiszen a sör- és szeszfőzdék nagyobb része az ellenség (pontosabban: német nevű egyének) kezében van.

Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a háború végére az addigra az államok felében helyi szintű korlátozásokat már kiharcoló „szárazok” a szövetségi törvényhozásban is döntő befolyásra tettek szert. A szenátus 1919 januárjában előbb a prohibíciót kimondó 18. alkotmánykiegészítést fogadta el, majd októberben rábólintott az ún. Volstead-törvényre, amely pontosította a korlátozás mibenlétét. Ilyen értelemben aztán a szesztilalom 1920 januárjában lépett érvénybe.

Nem vagyok teve, sört akarok – üzen a transzparens, röviddel a szesztilalom visszavonása előtt
Nem vagyok teve, sört akarok – üzen a transzparens, röviddel a szesztilalom visszavonása előtt

Kiskapuk és kreativitás

Már ahol és már ahogy érvénybe lépett – mert az alkoholtilalom mást jelentett az ország különböző részein. A törvény végrehajtása részben szövetségi, részben tagállami hatáskörbe került, és akadt olyan állam (pl. Maryland), ahol a vonatkozó rendeletek elfogadására 1933-ig, vagyis a 18. kiegészítés hatályon kívül helyezéséig sem került sor. Ott, ahol a szabályozás követte a papírformát, még mindig kérdés volt, hogy megvan-e a szándék a kikényszerítésére. Ha pedig megvolt a szándék és akarat, még mindig megtörténhetett, hogy némi kenőpénz fejében a hatóságok inkább félrenéztek, egyenesen töröltek a térképről bizonyos zónákat.

A Volstead-törvény a 0,5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok – tehát az égetett szesz mellett a bor és a sör – előállítását, értékesítését és behozatalát tiltotta meg. Nem rendelkezett viszont a fogyasztásról, így aztán érthető, hogy aki csak tehette, az utolsó pillanatban még komoly készleteket halmozott fel. A szövetségi ügynökök, rendőrök nem tarthattak házkutatást magáncélú ingatlanokban, hacsak nem merült fel az alapos gyanú, hogy ott illegális előállítás vagy kereskedelem folyik.

Mivel a törvény kitért a kivételekre is – egyházi, gyógyászati, ipari célokra lehetővé tette az alkohol előállítását, árusítását –, talán mondanunk sem kell, hogy sokszorosára emelkedett a gyógyszerészek forgalma, a vallásos buzgalmukban megerősödők száma. Jóval szomorúbb adalék, hogy az egyébként szándékosan szennyezett, emberi fogyasztásra alkalmatlan ipari szeszből ilyen-olyan módon kotyvasztott italok alsó hangon is legalább 10 000 halálesethez vezettek, további 50 000 esetben pedig részleges bénulást okoztak.
Hiába felügyelte 3000 szövetségi ügynök a kanadai és a mexikói határt (és részben a belső mozgást), a hazai pancsolás mellett a szeszcsempészet is vagyonokat jövedelmező iparággá vált, és az olyan északi nagyvárosokat, mint Detroit vagy Chicago, eluralta a szervezett bűnözés.

A hatóság büszkén öntötte a csatornákba a lefoglalt alkoholt – kivéve, amikor inkább félrenézett
A hatóság büszkén öntötte a csatornákba a lefoglalt alkoholt – kivéve, amikor inkább félrenézett

Gyorsan jött vagyonok

A területi és nemzeti alapon szerveződő gangek korábban sem voltak ismeretlenek az amerikai nagyvárosokban, de nagyrészt megmaradtak a saját közegükben. A szesztilalom viszont szélesre tárta előttük a kaput: az alkoholcsempészetből és -kereskedelemből gyorsan, könnyen jött pénzből egyszerre volt megvásárolható a végrehajtó emberek hűsége és hallgatása, a rendőrök barátsága, a politikai kapcsolat, nem mellesleg pedig az ügyes, nyakkendős szakértői háttér, amely jogi és számviteli ügyekben is képes volt tisztára mosni a megbízót. A korszak emblematikus figurája, Al Capone, Chicago ura ugyan 1931-ben egy adócsalási ügyben bukkott el, de „kollégái” – és még inkább utódai – közül nem egy tanult a hibájából. Aki a kölcsönös leszámolások során megtartotta a fejét, az igyekezett megtartani a pénzét is, és 1933 után már legális üzletek mögött meghúzódva irányította a biznisz továbbra sem nyilvános részét.

Ez a biznisz pedig jóval nagyobbnak és fenntarthatóbbnak bizonyult pusztán az alkoholnál. A korábban szabályozott és ellenőrzött körülmények között működő italmérések 1920-tól nagyjából az „innentől minden mindegy” vezérelv mentén nyitottak ki titkos helyeken. Míg korábban a tulajnak érdekében állt, hogy tiltott szerencsejáték vagy prostitúció miatt ne legyen vegzálható, az illegalitás pillanatok alatt elmosta a gátakat. A korábban utcákon grasszáló „dolgozó lányok” megjelentek a bárpult és az asztalok mellett, ahol egy-egy pókerjátszmában nagy pénzek cseréltek gazdát, és ha ez sem lett volna elég kísértés, izgalom, akkor valakinél általában akadt egy kis narkotikum, marihuána vagy hasis. A drogok éppen ebben az időben, új jelenségként bukkantak fel az amerikaiak életében. Aki pedig uralta – vagy védelmi pénzért biztosította – a helyszíneket, az a markában tudta az üzlet minden leágazását.

Becslések szerint az USA északkeleti zónájában a 20-as évek végén legalább 200 000 illegális, a korabeli szlengben suttogónak nevezett italmérés működött (a nyomortanyák pincéjében megnyitott szűkös késdobálóktól kezdve az elegáns, dzsessztől hangos klubokig). A Bernstein testvérek által uralt Detroitban 15 000 különböző hely várta a betérőket, New Yorkban – ahol Dutch Schultz, Arnold Rothstein, Lucky Luciano, Frank Costello és Vito Genovese tartozott a korszak nagymenői közé – egyenesen 100 ezer kocsmáról, szalonról regélnek.

A korabeli szlengben suttogónak nevezték az illegális bárokat, amelyeket már nők is látogattak
A korabeli szlengben suttogónak nevezték az illegális bárokat, amelyeket már nők is látogattak

Szükség van egy italra

A tilalom hívei egy tisztább erkölcsű, értékrendjében megerősödött Amerikát vizionáltak, közben pedig viharos változások forgatagában találták magukat. Vidéken, a Bibliaövezetben viszonylag erős támogatást élvezett a prohibíció, de a nagyvárosokban egyfajta közös generációs élménnyé vált a kijátszása, a szabályszegő lázadás, és nem csak a férfiak körében. 1920 nemcsak a szesztilalom beköszöntének éve, hanem a női választójog kivívásáé is. A politikai emancipáció pedig gyorsan a társadalmi normák fellazulásához vezetett: nők tömegei jelentek meg rövid frizurával, rövid ruhában, rúzsosan egyebek mellett olyan szórakozóhelyeken, ahova korábban be nem tették (be nem tehették) volna a lábukat. Részben ennek volt köszönhető egy korábban gyakorlatilag ismeretlen műfaj, a koktél megszületése – persze az sem volt mellékes tényező, hogy egy esetleges razzia esetén a teáscsészéből szürcsölt színes kevert italokat lazán gyümölcslének lehetett nevezni.

Nagyjából egy évtized alatt világossá vált, hogy az alkoholtilalom megbukott. A nyilvánvaló tények – a szervezett bűnözés térhódítása, az erőszakos bűncselekmények számának növekedése, a szembeötlő korrupció – mellett a beköszöntő gazdasági válság hatására nagyobb súllyal esett a latba, hogy a belföldi szeszipar felszámolása munkahelyek tízezreit szüntette meg, az államkasszából kiesett bevételek pedig adóemelést tettek szükségessé.

A bevezetőnkben idézett tétel egyébként Herbert Hoovertől, az USA 31. elnökétől származik, aki 1929-ben, hivatalba lépése évében így állt ki a szesztilalom mellett. Négy évvel később, új kampányára készülődve már más húrokat pengetett. A végjáték legfontosabb mondatát azonban sikeres kihívója és utódja, Franklin D. Roosevelt jegyzi, aki 1932-ben, rögtön a megválasztása után irányt jelezve úgy nyilatkozott: „Amerikának most szüksége van egy italra.”

Támogassa az ujszo.com-ot

Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek.

Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk.

Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Olvasóink figyelmeztettek arra, hogy a párkányi vasútállomáson csak szlovák és angol nyelven olvasható a figyelmeztetés (Olvasónk felvétele)

Az Új Szó is hozzájárult a járványra figyelmeztető magyar nyelvű feliratok kihelyezéséhez

matovic

2021-ben is a koronavírussal?

Marek Krajčí
Frissítve

Megvan a koronavírus első szlovákiai áldozata

A pénzügy visszafogottabb költségvetést tervez jövőre

Kilenc hónapra is leállíthatnák a bankok a hitelek törlesztését

Branislav Gröhling
Frissítve

Kinyitnak az iskolai étkezdék a diákok és a nyugdíjasok számára

koronavírus olaszország
Frissítve

Egy nap alatt több mint nyolcszáz áldozatot szedett a koronavírus Olaszországban

Legfrissebb galériák
Olvasta már?

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

Új Szó logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.