Párkány: Hiába panaszkodtak, mégis költözik az Ady utcai szlovák óvoda

Párkány: Hiába panaszkodtak, mégis költözik az Ady utcai szlovák óvoda
Párkány |

Írásos panaszt nyújtottak be április végén a városházára az Ady utcai szlovák tannyelvű óvoda kapcsán a szülők és lakosok, amiért az intézmény a jelenlegi helyén megszűnik, szeptember elsejétől pedig a Szövetkezeti sori óvodában működik tovább. A beadványt külön a Szövetség képviselői frakciójának is címezték, mert szerintük a frakció tagjai egyrészt alapjogokat sértettek, másrészt pedig a várost anyagilag is megkárosították. A múlt heti, zártkörű megbeszélésen viszont a beadványt lényegében elutasították, az óvoda pedig költözik.

Összesen negyvenkét szülő és lakos írta alá azt a beadványt, melyben az Ady utcai szlovák tannyelvű óvoda megszüntetése és átköltözése miatt emeltek panaszt, és amelyben a képviselő-testület Szövetség-frakciójának tagjait név szerint is bírálták. A dokumentumot április végén nyújtották be a városházára. Az aláírók nehezményezik, hogy a párkányi óvodák összevonása, működésének ésszerűsítése kapcsán egyedül és kizárólag az Ady utcai, tisztán szlovák tannyelvű óvoda jár pórul, csak ez az intézmény esik áldozatául a takarékossági intézkedéseknek. Úgy vélik,  a képviselő-testület február végi döntése a szlovák óvoda megszüntetéséről és áthelyezéséről alapvetően rossz és erről főképp a Szövetség – frakciója tehet. Melynek tagjai szerintük visszaéltek a testületi számbeli fölényükkel, nem képviselik minden párkányi polgár életét, diszkriminálják a tisztán szlovák óvodát választó szülők és gyerekek alkotmányos és egyéb alapjogait. A beadvány aláírói szerint még a gazdasági érvek sem állják meg a helyüket, ugyanis, például, amíg a nagy vehemenciával megvédett Hársfa utcai óvoda város által fedezett havi működési költsége 10 ezer euró, addig a tisztán szlovák nyelvű Ady utcaié 2 ezer euró, ergo, ha valóban csak a takarékosságról lenne szó, akkor nem az Ady utcait kéne áthelyezni, megszüntetni. Főképp, hogy az Ady utcai óvodában már régóta felvételi létszámstopot hirdetett a fenntartó. Az aláírók azt is bírálták, hogy ha Párkánynak van évente 68 ezer eurója a magyar tannyelvű egyházi óvoda támogatására, akkor legyen pénze az Ady utcai egyetlen szlovák ovira is. A panasz benyújtói szerint azzal, hogy az Ady utcáról elköltöztetik a szlovák óvodát a Szövetkezeti soriba, illetve szeptembertől oda tagozódik be, az csupán porhintés. Ugyanis, a képviselő-testület februári határozata értelmében az intézményt augusztus végén kiveszik az országos iskolai hálózatból, tehát de jure  ás de facto megszűnik, akárhogy is címkézik ezt. Az aláírók szerint a Szövetkezeti soron sincs garantálva a működésük, mert úgy tudják, hogy változatlan formában csak 1 évig működnek majd tovább. A döntést pedig azért is tartják súlyosan jogsértőnek, mert szerintük a környéken nincs több tisztán szlovák nyelvű óvoda. 

Egyetlen felvetésre sem kaptak választ… 

A panaszról május 22-én zárt körben tárgyaltak a városházán az érintettekkel és alaptalannak minősítették a beadványt.  A közel másfél órás megbeszélésen lapunk nem lehetett jelen, de utána minden érintett rendelkezésünkre állt. Süll Viviána és Markéta Gálová a szülők képviseletében az Új Szónak úgy nyilatkoztak, hogy a tárgyaláson tulajdonképpen egyetlen felvetésükre sem kaptak érdemi választ, főképp arra nem, hogy gazdaságilag miért épp az ő óvodájukat sújtják ezzel a döntéssel. „Nem kaptunk válaszokat, mert nem tudtuk a számokat és nem is kaptuk meg a számokat. A képviselők azt mondták, hogy ez a racionalizáció első lépése. Hogy aztán lehet, még bezárnak még egy másik óvodát, lehet, hogy nem, de, hogy ez a racionalizáció első lépése” – közölte Süll Viviána, aki úgy véli, sajnos, már nincs lehetőségük a további lépésekre, mert már úgy tűnik, késő. Markéta Gálová is úgy nyilatkozott, hogy főképp az óvoda megszüntetéséről volt szó, de arra nem kaptak igazán választ, hogy a képviselők miért szavaztak így. Szerinte sincs arra esély, hogy a testület megváltoztassa a döntését. Az óvodák összevonásáról pedig kimondva senki nem beszélt a mostani megbeszélésen. A szülők továbbra is azt mondják, hogy értik a spórolást és a csökkenő gyermeklétszámot, de azt továbbra sem, hogy miért épp az ő ovijukkal kezdik először, miért épp ők az első áldozatai a racionalizációnak? Andrea Csányiová, az óvoda igazgatónője szerint nálunk lett volna elég jelentkező gyermek, ha ez az ügy nem húzódik már két éve, és az óvodában nem lett volna létszámstop elrendelve már tavaly októberben. „Mindenképp több gyerekünk lett volna, ha a fenntartó ismét megengedte volna a beíratkozást. Ez nem a gyereklétszámról szól. Mi ugyanis a szülőkkel együtt értjük a racionalizációt és mi egyáltalán nem akarjuk, és nem szeretnénk nemzetiségi síkra terelni az ügyet. De csak, ha az ésszerűsítés valóban ésszerűsítést jelent, nem  pedig valamiféle politikai szándékokat takar. Ezt tényleg nem szeretném kommentálni. Lehet, hogy a szülők nem voltak kellőképp tájékoztatva, de ha a képviselő-testület elé 5-6 anyag kerül az ügyben és nem tudnak dönteni, nem akarnak dönteni, akkor milyen anyagot kellett volna kapnunk, ha 5-6 változat is volt erre?” – kérdezte az igazgatónő és hozzátette, hogy az óvodák működésének ügye már 2 éve húzódik, ez tarthatatlan, így nem lehet dolgozni. „Ennek véget kell vetni, ahogy az iskolatanács elnöke is mondta. Már ha valóban racionalizációról van szó és ez a folyamat kezdő lépése. De most a szülők nevében mondom, roppant kíváncsi vagyok, mi történik majd a következő iskolaévben. A beíratások ugyanis már végbementek, és a Bartók utcai oviban már most érzékelhető a létszámhiány, jövőre pedig még inkább érezhető lesz. Ez az én feltételezésem. De ha azt látom, hogy januártól májusig összesen 6 gyermek született, akkor ez talán mégsem az én kitalációm” – közölte lapunkkal az óvoda igazgatónője.   

Nem politikai alapon döntöttek 

Mivel a beadványban az aláírók főképp a képviselő-testület Szövetség-frakciójának szavazását bírálták, ezért szerkesztőségünk írásban fordult Fekete László frakcióvezetőhöz. Fekete az Új Szónak úgy válaszolt, hogy a tárgyalást eredményesnek tartja, mivel több pontatlanságot és valótlan állítást, melyeket a beadványban megfogalmaztak, tisztázni tudtak. Egyúttal megállapította, hogy több fontos adat és információ is hiányzik a beadványból. Mivel a beadvány nem tartalmazza a törvény által előírt adatokat, a beadvány nem minősíthető panasznak. „A szavazásnál tíz képviselőből nyolcan igennel szavaztak (ebből heten a Magyar Szövetség listáján bejutott képviselő és egy független képviselő), valamint két független képviselő volt ellene a városi hivatal által beterjesztett anyagnak, melyet a hivatal szakosztálya dolgozott ki és a városi óvodák igazgatónői is támogatták. A tiszta szlovák környezet az áthelyezés után is megtartható (külön pavilon) – ez szervezési kérdés” – reagált Fekete László a jogsérelmet  firtató kérdésünkre. A frakcióvezető szerint nem igaz, hogy a szülők egyetlen, a panaszban megfogalmazott érvükre sem kaptak választ, valamint a Hársfa utcai óvoda és az Ady utcai óvoda működési költségeinek összehasonlítása sem jó, mert ezek az összegek nem helyénvalóak és ezt a hivatal is megerősítette. Fekete László az egyházi óvoda támogatása kapcsán közölte, hogy a Szent Imre Egyházi Óvoda a 2023-as évre a városi költségvetésből 68 457 eurót kapott, ebből 55 781 eurót kapott az állami költségvetésből, a dotáció a város részéről pedig 12 667 euró volt. A 2024-es évre a tervezett költség az állami költségvetésből 55 719 euró, a város részéről a támogatás pedig 0 euró! Az Ady utcai óvoda működését a város a 2023-as évben a megkapott állami támogatás mellett a saját költségvetéséből még 74 985 euróval támogatta.  Arra a felvetésre, hogy jogsértő volt az Ady utcai óvoda kivétele az iskolarendszerből és az áthelyezése is, mert semmi garancia nincs a másik helyen történő további, változatlan működésükre, a frakcióvezető úgy válaszolt, hogy az előzetes egyeztetések folyamán – több, mint egy év – valamint a szakbizottsági ülésen is a két igazgató asszony (Szövetkezeti sor és az Ady utca) nem látott gondot a további, változatlan működésre. Az pedig Fekete László szerint nem igaz, hogy ők politikai alapon döntöttek, bárkinek is a rovására. Az óvodák működésének racionalizációja kapcsán pedig hangsúlyozza, hogy ez semmiképp sem befejezett folyamat, sok összetevője van, a legfontosabb feltétel a gazdaságos működéshez szükséges gyereklétszám. 

Nem történt jogsértés

Eugen Szabó, Párkány polgármestere lapunknak elmondta, hogy a februári testületi döntést érintő, írásban benyújtott panaszt a törvény szerint ők nem vizsgálhatják ki, mert az ügyben a testület és a hivatal is érintett. De a tény az, hogy magában a panaszban sok hiba van, ezért érdemben nem foglalkoznak vele. A testület határozatait igazából az ügyészség vizsgálhatja ki- fűzte hozzá a polgármester. „Mi a mostani tárgyaláson megmagyaráztuk, hogy miért hozott a testület ilyen döntést. Viszont az ő felvetéseik nem relevánsak, mert ezt így objektíve nem lehet megítélni. Egyik dolog ugyanis a költségek szintje, a másik a gyermeklétszám. Az egyik évben itt mutatkozik jobb telítettség, a másik évben a másik oviban. De még ettől sem lesz egyik vagy másik óvoda előnyösebb vagy hátrányosabb helyzetben. Igen, a számok mutatnak valamit, de ez a gyermeklétszámtól függően változik. A gyereklétszám is változik. A létszámstopra vonatkozó felvetést is értem, de szerintem, felelőtlenség megvárni azt, hogy olyan gazdasági helyzetbe kerüljön a város, hogy az összes óvodát meg kelljen nyirbálnia. A városnak el kell kezdeni a racionalizációs lépéseket, ezt meg kellett tenni. Most a tavalyi évi eredmények állnak rendelkezésünkre, azok alapján pedig egyre nyílik az olló aközött, amennyi pénzt ad az állam az óvodák működtetésére és aközött, amennyivel mi, a város valóban fedezi az ovik működését. A különbség tavaly kb. 300 ezer euróra rúgott, ez most már 700 ezer euró körül van. Jövőre már látni fogjuk a megtakarítási intézkedések első számait” – fejtette ki Eugen Szabó. A polgármester szerint alaptalan, hogy jogsértés történt és megszűnne a tisztán szlovák nyelvű óvodai oktatás. „A tisztán szlovák nyelvű oktatás továbbra is biztosított, hiszen az Ady utcaiak átköltöznek a Szövetkezeti sori külön pavilonjába és ott változatlan formában és változatlan összetétellel működnek majd tovább, tehát nem kevert osztályokban, ugyanazzal a személyzettel. Való igaz, hogy az elmúlt években az egyházi óvodának többet adtunk, mint amire a törvény alapján jogosultak lennének, de ez az idei évre már nem érvényes” – jelentette ki Eugen Szabó. Idén 55 ezer euróval számolnak állami támogatásként az egyházi óvodára, azt oda is adják, de ezen felül nem kap több pénzt a Szent Imre Óvoda. „Nem fogadom el, hogy most az aláírók nem kaptak érdemi válaszokat. Ugyanis felajánlottuk, hogy nem kevert osztályokban lesznek, sőt, külön pavilonban, ugyanazokkal a tanárnőkkel, a csoport egyben marad, csak épp egy másik épületben folytatják tovább. Az Ady utcai címen valóban megszűnik az óvoda, de a gyermekcsoport egysége nem lett megbontva, szétrakva és szétrombolva. Abban a pavilonban egyben marad ez az osztály, vagyis az Ady utcai csoport, és mellettük lesz egy másik, új, szlovák osztály”. További felvetésünkre, hogy a panasz benyújtói nem látnak garanciát arra, hogy hosszabb távon is változatlanul működhetnek majd, Eugen Szabó visszakérdezett: melyikünknek van biztonsága, hogy két év múlva is ugyanilyen formában leszünk? Kérdésünkre, miszerint nem lett volna jobb, ha a továbbiakban egy tisztán magyar és egy tisztán szlovák óvoda működött volna Párkányban – jobb helykihasználással, a polgármester úgy válaszolt, ez is egy megoldás lett volna, csak ezt javaslatként senki sem terjesztette elő az önkormányzati ülésen. „Ismétlem, az oktatás be van biztosítva továbbra is, sőt kb. 15 kétéves gyermeknek is biztosítunk majd kis létszámú osztályokat is, például a Bartók utcán. A racionalizációs lépéseket meg kell tenni. Mivel az Ady utcán volt a legkevesebb gyermek, ezért úgy láttuk, hogy náluk lesz a legkisebb negatív hatása, ha áthelyezzük őket máshová. Úgy, hogy nem szakítjuk szét a csoportot. Ezt tartottuk emberi szempontból is a legkevésbé károsnak” – állapította meg a polgármester. Az Ady utcai szlovák tannyelvű óvoda tehát elköltözik, nem várható, hogy a képviselő-testület másképp döntsön az ügyben. 

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?