Nagymegyeri polgármesterjelöltek: konkrét tervek az energiaválság kezelésére

A nemrégiben megrendezett választási fórumon a lakosok előtt is bemutatkoztak a jelöltek (A szerző felvétele)
Nagymegyer |

Három olyan kérdést tettünk fel mind az öt nagymegyeri polgármesterjelöltnek, amik közvetlenül érintik a város, illetve a térség lakóit. Mindannyian más-más megoldásokat javasolnak, a céljuk viszont ugyanaz, a város fejlesztése és az energiaválságra való felkészülés.

Nagymegyer városának összesen hat polgármesterjelöltje volt. Időközben azonban egy közülük visszalépett. Egrecký Alexander, 48 éves városi rendőrfőkapitány, aki függetlenként indult, tájékoztatta lapunkat a város polgármesteri címére benyújtott jelölésének visszavonásáról, melyet szeptember 29-én tett meg. Okokat nem közölt. A további öt indulótól a következőket kérdeztük:

1. Miben látja a városvezetésen belüli zökkenőmentes együttműködés kulcsát és hogyan kíván tenni annak érdekében, hogy a kommunikáció javuljon egymás közt?

2. Hogyan kívánja gondozni a városi vagyont, ezen belül is termálfürdőt?

3. Milyen konkrét tervei vannak a közelgő energiaválság kezelésére? Milyen intézkedéseket hozna, hogy költséghatékonyabbá tegye a város működését és spóroljon az energiával?

Holényi Gergő (Képarchívum)

Holényi Gergő, 37 éves, polgármester, független jelölt

Miben látja a városvezetésen belüli zökkenőmentes együttműködés kulcsát és hogyan kíván tenni annak érdekében, hogy a kommunikáció javuljon egymás közt?

Szeretném leszögezni, hogy a polgármester feladata nem az, hogy barátkozzon a képviselőkkel, hanem az, hogy közösen, konstruktív vitákon keresztül fejlesszék a várost. Szükséges, hogy mindkét fél akarjon és tudjon is tenni a város előmenetele érdekében. Az elmúlt négyéves tevékenységünk csak akkor lehet hosszú távon eredményes, ha a következő 4 évben olyan emberekkel lesz lehetőségünk együtt dolgozni, akik tényleg a várost tartják fontosnak és nem helyi vagy politikai érdekcsoportokat. Nagymegyeren ez jelenleg más szemlélet, mint amihez az emberek az elmúlt 30 évben hozzászoktak.

Hogyan kívánja gondozni a városi vagyont, ezen belül is termálfürdőt?

30 évben hozzászoktak. 2. A város vagyonának gondozására és gyarapítására szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni. Sajnos több olyan épület is van, amire az elmúlt 26 éveben egyáltalán nem költöttek, ezeken az elmúlt 4 évben állagmegőrzést végeztünk és bízom benne, hogy a következő négy évben következhet a látványos fejlesztések időszaka. A város számára is hasznos épületeket szeretnénk pályázati forrásból megújítani. Azokat az ingatlanokat, melyek a pénzt csak viszik, a város eladja, az ebből befolyt összeget pedig a város ingatlanainak energetikai felújítására költjük majd. A termálfürdő fő gondjait idén megoldottuk. Reményeink szerint, ha Szlovákiában minden termálfürdő bezár, mi akkor is nyitva maradhatunk, amit részben Lukáš Machala áldozatos munkájának köszönhetünk. 

Milyen konkrét tervei vannak a közelgő energiaválság kezelésére? Milyen intézkedéseket hozna, hogy költséghatékonyabbá tegye a város működését és spóroljon az energiával?

A városi hivatal nyitva tartása heti 4 napra csökkenne. Nagy örömünkre a városi hivatal 210.000 euró támogatást nyert, amit az energiahatékonyságra fogunk költeni. Városunkban hatalmas előny, hogy van 3 geotermális furatunk, amin keresztül megoldott a tömbházak és középületek melegvízellátása és fűtése. Ezekkel 2,5 millió m3 gázt spórolunk évente. Több középület és tömbház is van lakónegyedeinkben, melyeknek falát és tetőzetét igyekszünk felhasználni arra, hogy kihasználjuk a Nap energiáját, és a lakók az MPBH. Kft-n keresztül a piaci árnál kedvezményesebben vehetik majd meg a saját épületükön megtermelt villanyáramot. A termálfürdőt már sikerült megoldani hasonló koncepcióban, de folyamatosan keressük a lehetőségeket és igyekszünk minden területen spórolni az energiával és a gázzal.

Kórósi Zalán (Képarchívum)

Kórósi Zalán, 54 éves, operatív vezető, független jelölt

Miben látja a városvezetésen belüli zökkenőmentes együttműködés kulcsát és hogyan kíván tenni annak érdekében, hogy a kommunikáció javuljon egymás közt?

A szavak nem kerülnek sokba - mégis sokat érnek. Modern, ügyfélbarát önkormányzat létrehozására törekednék. Célom egy olyan városi hivatal működtetése, ahol kellemes légkör uralkodik. Ehhez elengedhetetlen egy szakavatott, tapasztalt és emberbarát hivatalvezető. Jó együttműködésre törekednék a testület valamennyi tagjával. Az elavult bizottsági struktúrát át szeretném alakítani. Létrehoznám az idősek és a fiatalok tanácsát. Tapasztalatom szerint a hatékony bizottsági munka megkönnyíti a testület munkáját. A jó együttműködés alapja a partnerség, a nyíltság, a bizalom és a határozottság. Nemcsak a sikerekről, hanem a problémákról is őszintén beszélnék és tájékoztatnék. A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket! Ezt az elvet vallom! Széleskörű konzultációk után közösen határoznánk meg a tennivalókat. A hatékony együttműködés keretében a polgármester feladata ezek maradéktalan teljesítése és a kitűzött célok elérése

Hogyan kívánja gondozni a városi vagyont, ezen belül is termálfürdőt?

Az önálló gazdálkodás gazdasági alapjait a város bevételei és vagyona teremti meg. A város sikere a képviselő-testület és a mindenkori polgármester konstruktív együttműködésén múlik. A gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős. Ez az egyedüli helyes út. Polgármesterként ezt az utat járnám. A képviselő-testület elfogadott költségvetése (döntése) szerint, önkormányzati, illetve polgármesteri jogkörben látnám el a feladatom. A termálfürdő esetében fontosnak tartom a rátermett és hozzáértő vezető kiválasztását, szigorúan kétkörös szakmai-testületi jóváhagyással. A képviselő-testület által gyakorolt kontroll lehetőséget mindenképp erősíteném. A polgármesternek elsősorban a várossal kell foglalkoznia, a cégek esetében pedig gyakorolnia a tulajdonosi jogköreit, valamint kommunikálni és konszenzusra törekedni azokkal a vállalkozásokkal, amelyek ráépülnek a termálfürdő portfoliójára. Ha mindenki odaadóan és elkötelezetten teszi a dolgát, a rendszernek működnie kell.

Milyen konkrét tervei vannak a közelgő energiaválság kezelésére? Milyen intézkedéseket hozna, hogy költséghatékonyabbá tegye a város működését és spóroljon az energiával?

Az energiaválság nem csak a lakosságot, hanem a vállalkozásokat és az önkormányzat gazdálkodását is komoly kihívás elé állította. Munkacsoport alakítanék, hogy enyhítsük az energiaválság okozta nehézségeket, majd a költséghatékonyságot érintő szakmai javaslatokat a képviselő-testület elé vinném. Kiutat az önkormányzat számára az energiaválság és a magas árak kezelésében az állammal, illetve más önkormányzatokkal összehangolt közös beszerzésben látom, továbbá a napenergia felhasználási lehetőségeinek kiterjesztésében. Számítások szerint a napelemes rendszer berendezésekkel rendelkező átlagfogyasztású objektumok körülbelül 60 %-ot takarítanak meg havi vonatkozásban a mai villamosenergia-árválságban. A tiszta energiára való áttérés a legjobb biztosíték a jövőbeli ársokkok ellen, és az áttérést fel kell gyorsítani. Mindaddig a fő cél a villamosenergia-felhasználás csökkentése egy olyan stratégia keretében,

Lojkovič Samuel (Képarchívum)

Lojkovič Samuel, 68 éves ügyvéd, független induló

Miben látja a városvezetésen belüli zökkenőmentes együttműködés kulcsát és hogyan kíván tenni annak érdekében, hogy a kommunikáció javuljon egymás közt?

A zökkenőmentes együttműködés a polgármester és a testület között az alapja a fejlődésnek. A 20 éves polgármesterségem alatt soha nem vétóztam meg sem a költségvetést, sem a város fejlesztési határozatait. A város és lakosai érdekében félre kell tenni a személyi, vagy más érdekeket. A polgárok eredményeket, fejlődést, tiszta várost és jó hangulatot akarnak. Ezt kell teljesíteni. A megválasztás esetén még az eskü letétele előtt meghívom a megválasztott testület tagjait egy találkozóra, ahol tisztázzuk az elvárásokat és garantálom az együttműködést.

Hogyan kívánja gondozni a városi vagyont, ezen belül is termálfürdőt?

A városi vagyon kezelésére nagyon szigorú törvény létezik. Elsősorban ennek a törvénynek a betartása kötelező minden érintett személy számára. Fontos, hogy a városban működjön főellenőr. Ez a poszt 2021- től nincs betöltve. A Termálfürdőnél azonnal ki kell írni a pályázatot az ügyvezetői tisztség betöltésére. Ez csakis a képviselő testület jogköre. Garantálom - megválasztásom esetén -, hogy a képviselő testület által kiválasztott személyt kinevezem. A felügyelő tanácsot is működőképessé kell tenni. A városi vagyon gyarapítását alapfeladatnak tekintem.

Milyen konkrét tervei vannak a közelgő energiaválság kezelésére? Milyen intézkedéseket hozna, hogy költséghatékonyabbá tegye a város működését és spóroljon az energiával?

Már most kapcsolatban vagyok szakértőkkel, energetikusokkal, akik készek felmérni a város helyzetét. Ezen a téren egyértelmű, hogy folytatni kell a geotermál energia további kihasználását középületek rákötésével. Ezt a folyamatot a 2014- 2018-as időszakban sikeresen elkezdtük. Sajnos a 2018-2022 es választási időszakban ez a folyamat leállt. A megválasztott testülettel karöltve foglalkozni kell a lakosság szociális helyzetével az energiaválság okozta helyzet enyhítése érdekében.

Soóky Marián (Képarchívum)

Soóky Marián, 43 éves iskolaigazgató, független jelölt

Miben látja a városvezetésen belüli zökkenőmentes együttműködés kulcsát és hogyan kíván tenni annak érdekében, hogy a kommunikáció javuljon egymás közt?

Megyei képviselőként, korábbi alpolgármesterként ismerem az önkormányzatokat. A polgármester és a képviselő-testület viszonyát az ország törvényei és a helyi rendeletek szabályozzák. Sokkal fontosabb viszont az emberi tényező, vagyis a kölcsönös tisztelet egymás iránt. Ha ez nincs, egyik fél sem lesz sikeres, a polgárok viszont mindenképpen veszítenek. Nem a polgármesternek van városa, hanem a városnak polgármestere. A polgármesternek képesnek kell lennie arra, hogy ne csak saját elképzeléseit próbálja „átpasszírozni”, hanem magáévá kell tennie a mások által beterjesztett, a polgárok számára előnyös javaslatokat is. Konkrét terveim vannak, de kész vagyok támogatni minden értelmes javaslatot.

Hogyan kívánja gondozni a városi vagyont, ezen belül is termálfürdőt?

A közvagyon védelme minden helyi lakos jól felfogott érdeke. Az önkormányzat évek óta tolja maga előtt a részben vagy teljesen üresen álló ingatlanok problémáját. Ezek felülvizsgálata, felújítása vagy esetleges értékesítése nem halogatható tovább. A „megyeri fürdő” fogalom a turizmusban. A fürdő a város számára nem csak „cégér”, hanem bevételi forrása is sok családnak. Ezért is méltatlan, hogy az utóbbi években a szakmaiság nem kapott szerepet a városi cég vezetőjének kiválasztásánál. Ideje, hogy a testület által megválasztva olyan vezetőség kerüljön a termálfürdő élére, amely képes jó időben és rossz időben is elvezetni, hiszen az energiaválság a fürdőkre is komoly hatással lesz.

Milyen konkrét tervei vannak a közelgő energiaválság kezelésére? Milyen intézkedéseket hozna, hogy költséghatékonyabbá tegye a város működését és spóroljon az energiával?

Mivel a mai napig nem ismert, milyen áremelkedéssel kell számolni az önkormányzatoknak, nehéz meghatározni, milyen megszorításokat kell majd foganatosítani. Az országos, vagy inkább európai szintű problémákra nagyon nehéz csupán helyi válaszokat adni. A városi ingatlanok energiatakarékosságának növelését mindazonáltal folytatni kell, és az energiatakarékosság sem mehet az oktatás vagy a közbiztonság rovására.

Vajai György (Képarchívum)

Vajai György, 47 éves cégvezető, Strana obcí a miest – som Slovensko

Miben látja a városvezetésen belüli zökkenőmentes együttműködés kulcsát és hogyan kíván tenni annak érdekében, hogy a kommunikáció javuljon egymás közt?

Egy város életében szükségesek a zökkenők, a véleménykülönbségek, mert hatékonnyá teszik a munkát. A városvezetésen belül mindenkinek kötelessége érdemi kommunikációt folytatni – hiszen ezt vállalták. „Hazugságot még nagyobb hazugsággal fedjük el” elv teljes kiiktatása, ennek iskolapéldája a mostani vezetés. Vissza kell állítani a közintézményi bizalmat, be kell tartani a törvényeket és szabályokat – ez nem opcionális, hanem kötelesség. A jó vezetés ismérve az, ha a kollégái nem csak bejárnak munkába, hanem legjobb tudásukat adják ott. Ezt a munkáltatónak kell megteremteni képzésekkel és folyamatos feladatok ellátásával.

Hogyan kívánja gondozni a városi vagyont, ezen belül is termálfürdőt?

A zárszámadás szerint az elmúlt évek nyeresége 5,12 millió euró. Ebből a város nem vett ki semmit, hanem bent hagyta beruházás céljából – ami megvalósult. Ha továbbra is a zárszámadást nézzük, akkor láthatjuk, hogy a mostani vezetés produkálta a leggyengébb számokat. A hatékonyságot réges-régen számon kellett volna kérni az ügyvezetőkön. Ez gyenge vezetési környezetet teremtett, ami a város veszteségét jelenti. Eljött az idő a gyengén teljesítők leváltására. A termálfürdő van a városért és nem fordítva, tehát itt az idő, hogy a városnak fizetni kell a haszonból.

Milyen konkrét tervei vannak a közelgő energiaválság kezelésére? Milyen intézkedéseket hozna, hogy költséghatékonyabbá tegye a város működését és spóroljon az energiával?

A minap részt vettem az önkormányzatok részére alkalmazható energiahatékonysági konferencián, ahol a legnagyobb szervezetek voltak jelen. Kijelenthető, hogy a kormány az önkormányzatokat ezzel a problémával is magára hagyta. Nézzük konkrétan. Az épületek energetikai hatékonyságának növelésére, átépítésre, felújításokra, ablakcserékre és egyébre van szükség. Ezeket a költségeket saját forrásból nem lehet kifizetni. Tehát más forrás után kell nézni, ami lehet hitel vagy EU-s pályázat. Az EU-s források lehívásában az egyik leggyengébben állunk, ami most nagyon fog fájni minden önkormányzatnak. Félreértés ne essék, a minisztériumok által kiírt pályázatok nem elegendőek. A konferencián is és a pályázatoknál is az ilyen beruházások megtérülése az irányadó elv. Hibás felfogás. Stratégiai beruházásnak kell tekinteni minden ilyen beruházást, amit az államnak finanszíroznia kell az EU-s forrásokon keresztül, hogy a mostani helyzettől ne kelljen tartani az önkormányzatoknak. Most nem marad más, mint a különálló épületegységekből egy-egy helyre koncentrálni a város dolgozóit. A hőmérséklet csökkentése csak kormányrendelet alapján, mert az egészséges munkakörnyezet megteremtése a munkáltató kötelessége. A közvilágítás marad.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!