Hasznos tanács

Sok diáknak nem kötelező, de megéri adóbevallást készíteni

A tanulmányok mellett vagy az iskolai szünetekben, főleg nyáron sok diák vállal alkalmi munkát, az ügyesebbek képesek tartós, esetleg részmunkaidős munkaviszonyt is létesíteni. A tavalyi bevételeikkel és a belőlük levont adóval esetenként a fiataloknak is el kell számolniuk.
B. Szentgáli Anikó

2021. március 27. 19:00

adóbevallás illusztráció
- Shutterstock-felvétel

Az elmúlt év a koronavírus és az ezzel összefüggő korlátozások jegyében telt, így kevesebb fiatalnak és a megszokottnál rövidebb ideig volt lehetősége dolgozni. Akik tavaly 2207,10 eurónál kisebb jövedelemre tettek szert, azoknak nem kell adóbevallást kidolgozniuk. Ám, ha a munkaadójuk a bérükből levont adóelőleget, és ők év közben nem éltek az adómentes minimum lehetőségével, megériadóbevallástleadni,mertmost visszaigényelhetik a befizetett adót.

Adómentes tételek

A diákoknak nemcsak az alkalmi munkából kapott jutalomból, hanem más forrásból is lehet bevételük, például a szüleiktől kaphatnak zsebpénzt, az iskolától ösztöndíjat stb. Az adóbevallásban a bevételek között nem kell feltüntetni az adó alól felszabadított jövedelmet. Ide tartoznak az ösztöndíjak, a nyugdíjak, a szociális biztosításból folyósított támogatások, a szociális segélyek, a tartásdíj, a munkanélküli-segély, a súlyosan egészségkárosodott személyről való gondoskodásért kapott szociális hozzájárulás (személyi asszisztens), az egészségkárosodott személynek jóváhagyott anyagi hozzájárulás, a különböző kölcsönök és hitelek stb. Ezen kívül ott van az adózóra vonatkozó adómentes minimum, ami a 2020. évre vonatkozóan 4414,20 euró. Ezt az összeget le kell vonni az összjövedelemből, és csak a maradékból kell adózni. Az egész évre vonatkozó adómentes rész akkor is érvényesíthető, ha valaki nem egész évben dolgozott, illetve nem volt egész évben jövedelme. Aki csak a nyári szünetben vállalt idénymunkát, az nem jelenti azt, hogy csak erre a két hónapra érvényesítheti az adómentes minimum arányos részét. Az ilyen diák is jogosult az egész évi adómentes minimumra. Ezt a tételt havonta is lehetett érvényesíteni, ez esetben erről szóló nyilatkozatot kellett aláírni a munkaadóval, de csak eggyel. Vagyis akinek több állása volt, több munkaszerződést is létesített, csak egyszer, egyetlen munkaadónál érvényesíthette a havi adómentes minimumot, és bár a másik vagy a többi munkaviszonyból származó jövedelme is alacsony volt, azokból már biztosan levontak 19%-os adóelőleget, és adótúlfizetés keletkezhetett, amit most érdemes visszaigényelni.

TUDNIVALÓK

Kedvezmények

Azok a diákok, akik már tanulmányaik közben családot alapítanak, gyerekük születik, érvényesíthetik az adóbónuszt vagy a házastársra vonatkozó adómentes részt. Aki esetleg jelzáloghitelt vett fel, a kölcsön kamataira vonatkozó adóbónuszt is intézhet. Akinek van kiegészítő nyugdíjbiztosítása, az ide befizetett tételekkel – legfeljebb 180 euróval – ugyancsak csökkentheti az adóalapját. Aki pedig tavaly volt gyógyfürdőben, az adóalapjából leírhatja a gyógyfürdői kezelés költségeit, legfeljebb 50 eurót.

Igazolás a bérről

Az adóbevallás kitöltéséhez szükség van a munkaadó(k) igazolására arról, hogy tavaly mennyi volt a diák fizetése, és a bruttó bérből mennyi adót és járulékot vontak le. Ezt az igazolást mellékelni kell az adóbevalláshoz. Az űrlapon fel kell tünteti az összes munkáltató adatait. Aki tavaly több cégnél is dolgozott, előbb össze kell adnia, hogy összesen mennyit keresett, és a munkaadók összesen mennyi adót és járulékot vontak le.

Nyeremények

A nyereményből nem kell adózni, ha a verseny szervezője forrásadót fizet, valamint ha szerencsejátékból származó nyereményről van szó (például Keno, Lottó stb.), melyekre külön előírások vonatkoznak.

Minden más esetben adóznunk kell, miközben érvényesíthető egy 350 eurónyi adómentes rész. Vagyis, ha a jutalom pl. 500 euró értékű, az adóbevallásban 150 eurót (500-350) kell feltüntetni. Ha a tavalyi évre vonatkozó összjövedelmünk nem haladja meg a 2027,10 eurót, nem kell adóbevallást készíteni, vagyis a nyereményt sem kell bevallani. (Pl. egy diák nyert 500 eurós táblagépet, de csak 150 euró bevételt kell bevallani, illetve mivel más jövedelme nem volt, még ezzel sem kell elszámolnia.) Egyébként minden nyereményt külön kell elbírálni, és ha az adott évben többször is ránk mosolyog a szerencse, minden esetben érvényesíthető az adómentes tétel. Egyetlen verseny szervezői sem tagadhatják meg a nyeremény értékére vonatkozó információt, akár igazolást is kérhetünk róla. A nyereményből származó bevétel passzív jövedelemnek számít, ezért ebből nem érvényesíthető semmilyen adómentes rész, egyszerűen hozzá kell adni az aktív (az alkalmazotti fizetésből, vállalkozásból stb.) származó bevételekhez. Nem szabad elfelejteni, hogy a nyereményből származó bevételből egészségbiztosítást is kell fizetni.

Ez csak akkor nem érvényes, ha a nyeremény után már fizettek forrásadót, illetve szerencsejátékból származó jutalomról van szó. Az adóhivatal tájékoztatja az egészségbiztosítót, mely kiszámlázza az esetleges hátralékot, és felszólít az összeg befizetésére.

Külföldi bevétel

Akinek külföldről is volt tavaly bevétele, tisztáznia kell, hogy milyen adórezidensnek számít. Az, hogy valaki a tanulmányai miatt tartózkodik külföldön, nem befolyásolja annak az elbírálását, hogy szlovák adórezidensről van-e szó. A jövedelemadótörvény értelmében szlovák adórezidensnek számít az, aki Szlovákiában állandó lakóhellyel rendelkezik, és általában itt is tartózkodik, vagy ha itt nincs is állandó lakóhelye, legalább 183 napot Szlovákiában tölt. A szlovák adórezidens Szlovákiában készít adóbevallást, a nem szlovák rezidens pedig külföldön. A diákok az adóbevallásukban leggyakrabban megbízásos és rendes alkalmazotti szerződés alapján kapott jövedelmet szoktak feltüntetni, és ezekből a bevételekből abban az országban kell adózni, amelyikben az adott jövedelemre szert tettek. A külföldön tanuló, ott alkalmi munkát vállaló diákok Szlovákiában szoktak adóbevallást készíteni, és el kell számolniuk a külföldön szerzett bevételekkel is, ezért azokat át kell számolni euróra. Az ismételt adózást megelőzendő Szlovákia a kettős adózás korlátozásáról szóló egyezményeket kötött, aminek köszönhetően a külföldi bevételeket az adóbevallásban ugyan fel kell tüntetni, a megfelelő sorok kitöltésével azonban érvényesíthető a bevételek kiemelésének vagy az adó beszámításának a módszere, és ezekből a bevételekből nem kell még egyszer adózni.

Aki szeretné visszakapni a határon túl végzett munkáért külföldön kifizetett és megadózott jövedelemből levont adót, azt az adott országban kell kérni.
 

A vagy B típusú űrlap?

A fiatalok a többi adózóhoz hasonlóan 2 nyomtatvány közül választhatnak. Akinekcsakmegbízásosvagy rendes alkalmazotti szerződés alapján volt fizetése, annak A típusú űrlapot kell kitöltenie. Aki viszont kiváltotta a vállalkozói engedélyét, és vállalkozóként (is) volt bevétele, illetve egyéb forrásból – nyereményből, értékpapírokból, bérbeadásból stb. – is szert tett valamilyen jövedelemre, annak B típusú ívet kell választania. A kitöltött nyomtatványt legkésőbb március 31-éig kell eljuttatni a lakhely szerint illetékes adóhivatalba.

A diákok visszakérhetik a bérükből levont adót

Szorgalmas Etelkának nyáron a világjárvány ellenére sikerült alkalmi munkát találnia.
Csaknem 3000 eurót keresett, s most visszakaphatja a fizetéséből levont adóelőleget.

A diáklány munkaközvetítő ügynökség segítségével talált alkalmi munkát. A munkaadó kiállított egy igazolást az adóköteles bevételekről. Etelkának 2020-ban összesen 2900 euró bevétele volt, ebből az ügynökség levont 372 euró adóelőleget és 180 euró szociális járulékot. A diáklánynak A típusú nyomtatványra van szüksége, melyet 17 lépésben a következőképpen tölt ki:
1. Az első sorban megadja a születési anyakönyvi számát (rodné číslo). Mindjárt mellette be kell jelölni, hogy rendes adóbevallásról van szó, az „év” mezőbe 2020 kerül.
2. Az űrlap minden egyes oldalán fent a DIČ nevű ablakban meg kell adni a születési anyakönyvi számot.
3. A 3–10. sorokban ki kell tölteni a személyi adatokat.
4. A 25–26. sorba kell írni a telefonszámot és az e-mail-címet. Így megkönnyíti az adóhivatal dolgát arra az esetre, ha ki kellene javítani valamilyen hibát.
5. A 36. sorban fel kell tüntetni a 2020-ban szerzett összes bevétel együttes összegét, ez esetben 2900 eurót. Mivel alkalmi munkáról volt szó, a munkaadó nem létesített állandó munkaviszonyt, ez az összeg kerül a 36a. sorba is.
6. A 37. és a 37a. sorokban meg kell adni az elvezetett járulékok összegét, összesen 180 eurót.
7. A bruttó bevétel és a járulékok különbsége képezi az adóalapot (2900 – 180). Az eredményt, 2720 eurót, a 38. sorba kell írni.
8. A 39. sorba 4414,20 euró kerül – ez az adózóra vonatkozó adómentes minimum összege 2020-ra vonatkozólag. 9. A 43. sorban meg kell ismételni az összeget a 38. vagy a 39. sorból – attól függően, melyik az alacsonyabb. Etelka a 38. sorból a 2720 eurót adja meg.
10. A 38. sorban lévő adóalap és a 43. sorban lévő adómentes rész különbsége 0, ezért a 44. sorba 0 kerül.
11. Mivel az adóalap 0, az adó összege is 0. Eszerint a 45., az 56., az 58. és a 64. sorba 0-át kell írni.
12. A 69. sorban fel kell tüntetni, hogy a munkaközvetítő ügynökség előre kifizetett 372 euró adóelőleget.
13. Az adóbevallás eredménye nulla euró adókötelesség, vagyis a 71. sorban nullát kell megadni.
14. Mivel a munkaközvetítő ügynökség előre kifizette az adóelőleget, Etelkának adótúlfizetése keletkezett. A 72. sorba beírja az ügynökség által kifizetett 372 eurót.
15. A VIII. részben Etelka bejelöli, hogy nem él az adófelajánlás lehetőségével, a 83. sorba ismét nulla kerül.
16. A 87. sorban feltünteti, hogy egy mellékletet csatol, ugyanis az adóbevallással együtt le kell adni a munkaközvetítő ügynökség által kiállított igazolást az adóköteles bevételekről. Ezt a részt alá is kell írni, dátummal is el kell látni.
17. A végén Etelka megkéri az adóhivatalt, hogy adja vissza az előre kifizetett adóelőleget. Ki kell tölteni a XI. részt. A diáklány x-szel bejelöli, hogy kéri az adótúlfizetés visszatérítését, majd ezt a részt is külön aláírja. Ki kell választania azt is, milyen módon (postai úton vagy banki átutalással) adják vissza a pénzt. Etelka a banki átutalást választja, ehhez megadja a bankszámlaszámát is.

Támogassa az ujszo.com-ot

Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk.

Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót.

A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe.

Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
eu

Eurobarométer: jobban bízunk az Európai Unióban, mint a saját kormányunkban

Ján Mikas

Jövő héttől rózsaszínbe borul egész Szlovákia

koronavírus

Koronavírus – Tovább csökkent a kórházban kezelt betegek száma, kicsivel öt százalék felett a PCR-tesztek pozitivitási aránya

koronavírus-vakcina

Jövő héttől újra megkezdik a pedagógusok oltását

influenszer

Koronavírus elleni vakcinával beoltottakról terjeszt hoaxokat a szlovák influenszer

fegyverkereskedelem

7 személyt tartóztatott le a NAKA, fegyverekkel kereskedtek

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.