Agro

Itt az ideje az agrártámogatással kapcsolatos szemléletváltásnak

Szlovákiában kiemelt értéknek lehet tekintenünk, hogy az eddigi gyakorlatban a közmédia még nem silányult a mindenkori kormányok kizárólagos propagandaeszközévé. Így a közvélemény rendszeres időpontokban követhet különféle témaköröket érintő vitaműsorokat, ahol egyenrangú félként vehet részt az ellenzék a kormánypártokkal szemben, emellett teret kapnak az egyes szakterületek ismerőinek véleményütköztetései, amelyek lényegesen higgadtabbak és konstruktívabbak, mint a politikusok vitái.
ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ

2021. május 17. 12:17

mezőgazdaság

Az agrártámogatásokkal kapcsolatban kirobbant botrányos visszaéléseket érintő vitákat is figyelemmel kísérhetjük. Ezekben a vitákban jogos a bűnösség feltárása és az érintettek felelősségre vonásának ismételt követelése. Emellett azonban nagyobb súllyal kellene feltárni a visszaélési lehetőségek eredetét, alaposabban átvizsgálni, és ha kell gyökeresen megváltoztatni az agrártámogatási rendszert, elsősorban annak a leginkább érintett beruházástámogatási részét. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azok felelősségét sem, akik a visszaélések lehetőségeinek rendszerét megalkották. Igaz ezek inkább morális felelősségek, viszont nagyobb károkat tudnak okozni, mint gondolnánk.

Az EU-ba való csatlakozásunk óta eltelt 16-17 év folyamán az agrárágazat beruházási támogatási rendszerének volt – sajnos csak rövid ideig tartó – szakasza, pl. a 2007–2013 éves tervezési időszak első pályázati felhívásánál, amikor 100%-ban előre kiszámítható volt az elbírálási kritériumok alapján megszerezhető pontok száma. Sőt, lehet mondani, hogy az ilyen kiszámítható rendszer a mezőgazdasági ágazatban annak idején szinte egyedülállónak számított a Szlovákiában érvényes operatív programok között. Persze nálunk az EU-s támogatási rendszerek minden szakaszában voltak ilyen vagy olyan hiányosságok. Tudniillik maga a kritériumok objektív kiszámíthatósága távolról sem jelenti a rendszer tökéletességét, hisz maguk a kritériumok összetétele is eredményezhet részlehajlást bizonyos vállalkozási csoportok kedvezőbb helyzetbe hozásához. Később a kevésbé jártas vállalkozó is láthatta és egyre többször el is hangzottak negatív vélemények a pályázati kritériumok szubjektív elbírálásaiból fakadó visszaélési lehetőségeit illetően.

De vajon ennek a rendszernek nem voltak-e részesei maguk az agrárvállalkozók, ill. azok érdekvédelmi képviseletei? A legelszomorítóbb volt talán azt hallani, amikor a vállalkozók, köztük fiatalok is belenyugodtak abba, hogy ez mindig is így volt és így is lesz, hogy aki közelebb van a „tűzhöz”, az többet kap, vagy, hogy ez „lezsírozás” nélkül nem megy. Így sokan inkább a rendszeren belüli kapcsolatteremtést, a hálózatba való beépülés útját keresték, ha némi támogatáshoz szerettek volna jutni vállalkozásuk fejlesztéséhez.

Sokakat elvakított a támogatás biztos lehetősége, talán észre sem vették, hogy közben egy korrupciós hálózatba keveredtek, ahol az „ügyintéző tanácsadók” „lezsírozták” a támogatás jóváhagyásához vezető utat. Emellett elkerülte a figyelmüket, hogy a támogatásból ugyancsak kevés maradt a beruházásukra, hisz a közbeszerzés folyamán a túlárazással az önrész költsége is megemelkedett, a támogatott részből sok esetben így-úgy, de akár 20% rész ment el „ügyintézési” költségekre.

Sovány vigasz, hogy a mutyizás lehetőségének rendszere kisebb-nagyobb mértékben Szlovákia minden gazdasági ágazatában jelen volt és a mai napig jelen van. Felvetődik a kérdés, hogy miért az agrárágazatban robbant ki a legnagyobb botrány, történnek a legnagyobb mértékű felelősségre vonások? Ami történt megtörtént, visszacsinálni nem lehet. Okulni a történtekből viszont elengedhetetlen. Először is fel kell tárni a visszaélések lehetőségének a gyökereit. Ezeket bizony a támogatási feltételrendszerek kidolgozásánál kell keresni. Jó jel, hogy a jelenlegi kormányhoz tartozó néhány szakpolitikus részéről egyre többen hangsúlyozzák a rendszerszintű hibák alapos feltárásának a fontosságát és érezhető a gyökeres változások igénye. Még jó időben vagyunk, hiszen a Covid-19-vírus okozta járvány miatt az EU kénytelen késleltetni az új hétéves ciklus tervezetének végleges változatát.

Ismeretes, hogy jelenleg van két évre szóló átmenet, amelyben a 2014–2020 tervezési időszak szabályai maradnak érvényben, beleértve az agrártámogatások elosztásának módját, jóllehet a számadatok némileg változhatnak. Már ebben az átmeneti időszakban is rendkívül fontos a Helyreállítási Alapra szánt külön támogatások effektív felhasználása. Ezzel együtt viszont több idő maradt az EU Közös Agrárpolitikájának alapos felkészítésére, a mezőgazdasági ágazat stratégiájának mindenre kiterjedő kidolgozására. Emellett ebben az átmeneti időszakban tesztelni lehet a pályázatok elbírálásának némileg módosított szabályait.

A jelenlegi aktuális, a speciálisnövény-termesztés és az állattenyésztés fejlesztésére szánt beruházási támogatásoknál már egyértelműen objektívebbek, kiszámíthatóbbak a pontozás alapján elérhető esélyek, és történt egy lépés az elektronikus formájú pályázás felé. Májusban további pályázati lehetőségek meghirdetését jelezte a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium. Ezek nyilván biztató jelei főleg a kisebb vállalkozások fejlődési lehetőségeinek, az igazságosabb pályázati elbírálásnak. Számtalan azonban a nyitott kérdés. Pl., hogy vajon kellően járulnak-e hozzá ezek a támogatások a vállalatok fenntartható fejlődéséhez, versenyképességükhöz és ezek kapcsán a szlovákiai élelmiszer-ellátás hazai termelésből való ellátása érezhető növekedéséhez? Hiszen a termelés növelése nem tartozik a támogathatóság kritériumai közé. Ez csupán elvárás. A fő cél csupán illúzió marad, amennyiben Szlovákia a saját költségvetéséből való hozzájárulása nem közelíti meg az EU-tagországok, ill. a V4-es országok színvonalát.

Továbbá tudatosítani kell, hogy a pályázatokban tervezett beruházások, még a jelentős támogatás mellett is lényegesen megterhelik a vállalkozások pénzügyi helyzetét a pályázat benyújtásától támogatások kifizetéséig eltelt időszakban. Ugyanis a beruházások nagy részében a pályázóknak pénzhiány miatt hitelekből kell fedezniük az egész beruházás költségeit. Nem mindegy, mennyi idő telik el a pályázat jóváhagyása és a támogatási összeg kifizetése között. Ígérni lehet az elbírálások felgyorsítását, ám a jelenleg érvényben lévő szabályokat figyelembe véve, azok túlzottan bonyolult rendszere alaposan késlelteti az elbírálásokat.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a támogatást kérők, főleg a tőkehiánnyal küszködő kisvállalkozások többsége nem képes támogatás nélkül megvalósítani a projektjében tervezett beruházásait. Emiatt a legtöbben kénytelenek megvárni pályázatuk jóváhagyását, csak utána indítják el a beruházásuk megvalósításának folyamatait, mint a közbeszerzés lebonyolítását, a hiteligénylést stb. Az egyik legnagyobb késleltető tényező a 15 000 euró beruházási összeget meghaladó beszerzési előírások bonyolultsága. Tény, hogy a PPA által kiadott beszerzési előírások jelenleg érvényben lévő változatában a beszerzési eljárások sablonszerűsége, mint a megadott formanyomtatványok kötelező használata egyértelműbbé, áttekinthetőbbé tette a beszerzési szabályzatot. Viszont lényegesen megnövelte annak bürokratikus mivoltját a maga értelmetlenül szerteágazó részleteivel és ellentmondásaival. Ezáltal jócskán megnőtt a beszerzési eljárások lebonyolítása közbeni adminisztratív hibalehetőség és maga az ellenőrzési folyamat időigényessége.

A túl bonyolult, nagy terjedelmű előírások azok megalkotóinak gyakorlati tapasztalathiányát bizonyítják. Az összetettséget, az ellentmondások lehetőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a még 2015-ben benyújtott és 2017-ben jóváhagyott, időközben megvalósított pályázatok egy részénél éppen a közbeszerzési eljárások folyamán elkövetett bizonyos adminisztratív hibák miatt nem lehet benyújtani a kifizetési kérelmeket. A hiányosságok, vagy az előírásoktól eltérő vélt, vagy tényleges hibák miatt, a támogatottaktól bekért hiánypótlások, ill. magyarázatokat némely esetben több mint két év eltelte után sem minősítették, egyszerűen nem válaszoltak az érintettek által többszörösen benyújtott érdeklődésére, ami a pályázókkal szemben méltatlan és tűrhetetlen viszonyulás. Vélhetően az illetékesek nem tudnak, vagy nem mernek felelősséggel dönteni, ami szintén a beszerzési szabályok ellentmondásait bizonyítja, vagy pedig ismeretlen okok miatt késleltetik a döntéseket. Közben eltelik az utolsó kifizetési kérelemre és azok kifizetésére a támogatási szerződésekben megszabott négyéves határidő, amit a fenti esetek érintettjei majd nem tudnak teljesíteni.

Az eddigi tapasztalatokat összevetve nem kérdés, hogy az agrárberuházások támogatási rendszerét gyökerestül kell megváltoztatni. Ehhez elengedhetetlen a szabályok kidolgozóinak szemléletváltása, akár az EU szakbizottságaiban dolgozóké is. Több bizalmat kell adni a vállalkozásoknak. A támogatási szabályzásnak olyan egyszerű teret kell adni, amelyekben nincs szükség közbeszerzési eljárásokra, azaz, hogy ne legyen érdeke a közpénzekből való támogatott beruházásokat túlárazni. A jelenlegi pályázati lehetőségek folyamán maguk a pályázók szinte mindegyike alapos piackutatást végzett, igyekezve elérni, hogy a pénzükért megfelelő értéket kapjanak. Teszik ezt annak kapcsán is, hogy a támogatható beruházások felső határa jócskán korlátozott.

Varjú János, a komáromi Varjú Consulting tanácsadói iroda tulajdonosa

Támogassa az ujszo.com-ot

Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk.

Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót.

A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe.

Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Kassa

Folytatódik a kánikula, délen hőségriadót rendeltek el

petocz

Kisebbségi Kulturális Alap: véget ért az igazgatójelöltek meghallgatása

Kassa

Kassán is beindult a strandszezon

határátkelőhely

Intenzív rendőri ellenőrzés lesz szerdán a Dunacsún–Rajka határátkelőnél

U. S. Steel

Sztrájkkészültség a kassai acélműben

Alvaro Morata

De hol vannak a spanyol mezek?

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.