A nácik első kísérlete: 100 évvel ezelőtt történt a müncheni sörpuccs

München

A napokban egy tanulságos esemény centenáriumára emlékezünk. 1923. november 9-én reggel a 34 éves Adolf Hitler egy 2000 fegyveresből álló oszlop élén bevonult München központjába. Terveik szerint a bajor főváros elfoglalása után továbbvonultak volna Berlinbe, ahol egyenesen a weimari köztársaság megdöntése volt a céljuk. A Németországban 1918–19 telén létrejött demokratikus politikai rendszert kívánták eltörölni, hogy egy erőszakra épülő autoriter rezsimmel cseréljék fel.

Hitler mellett ott menetelt az akkor 50 éves Theodor von der Pfordten báró, egy bajor regionális bíróság bírája: egy jogi dokumentumot vitt magával, amelyet az új állam alkotmányának szántak. Olyan rendelkezéseket tartalmazott, amelyek a nácik politikai ellenfeleinek tömeges kivégzését is lehetővé tették volna, valamint különösen drasztikus intézkedéseket rögzített a lakosság mintegy 1%-át kitevő németországi zsidóság ellen: a zsidó köztisztviselőket azonnal el kell bocsátani, és minden nem zsidó németet, aki segíteni próbálna nekik, halálbüntetéssel kell sújtani.

A menetet horogkeresztes zászlókat lengető férfiak vezették, és az oszlopban haladt legalább egy teherautó is, amelyre géppuskát szereltek. A tömeg élén Hitler vonult, aki civilben volt, míg mindenki más katonai vagy félkatonai egyenruhát viselt. A müncheni puccsistákat Benito Mussolini ihlette meg: miután az olasz fasiszták vezére 1922 októberében feketeinges osztagai élén bevonult Rómába, Olaszország miniszterelnökévé neveztek ki.

A náci államcsíny ténylegesen már előző este elkezdődött. November 8-án, 20 óra körül Hitler és fegyveres támogatói „lerohantak” egy politikai gyűlést egy nagy müncheni sörözőben. Amint beléptek, egyikük pisztollyal a levegőbe lőtt, míg mások a fegyverüket a tömegre fogták, hogy megakadályozzák a távozást. Ezután Hermann Göring, a Sturmabteilung (SA, a náci párt paramilitáris rohamosztaga) parancsnoka lépett a pódiumra, és közölte a feldühödött közönséggel, hogy nyugodjanak meg, hiszen legalább még mindenkinek megvan a söre.

Az ilyen módon megzavart nagygyűlést Gustav Ritter von Kahr állambiztos, Otto von Lossow tábornok, a tartományban állomásozó haderő parancsnoka és Hans Ritter von Seisser, az állami rendőrség vezetője hívta össze.

Ők hárman a korabeli bajor politikai élet kulcsfigurái voltak, a Németországot sújtó többszörös válság hatására 1923 szeptemberétől gyakorlatilag ez a triumvirátus irányította Bajorországot.

Az év őszén sokan attól tartottak, hogy Németország a polgárháború szélére sodródott. A konzervatív és antidemokratikus déli területekről érkezett katonák és félkatonai csoportok fegyvert fogtak a munkásmilíciák és a liberálisabb, demokratikus északi csapatok ellen. Németország a kés élén táncolt, és ezt mindenki tudta.

Olaj a tűzre

A politikai spirál 1923. január 11-én kezdődött, amikor Franciaország és Belgium csapatokat küldött a Ruhr-vidék elfoglalására. A terület szénbányái révén a német gazdaság motorja volt. Raymond Poincaré a megszállást Franciaország jövőbeli biztonságának és gazdasági jólétének a szavatolásával indokolta. Miután Németország megtagadta az első világháborús jóvátétel olyan ütemű kifizetését, ahogy a győztesek követelték tőle, a francia miniszterelnök 1922 nyarán frusztráltan úgy döntött, kezébe veszi az irányítást.

Belgium támogatásával Poincaré francia mérnököket és technikusokat küldött a német szén és koksz lefoglalására, hogy erőszakkal hajtsák be a „természetbeni jóvátételt”. A kitűzött cél teljesítését támogatandó a megszálló haderő mintegy 100 000 katonából állt, akiket iskolákba, középületekbe, valamint a helyi lakosok otthonába kvártélyoztak be.

Míg Franciaország háborús szövetségese, Nagy-Britannia kimaradt az akcióból, Poincaré odahaza széles körű támogatást élvezett. Az első világháború végül is elpusztította Franciaország egy hollandiányi területét, és a béke sem váltotta be a hozzá fűzött francia reményeket. Poincaré ígéretet tett, hogy katonái elérik, amit a békeszerződések nem voltak képesek.

A megszállás következtében a weimari köztársaság egzisztenciális válsággal nézett szembe. A franciáknak és a belgáknak ellenállni képes, működő hadsereg híján Wilhelm Cuno német kancellár – egyébként párton kívüli üzletember, akit Friedrich Ebert szociáldemokrata elnök nevezett ki előző télen – kijelentette, hogy Németország „passzív ellenállással” válaszol. Franciaország tervei pedig kudarcot vallanak, mert a német bányászok abbahagyják a szénkitermelést, a német vasutak beszüntetik a működést. Ez volt az első jelentős, nemzeti színezetű sztrájk a modern német történelemben.

A Ruhr-vidék gazdasági leállására adott válaszként a német jegybank pénzt kezdett nyomtatni: ezt a gazdasági eszközt már 1914 óta alkalmazta, először a háborús erőfeszítések finanszírozására, majd a weimari köztársaság első időszakának különböző válságaira reagálva. Rudolf Havenstein, a Reichsbank elnöke azzal számolt, hogy Németországnak elegendő pénzügyi tartaléka van – beleértve az első világháború alatt felhalmozott nemesfémkészletet –, hogy a német márka értékét stabilizálja a devizapiacokon.

Havenstein azt feltételezte, hogy a megszállás legfeljebb néhány hétig fog tartani. A deeszkaláció lehetősége azonban hamar elenyészett, mivel a francia és belga katonák sorozatos atrocitásokat követtek el a német civilek ellen – egyebek mellett ma sem tudjuk, mennyi nemi erőszak történt az adott időszakban. Az egyik incidens során, 1923. március 31-én 13 tüntető munkást lőttek agyon a Krupp Műveknél. Ilyen körülmények között nem lehetett lehűteni az indulatokat.

Essen felé

A feszültséget csak fokozta a német „aktív ellenállás”, amelyben nagyrészt egykori kémek és robbanóanyag-szakértők vettek részt, a katonai és politikai vezetés titkos támogatásával. Kezdetben azzal foglalkoztak, amit ma gazdasági terrorizmusnak neveznénk: kis csoportokba szerveződve a vasútvonalak és az infrastruktúra kritikus pontjain hajtottak végre robbantásokat. Aztán amikor ezek a titkos ügynökök túllőttek az állam által csendben jóváhagyott célon, és a gazdasági célpontok támadása helyett elkezdtek civileket és francia katonákat gyilkolni, a műveletet 2023 nyarán leállították. Ezzel viszont feldühítették a német politikai jobboldalt, amely úgy látta, hogy Németországot ismét „hátba szúrták”, ahogy 1918 novemberében a német haderőt.

Eközben a megszállók azzal vágtak vissza, hogy elzárták a Ruhr-vidéket a meg nem szállt német területekről érkező élelmiszer-szállítmányoktól, és arra kényszerítették a német civileket, hogy emberi pajzsként utazzanak a vonatokon. A gyerekek különösen megszenvedték a helyzetet, mert a határzár miatt visszaesett az újszülöttek és a kisgyerekek ellátásához elengedhetetlenül szükséges tejellátás is. Megalapozott volt a félelem, hogy tömeges éhhalál fenyeget, ezért a német állam megszervezte a gyerekek elszállítását a megszállt övezetből (amely egyébként is az ország legnyomorúságosabb munkásnegyedeinek adott otthont).

De nem csak gyerekek hagyták el a térséget. Ahogy a megszállók és a megszálltak közötti viszony romlott, a francia hadsereg német állami alkalmazottak százezreit utasította ki a Ruhr-vidékről családostul, gyakran fegyverrel is nyomatékot adva a rendelkezésnek. Bár a kezdeti szándék az volt, hogy lecsendesítsék a megszállt övezetet, ezek a kiutasítások Franciaország hosszabb távú célját is szolgálták: segíthették a terület részleges annektálását.

Franciaország lépései sokkolták a nemzetközi közvéleményt. Még Nagy-Britanniában is egyre nagyobb részvét mutatkozott a német civilek nehéz helyzete miatt. Nyárra Poincaré megértette, hogy a megszállás nem hozza meg a kívánt eredményt. 1923 május végén utasította a katonáit, végezzenek ki egy német foglyot, Albert Leo Schlagetert, aki az aktív ellenállás tagja volt. A németek felháborodtak. Münchenben Hitler egyike volt azoknak, akik a Poincarét elítélő gyászoló tömegek előtt szónokoltak. A nyár hátralévő részében arra buzdította a németeket, hogy váljanak az ellenállók nemzetévé.

A katalizátor infláció

Havenstein, a Reichsbank elnöke úgy döntött, folytatja a pénznyomtatást a passzív ellenállás finanszírozására. 1923 első félévében ez a politika átlagosan havi plusz ezermilliárd márkába került a weimari államnak. Április 18-án aztán a jegybank feladta az erőfeszítéseket a márka árfolyamának megtámasztására, miután Berlinben a font iránti kereslet hirtelen megugrása lehetetlenné tette a további beavatkozást.

A dühöngő Havenstein speciális érdekekről beszélt, és azokat okolta, akik a  profitjukat Németország nemzeti túlélése elé helyezték; de keveset tehetett. Ettől kezdve a márka bezuhant. A németek 1923 nyarát azzal töltötték, hogy hozzáírták a nullákat az árakhoz. Augusztus közepére Amerika kölni konzula úgy becsülte, hogy egy átlagos négytagú családnak heti 21 millió márkára lenne szüksége a túléléshez. Ez volt az első hiperinfláció egy modern ipari államban.

Cuno volt az első, akinek mennie kellett. A kancellár 1923. augusztus 12-én elvesztette a bizalmi szavazást, lemondott, és Gustav Stresemann került a helyére, akit egyik később életrajzírója Weimar „legnagyobb államférfiújaként” jellemzett. Mégis, bár Stresemann tudta, hogy véget kell vetnie a passzív ellenállásnak és helyre kell állítania a gazdaság stabilitást, kancellárként az első fontos döntése a status quo fenntartása volt.

Ekkorra úgy tűnt, Nagy-Britannia készen áll arra, hogy Németország oldalára álljon. Augusztus elején Lord Curzon brit külügyminiszter kifejezetten úgy fogalmazott, hogy a Ruhr-vidék megszállását illegálisnak tekinti. Stresemann abban reménykedett, hogy a brit politika változása utat nyithat egy német–brit szövetség előtt, és ez a kilátás elég ok volt a várakozásra.

Ám nem így történt. Szeptember 19-én Stanley Baldwin brit miniszterelnök Párizsban találkozott Poincaréval, ahol kijelentették, hogy teljes közöttük az egység. Stresemann csak ezután döntött úgy, hogy meglengeti a fehér zászlót, beszünteti a passzív ellenállást. Poincaré győzelmet aratott.

Stresemann döntése közelebb lökte a weimari Németországot a szakadék széléhez. A köztársaság ellenfelei számára eljött a cselekvés ideje. A kommunisták voltak az elsők, akik léptek, és az elsők, akik elbuktak. A hiperinfláció miatt lázadozó munkásokkal a háta mögött a német szélsőbaloldal abban reménykedett, hogy Lenin bolsevikjainak a nyomába léphet, és magához ragadhatja a hatalmat. Ennek ellenére még a legnagyobb ipari központokban sem sikerült mobilizálnia a tömegeket. A legtöbb munkás stabilitást akart, nem forradalmat. A kommunisták „német októberről” szőtt álmai hamarosan elenyésztek.

Igaz, akadtak kivételek: például Hamburg, ahol az október 23-i munkásfelkelés körülbelül 100 halálos áldozattal járt. De a hasonló elszigetelt események egyben azt is megmutatták, hogy a lázadást gyorsan el lehet fojtani. A Rajna-vidéken is voltak szeparatista felkelések, itt a francia és belga támogatású fegyveres milíciák német nacionalistákkal harcoltak, előbbiek egy szakadár köztársaság létrehozására törekedtek. Szeptember 30-án legalább tíz ember meghalt a szeparatisták és a rendőrség közötti összecsapásokban Düsseldorf központjában.

A hamburgi erőszakos eseményekhez hasonlóan ezek a csaták is nyílt sisakkal zajlottak. A weimari demokrácia túlélése szempontjából sokkal nagyobb veszélyt jelentett a zárt ajtók mögötti ármánykodás. Például a Hans von Seeckt tábornok körüli csoport által szervezett összeesküvés a köztársaság megdöntésére, de végül ez is hamvába halt, elsősorban a hadsereg azon szárnyainak köszönhetően, amelyek továbbra is kitartottak a demokratikus rend mellett.

Hitler

Hitlernek volt kapcsolata ezzel a csoporttal, de nem tartozott a fontos szereplők közé. És a többi összeesküvővel ellentétben ő nem hátrálhatott meg. Az év elején a Nemzetiszocialista Német Munkáspártnak körülbelül 8000 tagja volt, főként Bajorországban. Novemberre ez a szám 50 000 körülire duzzadt. Az áttörés nagyrészt Hitler azon ígéretének volt köszönhető, hogy erőszakkal is kész megdönteni a köztársaságot. Egyik harcostársa pedig nyilvánosan kijelentette, hogy 50 000 zsidó meggyilkolásával a Ruhr-vidéki válság megoldható lenne.

Az utcai harcos

1923 októberére Hitler elhatározta magát: eljött az ideje harcba szállni a köztársaság ellen. November első hetében november 11-ét (az 1918-as fegyverszünet évfordulóját) jelölte meg a müncheni puccs időpontjaként, majd előrehozta november 8-ára, amikor értesült Kahrék gyűlésének az összehívásáról.

A sörözőbe való belépés után Hitler és támogatói egy oldalhelyiségbe kényszerítették Kahrt, Lossowot és Seissert. Hitler megfenyegette őket, hogy vagy segítik Németország újjászületését, vagy aláírják a saját halálos ítéletüket. Nem sokkal később együtt tértek vissza a csarnokba, ahol bejelentették, hogy összefogtak. A hírt vad üdvrivalgással fogadta a nagyrészt nacionalista, köztársaságellenes tömeg. Sokan azt hitték, hogy a nemzet újjászületésének lehetnek tanúi öt év szenvedés után.
De aztán Hitler elszámította magát. Kahrt, Lossowot és Seissert Erich Ludendorff tábornokra, a puccsistákhoz csatlakozott háborús veteránra bízta, maga pedig az embereivel bevonult München központjába, ahol át akarta venni az irányítást a hatalmi eszközök felett. Ez volt a fordulópont: miközben Hitler emberei megpróbálták elfoglalni München centrumát (sikertelenül), Ludendorff beleegyezett, hogy elengedi a gondjaira bízott triumvirátust. Ők pedig az őrizetből szabadulva ismét köpönyeget fordítottak.

November 9-én a hajnali órákra elterjedt a hír, hogy a bajor államhoz hű összes erőnek ellen kell állnia a puccsistáknak. Hitler terveivel ellentétben a bajor katonák nem álltak az oldalára, így hamar elveszett a kezdeti lendület. Ennek visszaszerzése érdekében úgy döntöttek, átvonulnak München belvárosán, remélve, hogy a lakosság kritikus tömege csatlakozik a soraikhoz.

Az első erőpróbára a Ludwig hídnál került sor, ahol a bajor hadsereg az éjszaka folyamán ellenőrzőpontot alakított ki néhány járőrrel. Az egység parancsnokának valószínűleg volt elég tűzereje a puccsistákkal szemben, de elakadt. Egy közeli villamos szemtanúi később leírták, hogy az első puccsisták – Hitler „rohamcsapatainak”, az SS előfutárának a tagjai – hogyan győzték le a katonákat és vették el a fegyvereiket.

A következő akadályt már nem lehetett ilyen könnyen leküzdeni. Az Odeonsplatzon Hitler és támogatói tűzharcba keveredtek a rendőrség és a hadsereg egységeivel. Bár nem lehet biztosan megállapítani, melyik oldal lőtt először, a végeredményhez nem fér kétség. Mindössze két perc elteltével négy rendőr és 14 lázadó feküdt holtan a  téren (továbi két puccsistát nem sokkal később egy közeli laktanyánál lőttek agyon).

Az egyik halott Erwin von Scheubner-Richter volt, aki a menet elején haladt, kart karba öltve Hitlerrel. Amikor az első lövések eldördültek, a két férfi együtt zuhant a földre. Ian Kershaw történész írja: ha a Scheubner-Richter életét kioltó golyó csak néhány centivel jobbra megy, Hitler neve ma ismeretlen volna.
De a leendő Führer túlélte.

Megszenteletlen föld

Tíz évvel később Hitler – immár Németország kancellárjaként – visszatért ugyanerre a helyszínre. Rajongó tömeg vette körül és teljes csend honolt, amikor az emlékezés pillanatában fejet hajtott. Ez volt az első alkalom, hogy a Harmadik Birodalom megemlékezett a puccsról, amelyet a nácik később mozgalmuk első „véráldozataként” ünnepeltek. Az ünnepség éves eseménnyé vált. 1935-ben a müncheni náci hatóságok még az elhunyt puccsisták holttestét is exhumálták, hogy a müncheni Königsplatzon egy speciálisan e célból emelt templomban újratemethessék őket egy látványos, egész éjszakás ceremónia után. Az épületet 1947-ben az amerikaiak felrobbantották.

NSDAP emlékmű

1923 végén a német demokrácia liberális támogatói közül kevesen látták előre Hitler visszatérését. Az új év alkalmából Erich Dombrowski liberális újságíró egyenesen azt jósolta: „utódaink megvonják a vállukat és megvetően gúnyolódnak, ha korunk nacionalizmusára és sovinizmusára gondolnak”. Mások az európai integráció jövőjéről beszéltek.

A várakozások és a későbbi történelmi események közötti szöges ellentét erős súllyal nehezedik ránk, amikor egy évszázaddal később megpróbáljuk megérteni a müncheni puccs jelentőségét. Mindössze 20 óráig tartott, és Hitler erőit könnyen legyőzték. De ez illuzórikus győzelem volt a weimari demokrácia támogatói számára. Az európai történelem legpusztítóbb politikai mozgalma éppen csak zászlót bontott. Ha a liberális demokrácia intézményei megrendülnek és meggyengülnek, még egy zilált, alulszervezett felkelés sem marad sokáig kudarc.

Mark Jones
A szerző a Dublini Egyetem Történettudományi Tanszékének adjunktusa, idén jelent meg monográfiája a sörpuccsig vezető eseményekről (1923: The Forgotten Crisis in the Year of Hitler’s Coup)

©Project Syndicate
 

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?