Régió

A halotti lepel majd mindent befed...?

Február 14-étől a komáromi kórházban elhunytakat nem a kórház hűtőházában helyezik el, hanem az intézmény és a Cintoríny Komárno Kft. közötti szerződés alapján a katolikus temető hűtőiben. A hír felborzolta a kedélyeket, a kft. tulajdonosa, Földes Sándor ugyanis a Brigetio temetkezési vállalkozás tulajdonosa is egyben.
ÚJ SZÓ ONLINE

2005. március 23. 08:00

Alpok
A városban tevékenykedő többi temetkezési vállalkozó emiatt úgy érzi, hátrányos helyzetbe került a Brigetióval szemben az amúgy is késhegyre menő konkurenciaharcban.

Alig két héttel a szerződés megkötése után az egyik helyi lapban megjelent egy számlamásolat, amely arról tanúskodik, hogy a kft. az elhunyt személy kórházból történt elszállításáért 290, felöltöztetéséért 390, külső rendbehozataláért 460, hűtőberendezés működéséért 300, összesen tehát 1440 koronát számlázott a hozzátartozóknak. Miközben ezekért a szolgáltatásokért – legalábbis hivatalosan – eddig nem kellett fizetniük. Az írás azt is megemlíti, a holttesteket egy szál lepedőbe csavarva szállítják el a kórházból, ami akár a kegyeletsértés kérdését is felveti.

A kórház pénzt takarít meg

A kórház, és a Cintoríny Komárno Kft. közötti szerződés hátterének tisztázása érdekében felkerestük Kráľ Katalin kórházigazgatót, aki először arról beszélt, miért kellett felszámolni az intézményben a hűtőházat. „Az Egészségügyi Gondoskodást Felügyelő Hivatal (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) döntése értelmében a komáromi kórházban január elsejével megszűnt a boncolás. Megjegyzem, nem a patológiai osztály szűnt meg, mint ahogy az néhány helyi lapban tévesen megjelent. Bár nem örültünk a hivatal döntésének, el kellett fogadnunk azt. Az év elejétől a patológiai-anatómiai boncolásokat is az érsekújvári kórházban végzik; eddig csak akkor kellett Érsekújvárba szállítani az elhunytat, ha törvényszéki boncolást rendeltek el. Tudni kell, hogy a boncolást a biztosítók térítették, és az abból befolyt bevételből tudtuk fenntartani a hűtőbokszokat is. Mivel azonban a boncolások megszűntek, a hűtőház fenntartását más forrásból kellett volna fedeznünk. A patológiai osztály főorvosa az év elején éppen ilyen irányú kéréssel fordult hozzám. A kórház bevételei viszont csak a betegellátásból származnak, tehát mi annak rovására nem finanszírozhatunk más tevékenységet. Ezért döntöttünk úgy, hogy felszámoljuk a hűtőházat, és a két kórboncnokot, akik ápolói végzettséggel rendelkeznek, más osztályon helyezzük el. A hűtőház felszámolása évi mintegy 600 ezer korona megtakarítást jelent a kórház számára. El kell mondani azt is, hogy ezzel a lépéssel a temetkezési vállalatokat kiszorítottuk a kórház falain kívülre, így most már nem itt zajlik az a visszatetsző konkurenciaharc, amit a halottakért folytatnak.”

Az igazgatónő elmondta még, azért választották a Cintoríny Komárno Kft.-t, mivel a kórház által végzett felmérés alapján ez a társaság kínálta a legjobb feltételeket, már ami a jármű- és hűtőboksz-kapacitást, valamint a 24 órás készenléti szolgálatot illeti. Elárulta: a szerződés értelmében a kórháznak semmilyen fizetési kötelessége nincs a társasággal szemben, sem a holttestek elszállításával, sem tárolásukkal összefüggésben. „A szerződésben kikötöttük azt is, hogy a hozzátartozónak abban az esetben nem kell fizetni a hűtésért, ha még a kórházból való elszállítás napján elviszi az elhunytat a komáromi katolikus temető halottasházából is. Ugyancsak kikötöttük, hogy a Cintoríny Komárno Kft. nem korlátozhatja a hozzátartozókat abban, melyik temetkezési vállalattal kívánják eltemettetni halottjukat” – mondta az igazgatónő. Felvetésünkre, hogy a társaság e szerződéssel ellentétben egy konkrét esetben – és már az első napon – mégis számlázott hűtési díjat, Kráľ Katalin megjegyezte: ha valóban szerződésszegést tapasztalnának a másik fél részéről, akkor felülbírálják a szerződést, vagy olyan kiegészítésekkel módosítják, amelyek még nagyobb biztonságot jelentenek a hozzátartozóknak.

Formális piackutatás volt

A többi temetkezési vállalkozó, illetve a református temető üzemeltetője a kórház által végzett piackutatást teljesen formálisnak tarja, ahol „már előre el voltak osztva a lapok”. A református temető üzemeltetője, Ryšavý Boldizsár szerint február elején ugyan érdeklődtek náluk a hűtőkapacitás, illetve a járműpark iránt, de hogy miért, azt nem tudták. „Konkrétan senki nem kérdezte tőlünk, vállalnánk-e ilyen szolgáltatást. Csupán a sajtóból szereztünk tudomást arról, hogy február közepétől már a katolikus temetőbe szállítják az összes halottat a kórházból” – mondta. Ők valószínűleg nem is vállaltak volna ilyen szolgáltatást, hiszen pillanatnyilag erre alkalmas járművük sincs, de a lehetőséget sem kapták meg arra, hogy esetleg fontolóra vegyék a dolgot. Polgár Tibor temetkezési vállalkozó szerint sem voltak egyenlő tárgyalási pozícióban az érintettek. „Én ugyan személyesen is tárgyaltam a kórház igazgatónőjével, ahol felmerült a kórházi hűtőbokszok bérbevételének kérdése is, de eredmény nélkül zárult a megbeszélésünk. Néhány nap múlva pedig már arról értesültünk, hogy Földes Sándor cégével kötöttek szerződést – ismertette a helyzetet Polgár Tibor. – Tény, hogy a temetkezési vállalkozók eddig nem tarthattak hűtőbokszokat az elhunytak tárolására, a holttestek eddig a kórházban vagy a temetők halottasházaiban voltak elhelyezve. De alkalmazkodni tudtunk volna a megváltozott helyzethez: nekem is vannak új hűtőim, amelyeket a célnak megfelelően át lehetett volna építeni. ĺgy viszont kész helyzet elé állítottak bennünket.” Polgár Tibor megkérdőjelezte azt is, hogy a Cintoríny... Kft. képes-e teljesíteni a szigorú higiéniai feltételeket, amiket a holttesttel való bánásmód megkövetel. Tudomása szerint egy, a holttestek szállítására alkalmatlan Škoda 1203-as furgonnal szállítják el a kórházból az elhunytakat Földes alkalmazottai, akik ráadásul kellő szakértelemmel sem rendelkeznek. Bírálta azt is, hogy amennyiben az adott esetben nem a Brigetio végzi a temetést, más temetkezési vállalatnak 100 koronát kell fizetnie csupán azért, hogy a katolikus temető halottasházából, ahol a hűtők is találhatók, elvihesse az elhunytat. Ennyit kell ugyanis járművenként a temetőbe való be- és kihajtásért fizetni. „Arra is kíváncsi lennék, miként oldja majd meg Földes Sándor a törvényszéki boncolásra kötelezett eseteket, mivel az ilyen halottak szállítására a járásban csak a mi társaságunknak van engedélye. A kórházból viszont e szerződés értelmében más nem hozhatja ki a halottat, csak a Cintoríny... Kft. Úgy gondolom, ez még nem egy lefutott játszma. Más kórházakban, ha meg is szűnt a boncolás, a hűtőházakat nem szüntették meg, hanem bérleti szerződés alapján vagy más módon, de az addigi kórboncnokok végzik a halottak ellátását, öltöztetését. Komáromban viszont egy vállalkozót hoztak kiváltságos helyzetbe a többiekkel szemben” – tette hozzá.

A jegyzőkönyv szerint minden rendben

Földes Sándor természetesen cáfolta az őt és társaságát ért bírálatokat. „Cégünk minden olyan feltételt biztosítani tudott a halottak szállítására, elhelyezésére, előkészítésére vonatkozólag, amit a kórház feltételként szabott. A szerződést február 14-i dátummal kötöttük meg, és másnap már ellenőrzést is tartott nálunk a Regionális Közegészségügyi Hivatal (Regionálny úrad verejného zdravotníctva). Első látogatásuk alkalmával még találtak bizonyos hiányosságokat, amelyek eltávolítására február 25-ig kaptunk határidőt. Az újabb ellenőrzés idején, február 28-án jegyzőkönyv is született, amelyet a hivatal két dolgozója és jómagam írtunk alá. A jegyzőkönyv egyértelműen leszögezi, a halottasházban két önálló helyiségben 9 működőképes hűtőboksz van. Az egyik helyiségben speciális lefolyóval ellátott manipulációs asztal található, amelyen el tudjuk végezni a holttest rendbetételéhez szükséges munkafolyamatokat. A szennyvizet szigetelt tartályba vezetjük, a biológiai hulladékot szerződéses alapon a kórház égetőjébe hordjuk megsemmisítésre. Az alkalmazottaink megkapták a szükséges védőoltásokat, hiszen nem akarjuk kitenni őket a fertőzésveszélynek. Továbbá: szerződést kötöttünk az egyik kórházi ápolóval, hogy amennyiben a holttest speciális ellátására van szükség, munkaidején túl elvégzi a szükséges beavatkozásokat. A halottak elszállítása a kórházból külön erre a célra szolgáló koporsóban történik. Az pedig, hogy a holttest lepedőbe van csavarva, bevett gyakorlat, így történt ez addig is, amíg a kórház patológiai osztályára szállították a halottat. Hiszen senki nem készíti oda a beteg ágya mellé a ruhát, amelyben majd el kívánják temetni a megboldogultat.” Földes Sándor hozzátette, hogy február 14-től beszélgetésünk napjáig, azaz március 8-áig 48 halottat szállítottak a kórházból halottasházukba. A nyilvántartásból kiderül, az említett időszakban a temetések felét egyenlő arányban a két legnagyobb komáromi temetkezési vállalat, a Brigetio és Polgár Tibor cége végezte. Földes Sándor ezzel arra kívánt rámutatni, hogy nincsenek korlátozva a konkurens vállalkozók. Állítása szerint már eltörölték a be- és kihajtásért addig szedett 100 koronás illetéket is. Kérdésünkre válaszolva elmondta továbbá, túlnyomórészt a boncolásra is ők szállítják a kórházból a halottakat Érsekújvárba.

Az írás elején említett konkrét eset kapcsán Földes Sándor elismerte: hibát követtek el, amikor hűtési díjat is felszámoltak a hozzátartozóknak. Elmondta, már visszafizették a 300 koronát, és elnézést kértek. Az öltöztetésért és a holttest előkészítéséért járó díjat viszont elfogadható árnak tartja. „Tudni kell, a hozzátartozók eddig is fizettek e szolgáltatásokért, csak éppen számlát nem kaptak róla. Mi viszont rendesen kiszámlázzuk az elvégzett munkát. Pozsonyban 1017 koronát kérnek ezekért a szolgáltatásokért, plusz napi 500 koronát a hűtő üzemeltetéséért – állította. – A kórházból való elszállításért is fizettek a hozzátartozók, a városon belül ez a díjszabás 500 korona volt. Mi most 290 koronát kérünk.”

Támogassa az ujszo.com-ot

Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek.

Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk.

Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük.

Támogatom
Önnek ajánljuk
drogok
Frissítve

Rekordnagyságú drogfogás Szlovákiában: másfél tonna mexikói drogot fogtak el (GALÉRIA)

kassa

BARANGOLÓ: Kassa madártávlatból

boris kollár
Frissítve

Kollár leváltásáról szavaz a parlament

helder

Magyarországon kaphat munkát a DAC-nál megbukott edző

Az első fél évben 1,6 millió turista látogatott Horvátországba, 70%-kal kevesebb, mint tavaly

Megindultak a turisták Horvátország felé

Nikolo Fialka

Egy szenci drogfüggőt keres a rendőrség

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.