Közélet

Népszámlálás 2021: először jelölhetünk be két nemzetiséget

Pozsony | A jövő évi népszámláláson az is kiderül, hányan vallják magukat valamelyik kisebbséghez tartozónak. Először lesz lehetőségünk arra, hogy két nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat. A változással kapcsolatban sok a bizonytalanság, és a pártok sem viszonyulnak hozzá egységesen.
Czímer Gábor

2020. szeptember 24. 12:17

népszámlálás illusztráció
- Shutterstock-felvétel

2021. február 15-től március 31-ig tart a népszámlálás, mely során képet kapunk a demográfiai helyzetről, illetve az emberek életkörülményeiről is. Az ország történetében először elsősorban elektronikus formában tölthetjük ki a kérdőívet, így azokat a kérdéseket is, amelyek a nemzetiségünkre és az anyanyelvünkre vonatkoznak. A tízévente végzett felmérésben most először lesz lehetőség arra, hogy két nemzetiséget is megadjunk. Az online kérdőívben először a „Mi az ön nemzetisége?”, majd az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdés következik.

Nem világos ugyanakkor, hogyan állapítják meg az egyes nemzetiségek létszámát. 

A kérdőív

A Szlovák Statisztikai Hivatal által előkészített népszámlálásnak a kisebbségek szempontjából legfontosabb része az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó kérdések. Az utóbbi esetében két választ is megadhatunk. Jasmina Stauder, a hivatal népszámlálásért felelős szóvivője lapunknak elmondta, a második kérdés az ő értelmezésükben arra vonatkozik, hogy az érintett személyek származási, családi okból érzelmileg kötődnek-e valamilyen más nemzetiséghez.

Arra a kérdésre, hogy ez miként jelenik majd meg az összesített adatokban, Stauder úgy válaszolt, az ország lakosságának struktúráját mindkét kérdés szerint külön-külön dolgozzák fel. A szóvivő ezt úgy magyarázta, hogy a feldolgozott adatokból egy adott település esetében például látható lesz, hányan és hogyan töltötték ki az első nemzetiségre vonatkozó kérdést és hányan voltak olyanok, akik a másodikra is válaszoltak, illetve mit jelöltek be. Ebből következik, hogy a hivatal külön közli azok számát, akik éltek a két nemzetiség bevallásának lehetőségével és második helyen jelölték például a magyar nemzetiséghez való tartozást.

Értelmezési kérdések

Ravasz Ábel (Híd), az előző kabinet romaügyi kormánybiztosa szerint azonban az adatok máshogy is értelmezhetőek.

„A standard nemzetközi és egyben magyarországi, valamint csehországi gyakorlat, amelyre a szlovákiai modell is épül, nem nevezi meg külön a kettős identitású embereket”

– mondta azzal, hogy így nem lehet külön kategóriaként kezelni például a szlovák–magyar identitású személyeket. Ezért szerinte a népszámlálás kérdőíve semmilyen más értelmezést nem tesz lehetővé, mint azt, hogy a felmérés során bevallott nemzetiségi identitások számát egyszerűen összeadják. Ez azt jelenti, nem számítana, hogy első, vagy második, esetleg csak egyetlen kérdésre válaszolva jelöli meg az adott személy a nemzetiséghez való tartozását, az eggyel növelné az országban az érintett kisebbség létszámát.

„Komárom esetében például könnyen lehet, hogy az ott élő emberek több mint 50 százaléka magyarnak vallja magát és ugyanakkor több mint 50 százalék nyilatkozik úgy, hogy a szlovák nemzetiséghez tartozik”

– magyarázta Ravasz. Hozzátette, a nemzetközi gyakorlat szerint csak annak van közpolitikai relevanciája, hogy mennyi az adott nemzetiséghez tartozó személy, függetlenül attól, hogy az első, vagy második helyen jelölik-e meg a hovatartozásukat.

Más-más értékelés

Az egyesülési szándékát kinyilvánító három párt, a Híd, az MKP és az Összefogás nem egységes a két nemzetiség jelölhetőségének kérdésében. A Híd pozitívan értékeli a lehetőséget. Ravasz lapunknak arról is beszélt, pártja számára a többes nemzetiség jelölésének lehetősége fontos kérdés, a programjukban is szerepelt, ezért került most bele a kérdőívbe.

„Akiknek több kötődésük is van, így például, akik vegyes családban élnek, vagy a magyar ajkú romák csoportjába tartoznak, azoknak ez segít abban, hogy a magyart is be tudják ikszelni”

– véli Ravasz.

Az MKP a kérdésben a kétségeinek adott hangot. Lapunknak küldött állásfoglalásukban azt írják, szerintük a kettős nemzetiség feltüntetése egy új lehetőség, aminek valójában még nem látjuk a következményeit. A párt kiemeli, ez a lehetőség egyrészt növelheti a magukat másodlagosan magyarnak vallók számát, ugyanakkor nagymértékben csökkentheti a magukat kizárólag magyarnak vallók arányát is.

„A fő veszélyt abban látjuk, hogy az adatok későbbi értelmezése, annak jogi következményeinek tisztázása nem történt meg, így elvileg lehetőség lesz az állam részéről a népszámlálás adatainak közösségünkre hátrányos alkalmazására is”

– véli az MKP.

Az Összefogás elnöke, Mózes Szabolcs pedig arról beszélt, az a legfontosabb, hogy minden magyar vállalja nemzetiségét.

„Mivel a kettős identitás értelmezésével kapcsolatban több a kérdőjel, mint a bizonyosság, a legjobb az lesz, ha azok, akik eddig is magyarnak vallották magukat, nem keresnek maguknak második nemzetiséget”

– fogalmazott.

Arányszámok vs. eurók

Az országban élő nemzetiségek számának nem csak szimbolikus jelentősége van. A kisebbségi jogokat szabályozó törvények értelmezése során ugyanis figyelembe veszik a népszámlálás során felmért adatokat. Az önkormányzatok esetében a kisebbségi, így a magyar hivatali nyelvhasználatot lehetővé tévő törvényben 15, a nemzetiségi nyelvű táblákról szóló jogszabályban pedig 20 százalékos küszöb szerepel, de a Kisebbségi Kulturális Alap által szétosztott támogatások során is figyelembe veszik a népszámlálás adatait. Bár az utóbbi esetében nem közvetlen az összefüggés a népszámlálási adatok és a kisebbségeknek juttatott támogatások között, alapvetően igaz, hogy a nagyobb létszámú nemzetiségek nagyobb arányban részesülnek az alap által kiosztott több mint nyolcmillió euróból.

Azzal kapcsolatban, hogy végül az állam miként értelmezi majd az adatokat, megkerestük a belügyminisztériumot és a tárcához tartozó romaügyi kormánybiztos irodáját. Egyelőre egyik intézmény sem tudott erről felvilágosítást adni. A belügyi tárca közigazgatásért felelős osztályának egyelőre nincs a kérdésben álláspontja, a kormánybiztos munkatársai pedig később, a Statisztikai Hivatallal való egyeztetés után ígértek tájékoztatást.

Szakmai szemmel

Az adatok értelmezése tehát még nem lezárt ügy, de legalább ennyire fontos, hogy miként alakul majd az egyes nemzetiségek aránya. Mrva Marianna szociológus a lapunknak elmondta, tudomása szerint nincs olyan nagy mintás, reprezentatív felmérés, amiből megbízható következtetéseket lehetne levonni arra vonatkozóan, hogy milyen eredmények várhatók az új módszertan bevezetése következtében. Ezt egyébként maga a Statisztikai Hivatal is megerősítette. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a cseh példa azt mutatja, a lakosság elenyésző része (kb. 1,5%-a) vallotta magát 2011-ben több mint egy nemzetiséghez tartozónak.

„Magyarországon viszont jelentősen megnőtt a nemzeti kisebbségekhez tartozók aránya” – tette hozzá Mrva, aki a több nemzetiség jelölhetősége mellett érvelt. „A nemzetiségi hovatartozás kutatásakor a szabad önmeghatározás joga kell, hogy érvényesüljön. Ebbe véleményem szerint bele kell, hogy tartozzon az is, hogy aki több nemzetiséghez tartozónak érzi magát, annak legyen lehetősége ennek kifejezésére” – véli a szakember.

Gyurgyík László demográfus azonban szkeptikus a több nemzetiség bejelölhetőségének kérdésben. Elmondta, egy korábbi, 12 települést érintő kutatásában már kipróbálta a módszertant. „Nem nagyon tudtam mit kezdeni ezekkel az adatokkal, mert nem volt hozzáadott értékük” – mondta. Gyurgyík szerint az egy nemzetiség és az azzal párhuzamosan megadott anyanyelv sokkal használhatóbb számokat eredményezett. „Ez jobban megfogja a kettős kötődést” – véli a szakember. Gyurgyík arra emlékeztetett, a 2011-es népszámlálás során durván 10 százalékkal magasabb volt a magyar anyanyelvűek száma a magyar nemzetiségűekénél. A demográfus a 2021-ben sorra kerülő népszámlálás módszertanával kapcsolatban elmondta, becslése szerint most több lehet majd azoknak a száma, akik valamilyen formában bejelölik az adatlapon, hogy magyar nemzetiségűek, mint 2011-ben. Akkor 458 467 személy vallotta magát magyarnak. Gyurgyík hozzátette, ez a szám a természetes fogyás által évente közel kétezer fővel csökken.

Kampányok is lesznek

Ahogy a pártok, a releváns szlovákiai magyar társadalmi szervezetek is egy felvilágosító kampánnyal készülnek a népszámlálásra. Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője ezzel kapcsolatban elmondta, ők biztosítják a pártok és a szervezetek együttműködése számára az intézményes keretet. Az MKP-n, a Hídon és az Összefogáson kívül a Magyar Fórum és az MKDSZ delegáltjai is részt vesznek az előkészítésben. Az MKP a lapunkkal azt közölte, bekapcsolódik a közös népszámlálási kampányba, támogatja azt a saját eszközeivel.

„Természetesen saját rendezvényeinken erre a fontos kérdésre is mindig sort kerítünk” – olvasható a párt közleményében. A Híd ehhez hasonlóan, a közös kampányt kiegészítve próbál majd a témában kommunikálni azokban a régiókban, ahol a párt erősen jelen van. Mózes Szabolcs úgy nyilatkozott, a népszámlálás olyan társadalmi ügy, ami nem lehet pártkampányok eszköze, ezért közös társadalmi kampányra van szükség, ami nem politikai, hanem civil és szakmai irányítású. „Mindenben támogatjuk a Kerekasztal vezetésével működő közös kampánycsapat munkáját, amiben a mi szakértőink is részt vesznek” – közölte.

Próbaverzió 

A Statisztikai Hivatal már elindította a népszámlálás ún. pilot-felmérését, így az online kérdőív tesztváltozatát a www.pilot.scitanie.sk oldalon már bárki kitöltheti. A kérdőív elején személyi szám és a név megadása után lehet továbbhaladni. Kellemes meglepetés, hogy a honlap igazodik számítógép alap nyelvi beállításaihoz, magyar konfiguráció esetén automatikusan a magyar nyelvű változat tölt be. A lakhely megadásakor a település és a járás kiválasztása során azonban már csak szlovák nyelvű listából válogathatunk. A nemzetiségre vonatkozó kérdések megválaszolásakor a legördülő menüben az első helyen a szlovák, a másodikon a magyar, a harmadikon pedig a roma szerepel. A honlapon a „Segítség” menüpontban található magyarázó szöveg szerint a nemzetiség meghatározása során nem az állampolgárság, az anyanyelv vagy az a nyelv a döntő, amelyet a válaszadó túlnyomórészt használ vagy jobban megért. „A nemzetiség (...) az ön saját döntése egy nemzethez vagy etnikai csoporthoz való tartozásáról” – fogalmaz a szöveg. A tájékoztatás szerint a 15 év alatti gyermekek nemzetiségét a szülők nemzetisége alapján kell megjelölni. Ha etnikailag vegyes házasságról van szó, a gyermek nemzetiségét az egyik szülő hovatartozása alapján kell feltüntetni. A honlap hiányossága, hogy a kérdések mellett a magyarázó szövegnek csak egy töredékes, félreérthető változata jelenik meg. 

Támogassa az ujszo.com-ot

Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk.

Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót.

A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe.

Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
koronavírus

Koronavírus – Februárban is sok volt a haláleset

koronavírus

Jövő héttől enyhítenek a korlátozásokon, de a húsvétnak még meglehet a böjtje

erős szél

Ilyen időnk lesz szerdán

Johnson and Johnson

Európai Gyógyszerügynökség: nincs bizonyíték az összefüggésre a Johnson & Johnson vakcinája és a vérrögképződéses esetek között

Szoboszlai Dominik

Közel Szoboszlai Dominik visszatérése

Eduard Heger

Csehországba utazik a kormányfő, Miloš Zemannal és Andrej Babišsal találkozik

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.