Az ország történetének első teljesen elektronikus népszámlálása már február 15-én elindul!

Ľudmila Ivančíková

A népszámlálásra 2021. február 15. és március 31. között kerül sor. Mindannyiunk kötelessége kitölteni az elektronikus népszámlálási ívet. Hol érhetőek el az ezzel kapcsolatos információk? Hogyan zajlik a népszámlálás? Mit tartalmaz az elektronikus kérdőív? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre válaszol Ľudmila Ivančíková, a Szlovák Statisztikai Hivatal demográfiai osztályának vezérigazgatója, aki egyben a népszámlálás szakmai felelőse.

Miben különbözik a 2021-es népszámlálás az előzőektől?

A népszámlálás most először épül a már meglévő adminisztratív adatok és a polgárok által megadott információk kombinációjára, emellett teljes mértékben elektronikus lesz. A polgárok önmaguk töltik ki a népszámlálási ívet. Így a felmérés a világjárvány jelentette egészségügyi kockázat szempontjából teljesen biztonságos, hiszen a kérdőív kitöltését az otthon kényelméből lehet elvégezni, a polgárokat nem látogatják meg kérdezőbiztosok, így nincs egészségügyi kockázat sem.

Mikor kerül sor a népszámlálásra?

A népszámlálás elektronikus részére, amely során a polgárok önmaguk töltik ki az internetes kérdőíveket, február 15. és március 31. között kerül sor. Az elektronikus kérdőív a www.scitanie.sk oldalon érhető el, de egy alkalmazás formájában okostelefonra is letölthető. Ha valakinek segítségre van szüksége, a 00 421 2 20 92 49 19-es telefonszámon tájékozódhat, de az önkormányzatoknál, illetve a Statisztikai Hivatal honlapján, a „Gyakori kérdések” menüpont alatt is talál információt.

Melyek a fő érvek amellett, hogy kitöltsük a népszámlálási ívet?

A népszámlálás mindannyiunkról szól és ugyanakkor mindannyi­unknak hasznos. A felmérésből származó adatokat nemcsak a kormány használja fel, hanem a regionális és helyi politikusok, valamint a tudósok és a különböző területeken dolgozó szakemberek is. Ezzel együtt a népszámlálási információk a különböző közösségek (a kisebbségek, a vallási csoportok tagjai, a hallássérültek, a gyermekek, az idősek, a fiatal családok) érdekeit is szolgálják. A népszámlálási ív kitöltése a polgároknak is érdekében áll, hiszen szükségük van például jobb utakra, a városi tömegközlekedés kapacitásainak kiegyensúlyozott elosztására, több parkolóhelyre. Az emberek érdekét szolgálja, hogy olyan helyen legyenek az óvodák, ahol sok fiatal család él, és ugyanakkor szociális otthonok, valamint járóbeteg-ellátás legyen az idősek számára ott, ahol a magasabb életkorban lévő korosztály él. Szintén fontos, hogy a kórházakban hatékonyan legyen beállítva a betegágyak száma. Ha pedig szeretjük a környezetbarát közlekedést, akkor szükség van kerékpárutakra, amikről szintén a népszámlálás adatai alapján lehet dönteni, amennyiben valós adatokat adunk meg az elektronikus kérdőív kitöltése során. Az ív kitöltése egyáltalán nem megterhelő, mindössze 10 percet vesz igénybe. A rendelkezésre álló 6 hétben az otthon kényelmében bármikor kitölthetjük a népszámlálási ívet. Az internetes felmérés előnye, hogy senki nem zavar minket otthonunkban, így a koronavírus-fertőzés veszélyétől sem kell tartanunk. Az önkitöltős kérdőív előnye, hogy nem kell a kérdezőbiztos előtt olyan kérdésekre válaszolni, amelyek esetleg kellemetlenek lehetnek – ilyenek lehetnek a bevételre, vagyoni helyzetre vonatkozó adatok, vagy egyéb hasonló kérdések. 

Ha valaki nincs otthon a számítógépek vagy az okostelefonok világában, és nem akad egy hozzátartozó, aki segítségére tudna lenni az online kérdőív kitöltésében, akkor a járványügyi helyzet függvényében áprilistól októberig az idősek, a mozgáskorlátozott személyek, illetve a digitális világból kirekesztettek élhetnek az ún. asszisztált népszámlálás lehetőségével. Ez azt jelenti, hogy meglátogathatják az önkormányzat által kijelölt kontaktuspontot, ahol egy asszisztens segít nekik az ív kitöltésében. A mozgásukban korlátozottak, illetve azok a személyek, akik valamilyen más okból nem tudják elhagyni az otthonukat, a telefonos ügyfélszolgálaton vagy az önkormányzatnál kérhetik, hogy az otthonukban látogassa meg őket egy asszisztens, aki felveszi az adataikat. A polgárok adatai egyenesen a Statisztikai Hivatalhoz kerülnek. Ennek köszönhetően nincs szükség arra, hogy a papíralapú kérdőívek feldolgozásában több személy részt vegyen, így a polgárok adatai védve vannak. Ezt követően az adatokat egy speciális biztonsági projekt alapján dolgozzuk fel, amely a felmérés egész információs rendszerére vonatkozik. Ennek köszönhetően az adatok védettek a visszaéléssel és a lopással szemben, és el sem veszhetnek. A személyes adatokkal történő munka során szorosan együtt dolgozunk a Adatvédelmi Hivatallal.

Milyen múltja van a régiónkban a népszámlálásoknak?

Az ún. újkori, modern népszámlálásnak, ahogy azt manapság ismerjük, több mint százéves hagyománya van a régiónkban. Ugyanakkor ez egy jóval régebbi eljárás. Népszámlálást már a középkorban is tartottak, a népességről szóló adatokra különböző történelmi forrásokban is rálelhetünk, különféle formában. Ahogy az egyes korszakok váltották egymást, úgy változott a kérdések összetétele, valamint az adatok begyűjtésének és feldolgozásának módja is. Egészen 2011-ig azonban volt ezekben a „népszámlálásokban” valami közös – az adatgyűjtésnél kulcsszerepet játszott az a személy, aki elvégezte az adatfelvételt – vagyis a kérdezőbiztos. 2021-ben azonban ennek a hagyománynak vége szakad – olyan adatokat hasznosítunk, amelyekkel már rendelkezünk, emellett pedig olyan kérdésekre keressük majd a választ, amelyek nem érhetőek el a meglévő forrásokból. Szintén újdonság, hogy az íveket a polgárok maguk töltik ki.

Miként néz majd ki a népszámlálási kérdőív?

Az elektronikus kérdőív 14 kérdést tartalmaz, amelyek megválaszolása nagyjából 10 percet vesz igénybe. Ahogy már említettem, az ív a www.scitanie.sk honlapon lesz elérhető. A kérdőíven belül, amely áttekinthető fejezetekre oszlik, megválaszolhatjuk a családi állapotunkat, lakhelyünket, végzettségünket, foglalkozásunkat, nemzetiségünket, vallási hovatartozásunkat érintő kérdéseket. A kitöltésnél kétféle válaszadásra van lehetőség: kijelölhetünk a felajánlott válaszok közül egyet vagy a legördülő menüpontból választhatjuk ki a megfelelőt. Abban az esetben, ha egyik felkínált válaszlehetőséget sem találjuk kielégítőnek, az „Egyéb”-bel jelölt mezőbe írhatjuk be a választ. Amennyiben nem vagyunk benne biztosak, hogy megfelelően értelmezzük az egyes kérdéseket, segítségünkre lehet az ún. információs ikon, amely minden kérdés mellett megtalálható – az online kérdőív kitöltésénél elég az „i”-vel jelölt ikonra kattintani, ahol a kérdés részletes leírását találjuk. A részletes leírások az államnyelv mellett a kisebbségek nyelvén is elérhetőek lesznek, tehát magyar, roma, ukrán és ruszin nyelven, valamint angolul, németül és franciául, emellett pedig a látáskárosult személyek igényeinek megfelelő változat is rendelkezésre áll.

Melyek a mostani népszámlálás új vagy speciális kérdései?

Az elektronikus lebonyolításon kívül fontos változást jelent az adminisztratív adatbázisokból származó információk felhasználása. Ennek köszönhetően a kérdőív jelentősen rövidebb, mint az előző évtizedekben használt kérdéssor, mindössze 14 kérdést tartalmaz. A rendszer csak abban az esetben kínálja fel a hosszabb, az összes kérdést tartalmazó ív kitöltésének lehetőségét, ha a kitöltő nem tudja megadni születési számát, vagy nem rendelkezik ilyen számmal. A kérdések többsége hasonló vagy megegyezik az előző népszámlálás során használtakkal. A lakhelyre vonatkozó kérdések során a tartózkodási helyre koncentrálunk, hiszen az állandó lakhelyre vonatkozó információkat az adminisztratív adatbázisokból állapítjuk meg. A szokásos tartózkodási helyre vonatkozó információt, amelynek az értelmezése a 2011-es felmérés során problémát okozott a polgároknak,  pedig kikövetkeztetjük. A korábbiakhoz képest ugyancsak változtattunk az élve született gyermekek számára vonatkozó kérdésen is, amelyet nemcsak a nőknek, de a férfiaknak is ki kell tölteniük. Szintén bővítettük a munkába és iskolába járásra használt közlekedési eszközök listáját. A visszajelzések alapján módosítottunk a nemzetiségre és a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdéseken is. A háztartásokról egy olyan kérdés segítségével gyűjtünk adatokat, amely az adott családról, illetve az egy lakásban élőkről ad információt.

A korábbi népszámlálások során a polgárok több kérdésre is megtagadták a válaszadást. Érzékeny kérdésnek számíthat a vallási hovatartozásra vagy az anyagi viszonyokra vonatkozó információ. Miért fontos az államnak, hogy efféle adatokkal is rendelkezzen?

A 2021-es népszámlálási kérdőívben nem találhatóak olyan kérdések, amelyek a lakosok vagyoni helyzetére vonatkoznak. A vallási és egyházi hovatartozást illető kérdéskörnek régre visszanyúló hagyománya van – az ötvenes években ezt törölték a kérdéssorból, majd 1991-ben visszakerült. Szubjektív kérdésről van szó, amelyre a kérdőív kitöltője saját meggyőződése szerint válaszolhat. A most begyűjtött adatok segíthetnek abban, miként állítsák be a szektor finanszírozását, de abban is, hogy figyelemmel kövessék a vonatkozó törvények hatékonyságát. Például az állam és az egyház elválasztása sem támaszkodhatna objektív tényekre, ha a lakosok nem nyilatkoznának a vallási hovatartozásukról. Természetesen az elektronikus kérdőívben lehetőség van arra is, hogy a „felekezet nélküli” választ jelöljék meg, ami a demokratikus véleménynyilvánítás eszköze.

Mi történik abban az esetben, ha az online kérdőív kitöltője egy-egy kérdésre nem ad választ?

A kérdőív kitöltője, a törvényből adódóan, köteles minden kérdésre választ adni. Amennyiben egy-egy kérdés esetében mégis megtagadja a válaszadást, ezt figyelembe vesszük az adatok feldolgozásakor.

Hogyan biztosítják a személyes adatok védelmét?

A válaszadók személyes adatainak biztonságát prioritásként kezeljük a 2021-es népszámlálás során. A biztonságos adatgyűjtés és feldolgozás alapvető követelménye a felmérés megvalósításának. A Statisztikai Hivatal ebben együttműködik az Adatvédelmi Hivatallal. A Statisztikai Hivatal által gyűjtött adatokat kizárólagosan a népszámlálás céljából dolgozzuk fel. Az adatok védettek az esetleges kiszivárgás, visszaélés ellen, de a lopással szemben is. A népszámlálási adatok védelmére egy önálló biztonsági projektet dolgoztak ki. Az adatokat matematikai módszerekkel, de anonimizációval és pszeudoanonimizációval is védik. Minden, a népszámláláson dolgozó munkatárs képzett a személyes adatok védelme terén.

Miként dolgozzák fel a népszámlálás adatait, és mire hasznosítják azokat?

A népszámlálás egy nemzetközi populációs, ház- és lakásfelmérési program része, amely az Európai Unió (EU) és az ENSZ védnöksége alatt valósul meg. Az EU összes tagállamában 2021-ben végzik ezt a felmérést. A szlovákiai népszámlálás pontos feltételeit a  223/2019-as számú törvény és az EU ide vonatkozó irányelvei szabályozzák. A népszámlálás, illetve a lakások és házak felmérése az egyedüli statisztikai kutatás, amely lehetővé teszi az ország összes polgárának bevonását, és részletes képet ad arról, Szlovákia és lakossága miként változott az elmúlt tíz év során. A népszámlálás pótolhatatlan adatokat szolgáltat a társadalom állapotáról, a demográfiai, szocioökonómiai és kulturális struktúráiról, valamint a háztartásokról. Az állampolgárságra, nemzetiségre, anyanyelvre, illetve vallási hovatartozásra vonatkozó kérdések aktuális adatokat szolgáltatnak ezen struktúrákról, amelyeket pedig a vonatkozó törvények alkalmazásánál hasznosítanak. Ilyen például a táblatörvény, a kisebbséginyelv-használati törvény és így tovább. Arra vonatkozóan, hogy a begyűjtött adatokat miként használják, az egyes politikák megalkotása során miként tervezik azokat hasznosítani, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS), a kisebbségi kormánybiztos hivatala, valamint az érintett minisztériumok tudnak bővebb tájékoztatást adni. A vallási hovatartozás kérdésében például a kulturális minisztérium illetékes.

(ú)

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?