Hasznos tanács

Nyugdíjemelés 2020. január 1-jétől

Januártól legkevesebb 9 euróval emelkedik az öregségi nyugdíj. A szokásos év eleji valorizáció mellett jövőre ismét módosul a nyugdíjkorhatár megállapításának a módja.
B. Szentgáli Anikó

2019. december 19. 18:00

nyereményjáték
Az öregségi nyugdíj legkevesebb 9 euróval emelkedik - Shutterstock-felvétel

Szinte évente változik a nyugdíjrendszer, ez alól 2020 sem lesz kivétel – a változások főleg a nyugdíjkorhatárt érintik. Ezúttal azonban nem módosulnak a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok, továbbra is a százalékos, a nyugdíjinflációt is figyelembe vevő, ugyanakkor fix összeggel is számoló módszer marad érvényben, ugyanis még 2017 őszén 4 évre, 2021-ig a vonatkozó törvénybe iktattak egy minimális, az átlagnyugdíj 2%-ának megfelelő emelést. A nyugdíjinfláció a Statisztikai Hivatal adatai szerint ezúttal 2,9%.

9 euró vagy 2,9%

A Szociális Biztosító a járandóságokat automatikusan átszámolja. Először megnézik, hogy a nyugdíjinflációnak megfelelő 2,9%-os emelés mekkora lenne, azt összehasonlítják az átlagnyugdíj 2%-ának megfelelő összeggel, és a nagyobb tétellel valorizálják a nyugdíjat. Az öregségi nyugdíj esetében az átlagnyugdíj 2%ának megfelelő minimális fix összeg 2020-ban 9 euró. Például 250 euró járandóság esetében a 2,9% kisebb (7,25 euró) a fix összegnél, ezért itt a 9 euró az előnyösebb. 310,30 eurós nyugdíj esetében a 2,9%-os tétel és a fix összeg egyforma, egyaránt 9 euró. 310,30 euró feletti járandóságok esetében pedig jobban megéri a nyugdíjinfláció alapján kiszámított valorizációt érvényesíteni. Például 380 euró esetében a 2,9% már 11,02 euró. Vagyis akinek most 380 euró a nyugdíja, januártól 391,02 eurót kap.

Az öregségi nyugdíjak minimum 9, a korkedvezményesek legkevesebb 8,70 euróval emelkednek, a 70%-os munkaképesség-csökkenés miatt rokkantsági járadékban részesülők nyugdíját legkevesebb 7,60 euróval toldják meg. A 70%-nál kisebb munkaképesség-csökkenés miatt rokkantsági nyugdíjba helyezettek januártól minimum 4,30 euróval kapnak többet. Az árvák járandóságát legkevesebb 2,70 euróval, az özvegyekét minimum 5,80-nal emelik.

Egyszerre több járadék

Sokan egyszerre többféle nyugdíjat kapnak – például öregségit és özvegyit, vagy rokkantságit és árvaságit –, ilyenkor minden egyes nyugdíjtípust külön elbírálnak. Például Marika néninek folyósítanak 350 euró öregségi és 125 euró özvegyi járandóságot. Az emelést nem az összesített 475 euróból határozzák meg, hanem külön-külön valorizálják az öregségi és az özvegyi nyugdíjat. Az öregségi nyugdíj esetében a nyugdíjinflációs emelés előnyösebb (10,15 euró): Marika néni öregségi járandósága januártól 360,15 euró lesz. A 125 euró 2,9%-a 3,62 euró, ezzel szemben az özvegyi nyugdíj esetében a garantált fix összeg 5,80 euró, ezért az utóbbival egészítik ki a járandóságot 130,80 euróra. Marika néni az újévtől összesen 490,95 euróra (360,15 + 130,80) számíthat.

A Szociális Biztosító válaszol

A nyugdíjjal kapcsolatban számos kérdés merül fel, a Szociális Biztosító pedig igyekszik megválaszolni őket – ezekből válogattunk.

1. A nyugdíjamat a postára küldik. Hamarosan öregotthonba megyek. A pénztért továbbra is a postára kell mennem?

A nyugdíj átvehető az öregotthon közvetítésével is. Az otthon alkalmazottja segítségével ki kell tölteni egy nyomtatványt, mellyel kéri a járandósága ilyen módon való folyósítását. A szükséges űrlap megtalálható az öregotthonban. Ezt el kell küldeni a biztosítóba, és utána oda fogják küldeni a nyugdíjat.

2. Az édesanyám egészségügyi okokból nem képes személyesen átvenni a nyugdíját. A lányaként megtehetem én is?

A Szociális Biztosítóban kell kérni az eseti gondnok kijelölését. Ezt jegyzőkönyvbe kell foglalni, ellenőrzik a nyugdíjas és az eseti gondnok személyazonosságát. Mivel a nyugdíjas jogaiba való rendkívül komoly beavatkozásról van szó, a biztosítónak meg kell győződnie róla, hogy ügyfele önként, szabad akaratából egyetért az eseti gondnok kijelölésével, valamint hogy az illetőt ismeri. Amennyiben a szenior nem képes kinyilvánítani a beleegyezését, mert az állapota ezt nem teszi lehetővé, például kómában van, ezt orvosi lelettel kell alátámasztani.

Külföldi nyugdíj

Más összeggel emelik azoknak a járandóságát, akik külföldön (is) szereztek társadalombiztosítási időszakot. Ilyen esetben nem a törvénybe foglalt fix összeggel vagy a nyugdíjinflációnak megfelelő mértékben valorizálnak, hanem a korábban meghatározott nyugdíjhányadnak megfelelő mértékben. Előfordul, hogy valaki élete során több országban is vállalt munkát, és ideális esetben mindenhonnan folyósítanak számára a ledolgozott éveknek megfelelő nyugdíjhányadot. Most januárban a Szlovákiában jóváhagyott nyugdíjhányadot valorizálják. A külföldi nyugdíjhányad(ok) emeléséről az illetékes külföldi hatóság(ok)nál kell érdeklődni.

Korhatártáblázat

A politikusok megint módosították a nyugdíjkorhatár meghatározásának módját, szinte évente új módszerrel kísérleteznek. A 2017-ben elfogadott elképzelés szerint két éven keresztül az átlagéletkort kellett volna alapul venni, de tavaly ősszel ezt átértékelték, és törvénybe foglalták, hogy a nyugdíjkorhatárt 5 éven keresztül, 2023-ig 2-2 hónappal fogják kitolni. Idén ősszel pedig eltörölték az átlagéletkor emelkedésén alapuló nyugdíjautomatát, helyette egyenesen a vonatkozó törvény részeként jóváhagytak egy táblázatot, melyből a születés éve, a szenior neme és a felnevelt gyermekek száma szerint pontosan kiolvasható, ki mikor megy nyugdíjba. Elfogadtak egy nyugdíjkorhatár-plafont is: 64 év. Ez azokra a férfiakra és gyermek nélküli nőkre vonatkozik, akik 1966-ban és később születtek. Vagyis esetükben a nyugdíjkorhatár 2030-ig fog emelkedni.

Az egygyermekes, 1964-ben vagy később született nők esetében a korhatár 63,5 év, a kétgyermekes, 1961ben vagy később születettek esetében pedig 63 év. Akik 3-4 gyermeket neveltek fel, és 1962-ben vagy később születtek, illetve akiknek ötnél több gyermekük van, és 1965-ben vagy később születtek, 62,5 évesen mehetnek majd nyugdíjba. Ha a feleség esetében nem lehet érvényesíteni a gyermekek száma szerinti korhatárcsökkentést, akkor a férj mehet hamarabb nyugdíjba. Ilyesmi előfordulhat, ha a feleség meghal a nyugdíjkorhatár elérése előtt, illetve ha a férj valamilyen más okból egyedül nevelte fel a gyermekeit.

tablazat

Dolgozó nyugdíjasok

Szlovákiában jelenleg több, mint 250 ezer idős személy vállal munkát a nyugdíja mellett. Ők az év elején a járandóságuk kettős emelésére számíthatnak: a rendes éves valorizációra a törvény alapján megállapított fix összeggel vagy a nyugdíjinfláció mértékének megfelelően, valamint a nyugalmazásuk után szerzett új biztosítási időszak alapján kiszámított öszszeggel egyaránt megtoldják a nyugdíjat. A biztosító a munkaadóktól kapott adatokból indul ki. Ugyanakkor ez időbe telik, a dolgot formálisan is jóvá kell hagyni, úgyhogy a kettős emelés januárban még nem lesz érezhető, csak a törvényből kifolyó valorizáció.
„2020. március végéig átszámoljuk több mint 250 ezer dolgozó nyugdíjas járandóságát, vagyis azokét, akik 2019-ben rendelkeztek társadalombiztosítással” – tájékoztatott a Szociális Biztosító. Az emelés mértékéről a biztosító az ügyfeleket írásban fogja tájékoztatni.

Korengedményesek

Az új törvény gondol azokra a nőkre, akik 2020. január 1. előtt mentek korengedményes nyugdíjba, és a kérelmük elbírálásakor még nem vehették figyelembe az új nyugdíjkorhatárra, a felnevelt gyermekek számára vonatkozó szabályokat. Esetükben a Szociális Biztosító hivatalból, automatikusan átértékeli a nyugdíjkorhatárt, azaz utólag csökkenti azt a felnevelt gyermekek száma szerint. „Ez azt jelenti, hogy ezeknek a nőknek lerövidül a korengedményes nyugdíjra való jogosultság kialakulása és a nyugdíjkorhatár elérése közötti időszak, melyért minden egyes hónap esetében 0,5%-kal csökkentették a járadékukat, vagyis emelkedni fog a korengedményes nyugdíjuk” – tájékoztatott a szociális ügyi minisztérium. A magasabb korengedményes nyugdíjra visszamenőleg szereznek jogosultságot 2020. január 1-jétől. Az 1958–1960-ban született nőknek az új törvényben levő táblázatban rosszul számolták ki a nyugdíjkorhatárt, nem vették figyelembe a felnevelt gyermekek számát. Az ellenzéki politikusok ezt alkotmányellenesnek tartják, és beadvánnyal fordultak a taláros testülethez. Ha sikerrel járnak, mintegy 110 ezer nőnek átértékelik majd a nyugdíjba vonulásának az évét.

Minimálnyugdíj

Januártól valorizálják a minimálnyugdíj összegét is – az előző évekhez képest jelentős, akár 50 eurós emelésre lehet számítani, ugyanis megváltoztatták a valorizációs módszert. A minimálnyugdíj azt jelenti, hogy a Szociális Biztosító a kisnyugdíjasok járandóságát bizonyos feltételek teljesítése mellett kiegészíti a vonatkozó törvénybe foglalt minimális szintre. A régi törvény szerint e szint meghatározásakor a létminimum időszerű összegét vették alapul, és amikor az módosul, azzal összhangban változik a minimális járandóság is. A létminimum összege egy felnőtt személy esetében jelenleg 210,20 euró, és ebből kiindulva az öregségi nyugdíj legalacsonyabb garantált összege 2020 januárjától 285,8 euró lenne. Az ősszel elfogadott új jogszabály a minimális járandóság összegét ezentúl nem kizárólag a létminimumhoz köti, hanem főleg az átlagkeresethez, és csak részben a létminimumhoz. Ennek köszönhetően a minimálnyugdíj összege 2020-tól mintegy 50 euróval emelkedhet.

Újévtől a minimálnyugdíj legkisebb garantált összege az átlagkereset 33%-a, miközben mindig a két évvel korábbi átlagbért veszik alapul. 2020-ban a 2018-as átlagkeresetből (1013 euró) indulnak ki, ami 334,29 euró minimálnyugdíjat jelent. A 2019. évi átlagbért pénzügyi szakértők 1081 euróra becsülik, eszerint 2021-ben a minimálnyugdíj elérheti a 357 eurót. A járandóság az új módszer szerint is emelkedik a ledolgozott évek függvényében, éspedig ugyanúgy, mint eddig. Vagyis 39 szolgálati évig évente 2 százalékponttal, e felett pedig évente 3 százalékponttal nő az arány, de itt már – a régi rendszerhez hasonlóan – a létminimum összegét veszik alapul. Jelenleg a létminimum 2%-a 4,2 eurónak, a 3% pedig 6,3 eurónak felel meg. A régi rendszer szerint szegénységi kockázatnak a hazai szeniorok 7–8 %-a volt kitéve, és mintegy 50 ezren voltak jogosultak minimálnyugdíjra. Az új törvény alapján a számuk 250 ezerre nőhet.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
ep

Brexit: a V4-ek szövetségest veszítenek

Jojo Nyuszi

Jojo Nyuszi, ahol Hitler a poéngyáros

Komárom

Élni akarás, alázatosság és megbocsátás Radnóti költészetében

Kováčik

Kováčik: az UEFA sem akarja, hogy a BL néhány országról szóljon

Újabb adag műholdat vitt fel a SpaceX rakétája a tervezett "űrinternet" megvalósításához

szőlő illusztráció

A világ szőlőinek felét fenyegeti a 2 Celsius-fokos felmelegedés

Legfrissebb galériák
Olvasta már?

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.