Hasznos tanács

Február 15-éig lehet kérni az éves adóelszámolás elvégzését

Évente egyszer el kell számolnunk a bevételeinkkel és a belőlük levont adóval. Az éves adóelőleg-elszámolás az egyik módja annak, hogy az alkalmazottak hogyan tehetnek eleget ennek a kötelességüknek. Akiknek tavaly csak alkalmazotti fizetésük volt, ezt megtehetik a munkaadójuk közvetítésével.
B. Szentgáli Anikó

2021. január 30. 19:00

adózás illusztráció
- Shutterstock-felvétel

Aki dolgozik, az elvégzett munkáért jutalmat kap, de senki sem kapja meg a szerződésben foglalt teljes összeget, hanem lecsippentik belőle a biztosítókba elvezetendő járulékokat, illetve bizonyos adóelőleget. Évente egyszer el kell számolni ezekkel a tételekkel. Ilyenkor ellenőrzik, hogy az egész éves jövedelmünkbőlmennyiadótkellettvolnaaz államkasszába elvezetni, havonta ténylegesen mennyi előleget vontak le, és hogy e két tétel egyezik-e. Ideális esetben egyezik, rosszabb esetben hátralékunk van, jobb esetben visszakapunk némi pénzt.

Több munkaadó

A bevételeinkkel és a belőlük levont adóelőlegekkel kétféleképpen számolhatunk el: éves adóelszámolás vagy adóbevallás formájában. Az első megoldás egyszerűbb és kényelmesebb a másodiknál, és idén először – a 2020-as adózási időszakra vonatkozóan – azon alkalmazottak számára, akiknek tavaly több munkaadójuk is volt, lehetővé vált, hogy bármelyik munkaadót megkérhetik, hogy végezze el helyettük az elszámolást. Mi dönthetjük el, melyiket akarjuk megkérni, miközben erre a döntésre nincs hatással az, ha év közben érvényesítettük az adózóra vonatkozó adómentes részt vagy az adóbónuszt. Korábban azok, akiknek csak alkalmazottként volt jövedelmük, illetve akiknek olyan bevételük volt, amelyből forrásadót fizettek (például befektetési jegyből származó haszon, és ezekből a bevételekből az alkalmazott a forrásadót nem tekinti adóelőlegnek), az éves adóelszámolás elvégzésére azt a munkaadójukat kérhették meg, akinél érvényesítették az adóalap adómentes részét és az adóbónuszt. Ezzel szemben idén bármelyik tavalyi munkaadót megkérhetjük, és a cég köteles eleget tenni e kérésnek, csak azokat utasíthatják el, akiknek volt egyéb jövedelmük is, például bérbe adásból vagy vállalkozásból stb.

Adóbevallás

Ha megszűnt a tavalyi munkaadónk, nincs semmilyen jogutódja, vagyis nem tudunk senkit megkérni az elszámolás elvégzésére, akkor magunknak kell elszámolnunk, éspedig adóbevallás formájában. Ugyancsak adóbevallást kell készítenünk, ha a munkaadó valamilyen okból mégsem hajlandó elkészíteni az adóelszámolást. Ilyen esetben a bérelszámoló kiállít egy igazolást az adóköteles bevételekről, amelyet majd az adóbevalláshoz is mellékelni kell.

Nyomtatványok

„Az adóelszámolás elvégzését igénylő kérvényt legkésőbb február 15-éig kell eljuttatni a cég bérelszámolójához. Alapvetően hagyományos papírnyomtatványt kell kitölteni, melyet az idén a koronavírusjárvánnyal kapcsolatos korlátozások és a távmunka miatt sok helyen postai úton vagy elektronikusan is el lehet küldeni, az alkalmazott és a munkaadó közötti megállapodás alapján” – tájékoztatott Zita Kajanovičová, a központi adóigazgatóság munkatársa. Hangsúlyozta: a tavalyi űrlapokat nem lehet használni, ugyanis 2021. január 1-jétől módosultak az adóból leírható tételek, ezért aktualizálták a formanyomtatványt. A kitöltött űrlaphoz csatolni kell a szükséges mellékleteket, iratokat és igazolásokat. Aki ezt elmulasztja, és a hiányt a bérelszámoló felszólítására utólag sem pótolja, annak március végéig adóbevallást kell majd kidolgoznia.

Fontos dátumok

Január 31.

Eddig kell aláírni az adóalap adómentes részéről szóló nyilatkozatot, és kell érvényesíteni az igényt az adóbónuszra.

Február 5.

Az az alkalmazott, aki 2020ban több helyen is dolgozott, és szeretné, hogy valamelyik munkahelyén végezzék el helyette az éves adóelszámolást, akkor eddig a dátumig kell megkérnie azt a munkaadót, amelyik nem végez éves adóelszámolást a számára, hogy állítsa ki az „Igazolás az adó befizetéséről” című nyomtatványt.

Február 10.

A volt munkaadó, illetve az a cég, amelyik nem végez éves adóelszámolást az alkalmazottja számára, kiállítja az „Igazolás az adó befizetéséről” című nyomtatványt, ha ezt az alkalmazott február 5-éig kéri.

Február 15.

A munkaadók eddig a dátumig fogadják el a 2020. évre vonatkozó éves adóelszámolást igénylő kérvényeket – az alkalmazottaknak a bérelszámolójuknál le kell adniuk a kérvényt a szükséges iratokkal, igazolásokkal együtt.

Március 10.

Eddig a dátumig a munkaadó kiállítja a megadózott bevételről szóló igazolást, ha nem ő készíti az éves adóelszámolást.

Március 31.

A munkaadó bérelszámolója elvégzi az adóelőlegelszámolást azon alkalmazottak részére, akik február 15-éig ezt kérik, és nem kötelesek adóbevallást készíteni.
Aki adóbevallást készít, annak ezt eddig a dátumig kell eljuttatnia az adóhivatalba.

Április 15.

A munkaadó eddig köteles igazolást adni az adó befizetéséről a 2%-os adófelajánlás céljából – nem adják automatikusan, az alkalmazottnak kell kérni.

Április 30.

A cég az adóhatóságnak jelentést tesz az adóelszámolásról, az adóelőlegekről, az alkalmazottaknak nyújtott prémiumokról és az adóbónuszról. A munkaadó az alkalmazottainak ad valamilyen dokumentumot az adóelszámolás elvégzéséről. Ezt automatikusan kell kiállítania, nem kell kérni.

Május 31.

A munkaadónak legkésőbb az áprilisi bérelszámolás során a májusi fizetéssel együtt vissza kell adnia az adótúlfizetést, ki kell fizetnie az adóbónuszt és az alkalmazotti prémiumot.

2021 végéig

A munkaadónak legkésőbb az év végéig le kell vonnia az alkalmazott béréből az esetleges adóhátralékot, ha az meghaladja az 5 eurót.

Változások

A jövedelemadóról szóló törvény év elejétől hatályos módosítása pontosítja az adó kiszámításának a módját, éspedig úgy, hogy az éves adóelszámolást végző munkaadónak kötelessége figyelembe venni azokat az adómentes bevételeket is, amelyek esetében nem teljesültek az adómentesség feltételei. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató ezekkel a bevételekkel megemeli az adóköteles bevételek együttes összegét, és az előterjesztett igazolások alapján megvizsgálja, végső soron kell-e adózni bizonyos bevételnek minősülő tételekből. Ilyenek lehetnek azok a termékek, amelyeket a cég ad az alkalmazottainak természetbeli jutalomként (például egy tejfeldolgozó üzem havonta bizonyos értékben tejtermékeket adhat), miközben legfeljebb 200 euró értékig nem kell utána adózni. Ide tartozik a cég szociális alapjából nyújtott segítség, ami 2000 euró értékig adómentes, illetve a nyári szabadságok előtt, júniusban kifizetett 13., valamint a karácsonyi ünnepek előtti 14. fizetés, de az új évtől az utóbbiak már nem mentesülnek a jövedelemadó és a járulékok alól. További változás, hogy az adóalap 2021-től már nem csökkenthető a gyógyfürdői kezelés költségeivel (korábban ezen a címen legfeljebb 50 eurót személyenként le lehetett írni az adóból). Az üdülési csekk azonban megmaradt: a munkaadó legfeljebb 275 euró értékű üdülési csekket és az alkalmazottak gyermekeinek a sporttevékenységére ugyancsak 275 euró hozzájárulást nyújthat, és ezekből nem kell adózni.

A bérelszámoló március végéig elkészíti az adóelszámolást. Ha adótúlfizetést állapítanak meg, azt legkésőbb a májusban folyósított áprilisi fizetéssel vissza kellene kapnunk. Az 5 eurót meghaladó adóhátralékot pedig az év végéig levonják a bérből. Aki adója 2%-át szeretné felajánlani valamilyen nonprofit szervezetnek, annak az esetleges adóhátralékot már az áprilisi fizetéssel ki kell egyenlítenie. A 2%-os felajánláshoz az alkalmazottak kérhetik a munkaadójuktól az adó befizetéséről szóló igazolást, ezt mellékelni kell a 2%-os adófelajánlásról rendelkező nyilatkozathoz, amit április 30-áig kell eljuttatni az alkalmazott lakhelye szerint illetékes adóhivatalba.

Adómentes tételek

Bizonyos feltételek teljesítése mellett az adóalapunkat a következő tételekkel csökkenthetjük: az adózóra és a házastársra vonatkozó adómentes résszel, a gyermekekre vonatkozó és a jelzáloghiteles adóbónusszal, az alkalmazotti prémiummal, a nyugdíjbiztosítási rendszer III. pillérébe átutalt önkéntes befizetésekkel, viszont a gyógyfürdői kezelés költségeivel már nem, ez a lehetőség az új évtől megszűnt.

Milyen iratokra van szükség?

Az éves adóelszámolást igénylő kérvényhez a következő dokumentumokat kell mellékelni:

  • a másik munkaadó(k) által kiállított igazolás a bevételről (ha az elmúlt évben több cégnél is dolgozott, mindegyik munkaadótól szükség van ilyen igazolásra, a kérvényhez mindet csatolni kell)
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint, ha a gyermek már közép- vagy főiskolára jár, szükség van az iskolalátogatásról szóló igazolásra is (ha év közben valaki nem érvényesítette az adóbónuszhoz való jogát, az adóelszámoláskor ezt megteheti)
  • igazolás arról, hogy szerepelt a munkaügyi hivatal nyilvántartásában (ha év közben munkanélküli volt, csak akkor van rá szükség)
  • a házastárs bevételéről szóló igazolás (erre akkor van szükség, ha a házastársával kapcsolatban szeretné érvényesíteni az adóalap adómentes részét)
  • igazolás a nyugdíjbiztosítás III. pillérébe befizetett önkéntes összegekről
  • igazolás a jelzáloghitel kamatairól
Támogassa az ujszo.com-ot

Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk.

Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót.

A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe.

Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Vladimír Lengvarský
Frissítve

Lengvarský: Egyelőre nem korlátozzák az utazásokat

Peter Kovařík

Kovařík: A határrezsimmel kapcsolatban a rendőrség minden eshetőségre felkészül

Johnson & Johnson

Hétfőtől lehet regisztrálni a Johnson & Johnson vakcinájára

Zuzana Čaputová

GALÉRIA: Ma ünnepli 48. születésnapját Zuzana Čaputová - nézzük a legemlékezetesebb pillanatait

si-cu

Csaknem 3 kilogrammnyi összetapadt szőrtől szabadítottak meg egy kóbor si-cut

rendőrség

A részeg sofőröket a hőség sem tartja vissza

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.