Hasznos tanács

A tartásdíjat a bíróság határozza meg

A válópert rendszerint a gyerekek viselik a legrosszabbul. Esetenként választaniuk kell, ezentúl melyik szülővel akarnak élni, sokszor azonban a bíróság dönt a kérdésben. A válásról szóló határozatban szabályozzák a szülők kötelességeit és jogait, a bíróság megállapítja a tartásdíj összegét.
ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ

2020. január 16. 16:03

s
A tartásdíjat az a szülő fizeti, akinek a gondoskodásába nem helyezték a gyermeket. - Fotó: Shutterstock

A válóper során a házastársak pokollá tehetik egymás életét, főleg ha a vagyonmegosztás is kicsinyes vitává fajul. Ez elkerülhető, ha a felek a méltóságteljes válást választják, ami olcsóbb. Ha a bíróság meggyőződik róla, hogy a partnerek képtelenek együtt élni, ám képesek közös nevezőre jutni, jóváhagyja a megegyezést, és mindenféle bizonyítási eljárás, válóperes ügyvédek, szakértők vagy pszichológusok bevonása nélkül azonnal felbontja a házasságot. Ha azonban képtelenek megegyezni, a válóper évekig is húzódhat.

A gyermekek szempontjából az egyik legfontosabb kérdés: a válás után kivel fognak élni? Ideális esetben a felek képesek megállapodni a gyerekelhelyezésben és a tartásdíj összegében. Ellenkező esetben tényfeltárásos bontásra van szükség, és a bíróság igyekszik kideríteni, hogy kinek a hibájából és hogyan romlott meg az együttélés, a későbbiekben ugyanis ez jelentősen befolyásolhatja az egyéb jogviszonyokat. A házasság felbontásáról szóló határozatnak konkrétan foglalkoznia kell a szülők jogaival és kötelességeivel. Megállapítják, kinek a gondozásába helyezik a gyermeket, az érdekeit ki fogja képviselni, a vagyonát ki fogja kezelni.

Tartásdíj

A szülők addig kötelesek tartásdíjat fizetni, amíg a gyerekek nem képesek eltartani saját magukat. A házasság felbontásakor a bíróság meghatároz egy összeget, melyet az a szülő fog fizetni, amelyik gondoskodásába nem helyezték a gyermeket. Ideális esetben a szülők előre megegyeznek a tartásdíj összegéről. Ha a szülők képtelenek közös nevezőre jutni, vagy a megállapodásuk ellentétben áll a gyermek érdekeivel, a tartásdíjat a bíróság határozza meg. Semmilyen norma nem szabályozza, pontosan hogyan kell kiszámítani, több tényezőtől függ. Alapszabály, hogy mindegyik szülő a képességeitől, lehetőségeitől és anyagi helyzetétől függetlenül köteles teljesíteni a törvényileg meghatározott minimális kötelességét. A tartásdíj minimális összege az időszerű létminimum 30 százaléka, azaz jelenleg 28,69 euró. Ugyancsak alapszabály: a tartásdíj előnyt élvez a szülő egyéb kiadásaival szemben. A konkrét összeg megállapításakor megvizsgálják a szülő életszínvonalát, a lehetőségeit és anyagi helyzetét, az összes bevételét és megalapozott költségeit, ám nincsenek tekintettel a nem okvetlenül szükséges kiadásaira, például a hitelekre. Ha valaki nem működik együtt, eltitkolja tényleges anyagi helyzetét, több száz euróra megbüntethetik, és ha később is nehezíti a tényfeltárást, további bírságot szabhatnak ki, a tartásdíj összegének a megállapításakor pedig a bíróság feltételezi, hogy a létminimum hússzorosának megfelelő havi bevétele van, vagyis minimum 4200 eurót keres. A tartásdíjat havonta, egy hónappal előre kell fizetni.

Takarékoskodás

Ha a szülő anyagi helyzete lehetővé teszi, a bíróság takarékoskodásra is kötelezheti őt a gyermek javára. Ez esetben a rendes tartásdíj mellett meghatározzák azt az összeget is, melyet rendszeresen átutal egy, külön e célból létrehozott számlára. Az itt elhelyezett pénzhez csak a bíróság engedélyével lehet hozzányúlni.

A tartásdíjhoz való jog nem évül el, ám csak a válóper elkezdődésének napjától lehet jóváhagyni. Kiskorú gyermek esetében – bizonyos esetekben – a válóper előtti 3 évre visszamenőleg is megítélhetnek tartásdíjat.

Ha a későbbiekben változik a szülők anyagi helyzete, a bíróságot kérhetik a tartásdíj összegének a módosítására. Ha erre sor kerül, az esetek többségében emelést szoktak jóváhagyni, a már jóváhagyott tartásdíj összegét nem szokták csökkenteni.

Kiskorú gyermek elhelyezése

Gyermekelhelyezési kereset már a bontóper kezdete előtt benyújtható, ha valamelyik fél attól tart, hogy a másik szülő önkényesen magánál tarthatja a gyereket. Az összes körülményt megvizsgálják, és a gyereket annál a szülőnél helyezik el, akinél a kedvezőbb testi, értelmi és erkölcsi fejlődése biztosított. Ideális esetben a szülők előre megegyeznek, megállapodás hiányában a bíróság dönt. Ha pedig a per során kiderül, egyik szülő sem alkalmas a gyermek nevelésére, a gyermeket ún. harmadik személynél is elhelyezhetik. A bíróság úgy is dönthet, hogy a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák a gyermeket. Ilyen „váltó gondoskodás” esetén nem feltétlenül szabnak ki tartásdíjat. A válásról szóló határozatban szabályozzák a szülők kötelességeit és jogait, hogy az a szülő, akinél nem helyezték el a gyermeket, milyen gyakran találkozhat vele.

Az ex támogatása

Ha valamelyik házastárs objektív okokból – például rossz az egészségi állapota – képtelen eltartani magát, a bíróság a másik felet kötelezheti, hogy anyagilag támogassa őt – a válás kimondásától számított legfeljebb 5 évig, indokolt esetekben tovább is. A konkrét összeg megállapításakor figyelembe veszik a közös házastársi élet megromlásának okait.

Külföldről is kell fizetni – nem bújhatunk ki a felelősség alól

A januártól hatályos normák szerint a tartásdíjat ezentúl a szociális ügyi hivatal, és nem a szülő próbálja behajtani a rendetlen partnertől. Ez sokszor nem egyszerű dolog még akkor sem, ha az illető Szlovákiában tartózkodik. De mi van akkor, ha az illető külföldön van?

A tartásdíjat természetesen külföldre is el kell küldeni, és fordítva: a külföldön tartózkodó szülőnek onnan is fizetnie kell(ene). Amennyiben az összeg nem érkezik meg, 2 hónap után a szociális ügyi hivatalhoz lehet fordulni, ugyanakkor fel kell keresni a Gyermekek Nemzetközi Jogvédő Központját is.

Janka esete

„Több mint tíz éve váltam el a férjemtől. Szörnyű válóperünk volt, sokáig húzódott, szinte semmiben nem tudtunk megegyezni. A lányunkat a bíróság rám bízta, a férjemet 150 euró tartásdíj fizetésére kötelezte. Pavol egy ideig rendesen átutalta a pénzt, de aztán hol küldte, hol nem. Újból megnősült, és utána végképp nem fizetett – emlékezett vissza Janka. – Aztán leépítés volt a cégünknél, elbocsátottak, és egy ideig munkanélküli voltam. Ha a szüleim nem segítettek volna, nem tudom, mihez kezdtünk volna, a volt férjem továbbra sem fizetett semmit.”

Anyagi támogatás

A szociális ügyi hivatalhoz fordult segítségért, jóváhagyták a póttartásdíjat, és közben önerőből próbálta rábírni az exférjét, hogy teljesítse kötelességét. Bírósághoz is fordult, de Pavol nem működött együtt, és továbbra sem fizetett. „Ha már akkor úgy lett volna, mint most januártól, hogy a hivatal helyettem beperelhette volna és behajthatta volna a tartozását, az nagy segítség lett volna” – tette hozzá Janka. A helyzete tovább bonyolódott, amikor Pavol az új családjával külföldre ment. Ekkor a szociális ügyi hivatalból a Gyermekek Nemzetközi Jogvédő Központjába irányították. „Kedvesek, készségesek voltak, de egy csomó iratot kértek tőlem, többször is fel kellett keresnem a központot, mire az összes szükséges dokumentumot beszereztem.

Hová tűnt az apa?

A legnagyobb gond azonban az volt, hogy nem tudtam, pontosan hol telepedett le Pavol.” A központ csak akkor tud hatékonyan fellépni, ha legalább az ország ismert. Jankának végül sikerült kiderítenie, hogy Pavol Brüsszelben kapott munkát. A hölgynek bizonyítania kellett, hogy idehaza már próbálta behajtani az elmaradt tartásdíjat, emiatt bírósághoz fordult, és fel kellett mutatnia a hatályos végrehajtói végzést.

Szükséges iratok

Ugyancsak meg kellett mutatnia a tartásdíjról szóló eredeti bírósági határozatot, valamint az összes hiteles dokumentumot arról, hogy az adóst többször felszólították, jelenjen meg a tárgyaláson. Ezenkívül kellett egy igazolás arról, hogy a gyermek Szlovákiában él. 15 évnél idősebbek esetében iskolalátogatási igazolás is szükséges. Az összes dokumentumot 3 példányban kellett leadni, és csatolni kellett egy hitelesített idegen nyelvű fordítást is. Ezek alapján a központ felvehette a kapcsolatot a megfelelő külföldi hatósággal, és megkezdhették a tartásdíj behajtását. „Már nem is bíztam benne, hogy valaha is sikerrel járunk, de mégis sikerült. A központ segítségével sikerült behajtani az összes elmaradt pénzt. Azóta Pavol Franciaországba költözött, és mos már onnan is rendesen fizeti a tartásdíjat” – tette hozzá Janka.

Abban az esetben, ha nem ismert a tartásdíj fizetésére kötelezett személy pontos tartózkodási helye, még azt sem tudni, melyik országban van, büntetőfeljelentést lehet tenni ellene, amennyiben 2 év leforgása alatt legkevesebb 3 hónapig nem teljesítette a kötelességét, azaz nem fizetett. Ilyen esetben a rendőrség próbálja őt felkutatni. Az Interpol közreműködését is kérhetik, amely ilyen esetekben gyakran együttműködik a Gyermekek Nemzetközi Jogvédő Központjával.

Póttartásdíj

Olykor előfordul, hogy a tartásdíj fizetésére kötelezett szülő nem utalja át a kiszabott összeget. Ennek különbözőokalehet:fizetésképtelennévált, elveszítette az állását, súlyosan megbetegedett, vagy egyszerűen úgy döntött, többé nem fizet. Esetenként a tartásdíj a másik szülő számára fontos bevételforrás lehet, és ha az elapad, a gyermekkel együtt szűkös helyzetbe kerülhetnek. A szociális ügyi hivataltól lehet segítséget kérni, ahol póttartásdíjat hagyhatnak jóvá. 2019 végéig csak 3 hónap után lehetett a hivatalhoz fordulni, és az elmaradt tartásdíjat a szülőnek kellett behajtania a másik féltől. 2020. január 1jétől az állam átvállalta magára a felelősséget a tartásdíj behajtásáért. Ezentúl ha az apa 2 hónapig nem fizet, az anya a szociális ügyi hivataltól azonnal póttartásdíjat igényelhet. A hivatal pedig büntetőfeljelentést tesz az apa ellen, és tájékoztatja a végrehajtót, kitől mit kell behajtania.

Januártól nőtt a póttartásdíj összege: a felső határ a létminimum 1,2-szereséről a 3,7-szeresére emelkedett, azaz maximum 355 euró lehet. 2019 végéig a család átlagos havi bevétele nem léphette túl a létminimum 2,2-szeresét. Idén ez módosult a létminimum 3,3szorosára, vagyis mostantól csak akkor nem hagyják jóvá a póttartásdíjat, ha az igénylő havi bevétele túllépi az 1010 eurót.

Támogassa az ujszo.com -ot

Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
iskolai zaklatás k

A gyerekek közel felét zaklatják – mindenhol megelőző intézkedésekre van szükség

Betört a házakba, autókat lopott – a nyomok egy tetteshez vezettek

Betört a házakba, autókat lopott – a nyomok egy tetteshez vezettek

FriderikuszPodcast

Eva Rezešová: Ötkor kivettek a zárkából és elvittek a csurmába (VIDEÓ)

Novak Djokovic
Frissítve

Djokovic nem indulhat az Australian Openen

koronavírus

Koronavírus – Háromezer felett az egy nap alatt regisztrált betegek száma, 48-an elhunytak

kötelező oltás

Ausztriából költöznek Sopronba a kötelező oltás miatt

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.