Az olvasói szavazás szabályzata

„Kaufland EkoAWARD 2019/Kaufland ÖkoAWARD 2019/A zöld gondolkodás köt össze bennünket”
ÚJ SZÓ ONLINE

2019. november 5. 14:50

Kaufland

 A versenyről további információkat kaphat az alábbi oldalakon:


Szavazok!

https://ujszo.com/pr-cikkek/a-zold-gondolkodas-kot-ossze-bennunket

https://ujszo.com/zold-uj-szo/a-zold-gondolkodas-kot-ossze-bennunket

https://ujszo.com/zold-uj-szo/a-zold-gondolkodas-kot-ossze-bennunket-0

 

A szabályzat célja az olvasói – propagációs verseny szabályainak rendezése olvasói szavazás formájában, „Kaufland EkoAWARD 2019/Kaufland ÖkoAWARD 2019/A zöld gondolkodás köt össze bennünket címmel, az Új Szóban, a www.ujszo.com-on és a Vasárnapban való megjelenéssel. Ez a szabályzat az egyetlen dokumentum, mely az adott verseny szabályait kötelező érvénnyel rendezi.

Ez a szabályzat csak írásos csatolmány formájában változtatható.

I. Cikk.

A verseny tárgya

A verseny témája az olvasók szavazatainak leadása három benevezett Kaufland termékre, mely az olvasók szerint a legjobban teljesíti a „top ökotermék” fogalmát a 2019-es évben és a Kaufland EkoAWARD 2019/Kaufland ÖkoAWARD 2019 cím várományosa.

II. Cikk.

A verseny meghirdetője és szervezője

A verseny meghirdetője az i-Step communication, s.r.o., Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava - Pozsony, IČO: 35754281, a Járási Bíróság Bratislava-Pozsony I, vezette Kereskedelmi jegyzékbe beírva, forma: Sro, betétszám: 140701/B.

III. Cikk.

A verseny szabályai és folyamata

2019.10.17., 10.24., 10.31-én az Új Szó napilapban hirdetések jelennek meg, a szavazásról szóló részletesebb információkkal a 3 benevezett termékről, melyekre az olvasók a későbbiekben szavazhatnak.

2019.11.8., 11.11., 11.13-án az Új Szóban megjelennek a szavazócédulák, az olvasók feladata lesz ezeket a szavazócédulákat teljesen kitölteni, kivágni és beküldeni a szerkesztőség megadott címére, a hirdetésben megadott dátumig, saját adataival együtt (keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám, esetleg e-mailcím).

A szavazás 2019. november 8-tól 15-ig tart.

Az ebben az időszakban beérkező, érvényes válaszokból 2019.11.18-án 3 fődíj nyertest sorsolnak ki és 1 a „szerkesztőség speciális díja“ nyertesét.

A versenybe elektronikusan vagy postai úton lehet bekapcsolódni.

Postacím: ÚJ SZÓ,  DUEL – PRESS, s.r.o.,  P.O.BOX 222, 83 000 Bratislava 3, a borítékra ráírni: „JÁTÉK“

Elektronikusan egyenesen a www.ujszo.com oldalon lehet a szavazásba, az online szavazólap kitöltésével és beküldésével.

Az érvényes szavazat az, amely a megadott címre lett feladva postán, vagy elektronikusan, legkésőbb 2019.11.15., 15:00 óráig, s amely tartalmazz a következőket:

  • szavazat az előnyomott kitöltött szavazócédula (postával küldve), vagy az elektromos űrlap (elektromos úton küldve)
  • teljesen kitöltött szavazócédula, beleértve az adott termékre való szavazás írásbeli megokolását, és a személyes adatok megadása: keresztnév, vezetéknév, telefonszám vagy e-mailcím.

A teljes szavazás során ugyanaz a személy bekapcsolódhat több alkalommal is, de mindig új szavazócédula kitöltésével.

A játékban résztvevő elfogadja a játék szabályait.

A játék résztvevője belegyezik, hogy a DUEL-PRESS KFT. a személyes adatokat postai/elektronikus kommunikációs célokra használja fel. A DUEL-PRESS KFT. az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat. Bővebb információért látogasson el a https://ujszo.com/gdpr weboldalra.

IV. Cikk.

A verseny időtartama és a fontos időpontok

A verseny meghirdetése az Új Szó, ujszo.com és Vasárnap oldalain 2019.10.17-től 11.7-ig tart.

A szavazócédulák megjelenítése az Új Szó, ujszo.com oldalain 2019.11.8-tól 11.14-ig tart.

A szavazás 2019.11.8-tól 11. 15-ig tart.

A beérkezett szavazatok kisorsolása 2019.11.18-án lesz.

A kisorsolt olvasók nevét 2019.11.20-án közli az Új Szó napilap.

2019.11.19-től 11.22-ig értesítik a nyerteseket és kiküldik a díjakat.

A nyerteseket telefonon vagy e-mailben értesítik, attól függően milyen elérhetőséget adtak meg.

V. Cikk.

A nyeremény és az átadása

A szavazás lezárása után 3 fődíj nyertest és 1 a „szerkesztőség speciális díja“ nyertest sorsolnak ki.

Mindhárom fődíj nyertes 200 €-s KAUFLAND vásárlási utalványt és ökotermékcsomagot nyer.

A „szerkesztőség speciális díja“ nyertese Új Szó előfizetést nyer a 2020-as évre.

A nyertesnek az utalványt postán, kísérőlevéllel küldik el.

VI. Cikk.

Egyedi rendelkezések

A versenyben nem vehetnek részt a II. Cikkelyben megnevezett társaság alkalmazottai, sem a Kaufland társaság alkalmazottai.

A verseny szervezésével kapcsolatos csalás, visszaélés indokolt gyanúja esetén a verseny meghirdetője fenntartja a verseny leállításának jogát, csakúgy, mint annak is, hogy nem sorsol ki egyetlen nyertest sem.

Sem a verseny meghirdetője, sem a szervezője nem felelős azért, hogy a versenyben résztvevő a kapcsolattartási adatok megadása során a nyeremény kiküldéséhez helytelen postacímet adott meg. Sem a verseny meghirdetője, sem a szervezője nem felelős más okokért, melyek miatt a nyertesnek a díj nem lett kézbesítve, kivéve a verseny meghirdetője vagy a szervezője részéről történő okok miatt.

Sem a verseny meghirdetője, sem a szervezője nem téríti a versenyzőknek a versenyen való részvételükkel kapcsolatos kiadásaikat.

A versenyző nem jogosult a verseny nyereményére, díjára. A nyereményt nem lehet bíróság által igényelni.

 

A verseny meghirdetőjének jogában áll a versenyt leállítani/visszavonni, amennyiben a meghirdető a verseny folytatásával során nem tudná teljesíteni a célt ezen szabályzat I. cikkelye alapján, vagy amennyiben hátránya, kára származna belőle.

VII. Cikk.

Záró rendelkezések

A szabályzatot a https://ujszo.com/online/panorama/2017/11/23/jatekszabalyok oldalon közlik.

Bárki, aki jogi érdeklődést tanúsít, jogosult beletekinteni az eredeti, a verseny meghirdetőjénél lévő szabályzatba.

Amennyiben a szabályzat és a hirdetési anyagok között a versennyel kapcsolatban ellentmondás, esetleges bizonytalanság merül fel, ezen szabályzat vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A verseny hatályos visszavonásához vagy a szabályzat megváltoztatásához szükséges, hogy a szervező közzé tegye ezt a www.ujszo.com oldalon.

Ez a szabályzat harmadik személlyel szemben a nyilvánossá tétele napján lép hatályba.

Pozsony – Bratislava, 2019.10.17.

 

 

ŠTATÚT ČITATEĽSKÉHO HLASOVANIA

„Kaufland EkoAWARD 2019 / Spája nás zelené myslenie

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá spotrebiteľsko-propagačnej súťaže formou čitateľského hlasovania s názvom „Kaufland EkoAWARD 2019 / Spája nás zelené myslenie“ zverejnenej v rámci titulu ÚJ SZÓ, na www.ujszo.com a v titule Vasarnap. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.

Čl. I

Predmet súťaže

Témou súťaže je zasielanie hlasov čitateľov niektorému z 3 nominovaných produktov Kaufland, ktorý podľa nich najlepšie spĺňa atribút „top eko produkt“ roka 2019 a uchádza sa o titul Kaufland EkoAWARD 2019.

Čl. II

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je i-Step communication, s.r.o., Pluhová 10/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35754281, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 140701/B.

Čl. III

Pravidlá a priebeh súťaže

V dňoch 17.10., 24.10., 31.10. 2019 budú v Új szó uverejnené inzeráty s detailnejšími informáciami k hlasovaniu a tiež informácie o 3 nominovaných produktoch, za ktoré budú môcť čitatelia neskôr hlasovať.

V dňoch 8.11., 11.11. a 13.11. budú v Új szó uverejnené hlasovacie lístky, úlohou hlasujúcich bude tieto lístky kompletne vyplniť, vystrihnúť a poslať na uvedenú adresu redakcie, do dátumu oznámenom v inzercii spolu so svojimi údajmi (meno, priezvisko, adresa a telefón, resp. e-mail). 

Hlasovanie prebieha od 8. do 15. novembra 2019.

Z platných prijatých odpovedí v tomto termíne sa 18.11. vyžrebujú 3 výhercovia hlavných cien a 1 výherca špeciálnej „ceny redakcie“.

Do súťaže je možné sa zapojiť elektronicky alebo poštou.

Poštová adresa: ÚJ SZÓ,  DUEL – PRESS, s.r.o.,  P.O.BOX 222, 83 000 Bratislava 3 , na obálku napísať slovo: JÁTÉK

Elektronicky sa zapojiť do hlasovania je možné priamo na www.ujszo.com cez online hlasovací formulár a jeho odoslanie.

Platný príspevok do hlasovania je ten, ktorý bol podaný na určenú adresu, resp. elektronicky najneskôr do 15.11. do 15:00 hod., a ktorý obsahuje tieto náležitosti:

  • Hlas odovzdaný na predtlačenom hlasovacom formulári (poštou), resp. v online formulári (elektronicky) bude kompletne vyplnený vrátane slovného odôvodnenia hlasovania za daný produkt a doplnenia svojich osobných údajov: meno, priezvisko, telefón alebo mail.
  • Uzávierka na hlasovanie poštou aj elektronicky je 15. 11. o 15.00 hod.

V rámci celého hlasovania sa tá istá osoba môže zapojiť aj viac ráz, ale vždy prostredníctvom nového hlasovacieho lístka.  

Účasťou v hre zúčastňujúci aj prijíma pravidlá hry.

Účastník hry súhlasí, aby DUEL-PRESS, s.r.o. použila jeho osobné údaje na ciele poštovej/elektronickej komunikácie. DUEL-PRESS, s.r.o. spracuje osobné údaje podľa platných zákonov. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke https://ujszo.com/gdpr

Čl. IV

Trvanie súťaže a dôležité termíny

Komunikácia hlasovania v Újszo, na ujszo.com a vo Vasarnap prebehne 17. 10. – 7. 11. 2019.

Komunikácia hlasovacích lístkov v Újszo a na ujszo.com bude od 8. 11. do 14. 11. 

Hlasovanie prebieha od 8. 11. do 15. 11.

Žrebovanie z prijatých hlasov sa uskutoční 18. 11.

Vyžrebovaní výhercovia budú zverejnení v denníku Új szo dňa 20. 11.

Kontaktovanie výhercov a zasielanie výhier prebehne od 19. 11. do 22. 11.

Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom, podľa toho, ktorý kontakt uviedli. 

Čl. V

Výhra a jej odovzdanie

Po uzavretí hlasovania sa žrebujú 3 výhercovia hlavných cien a 1 výherca špeciálnej ceny redakcie.

Každý z troch hlavných výhercov vyhráva 200 € nákupnú poukážku KAUFLAND a balíček eko produktov. 

Jeden výherca špeciálnej ceny redakcie vyhráva predplatné denníka Új Szó na celý rok 2020. 

Poukážka bude výhercovi zaslaná poštou so sprievodným listom. 

Čl. VI

Osobitné ustanovenia

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločností uvedených v čl. II., ani spoločnosti Kaufland.

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, ako aj právo nevyžrebovať žiadneho výhercu.

Vyhlasovateľ súťaže, ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže, ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Na výhru alebo na cenu v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhru nie je možné uplatniť súdnou cestou.

Vyhlasovateľ má právo zrušiť/odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ v dôsledku ďalšieho pokračovania súťaže nemohol naplniť účel podľa čl. I tohto štatútu alebo ak by vyhlasovateľovi hrozila ujma alebo škoda.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

Štatút bude zverejnený na stránke https://ujszo.com/online/panorama/2017/11/23/jatekszabalyok.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do originálu tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

V prípade rozporu tohto štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

Na účinné odvolanie súťaže alebo zmenu štatútu sa vyžaduje, aby Organizátor zverejnil toto oznámenie na internetovej stránke www.ujszo.com.

Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zverejnenia.

 

Bratislava, 17. 10. 2019

Támogassa az ujszo.com-ot

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Forró Krisztián, Sólymos László és Mózes Szabolcs ⋌(Somogyi Tibor felvétele)

Titkosan formálódó magyar egység

Caputova

Matovič: Nincs erőm és kedvem folytatni; Čaputová: Változtatni kell a hozzáálláson

Berlingo

Citroën Berlingo: családi autó és munkagép egyben

Micovsky

Kiütötte az előző vezetés a nyitrai Agrokomplexet

ss

Diákszínjátszók MEG+lepetése

Juventus

Bajnokok Ligája – 92. perces góllal kapott ki a Fradi a Juventustól

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.