Választási kudarc után építkeznek

Bauer Ildikó
Komárom |

A Szövetség komáromi helyi szervezete már a lehetséges jövőt tervezi. A párt helyi képviselői nem tagadják vagy szépítik a választási vereség tényét, ám bizakodva beszélnek a kampány során összekovácsolódó csapatukról.

Mint ismeretes, 7121 szavazattal (74,73%) nyerte meg a komáromi választást Keszegh Béla (független) a Szövetség által indított és másodikként befutó Bauer Ildikó előtt, akire csupán 1031 fő (10,82%) szavazott. A párt általánosságban nagyon sikeresnek minősítette a jelöltjei szereplését mind megyei, mind települési szinten – ám ebben a tekintetben Komárom egyértelműen negatív kivételt képez. Egy olyan városról van szó, amely a szlovákiai magyar közéletben különös jelentőséget élvez, s egyáltalán nem mindegy, hogy a magyar érdekképviseletet végző pártok miként szerepelnek itt.

Hogy jobban lehessen látni, honnan indult a komáromi Szövetség, hogyan élték meg a választást, s merre kívánnak tovább építkezni, arról lapunknak Bauer Ildikó, Iván Tamás, a helyi szervezet leköszönő elnöke, ill. az egyszerre városi és megyei képviselői posztot is elnyert Andruskó Imre beszélt.

„Függetlenedett” város

Mi a komáromi politikai helyzet már-már történetinek nevezhető háttere, s milyen tendenciák vezettek el idáig?

2010 óta nincs a városnak olyan polgármestere, amely egyben valamelyik párt helyi jelentős képviselője is volna egyben. Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet főleg a magyar pártoknak állít házi feladatot: a múltban ebben elsősorban az MKP és a Híd volt érdekelt, a jelenben pedig a Szövetség. 12 évvel ezelőtt a helyi közélet „veteránja”, Anton Marek függetlenként került a város élére, mégpedig világos előnnyel az akkor még az MKP színeiben induló Stubendek László, ill. a Híd által jelölt korábbi városvezető, Bastrnák Tibor előtt. 2014-re vált csak aztán igazán cifrává a helyzet, hiszen a pártból kilépő Stubendek lett az új polgármester: 830 szavazattal legyőzte az MKP és a Híd közös jelöltjét, Czíria Attilát. A függetlenek és a másodikként befutó pártjelöltek közötti hézag azóta csak nőtt: Keszegh Béla 2018-ban az MKP-s Knirs Imrét, idén pedig még nagyobb előnnyel Bauer Ildikót körözte le. Érdemes hozzátenni: korábban Stubendek és Keszegh is voltak az MKP tagjai, ám végül a köréjük csoportosuló helyi, párton kívüli komáromi személyiségekkel által támogatva jutottak fel a helyi politika csúcsára. A pártegyesülés előtt városi szinten már mind a Híd, mind az MKP gyenge volt, az Összefogás pedig épphogy csak a szárnyait bontogatta. Többek között ilyen előzmények után kellett a Szövetség 2022 februárjában megalakuló szervezetének megmérettetnie magát. Márciusban még az is felmerült, hogy valamilyen módon együttműködnek Keszegh Bélával, ez azonban végül nem következett be.

Az egyesült párt helyi csapata számára sem kétséges, hogy kudarc volt, ami október 29-én történt. Nemcsak arról volt szó, hogy Bauer alulmaradt a polgármesteri versenyben, hanem hogy a teljes, 25 fős listájukról végül csak három fő nyert képviselői mandátumot. Annak ellenére történt ez így, hogy helyben minden téren erőteljes kampányt folytattak, amely végül mintegy 40 ezer euróba került. Az összeget – amelyet transzparens számlán vezettek – a képviselőjelöltjeik, illetve más saját forrásaikból adták össze.

Iván Tamás már korábban bejelentette, hogy a felelősséget vállalva lemond a helyi elnöki posztról. „Tisztában vagyok vele, hogy a szlovákiai politikai kultúrában ez nem feltétlenül egy bevett lépés. Ettől függetlenül úgy éreztem, hogy mivel én voltam ennek a csapatnak a vezetője, erkölcsi kötelességem ezt meglépni. Hivatalosan a következő alapszervezeti ülésen fogom megtenni, ám nem készülök sehová sem, maradok és folytatom a munkát pozíciótól függetlenül” – mondta lapunknak. Jelen állás szerint év végéig fog kiderülni, ki veszi át a vezetést.

A kudarc okai

Bauer Ildikó az eredmény okai között megemlítette a vázolt komáromi politikai viszonyokat is: „A kampány során a visszhang is igazolta, hogy az előző időszak vitái, konfliktusai kihatnak a mostani helyzetre. Ám azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk és felelősségünk, hogy akár azoknak is tudjunk bizonyítani, akik ezeket a negatív hangokat hallatják. Ennek nem feltétlenül a városi pozíciókért folyó harcban kell kiteljesednie. Mi többször elmondtuk, hogy nem a székekért jöttünk, hanem szolgálatra jelentkeztünk. Úgy gondolom, hogy ez a továbbiakban is aktuális.” Iván Tamás ehhez kapcsolódóan egyenesen úgy fogalmazott, nem tiszte megítélni, hogy a közéleti múlt milyen hatással volt rájuk, nekik tovább kell dolgozniuk. Andruskó Imre – aki volt már képviselő az MKP és a Híd égisze alatt is – szerint sem kérdés, hogy a múlt konfliktusai is meghatározták a párt komáromi mozgásterét. Mint fogalmazott, 2010-től kezdve „polgárháborús állapot” alakult ki a Híd és az MKP szimpatizánsai között, ami rányomta bélyegét szinte az összes elmúlt években lezajlott választásra. Emellett megemlítette a pártok és a párttagság leértékelődését mind országos, mind komáromi szinten. Szerinte a Keszegh Béla által vezetett csoport is „pártszerű képződmény” kisebb lokális hatósugárral, amelyet az emberek azonban nem pártnak, hanem „személyiségek valamilyen szövetségének” tartanak.

Iván Tamás kulcsfontosságú tényezőnek látta az előbb említett időhiányt is: „Olyan szintű energiát és munkát tettek bele a jelöltek, hogy alapvetően egy más eredményt vizionáltunk. Azt azonban el kell mondani, hogy az idő nem a mi oldalunkon állt. Létrejött a Szövetség, azon belül aztán le kellett tisztázni, hogy létrejön egy új alapszervezet és vezetőség, majd ebből egy csapatot kellett kovácsolni, s elkezdeni a közös munkát. Ha kicsit több időnk lett volna, akkor meg merném kockáztatni, hogy kicsit más az eredmény.”

Andruskó mindemellett arról is beszélt, hogy míg a kampány eleje jól sikerült, később a választók egy része túl erőteljesnek tarthatta azt, s ez kihatott az végeredményre is.

Dolgozni akar a csapat

Bauer Ildikó élénken emlékszik a négy évvel ezelőtti hangulatra, amikor Knirs Imre maradt alul Keszegh Bélával szemben – ám gyökeres különbséget lát az akkori és a mostani helyzet között: „A tegnap esti gyűlésünkön is elhangzott – s ez jó összehasonlítási alap –, hogy négy éve hogy sikerült a kampány, milyen érzések származtak ebből, ill. hogy most milyen érzésekkel ülünk itt. Szerintem nagy különbség az, hogy ugyan akkor is három képviselőt juttattunk be az akkori MKP listáján, viszont messzemenőleg nem volt olyan utómunka, ami most elindult. Akkor szét is esett a csapat. Nekünk, fiataloknak nagy szerepünk lesz abban, hogy most egy kvázi negatív eredmény után ne azt nézzük, hogy hol tudunk máshol pozíciókat fogni, hanem ugyanúgy itt maradunk”.

A politikus arra utalt, hogy november 8-án összeültek a párt helyi jelöltjei és a kampánystáb, hogy megbeszéljék a közös dolgaikat. Lapunknak nyilatkozva Bauer, Iván és Andruskó is folyamatosan bizakodva beszéltek arról, hogy mi tapasztalnak a csoportjukon belül – egyúttal mindhárman hasznosnak ítélik meg az elmúlt hónapokban végzett munkát a terepen. Iván Tamás hangsúlyozta, ő vállalkozói környezetből érkezik, s úgy szocializálódott, hogy az elvégzett munkának mindig megvan a maga eredménye: „A személyes megkeresésekre fókuszáltunk. Közel 8000 háztartásba kopogtunk be, s kérdeztük meg a komáromiak véleményét arról, hogy a város helyzete kapcsán milyen ötleteik vannak, mi nekik a fontos Komáromban. Rengeteg olyan pozitív visszhangot kaptunk, amelyből építkezni is tudunk.” Egyúttal azt is kiemelte, hogy a Szövetséget más szinteken mételyező ellentétektől ők mentesek, mi több, „országosan példával jártak elöl”, amikor konfliktusok és negatív érzések nélkül sikerült megalakítaniuk a helyi szervezetet az idei év elején. Bauer Ildikó ehhez hozzátette, esetükben ez már a megalakuláskor érezhető volt, mindenki tisztában volt a pártszervezetek rossz helyzetével, s egyfajta lehetőségként élték meg az egyesülést. Úgy látja, még a képviselői mandátumra gyakorlatilag esélytelen jelöltek is beletették a maguk munkáját a kampányba, amelynek terepi tapasztalatait ő is fontosnak tartja: „Van egy eléggé teljes képünk. Ténylegesen, konkrét problémákat osztottak meg velünk a lakosok, amelyeknek a megoldása nemcsak attól függ, hogy milyen a városvezetés. Azt gondolom, hogy ezeket helyi szervezeti szinten is fel tudják vállalni a tagok, s esetlegesen meg is oldhatják azokat.”

Konstruktív képviselőség

Az alapszervezet részéről Tárnok Magda, Andruskó Imre és Orosz Örs lesz ott az új komáromi képviselő-testületben. Utóbbi kettő – Bauer Ildikóval együtt – a megyén is mandátumot szerzett, amit a helyi szervezetben egy fontos érdekérvényesítési mozzanatnak látnak.

Ami a helyi szintet illeti, Andruskó az egyik legrégebben szolgáló városi képviselő, míg Bauer az elmúlt négy évben töltötte be ugyanezt a posztot, s mindketten úgy látják, a Szövetség frakciója konstruktív „ellenzékiségre” készül. 

„Mi eddig is úgy működtünk, hogy amit szükséges fejlesztésnek gondoltunk – például az iskolákkal vagy a startlakásokkal kapcsolatban –, azokat ugyanúgy megszavaztuk. Nem voltak protestszavazatok csak azért, mert mi ellenzékben voltunk. Ha valaminél ez nem így történt, annak valós okai voltak és érveket sorakoztattunk mögéjük, hogy miért nem. Ez szerintem nem fog változni. Az, hogy a polgármester úr mennyire fog módosítani az ún. ellenzéki képviselőkkel szembeni hozzáállásán, azt azért lássuk meg, de bízom benne, hogy aki dolgozni akar, az ezt meg is fogja tudni tenni” – fejtette ki Bauer. „A cél nem az, hogy a várost polarizáljuk. A cél pont az ellenkezője: hogy egységesítsük. Mondjuk azt, hogy ellenzékben vagyunk, de itt egy konstruktív politikát szeretnénk folytatni. Ezalatt azt értem, hogy a lakosoktól kapott visszajelzéseket tematizáljuk, hallattassuk és elvigyük a városvezetéshez” – emelte ki Iván Tamás. Kérdésünkre igennel felelt arra, hogy ez még rímelhet is Keszegh Béla az elmúlt hetekben-napokban sokszor hangoztatott azon véleményére, miszerint közös ügyek mentén képzeli el a képviselő-testület munkáját. Andruskó megemlítette, már találkoztak is a régi-új polgármesterrel, aki a képviselők által betölthető lehetséges önkormányzati pozíciókról is egyeztetett velük.

A komáromi kampány ugyan nem volt mentes a komolyabb összekülönbözésektől sem, ám a Szövetség helyi politikusai szerint ezen túl kell lépniük. „Azért azt el kell mondani, hogy a mi kampányunkat alapvetően a pozitív szellem jellemezte. Ha megfogalmaztunk kritikát, azt tények mentén tettük, érvekkel alátámasztva. A mi csapatunkkal és ellenem is viszont olyan szintű gyalázkodás ment – s most nem akarom személyekhez kötni azt, hogy kik részéről –, ami egészen a karaktergyilkosságig fajult el velünk szemben. Az emberséges hozzáállást a politikus nem mindig kapja meg. Sokat kell még fejlődnie a politikai kultúrának, de mi elsősorban a polgárokért vagyunk. A csapat három megyei képviselőt adott a régiónak. A komáromiak, a városvezetés számíthat a segítségünkre, hogy Komáromnak is méltó megyei képviselete legyen.  Továbbra is azon kell lenni a fókusznak, hogy a lakosokat szolgáljuk, az ő érdeküket kell képviselnünk mindenféle ellenségképeket mellőzve” – szögezte le zárásként Bauer Ildikó.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?