Közélet

Csendes már a tanterem

Iskolák vezetőivel és oktatási szakemberekkel beszélgettünk arról, hogyan érintette a koronavírus-járvány az iskoláinkat, mennyire voltak felkészülve a távoktatásra a pedagógusok és a diákok, és vajon jó döntésnek tartják-e az érettségi eltörlését.
Sánta Szilárd

2020. május 17. 11:47

koronavírus iskola
Illusztráció - TASR/AP-felvétel

Az online kerekasztal résztvevői: Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója; Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója; Gajdács Mónika, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi főosztályának frissen kinevezett vezetője, április végéig az ipolysági Szondy György Gimnázium tanára és Vetter János, a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola igazgatója.

Sánta Szilárd: A koronavírus-járvány az élet minden területét alaposan felforgatta, ez alól az oktatásügy sem kivétel. Hogyan érintette az intézményeteket a váratlanul előállt helyzet?

Andruskó Imre: Őszintén szólva, rosszul. A kollégáknak és a diákoknak is fáj, hogy nem járhatnak iskolába, de megértették, hogy első körben meg kellett állítani a járványt. Megnehezíti a dolgunkat a kormány kommunikációja, hiszen, ha az oktatásügyi miniszter bejelent valamit, azt a miniszterelnök megváltoztatja. Például e héten vártuk a bejelentést, hogy mi történik az iskolákkal, a kormányfő pedig közölte,   hétfőn jelentik be. Ezen a kommunikáción kellene javítani. Megértjük, hogy ez nem könnyű, válság van. Mi, amennyire tudtunk, alkalmazkodtunk. A távoktatás nem tudja teljesen pótolni a „normál” iskolai működést. Kezdetben nagyon hiányzott, hogy nem volt egy központi platform, a legtöbb iskola improvizált, a Messengert, a Skype-ot, a Zoomot vagy a Google platformot használta az oktatásban. Később egységesen elkezdtük használni a Classroomot. Az EduPage még nem volt tökéletesen előkészítve ilyen helyzetre. Sokat segített volna, ha van egy kipróbált, működő rendszer.

Vetter János: Bennünket is váratlanul ért, nem voltunk felkészülve ilyen helyzetre. Az egyik következménye ennek a válságnak az, hogy le kell vonni a tanulságot. Ha a jövőben hasonló helyzet állna elő valamilyen okból, akkor felkészültebbek legyünk. Kezdetben arról volt szó, hogy két hétre tervezünk, ezért mindenki egyedül szervezte a távoktatást, később kezdtünk egyeztetni. A Classroom használata nálunk is elterjedt, illetve mailekben küldik a tanárok a feladatokat. A gimnáziumokhoz képest annyival nehezebb a helyzetünk, hogy nagyon sok gyakorlati tantárgyunk van: a műhelyben tartott órát, az elektrotechnikai mérést nem lehet távoktatással pótolni...

Andruskó Imre
Andruskó Imre

SSZ: Hogyan lehet ezzel megbirkózni?

VJ: Megpróbáljuk valahogy megoldani, de vannak olyan tárgyak, amelyeknél nagy kieséssel számolunk. A diákoktól is az a visszajélzés érkezik hozzánk, hogy már szeretnének visszatérni a tantermekbe, mert egészen más hatékonyságú az élő magyarázat, azonnali visszacsatolással. A szaktantárgyaknál való kiesést a következő tanév elején igyekszünk pótolni.

Gajdács Mónika: Kezdetben mi is azt a információt kaptuk, hogy két hétre tervezzünk, és a már átvett anyag ismétlésére, elmélyítésére koncentráltunk, valamint mi is kerestük a megfelelő platformot. Egy rövid keresés után átálltunk a Classroomra. Az érettségizőkkel nagyon intenzív munkát folytattunk. Amikor a miniszter úr bejelentette, hogy nem lesz érettségi vizsga, akkor egy kicsit mindenki felszabadult, mivel az érettségizőkkel több online óra volt. Nálunk is az a visszajelzés érkezik a diákoktól, hogy örömmel visszatérnének az osztálytermekbe, hiányzik a tanár-diák kapcsolat és a magyarázat. Több kollégával videókat készítünk, amelyeket elküldünk a diákjainknak – az előnye az, hogy bármikor meg- és visszanézhető. Nem voltunk felkészülve erre a helyzetre, amely tanár és diák számára is nagyobb igénybevételt jelent, és többletmunkával jár. A középiskolások valószínűleg szeptemberben térhetnek vissza az iskolapdba…

Fodor Attila
Fodor Attila

SSZ: Melyek azok a gyakorlatok, módszerek, amelyeket szeptemberben hasznosítani lehet a digitális oktatásból? Mi épül be az elmúlt hetek tapasztalatából? Milyen hatása lesz a járványhelyzetnek a pedagógustársadalomra?

Fodor Attila: Talán azt gondoljátok, hogy én most nagyon kényelmes helyzetben vagyok hozzátok képest, mivel ezek a kérdések, problémák engem nem érintenek. Közben pedig az intézetekünket teljesen ledöntötte a koronavírus. Elsősorban szolgáltatásokat nyújtunk pedagógusoknak, tavaly ilyenkor már 15 képzést tartottunk, jelenleg szüneteltetjük a képzésinket. Otthon viszont egész jó megfigyelésekre van mód: a feleségem egy szakközépiskolában tanít, a fiam pedig gimnazista. Azt látom, hogy a fiam még soha nem tanult ennyit, mint most, viszont nem tudom, milyen eredménnyel. Érdemes lesz megvizsgálni, milyen tudást szereztek a diákok a távoktatás során. Van bennem kétely az eredménnyel kapcsolatban, de ezt meg kell vizsgálni. A nem szubjektív, intézeti elemzésekre több idő kell. Attól tartottam az elején, hogy nagyon sok leckét küldenek át a diákoknak a pedagógusok elektronikusan, mintha ezzel egy kicsit kompenzálnának. Igen ám, de átküldeni egyszerű, viszont feldolgozni, megtanulni már nem. A pedagógusok egy csoportja most jött rá, hogyan lehet használni az oktatásban a tulajdonában levő kütyüket. Én is meg tudom erősíteni, hogy kezdetben a helyzet kaotikus volt, hiszen egy világjárványra nem lehet megfelelően felkészülni. A nehézségek ellenére azonban le lehet vonni tanulságokat. A járvány azt gyorsította fel például az eszközhasználatban, amit mi tíz éve az akkreditált képzésekkel nem tudtunk megtenni.

Gajdács Mónika
Gajdács Mónika

SSZ:Hogyan lehet ezeket a tapasztalatokat a járvány utáni időkben összefogni, közvetíteni az intézmények között? Hogyan működhet a tudásmegosztás, az elkészült segédanyagok cseréje?

GM: A felvidéki matematikusoknál ez már elkezdődött. Online találkoztunk, és beszámoltunk a tapasztalatokról. Kaptam például egy tornaljai kollégától videót véleményezésre. Az egyes szakterületeken ez már szerveződik. Osztályfőnökként és szülőként is meg tudom erősíteni, amit Fodor kolléga mondott, sokkal jobban terheljük ebben az időszakban a diákokat.

AI: Mondok egy konkrét példát. A feleségem matematika és informatika szakos tanár, ők a Zborovňa oldalt használják, nagyon sok feltöltött anyag elérhető. Mi, intézményvezetők egymással kommunikálunk, de ez elsősorban az irányításról és a szervezésről szól. A tudásmegosztás és a segédanyagok cseréje egészen biztos, hogy beindul. A távoktatást az egyetemeken már könnyebb alkalmazni, mivel megvannak hozzá a készségek, a fiatalabbaknál inkább szükségszerűség, az alapkompetenciák elsajatítása távoktatás formájában szinte lehetetlen.

VJ: Ha lesz hozadéka ennek az időszaknak, akkor az az lesz, hogy megnő az együttműködés az egyes szakokon, tantárgyakon belül, sőt, az iskolák között is. Sok helyen ez már eddig is működött, a jelen helyzet fölerősítheti a meglevő együttműködéseket.

Vetter János
Vetter János

SSZ: A minisztérium sokat kifogásolt, nem egyértelmű kommunikációjára már a beszélgetés elején történt utalás. Ebbe a sorba illeszthető a szóbeli érettségiről való tájékoztatás is, hiszen márciusban még az országos tiszti főorvos úgy nyilatkozott, hogy a megfelelő óvintézkedések mellett meg lehet tartani a szóbeli érettségit. Mindenki elkezdett készülni a feladatra, majd jött a bejelentés, hogy mégsem lesz érettségi. Hogyan fogadtátok a hírt?

AI: Nagyon nehéz ebben az időszakban jó döntés hozni, viszont dönteni kell. A diákokokat és a szülőket rosszul érintette. Mégis lesz szóbeli érettségi, hiszen, ha valaki a kötelező négy tantárgyon kívül, amelyből a négy év átlaga alapján kapnak jegyet, egy választható ötödikből is szeretne érettségizni, akkor szóbeliznie kell. Ha valaki orvosira jelentkezik, a magyar, a szlovák és az idegen nyelv kötelező tárgy, és az orvosi egyetemeken a biológia- és a kémiaérettségit is megkövetelik. Tehát sok magyar végzős diáknak érettségiznie kell. A mi gimnáziumunkban ez 65 diákot érint.

VJ: Nálunk nagyon gyakran a választott tantárgy a matematika, tehát ebből a tárgyból lesz érettségi. Angolból pedig azok jönnek szóbelizni, akik emelt szintű érettségit szeretnének. Az, hogy idén így alakul az érettségi, szükséges döntés volt. Nem tartom tragikusnak, hogy ilyen formában kapják a diákok az érettségi jegyeket. Nehezebben elfogadható döntés, miért kell szóbelizni a választható tárgyakból, hiszen itt is lehetett volna átlag alapján osztályozni.

GM: Ebben a kritikus helyzetben korrekt döntésként értékelem. A legfontosabb, hogy senkit se veszélyeztessünk. Az ötödik tárgyból kevesen jeletkeznek érettségire, ezért tömegesen nem jelennek meg diákok az iskolában. Az átlag meghatározásával is kaphatunk egy objektív jegyet.

SSZ: Mit jelent pontosan az átlagolt jegy? Hogyan lehet kiszámítani? Ha valaki nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor érettségizhet?

AI: Meg kell dícsérnem a minisztériumot, mert a az EduPage-en nagyon világos és egyszerű segítséget kaptunk az átlag kiszámításához. A megadott félévi és év végi jegyekből egy gombnyomással ki lehetett számolni az átlagot. Ezzel nem volt semmilyen gondunk. Szeretnék visszatérni a főosztályvezető asszony azon állításához, hogy az ötödik tárgy kevés diákot érint. Talán ez a megállapítás a szlovák iskolákra érvényes, de nálunk hatvanöten érettségiznek az ötödik tárgyból. A lebonyolításra érkező útmutatásban az áll, hogy a lehető legkevesebb diák tartózkodjon egy teremben. Ha a felelő és a feleletre készülő diák nem tartózkodik egy teremben, akkor kétszer annyi ideig tart az érettségiztetés.

GM: Azzal lehetne felgyorsítani az érettségiztetés menetét, ha egy másik teremben is sikerülne felügyeletet biztosítani, amíg a diák felkészül.

AI: A kérdés az, nem sértünk-e törvényt, ha nem az érettségiztető bizottság előtt készül a diák. A törvényben az áll, hogy a felkészülés és a felelet is a bizottság előtt folyik.

GM: Arról az iskolák kapnak pontos értesítést (a beszélgetésre május 13-án került sor – a szerk. megj.), hogy milyen módon tudják ezt a nehézséget áthidalni. Abban egyetértünk, hogy a magyar érettségizők arányaiban többen választják a választható, ötödik tárgyat.

VJ: Én nem tartom kivitelezhetetlennek, hogy a felkészülő diák, betartva az előírásokat és a kétméteres távolságot, ugyabban a teremben tartózkodjon, mint a felelő diák. Hiszen mindenhol van nagyobb terem. A minisztérium meghatározhatná, milyen méretű legyen ez a terem.

SSZ: És mi a helyzet a szakérettségivel?

VJ: A szakérettségire is ugyanaz érvényes, mint a többi tantárgyra, átlagolást végzünk. A különbség az, hogy mi határoztuk meg, mely tantárgyaknak a jegyét vegye figyelembe a program. Előfordult, hogy hat–nyolc tantárgyat kellett beszámítani. Úgy, ahogy a többi tárgyból, a szaktantárgyból is egy objektív jegyet kaptak. Az előző évek gyakorlata is az volt, hogy a szóbeli érettségit követően a bizottság figyelembe vette a diák négyéves teljesítményét, nem csupán egy felelet határozta meg, milyen jegyet kap. Az érettségi vizsga eddig is – bizonyos értelemben – „feltette az i-re a pontot”.

SSZ: Fodor Attila korábban elég kritikusan fogalmazott a közösségi médiában. Azt írta, hogy az érettségi vizsga egy megszerzett tudás állami hitelesítése – tulajdonképpen ez marad most el…

FA: Valóban az én felfogásom szerint, az érettségi az egy tudás állami hitelesítése. Vannak országok, ahol ez nem az iskolákban történik, hanem más központokban. Az én megközelítésemben a vizsgáztatás elmaradása jogsérülés, ezért jogászoknak kellene megvizsgálniuk, mi történt. A tudás hitelesítése idén elmarad. Azzal kapcsolatban is kétségeim vannak, hogy így mennyire objektív jegyeket kapunk. Hiszen, ha egy pedagógus tanította négy évig a diákot, akkor annak alapján kap érettségi jegyet, ezért szubjektív. Szerintem az érettségi nem lélektani és érzelmi, hanem jogi kérdés. Az világos, hogy ebben a helyzetben kellett valamilyen döntést hozni, viszont nem vagyok meggyőződve arról, hogy jó döntés született. A Covid-19 napi teszteléseinek eredményeit és a napi azonosított fertőzöttek számát figyelembe véve, nem látom okát annak, miért nincs érettségi. Ezzel szemben még a szorgalmi időszakban bejelentették, hogy megvan az érettségi. Szinte mindent megnyitottunk, sok helyen tömeg van, de egy osztályterembe nem mehet be két érettségiző. Talán elhamarkodott döntés született.

AI: Korábban is utaltam rá, ebben a helyzetben nem lehet jó döntés hozni, viszont dönteni kellett. Az érettségi nemcsak egy felelet, hanem egy rituálé is övezi, a ballagás, a szerenádok stb. – egy korszak lezárása – ez a része is nagyon hiányzik a diákoknak. Az objektivitáshoz: 136 végzős diákunk van, a négy kötelező tárggyal szorozva az 544 jegy. Mindössze két jegyet nem fogadtak el, tehát 542-őt elfogadtak. Ebből az következik, hogy a diákok is úgy érezték, objektíven értékelték őket. Talán, ha döntéshozó helyzetben vagyok, egy kicsit vártam volna a döntéssel, hogy ne legyen érettségi, igazgatóként viszont el kell fogadnom a döntést.

Támogassa az ujszo.com-ot

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Zuzana Čaputová

Čaputovát is aggodalommal tölti el az egyre romló járványügyi helyzet

koronavírus iskola

Gröhling: 18 iskolát zártak be eddig a koronavírus-járvány miatt

Pered

Alázattal a béke érdekében

koronavírus

Rekorsszámú fertőzött volt kedden, mutatjuk, hol

U. S. Steel

COVID-19-pozitív az U. S. Steel acélmű egyik alkalmazottja

selye gimi

Újabb koronavírusos eset a Selye Gimnáziumban

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.