Hasznos tanács

Ingatlanadó-bevallás január végéig

Egy hét áll még rendelkezésre az idei első adókötelesség teljesítésére: az ingatlanadó- bevallásokat a hónap végéig kell leadni. A helyi önkormányzatok még az előző adózási időszakban úgy döntöttek, jelentősen megemelik az ingatlanadót, ami már tavaly elégedetlenséget váltott ki, a jelenlegi koronavírusos időszakban pedig nagyon megkeseríti a vállalkozók életét.
ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ

2021. január 23. 19:30

ingatlanadó
Az ingatlanadó összege községenként változhat. - Fotó: pixabay

Az ingatlanadót szabályozó törvény 3 adófajtát különböztet meg: telek- és építményadót, valamint a lakóházban levő lakások és nem lakáscélú helyiségek után fizetendő adót. Az ingatlanadó nem a központi adóhivatalhoz tartozik, hanem ez esetben az illetékes adóhatóságnak az a község számít, amelyik területén az adott ingatlan elhelyezkedik. Az adókötelesség mindig az azt követő év január 1-jétől keletkezik, amelyikben az adózó a vitatott ingatlan tulajdonosává, kezelőjévé, bérlőjévé, használójává vált. Ettől kezdve – amíg övé az ingatlan – az adót minden évben ki kell fizetni, adóbevallást azonban nem kell évente készíteni. Idén csak annak a természetes vagy jogi személynek kell kidolgoznia, akinek tavaly a tulajdonába került valamilyen ingatlan, illetve valamilyen változás történt a tulajdonjogi viszonyokban. Akinél nem történt változás, most nem kell semmit kitöltenie.

Ha az ingatlannak több társtulajdonosa van, mindegyikük készít adóbevallást a saját tulajdonrészének megfelelően. Ha sikerül megegyezni, kijelölhetnek egy közös képviselőt, aki mindegyikük nevében kidolgoz egy közös adóbevallást. Osztatlan házastársi vagyon esetében elég csak az egyik házastársnak kitöltenie a nyomtatványt.

Mekkora az ingatlanadó?

Miután az adóhatóság feldolgozza a január végéig benyújtott adóbevallásokat, az adóköteles személyeknek határozatot küld a kiszabott adóról. A pontos összeget gyakorlatilag az adott község szabja ki. Először a jogi, majd a természetes személyeket tájékoztatják. A határozatban azt is közlik, pontosan milyen dátumig és milyen módon kell az adót befizetni.

Általánosságban elmondható, hogy a beépített területek minden egyes négyzetmétere után 0,033 eurót kell fizetni évente, de ezt az összeget minden község a saját igényeinek megfelelően a helyi viszonyokhoz idomíthatja, azaz általánosan kötelező érvényű rendeletben a község egész területén vagy annak csak egy részén módosíthatja: csökkentheti, de emelheti is. Az ilyen rendelet mindig az időszerű adózási év január 1-jétől szokott életbe lépni. Az adóhatóság így különböző adókulcsot határozhat meg az egyes épületek számára, miközben a hatályos törvény szerint bizonyos építmények, pl. garázsok esetében az adókulcs nem lehet magasabb az általánosan kötelező érvényű rendeletbe foglalt legalacsonyabb adókulcsok tízszeresénél. A többemeletes épületek esetében minden egyes emeletért legfeljebb 0,33 euró pótdíjat szabhatnak, kivéve az első emeletet. Emeletnek számít az épület plafonnal és padlóval elkülönített belső tere. Ha az ingatlannak nincs plafonszerkezete, emeletnek minősülhet a padlóval és a tetőszerkezettel elhatárolt belső tér is. Földszint feletti emeletnek minősül minden olyan szint, amely nem a padló magasságában van, vagy egy része 0,8 méterrel alacsonyabban fekszik, mint az épületet körülvevő telek legmagasabb pontja 5 méteres övezetben.

Például Pozsonyban 1 m2 termőföld után 0,30 euró az adó, kertek esetében már 1,10 euró, a lakásoknál 0,90–2 euró négyzetméterenként. A lakóházak nem lakás célú helyiségei esetében 1,80 euró, a vállalkozás céljából használt helyiségeknél pedig a konkrét körzettől függően 3,50–6 euró négyzetméterenként. Ezzel szemben egy kisvárosban, például Párkányban a lakás célú épületekben 1 m2 után 0,182 euró adót számláznak, a vállalkozásra használt épületek esetében pedig 1 m2-ért 0,663–1,659 euró az adó, attól függően, a város melyik részében található.

Vállalkozók

Néhány önkormányzat még az előző időszakban úgy döntött, hogy 2020 januárjától megemeli az ingatlanadót, ami a már csaknem egy éve tartó koronavírusos időszakban főleg a vállalkozók életét nehezíti meg. A telkek után fizetendő adót Nagyszombat, az épületek után fizetendőt Kassa emelte a legnagyobb mértékben. Az intézkedést azzal indokolták, hogy az államtól új feladatokat és kötelességeket kaptak, de pluszpénzt nem, sőt bevételkieséssel számoltak, ugyanis nőtt az adóalap adómentes része, így a jövedelemadóból kevesebb vándorolt az állami költségvetésbe, és onnan az önkormányzatokhoz. „Megértem, hogy az önkormányzatoknak szükségük van anyagiakra a tevékenységük finanszírozására, de az ingatlantulajdonosok nem lehetnek a túszaik” – szögezte le Samuel Babjak, a DOMOV Slovakia építkezési társaság képviselője. Ján Oravec, a Szlovákiai Vállalkozók Szövetségének (ZPS) az elnöke szerint az emelés nem volt összhangban a mértékletesség elvével, és nem volt indokolt, ráadásul előtte nem egyeztettek az érintettekkel. Az éves ingatlanadó a vállalkozók bevételeinek kb. a 20%-át viszi el, ami a ZPS szerint az egyéb terhek mellett nagyon sok. Több vállalkozónak már tavaly problémát okozott kifizetni, és feltehetően az idén is nehéz lesz behajtani, hiszen a világjárvány miatti korlátozások következtében rengeteg cégnek csak minimális haszna volt.

Mulasztás esetén magas bírság

Aki nem adja le az adóbevallását a határidőig, azt a kiszabott adó összegének megfelelő büntetéssel sújthatják. A bírság minimum 5, legfeljebb 3000 euró lehet. Aki nem reagál a hivatalos figyelmeztetésekre, 10-től 6000 euróig terjedő büntetésre számíthat.

Jó űrlapot használjunk!

Az ingatlanadót előre fizetjük, tehát a most kiszabott adó a 2021-es évre szól. Aki idén vesz lakást, majd jövőre készít adóbevallást. Aki összekeverte az éveket és a dátumokat, vagy tavaly elfelejtett eleget tenni a kötelességének, és a régebben – még 2019-ben vagy korábban – vásárolt ingatlanjáról még nem adott le adóbevallást, ezt utólag is megteheti, de csak maximum 4 évre visszamenőleg. Ugyanakkor vigyázni kell, hogy a megfelelő űrlapot használjuk. Az aktuális évre vonatkozó nyomtatványokat le lehet tölteni a pénzügyminisztérium honlapjáról, de a községi hivatalokban is beszerezhetők. Ugyanazt az űrlapot töltik ki a jogi és a természetes személyek is, sőt ugyanezt kell kitölteni akkor is, ha a játékautomaták utáni adót vagy az ebadót akarjuk elintézni. Akinek kutyája és ingatlanja is van, az ugyanazon az űrlapon egyszerre számol el mindkettővel. A nyomtatványok évente változhatnak, olykor csak apró módosításokat tartalmaznak, ezért tanácsos kimondottan az adott évre vonatkozó űrlapot beszerezni. A nyomtatványon ne felejtsük el az első oldalon x-szel bejelölni, hogy utólagos adóbevallásról van szó.

A kitöltött űrlapot a községi hivatal helyi adókkal és illetékekkel foglalkozó részlegére kell eljuttatni személyesen, postai úton vagy elektronikusan. Az utóbbi lehetőséget csak az választhatja, aki rendelkezik hiteles elektronikus aláírással.

Útmutató az űrlaphoz

Az ingatlanadó-bevallás esetében kétféle űrlap közül lehet választani, aszerint, hogy teljes vagy részleges adóbevallásról van-e szó.

 

1. Teljes és részleges ingatlanadó-bevallás

 

A jogi és természetes személyek egyforma űrlapot használnak, és a nyomtatvány pontos megnevezése: Adóbevallás ingatlanadó, ebadó, a nem pénznyerő játékautomaták és a különféle árut kínáló automaták után fizetendő adó céljából (Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje). Teljes ingatlanadó-bevallást akkor kell készíteni, amikor az első ingatlan kapcsán kialakul a tulajdonviszony. Részleges adóbevallást pedig akkor, ha valaki további ingatlan tulajdonosává válik, illetve ha változik a telek nagysága vagy az ingatlan felhasználási célja.

 

2. A nyomtatvány részei

 

A nyomtatvány négy részből áll. Az I. rész tartalmazza az adóköteles személy adatait. A II. rész a telekadóra vonatkozik – információkat kell adni a telekről: a kataszteri területet, a parcella számát, a telek nagyságát, fajtáját, a jogviszonyt, a társtulajdonosi viszonyt. A III. rész az épületek, az egy és több célt szolgáló építmények utáni adóra vonatkozik – adatokat kell közölni az adózóról, az építményről, pl. a kataszteri területet, a parcella számát, a beépített terület nagyságát, az építmény fajtáját, a jogviszonyt, az adókötelezettség kialakulásának a dátumát stb. A IV. rész a lakásokra és a nem lakás célú ingatlanokra vonatkozik – meg kell adni a lakás pontos nagyságát, a jogviszonyt, a társtulajdonosokkal kapcsolatos információkat, az adókötelezettség kialakulásának és megszűnésének a dátumát.

Mikor alakul ki az adókötelesség?

Az adóbevallást legkésőbb 2021. január 31-éig kell leadni a helyileg illetékes községi hivatalban, illetve mivel ez a nap idén vasárnapra esik, a végső határidő február 1.

A hivatal adóügyekkel foglalkozó alkalmazottja a benyújtott adóbevallás alapján kiszámolja az ingatlanadó pontos összegét, és erről tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat. Ha 2020- ban a tulajdonviszonyokban nem történt változás, és most nem kell adóbevallást készíteni, akkor a 2021. január 1-jéig ismert állapot, vagyis a korábban benyújtott adóbevallás alapján határozzák meg a 2021. évre vonatkozó ingatlanadót.

Ha árverés vagy öröklés útján jutunk ingatlanhoz, nem várhatunk a következő év elejéig, hanem az adózási kötelesség kialakulásától számított 30 napon belül be kell nyújtani az ingatlanadó-bevallást. Az adózási kötelesség például akkor jön létre, amikor a bíróság által jóváhagyott hagyatéki végzés jogerőre lép. Problémák esetén, ha a hagyatéki eljárás bonyolult, és belátható időn belül nincs esély lezárni, a község utólag is kiszabhatja az adót. Ha nem lehet megállapítani, kinek kell az adót befizetnie, akkor rendszerint az számít adóköteles személynek, aki az ingatlant ténylegesen használja.

Néhány példa

1. Péter 2020 elején vett lakást, de csak júliusban jegyezték be a nevét a kataszteri hivatalban. Az ingatlanadóval kapcsolatos adókötelessége 2021. január 1-jei dátummal alakult ki, ugyanis a lakást 2020. február 1. és 2021. január 1. között szerezte. Február 1-jéig ingatlanadó-bevallást kell leadnia, mely alapján kiszámítják az adó összegét. Amint megkapja erről az értesítést, a megadott időpontig ki kell fizetnie az adót.

2. Jana 2020 elején eladta a családi házát. A tulajdonoscserét májusban jegyezték be a kataszteri hivatalban. Jana adókötelessége a házzal kapcsolatban 2020. december 31-ével megszűnt. Idén már az új tulajdonos köteles ingatlanadó-bevallást leadni, majd adót fizetni. Janának pedig az eladásból származó bevétellel kell majd a jövedelemadó-bevallásában elszámolnia.

3. Marián még tavaly decemberben vett egy lakást, de a telekkönyvben 2021. január 4-ei dátummal jegyezték be a tulajdonoscserét, ezért az ingatlannal kapcsolatos adókötelessége csak 2022. január 1-jei dátummal alakul ki. Tehát idén még nem kell ingatlanadó-bevallást készítenie, adót is csak a jövő évtől fog fizetni, feltéve, hogy még 2022. január 1-jén is a lakás tulajdonosa lesz.

(sza)

Támogassa az ujszo.com-ot

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Korčok

Szijjártó szerint Klus provokál, erre a szlovák külügy berendelte a pozsonyi magyar nagykövetet

Grigorij Mesežnikov

Mesežnikov: kétség nem fér hozzá, hogy Matovič nagyon sok probléma forrása

A bankok a hitelkérelmek elbírálásánál már az adóbevallásokat is vizsgálják

Az adóbevallás is hatással lehet a hitelfelvételre

Zuzana Čaputová

Čaputová fogadta Eduard Hegert, a helyreállítási tervről beszéltek

toth

Tóth Gergely: A bősi töltésről a bajnoki bronzéremig

Capitolium

Fokozott készültségbe helyezték a rendvédelmi szerveket a Capitoliumnál

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.