Régió

Szepsiben tartották az országos tanévnyitót

A szlovákiai magyar iskolák immár 20. országos tanévnyitó ünnepségének idén a Szentlélek római katolikus templom adott otthont. Folytatva a hagyományokat ismét köszöntötték a leendő elsősöket és a pályakezdő pedagógusokat. Idén 32 pedagógust részesítettek Köznevelési díjban.
author
Ibos Emese

2020. augusztus 30. 12:28

01
- Képarchívum

Vasárnap délelőtt Mons. Gábor Bertalan római katolikus esperes-plébános, Molnár Árpád református lelkipásztor és Gočík József görögkatolikus parókus közreműködésével ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepsége a Szepsi Szentlélek római katolikus templomban. A hatalmas gótikus épületben – betartva a járványügyi előírásokat – szájmaszkban és sakktáblaszerű ülésrendben foglaltak helyet a jelenlevők.

A korábbi évek hagyományaihoz hűen idén is három fő mozzanata volt az ünnepségnek. Először a Szepsi és a környékbeli települések leendő elsősi vonulhattak be a gótikus templomba. Egy rövid műsort követően a történelmi egyházak képviselőinek áldása következett. Idén 3 527 elsős kezdheti meg tanulmányait az ország valamelyik magyar alapiskolájában, 28-al többen, mint tavaly.

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke emlékeztetett, hogy az elmúlt tanév emlékezetes marad.

„Mindannyian váratlan, eddig soha nem tapasztalt, szigorú korlátozások közé szorított élethelyzetbe kerültünk. Márciusban az iskola becsukta kapuit, az oktatás teljes terjedelmében átköltözött a digitális térbe, és ez számtalan különböző kihívást, megoldandó problémát jelentett pedagógusoknak, tanulóknak, szülőknek egyaránt.”

Fekete Irén szerint tudatosabban, felkészültebben várjuk a tanévkezdést, bár a veszélyhelyzet továbbra is fennáll.

országos tanévnyitó

2020. augusztus 30. 10:35

GALÉRIA: Megkezdődött az országos tanévnyitó Szepsiben

„Sajnos, ez utóbbi a szlovákiai magyar iskolákra kétszeresen érvényes. Egyre több intézményünkben nem ülnek elsősök az iskolapadokba, és olyan iskoláink is vannak, ahol végleg elcsitult a gyerekzsivaj. Sok az iskolaépület és kevés a gyermek – hangoztatjuk egyre gyakrabban a megkerülhetetlen tényt, melyet nem elég kimondani, a gondolatot tetteknek kell követniük, mert a megoldás nem tűr halasztást. Cselekednünk kell, s mi úgy véljük, az okos, felelős döntések helyben születhetnek. Egy-egy település közössége, a mikrorégiók tudják a legjobban, mihez van erő, akarat és lehetőség. Helyben kell felismerni, hogy elkerülhető-e az iskolabezárás, és jelenthet-e mindenki számára elfogadható, megfelelő megoldást például a különböző típusú intézmények összevonása, a 2-3 település összefogásával megalakuló kistérségi iskola vagy az iskolaközpontok kialakítása” – mondta az SZMPSZ elnöke.

Idén a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium már biztosan nem nyitja meg kapuit.

„A szlovákiai magyarságnak az a küldetése, hogy kisebbségben is helytálljon, identitását, anyanyelvét, kultúráját, hagyományait megőrizze és továbbadja az utódoknak”

– mondta Fekete Irén.

A 2020/2021-es tanévet pedig a következő útravalóval nyitotta meg: „Kezdő pedagógusoknak, iskolába induló kis- és nagydiákoknak kívánom, hogy találják meg a helyüket egy minden tekintetben remek iskolában, amely tanít, nevel, humora van, és játszani is enged. Ahova reggel jó megérkezni, ahol mindig történik valami! Valami, amit otthon jó elmesélni, mert lehetővé teszik, hogy naponta csodák teremjenek, és hisznek abban, hogy ezt meg is tudják csinálni! De csak úgy lehet sikeres egy iskola, ha a szülők ott állnak a gyermekeik mellett minden nap, és segítik a munkánkat, és mert meggyőződtek arról, hogy az egyetlen út a felemelkedéshez a minőségi magyar oktatás, a tanulás.”

Ezt követően a több évtizedes pedagógiai munkájuk elismeréseként köznevelési díjban részesült 32 olyan, az idei tanévtől nyugdíjba vonuló pedagógus, akiket a magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával Pedagógus Szolgálati Emlékéremre jelöltek munkahelyük és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége javaslata alapján.

A díjazottak:

Anda Mária, a felsőpatonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola nevelője, vezető nevelője

Balázs Klára, a nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda tanítónője

Bábi Tibor, a dunamocsi alapiskola pedagógusa, egykori iskolaigazgató

Béreš Margit, a kaposkelecsényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanítőnője, igazgatója

Blázsovits Judit, a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusa

Bodnár Ibolya, a királyhelmeci Kossuth Lajos utcai Óvoda pedagógusa

Bopkó László, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium szlovák nyelv és irodalom szakos tanára

Császár Magdolna, a zsigárdi alapiskola szlovák-zene szakos tanára

Csiba Katalin, a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola óvodapedagógusa, egykori igazgatóhelyettese

Csobo Zsuzsanna, a feledi Szombathy Viktor Alapiskola alsó tagozatos tanítója

Csomor János, a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola tanára

Fodor Valéria, a köbölkúti Stampay János Alapiskola szlovák nyelv és irodalom, valamint polgári nevelés szakos pedagógusa

Gulyás Júlia, német-orosz szakos pedagógusként végzett, de zenét és történelmet is tanított. Szintén a köbölkúti Stampay János Alapiskola pedagógusa

Halás Mária, a diószegi Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda német szakos pedagógusa, az intézmény igazgatója volt

Hodossy Piroska, a nagymadi Magyar Tannyelvű Óvoda pedagógusa, egykori igazgatója

Holka Gizella alsó tagozatos tanítónő a naszvadi alapiskolából

Kanócz Katalin, a királyhelmeci Kossuth Lajos utcai Óvoda pedagógusa

Kováts Márta, a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium tanára

Liszka Éva, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola pedagógusa

Nagyvendégi Olga, a nyárasdi Magyar Tannyelvű Óvoda óvónője

Pelle Irén, a feledi Szombathy Viktor Alapiskola alsó tagozatos pedagógusa

Rákai Erzsébet, aki óvónőként és igazgatóhelyettesként dolgozott a kassai Zsizska utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvodában

Rózsár Mária, a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusa

Sýkora Ilona, aki szlovák nyelv és irodalom – polgári nevelés szakos pedagógusként, majd igazgatóként dolgozott Szepsiben

Szabó Mária, a bátorkeszi Kováts József Alapiskola tanítónője

Szénássy Melinda, aki magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanárként dolgozott a bátorkeszi Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában

Takács Zsuzsanna, aki matematika-kémia szakos tanárként és iskolaigazgatóként is dolgozott a nyárasdi Alapiskolában

Zahorán Judit, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola matematika-fizika szakos pedagógusa

A komáromi Selye János Gimnázium pedagógusai közül: Deák Irén, Szabó Endre, Szénássy Edit, Szinek Judit

A tanévnyitón tizenegy olyan pályakezdő pedagógust is köszöntöttek, akik idén első ízben állhatnak a katedrára. A pályakezdőknek szánt „Útravalót” idén Sýkora Ilona nyugalmazott igazgató fogalmazta meg.

Bízzatok a diákban, és bízzatok magatokban, lehetetlen feladatot nem ad az Isten! Céltudatosan keressétek, hozzátok felszínre a ti és a rád bízott gyermek életét megváltoztató értékeket. Általad születik a növendéked tehetségéből mindaz, mi mozgásban tartja, szebbé teszi a világot.

Mécs László szavaival élve: »vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!«

A pedagógusok egy emberibb világnak a munkatársai, ahol az egyén nem önmagáért él, hanem felelőséggel a rábízott életekért, békében másokkal, önmagával és a környező világgal. De másra nem vállalkozhatnak, csak arra, hogy azt öntözik, amit a szülők vetettek. Fontos, hogy az iskola ne csak ismeretet, élményt, örömöt is adjon, hisz ezek azok, amelyek a diákjaink összetartozás-érzését, identitástudatát erősítik.

Mécs László sorainak ma is időszerű az üzenete:

»Ki a betyár? Ki a szent? / Magyarhonban ki a szent? / Ha a Mérték tönkrement, / Senki, semmi meg nem ment.«

Ha az iskola nem mulasztja el megerősíteni az ifjút abban, hogy ő hova tartozik, honnan jött, hová kell mennie, hol áll, hol vannak a gyökerei, mik a hagyományai, akkor egy tisztességes, jellemes, nemzetben gondolkodó és dolgozó ember lehet a végeredmény.

A tanévnyitó hagyományosan a magyar iskoláknak szánt üzenettel zárult, melyet idén Kozsár Julianna, a kassai Szakkay József Szakközépiskola egykori pedagógusa fogalmazott meg.

Kedves tanuló ifjúság!

Egy szokatlan tanév után újra padba ültök. Azt remélem, örömmel teli várakozással és a rátok váró feladatok iránti kíváncsisággal teszitek. Össze- mosolyogtok társaitokkal és máris kópéságon töritek a fejeteket. Iskolába járni jó, higgyétek el nekem, erről ti is meggyőződhettetek az elmúlt hónapokban. Miért kell tanulnotok, hiszen elég, ha kezelni tudod a számítógépet, ott mindent megtalálsz. De vajon megtalálod-e a tanárod, a barátod sokatmondó tekintetét, a bíztató fejbólintást, a megerősítő vállveregetést? Miért kell ennyi felesleges dolgot megtanulnom, teszitek fel gyakorta a ti igazságotok szerint jogos kérdést. Igen, valóban nehéz eldönteni, mi a kevésbé fontos, a fontos és a nagyon fontos tudnivaló. Az bizonyos, hogy tanulással pallérozott lesz elmétek, látóvá válik szemetek és ettől egyre szebbek lesztek, mert a szépség a látó szemében rejlik. Vajon baj-e, ha eszedbe jut egy-egy szép verssor a pillanat hangulatában? Baj-e, ha érted a természet fizikai, biológiai törvényeit, ha előre tudod, hogy mennyit fogsz fizetni a pénztárnál? Baj-e, ha megtanulsz előrelátó lenni, ha megtanulod megérteni a világot? A számítógép fontos dolog, de tud-e friss cipót sütni, meg tudja-e javítani az ajtózárat, a vízcsapot, ültet-e paradicsomot vagy gyümölcsfát? Lássátok a világot, a teremtő kezeket, tanuljatok meg különbséget tenni hasznos és haszontalan elfoglaltság között. Legyetek büszkék arra, hogy ismeritek Petőfit, Adyt, Márait, Kodályt, Bartókot. Szeressétek anyanyelvi kultúrátokat, mert az a megtartó erő, amire szükségetek lehet. Ne kérdezzétek hát, hogy miért kell ezt vagy azt megtanulni. Fogjatok hozzá már a második napon. Jó tanulást kívánok.

 

Kedves pedagógusok!

Közel háromnegyed évszázad nyomja a vállam. Életem során szerencsém volt megismerni ügyes, szorgos, dolgos ám anyagiakban nem nagyon dúskáló embereket és olyanokat is, akik ügyeskedők, becstelenek a mások kárára élősködők, anyagi jellegű gazdagságukkal hivalkodók. Mostanában zömmel az utóbbiak lettek gyermekeink szemében a követendő példa. A legtöbb fiatal álma a minden erőfeszítés nélküli gyors meggazdagodás lehetősége. Tudom, nehéz a helyes értékrendet elültetni a fejükben, mégis nap mint nap meg kell küzdeni érte. A nevelés hatékonysága legtöbbször csak évek, néha évtizedek multán válik láthatóvá. Ezért legyetek türelmesek és ne feledjétek, hogy a gyermekek később azok iránt viseltetnek hálával, akik megérintették a lelküket. Az emberi melegség létfeltétele a sarjadó léleknek. Szeretettel neveljétek őket. Adjatok nekik egyenes tartást, kezük-lábuk kapjon iránytűt a helyes útra és érezzék szívetek segítő szándékát. Munkára hát, várnak a csillogó szemű gyermekek.

 

Végül, de nem utolsó sorban önökhöz is szólok, kedves Szülők.

Önök magyar iskolába adták gyermekeiket. Tették ezt azzal a biztos tudattal, hogy a legjobbat cselekedték meg velük. Ez így igaz, mert az anyanyelv kapaszkodó, biztos menedék, kapocs a családban. Csakis édesanyánk nyelvén érezzük igazán a szó ízét. A gyermek szellemi fejlődésének záloga az anyanyelv és a kultúránk, amitől mi másak vagyunk, többek vagyunk még ha kisebbségben is. Ne féltsék gyermekeiket, jó kezekben lesznek. Megvédik magukat és megtalálják helyüket a nap alatt. Legyen sok örömük belőlük, legyenek sikeresek, elégedettek és boldogok.

 

Szerencsés tanévkezdést, szorgos napokat és sok sikert kívánok az új tanévben.

Az országos tanévnyitón Filip Mónika, az oktatási minisztérium nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős államtitkára is köszöntötte az egybegyűlteket. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárának üzenetét Hack László, a Szövetség alelnöke olvasta fel. Jelen volt Hetey Ágota főkonzul asszony, Magyarország Kassai Főkonzulátusa képviseletében és az Emberi Erőforrások Minisztériumából Balázs Attila Főosztályvezető.

A tanévnyitón közreműködött a kassai Csermely Kórus, a szepsi Vox Columbellae vegyeskar, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont énekkara, a helyi alapiskola Savorenge énekkara és zenekara.

Vezényelt: Havasi József, Velkey Mária, Lukács Katalin és ifj. Nagy Imre, Király Erika. A szólisták: Nagy Júlia, Nagy Gabriella és Kovács Lili, Bari József, Tamás Martina, Lukács Katalin voltak. A zenekar tagjai: Horváth Ottó, Benyicky Laura, Fiľka Kristián pedagógusok voltak.

Az orgonán játszott Bányász Emőke kántor és Havasi József karnagy, a zongoránál Szaniszló Mária.

Támogassa az ujszo.com -ot

Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Aláírta a memorandumot a kormány és az orvos szakszervezet
Frissítve

Aláírta a memorandumot a kormány és az orvos szakszervezet (FOTÓK)

Slovnaft k

Új különadó az energiacégeknek

Pozsonyi Egyetemi Kórház

A Pozsonyi Egyetemi Kórház közel összes orvosa visszavonta felmondását

Halász Béla

„Mindenkivel partneri viszonyra törekszem” – interjú Halász Bélával

AIDS

December 1.: Világnap az AIDS ellen

Új Szó

Miről ír a csütörtöki Új Szó?

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.