Régió
Két szemben álló táborra oszlik a testület   - Képarchívum

Indulatos szócsaták a nemesócsai testületben

V. Krasznica Melitta

2018. április 21. 18:51

Nemesócsa | Az idei költségvetés elfogadása, a tavalyi költségvetés módosítása, valamint több pályázat benyújtásának jóváhagyása is szerepelt a nemesócsai testület legutóbbi programján. Mivel egy képviselő lemondott mandátumáról, az ülés kezdetén a helyébe lépő – a 2014-es választásokon sorrendben a legtöbb szavazatot elért – Bugár Anikó letette hivatali esküjét.

Alpári hangvételű vita

Míg a pályázatok benyújtását egyhangúlag támogatták a képviselők, parázs, helyenként alpári hangvételű vita alakult ki viszont a tavalyi büdzsé módosítása és az idei elfogadása során. Bajcsi Tibor képviselő úgy fogalmazott: eddig azt hitte, azért választották meg őket a polgárok, hogy előbbre vigyék a falu ügyét, nem pedig azért, hogy egymást szapulják, és folyjon a sárdobálás. Szerinte cirkusz van a testületben. Simon Károly képviselő a másik tábor részéről ugyanakkor megjegyezte: kötelességük felhívni a figyelmet a problémákra, és nem hajlandók asszisztálni a törvénysértéshez. „Tavaly is több pénz jött az állami részesedési adókból, mint amennyi a költségvetés-tervezetben szerepelt, és a polgármester anélkül használta fel a többletet, hogy a költségvetés-módosításról szavazott volna a testület. Most utólag akarja a módosításokat jóváhagyatni” – mondta. Felmerült a Vasút utcai vízvezeték-felújítás ügye is, amire a falu tavaly 150 ezer euró állami támogatást kapott, és ehhez 5 százalék önrészt kellett letennie. Simon Károly szerint erre sem volt testületi határozat. Ahogyan azt a 27 ezer eurós tételt sem hagyta jóvá a testület, amit az új vezetékrendszerszer és a lakóházakhoz vezető régi csövek összekötésére számlázott ki a kivitelező.
 

2017. december 18. 18:45

Megnyílik az út a pályázatok előtt Nemesócsán

Semmi törvénysértés

Az ülésen jelen lévő Csintalan Miklós főellenőr szerint a polgármester nem sértett törvényt, Magyarics Gusztáv a képviselők által a 2017-es költségvetés elfogadásakor hozott határozat értelmében cselekedett. Magyarázatként a főellenőr lapunknak kifejtett, a jóváhagyott 286/2016-os testületi határozat szerint a képviselők megbízták a polgármestert azzal, hogy ha több pénz folyik be a tervezettnél, költség-vetés-kiigazítást és az egyes tételek között átcsoportosítást hajtson végre, azzal a kikötéssel, hogy megmaradjon a kiegyenlített költségvetés. Erre egyébként az önkormányzatokról szóló 369/1990-es törvény 11.§ 4. bekezdésének b) pontja nyújt lehetőséget, amely kimondja: a költségvetés elfogadása, módosítása, ellenőrzése testületi hatáskör, de a testület által megszabott keretek közt a költségvetés-módosítást a polgármester is végrehajthatja. Nemesócsán viszont a képviselők nem szabtak meg összeghatárt a polgármesternek. Érdemes megjegyezni, hogy a 2018-as költségvetés jóváhagyásáról szóló határozatba szinten belekerült ez a passzus, és egyetlen képviselő sem tiltakozott ellene. A vízvezetékrendszer cseréjére pályázati úton nyert támogatás felhasználása során pedig az önkormányzatok költségvetési szabályozására vonatkozó 583/2004-es törvény szerint járt el a polgármester. Mivel célirányos dotációról volt szó, a pénzt kizárólag erre a célra lehetett felhasználni.

Nem akarnak ennyit fizetni

Továbbra sem kaptak viszont választ a képviselők arra a kérdésre, pontosan milyen tételekből állt össze az a 27 ezer eurós rákötési díj, amit a kivitelező Hass cég számlázott. A részletes szétírást, nincs fent a község honlapján sem, bár a polgármester a testületi ülésen ezt állította. Mivel a rákötést a pályázat elbírálója nem ismerte el jogos tételnek, ezért a falunak kell kifizetnie a 27 ezer eurót, ami háztartásonként kb. 630 eurót jelent. A polgármester március elején az anyagi terhek elosztásának lehetséges formáiról szeretett volna tanácskozni az érintett lakosokkal, de a találkozó veszekedésbe torkollott. Az utca lakói nem akarnak fizetni a rákötésért, vagy legalábbis nem ennyit. Rákötés nélkül azonban vezetékes víz nélkül maradtak volna. Szalay Zoltán és Simon Károly képviselő szakértői véleményekre hivatkozva állítja, hogy a csatlakoztatást 80–90 euróból is meg lehetett volna oldani. A polgármester megjegyezte: a kételyek eloszlatása céljából megszólította a komáromi vízműveket és egy tervezőcéget is, amelyek reálisnak találták az árat, sőt, az utóbbi számításai szerint az elvégzett munka összértéke 31 ezer euró. Magyarics Gusztáv korábban lapunknak azt nyilatkozta, hogy a kivitelező cég és a komáromi vízmű szakembereinek részvételével újabb találkozót hív össze az érintett lakosok részére, ahol magyarázatot kaphatnak kérdéseikre, ám ez a találkozó egyelőre nem valósult meg.

Érdekesen alakult végül a szavazás a testületben: az idei költségvetést 4:3 arányban elfogadták a képviselők, míg a 2017-es költségvetés módosítását 3:4 arányban elutasították.

Önnek ajánljuk