Hasznos tanács

Nehezebb nyugdíjat intézni

A létminimum július 1-jei módosítása bizonyos állami juttatások emelését eredményezte. Ennek talán csak azok nem örülnek, akik korengedményes nyugdíjba készülnek, a nyártól ugyanis 5,50 euróval „nehezebb“ jogosultságot szerezni a járadékra.
ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ

2020. augusztus 2. 13:30

bácsi
A korengedményes nyugdíj mellett nem lehet munkaviszonyt létesíteni. - Fotó: pixabay

Minden évben július 1-jével módosul a szegénységi küszöb, és az idén 4,63 euróval valorizálták a létminimum összegét. A létminimumtól számos állami támogatás összege függ, így mintegy 25-féle szociális juttatást átszámoltak.

A létminimum módosításának kevésbé örülnek, akik az idő előtti nyugdíjaztatásukat fontolgatják: július 1-jétől egy picivel nehezebb korengedményes nyugdíjba vonulni. A járandóságra ugyanis az igénylő csak akkor szerez jogosultságot, ha a kiszámított összeg eléri a létminimum 1,2-szeresének megfelelő minimális összeget, ami június 30-áig 252,30 euró volt, július 1-jétől pedig 257,80 euró. Az idő előtti nyugdíjaztatást igénylő kérvényeket leggyakrabban éppen azért nem szokták jóváhagyni, mert a kiszámított összeg túl alacsony. Emiatt évente több száz idős személy kérelmét szokták elutasítani.

A leggyakoribb ok

Sokan a nyugdíjkorhatár eléréséig dolgoznak, sőt vannak, akik utána is, hiszen Szlovákiában a nyugdíjak nem túl magasak. Ezért, aki teheti, később megy nyugdíjba, vagy a nyugdíj mellett ismét vállal munkát. Aki viszont nem sokkal a nyugdíjkorhatár elérése előtt elveszíti az állását, és nem tud újra elhelyezkedni, úgy próbálja anyagilag biztosítani magát, hogy megpróbálja elintézni a korengedményes nyugdíjat. A járandóságot addig nem is lehet igényelni, amíg az ügyfélnek nem ért véget a munkaviszonya. „A korengedményes nyugdíj azt a célt szolgálja, hogy anyagilag bebiztosítsa a majdnem nyugdíjas korúakat, akik vagy elveszítették az állásukat, vagy hosszabb ideje nem képesek munkát találni, és nem látnak más kiutat a kedvezőtlen helyzetükből. Mivel a múltban olyanok is folyamodtak a járandóságért, akik egyáltalán nem voltak rászorulva, a szociális biztosításról szóló törvény 2011. január 1-jétől hatályos módosítása megtiltotta a korengedményes nyugdíj melletti munkavégzést. A járandóságra nem szerezhet jogosultságot, aki az igény megfogalmazásának pillanatában még alkalmazottként, megbízási szerződésre vagy vállalkozóként dolgozik“ - figyelmeztetett a Szociális Biztosító.

Megéri a betegállomány?

A korengedményes nyugdíjat két évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt lehet intézni, vagyis aki 3-4 évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt veszíti el az állását, annak még nem hagyják jóvá. Van, aki méltóságon alulinak tartja bejelentkezni a munkaügyi hivatalba, és önkéntes munkanélküli sem akar lenni, mert akkor saját magának kell fizetnie a kötelező egészségbiztosítást. Egyeseknek jó megoldásnak tűnhet betegszabadságot intézni. A felmondólevél kézhezvétele után hirtelen „megbetegszenek“, így felmondási védelem alá kerülnek, a munkaviszonyuk nem szűnhet meg, és a lehető leghosszabb ideig betegállományban maradnak. Az első három hónapban a munkaadótól, utána pedig a Szociális Biztosítótól kaphatnak táppénzt, de legfeljebb egy évig. Utána is maradhatnak betegállományban, de az már fizetetlen betegszabadság lesz. Pár éve ez még sokak számára vonzó forgatókönyv lehetett. A biztosító azonban az utóbbi időben már szigorúbban ellenőrzi az ügyfeleket, és hatékonyan ki tudja szűrni a csalókat. Ezen kívül fontos tudni azt is, hogy a nyugdíj kiszámításakor a betegállományban töltött időszakot is figyelembe veszik, és mivel az ekkor folyósított táppénz kevesebb a korábbi fizetésnél, az negatív hatással van a kiszámított járandóság összegére, így nem biztos, hogy jóváhagyják a korengedményes nyugdíjat. Ezzel szemben azt az időszakot, amíg valaki munkanélküli-segélyt vagy az anyagi szükséghelyzetűeknek folyósítható szociális segélyt kap, nem veszik figyelembe, ekkor ugyanis az illetőnek nincs társadalombiztosítása. Ebből kifolyólag előnyösebb lehet, ha valaki beleegyezik a munkaviszony megszüntetésébe, nem húzza az időt hosszú betegszabadsággal, hanem inkább regisztráltatja magát a munkaügyi hivatalban, és kér munkanélkülisegélyt, amelyet legfeljebb 4-6 hónapig folyósíthatnak. A korengedményes nyugdíjat csak utána érdemes intézni, hiszen a segély nincs negatív hatással a nyugdíj összegére.

Tudnivalók:

Feltételek

Az a biztosított igényelhet korengedményes nyugdíjat, aki egyidejűleg a következő feltételeket teljesíti: nincs semmilyen munkaviszonya; rendelkezik legkevesebb 15 év nyugdíjbiztosítási időszakkal; legfeljebb 2 év hiányzik a nyugdíjkorhatárig; a Szociális Biztosító (SP) által kiszámított járadék összege magasabb a létminimum 1,2-szeresénél, illetve ha az igénylő pénztártag, akkor az SP által meghatározott és a 2. pillérből folyósítandó tétel összegének kell nagyobbnak lennie a létminimum 1,2-szeresénél.

Bonyolult képlet

A járandóságot úgy állapítják meg, hogy először kiszámolják az öregségi nyugdíjat, és ebből minden egyes hónapért, amennyi hiányzik a nyugdíjkorhatárig, levonnak 0,5 százalékot. Ha valaki 2 évvel korábban kéri a nyugdíjaztatását, 12 százalékkal csökkentik azt az összeget, amit öregségi nyugdíjként megkaphatna.

 

A korkedvezményes nyugdíjas a rendes nyugdíjkorhatár elérésekor nem igényelhet öregségi nyugdíjat, hanem az addigi juttatása automatikusan öregségi nyugdíjjá változik, de az összeg nem módosul, azaz élete végéig a korengedményes nyugdíjként jóváhagyott összeget fogják folyósítani - csak a szokásos januári valorizáláskor vagy akkor emelkedik, ha az öregségi nyugdíj mellett majd dolgozik, és ez alapján később módosíthatják a nyugdíj összegét.

Ügyintézés

Írásos kérvényt kell benyújtani a Szociális Biztosító állandó lakhely szerinti kirendeltségében. A nyugdíjat külföldre is folyósítják. Az SP munkatársai ellenőrzik, hogy megvan-e az összes szükséges irat. A juttatásra attól a naptól jogosult, amikor benyújtja igényét a SP-nél. Kérelmét csak akkor hagyják jóvá, ha a kiszámított összeg eléri a fentebb említett minimális összeget, ami jelenleg 257,80 euró. A jóváhagyási folyamat általában két hónap, de esetenként elhúzódhat, a pénzt visszamenőleg is kifizetik. Akit elutasítanak, ugyanabban az évben még egyszer, azaz évente legfeljebb kétszer próbálkozhat.

Szükséges iratok

A járandóság intézésekor a következő iratokra van szükség:

  • érvényes személyazonossági igazolvány vagy útlevél
  • igazolás az iskolai végzettségről
  • igazolás a katonai szolgálat elvégzéséről
  • gyermekei születési anyakönyvi kivonata
  • a Szociális Biztosító határozata arról, hogy a házastárs nyugdíját módosították, mert ez a család egyedüli bevétele
  • igazolás az összes időszakról, amikor munkanélküli-segélyt kapott, vagy egyáltalán szerepelt a nyilvántartásban
  • igazolás a munkaadó(k)tól arról, hogy mikortól meddig volt alkalmazott és részese a nyugdíjbiztosítási rendszernek.

200 euró pluszbevétel

A korengedményes nyugdíj 2011 óta összeegyeztethetetlen a társadalombiztosítással, vagyis mellette nem lehet munkát vállalni, legfeljebb saját vállalkozást lehet indítani. A vállalkozás első évében biztosan nem kell járulékokat fizetni, később pedig a haszontól függően. A biztosító a munkaadóktól továbbított adatok alapján előbb-utóbb rájön, ha valaki a korengedményes járandóság mellett esetleg mégis dolgozik, és azonnal leállítják a járadék folyósítását, valamint utólag visszakövetelik a jogtalanul kifizetett összegeket. A nyugdíjkorhatár elérése után megszűnnek a munkavállalási korlátozások, a nyugdíj mellett már lehet dolgozni. A közelmúltban elfogadtak egy pici engedményt: legfeljebb 200 euró pluszpénzre a korengedményesek is szert tehetnek.

„Aki korengedményes nyugdíjasként elkezd alkalmazottként dolgozni, azaz lesz társadalombiztosítása, annak leállítják a járadéka folyósítását – erősítette meg Peter Višváder, a Szociális Biztosító szóvivője. – Ha azonban a munka elvégzéséről vagy munkatevékenységről szóló megbízásos szerződést köt – de csak ezt a 2 fajtát! –, és érvényesíti a járulékfizetési kedvezményt, akkor a nyugdíjat nem tartják vissza. A járadék kifizetését csak akkor állítanák le, ha az említett megbízásos szerződések alapján évente 2400 eurónál magasabb bevételre tenne szert.“ A kedvezményt ugyanúgy vehetik igénybe, mint a diákok: a munkaadójuknál nyilatkozatot kell tenniük, miszerint az adott munkáltatóval kötött szerződésre kérik a felmentést a járulékfizetés alól. Az ehhez szükséges nyomtatványt a Szociális Biztosítóban lehet beszerezni.

Ugyanakkor a járulékmentes keresetet nem fogják figyelembe venni a nyugdíj átszámolásakor. Az összes dolgozó nyugdíjas havi 200 euróig járulékfizetési mentességet élvezhet, vagyis nem kell biztosítást fizetniük, ez alatt nem szereznek társadalombiztosítási időszakot. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a korengedményes nyugdíjat nem tartják vissza, ugyanakkor azzal is jár, hogy a járulékmentes keresetet nem fogják figyelembe venni a nyugdíj átszámolásakor. A dolgozó nyugdíjasok járandóságát ugyanis a nyugdíjaztatásuk után szerzett társadalombiztosítási időszakok alapján az SP automatikusan át szokta számolni, ez esetben azonban erre nem lehet számítani.

A Szociális Biztosító válaszol:

A korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekből válogattunk.

1. A nyugdíj kiszámításakor figyelembe veszik a baleseti járandóságot, amit jelenleg kapok? Vagy a leendő nyugdíjam összegét csak abból számolják ki, amit keresek?

A Szociális Biztosító (SP) a nyugdíjkorhatár eléréséig vagy a korengedményes nyugdíj jóváhagyásáig fizeti azon ügyfelei helyett a nyugdíjbiztosítást, akik baleseti járandóságban részesülnek. A kivetési alap ez esetben havonta a kifizetett baleseti járadék 1,25-szörösének felel meg. Ha baleseti járadékban részesülő személyről van szó, aki helyett az SP fizeti a biztosítást, a nyugdíja kiszámolásakor figyelembe veszik a baleseti járadék összegét is.

2. Öt éve van önkéntes társadalombiztosításom. Ebben a hónapban jóváhagyták számomra a korengedményes nyugdíjat. Megmaradhat az önkéntes biztosításom, hogy az így szerzett biztosítási időszakkal majd megemelhessen a nyugdíjam összegét?

Annak ellenére, hogy nem jelentkezett ki az önkéntes biztosításból, az automatikusan megszűnt azzal a dátummal, amikor jóváhagyták a korengedményes nyugdíjat. Önkéntes biztosítása csak annak lehet, aki betöltötte 16. életévét, Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkezik, és nem folyósítanak a számára korengedményes nyugdíjat. Attól a pillanattól, amikor ezek a feltételek nem teljesülnek, az önkéntes biztosítás törvényből kifolyólag megszűnik.

(Forrás: www.socpoist.sk)

(sza)

Támogassa az ujszo.com-ot

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
koronavírus

Koronavírus: 265 új eset volt vasárnap

koronavírus

Koronavírus: ezekben a járásokban találtak új eseteket vasárnap

Branislav Gröhling

Gröhling: A pandémiára reagálva 66 millió eurót osztottunk szét az iskolák között

vv

Kisiklott egy tehervonat Nagylévárdnál

megfigyelesi kapitalizmus

Vendégünk a VASÁRNAPBAN: A jogállamiság-felügyelő: Mi fán terem a megfigyelési kapitalizmus?

Zuzana Čaputová

Čaputová rendkívüli beszédet mond a közszolgálati televízióban a járvány kapcsán

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.