Hasznos tanács

Adóbevallás március végéig

Évente egyszer mindenkinek el kell számolnia a jövedelméből levont adóelőlegekkel. Az alkalmazottak ezt megtehették adóelszámolás formájában, aminek az elvégzésére február 15-éig megkérhették a cégük bérelszámolóját. Aki ezt elmulasztotta, vagy az alkalmazotti fizetésén kívül volt egyéb bevétele is, annak március végéig adóbevallást kell készítenie.
B. Szentgáli Anikó

2021. március 6. 19:00

Adóbevallás március végéig
Az adóbevallási ívek bármelyik adóhivatalban vagy az adóhivatal honlapjáról is beszerezhetők. - Fotó: pixabay

A természetes személyek minden évben elszámolnak az egész évi jövedelmükkel, és ezt legkésőbb az adózási időszak befejeződésétől számított 3 hónapon belül kell megtenni. A 2020. évre vonatkozó adóbevallást az köteles kidolgozni, akinek a tavalyi egész évi adóköteles bevétele túllépte a 2207,10 eurót, illetve, ha veszteséget mutat ki. Az összjövedelembe beleszámítódik mindenféle bevétel, amelyből adózni kell, illetve amely nem mentesül az adó alól.

Kinek nem kell?

Azok, akiknek a tavalyi összbevételük nem haladta meg a 2207,10 eurót, és nem mutattak ki veszteséget, nem kötelesek adóbevallást kidolgozni, de esetenként megérheti (például a diákoknak vagy a nyugdíjasoknak). Ha valaki ennél az összegnél többet keresett, de kizárólag alkalmazotti fizetése volt, és február közepéig megkérte a munkaadóját az éves adóelszámolás elvégzésére, akkor most ugyancsak nem kell adóbevallást kidolgoznia. Mentesül a nyomtatványok kitöltése alól az is, akinek tavaly csak olyan jövedelme volt, amelyből forrásadót vonnak le.

Kétféle nyomtatvány

A bevétel jellegétől függően a természetes személyek kétféle űrlap közül választhatnak. Az A típusú adóbevallást azoknak kell kitölteniük, akiknek csak alkalmazotti bevételük volt – függetlenül attól, hogy rendes munkaszerződésre vagy megbízásos szerződésre dolgoztak. Akinek volt még más adóköteles jövedelme is, B típusú adóbevallást kell készítenie. A B típusú űrlapot azok szokták kitölteni, akiknek volt bevételük vállalkozásból, bérbe adásból, ingatlaneladásból.

Határidők

A jövedelemadó-bevallásokat mindig az adott adózási időszak befejeződése után legkésőbb 3 hónapon belül kell eljuttatni a lakhely szerint illetékes adóhivatalba, tehát a kitöltött űrlapokat már január 1-jétől el lehetett juttatni az adóhatósághoz, ennek ellenére sokan mégis az utolsó pillanatra hagyják. Akik már most tudják, hogy valamilyen okból nem képesek tartani a március végi határidőt, 3 hónap haladékot intézhetnek úgy, hogy írásban még a március végi határidő lejárta előtt bejelentik az adóhivatalnak, hogy később, azaz június 30-áig adják le az űrlapot. Aki külföldi bevételekkel is el akar számolni, a határidőt 6 hónappal, maximum szeptember 30-áig is kitolhatja. A halasztásról formanyomtatványon kell tájékoztatni a hatóságot. Az űrlap bármelyik adóhivatalban vagy az adóhivatal honlapjáról is beszerezhető. Ha az adózó meghal, az év arányos részére vonatkozó adóbevallást az örököse dolgozza ki a halál bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül, illetve ez esetben is lehet halasztást kérni.

Tavaly a koronavírus-járvány miatt a határidőt több hónappal is meghosszabbították. Eduard Heger pénzügyminiszter egyelőre nem lát okot arra, hogy erre idén is sor kerüljön, vagyis a jelenleg érvényes szabályok szerint az űrlapokat március 31-éig le kell adni. „Ha úgy látnánk, hogy a helyzet romlik, nem gond kitolni a határidőt, de jelenleg ezt nem látjuk szükségesnek” – mondta Heger.

Az adó befizetése

Az adóbevallás lényegében azt jelenti, hogy összeírjuk az előző évi jövedelmet, majd kiszámoljuk, hogy abból mennyi adót kellett volna fizetni, és azt összehasonlítjuk a bevételekből ténylegesen levont adóelőlegekkel. Ideális esetben a két szám megegyezik. Jó esetben kiderül, hogy tavaly túl sok adó előleget fizettünk, és a különbözetet most visszakérhetjük. Rosszabb esetben adóhátralék jön ki, amit március végéig rendezni kell. Aki nem tesz eleget a kötelességének, azt megbüntethetik, ezenkívül késedelmi kamatot is számláznak. A bírság 30 és 16 000 euró között mozoghat.

Utólagos adóbevallás

A rendes adóbevalláson kívül lehetőség van utólagos és javított adóbevallást is készíteni. Ilyen esetben ugyanazt az űrlapot kell használni, mint a rendes adóbevallás esetén, csak a nyomtatvány bevezető részében be kell jelölni, hogy utólagos vagy javított adóbevallásról van szó. Utóbbit az szokott leadni, aki utólag rájön, hogy az adóhivatalba eljuttatott nyomtatványt rosszul töltötte ki. Ilyen esetben március végéig leadhat még egyet, amelyen már helyes adatokat tüntet fel. Olykor előfordul az is, hogy valaki egyszerűen megfeledkezik a kötelességéről, és csak március 31-e után tudatosítja, hogy lekéste a határidőt. Ilyenkor lehet utólagos adóbevallást kidolgozni.

Adómentes részek

Nem kell a teljes bevételünkből adózni: az adóalap a jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott tételekkel csökkenthető. Ezek a következők: az adózóra és a házastársra vonatkozó adómentes rész (mindkettő legfeljebb 4414,20 euró), a gyermekekre vonatkozó adóbónusszal (egy gyerek után 23,22 euró egy hónapra, 6 éves korig a duplája), az alkalmazotti prémiummal (összege a jövedelem nagyságától függ), a nyugdíjbiztosítási rendszer 3. pillérébe átutalt önkéntes befizetésekkel (maximum 180 euró), a gyógyfürdői kezelés költségeivel (legfeljebb 50 euró személyenként). Az utóbbi idén utoljára érvényesíthető, jövő évtől ez a kedvezmény megszűnik. Továbbá, létezik jelzáloghiteles adóbónusz is – a 35 évnél fiatalabbak, akik lakásvásárlásra jelzáloghitelt vettek fel, így közvetlenül az adójukat csökkenthetik a befizetett kamatok 50%-ának megfelelő mértékben, maximum 400 euróval.

A kitöltött nyomtatványokat személyesen, postai úton vagy elektronikusan is eljuttathatjuk az adóhivatalba.

Kivételek:

Nem kell adóbevallást készítenie annak, akinek csak alkalmazotti fizetése volt, és február közepéig megkérte a cége bérelszámolóját az éves adóelszámolás elvégzésére.

 

Annak sem kell az űrlapokat kitöltenie, aki Szlovákia területén székelő külföldi nagykövetségtől kapta a fizetését, és a nemzetközi jog szerint élvez előnyöket és mentelmi jogot, valamint aki az Európai Unió valamely szervének az alkalmazottja, és a fizetéséből közvetlenül az EU költségvetésébe vezetett el adót.

 

Nem kell szenvednie az űrlapok kitöltésével annak sem, akinek adómentes, illetve olyan jövedelme volt, amelyből forrásadót kellett fizetni, és nem vonatkoznak rá egyéb előírások.

Adómentes bevételek

Adómentes jövedelemnek minősül az, amiből bizonyos élethelyzetekben nem kell adót fizetni.

 

Elsősorban azok tartoznak ide, amelyek az államtól származnak a legalapvetőbb életfeltételek biztosítására. Ilyenek a különféle állami támogatások, segélyek, hozzájárulások, például a táppénz és baleseti táppénz, az ápolási díj, az összes nyugdíjtípus, a munkanélkülisegély, az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyes, a gyermek születésekor járó vagy az ikrek esetében fizetett támogatás, a szociális segély, a kártérítések, az állami ösztöndíjak, a 350 eurót nem meghaladó nyeremények, díjak, ajándékozásból és öröklésből származó bevétel, kölcsön, osztalék.

 

Nem kell bevallani azt a jövedelmet sem, amelyből forrásadót kellett fizetni, és nem vonatkoznak rá egyéb előírások.

Adófelajánlás

Aki adója 2%-ával szeretne támogatni valamilyen civil szervezetet, azt már most, az adóbevallás megfelelő részének a kitöltésével meg kell tennie. Ki kell számolni az adó 2%-át, és meg kell adni a megajándékozandó szervezet adatait. A támogatásért pályázók listája és az összes szükséges információ megtalálható a www.rozhodni.sk honlapon.

 

Akik az adóhivataltól halasztást kértek, és az adóbevallásukat 3–6 hónappal később adják le, az adófelajánlásra is addig van idejük.

Példa az A típusú adóbevallási nyomtatvány kitöltésére

A koronavírus miatt kialakult válsághelyzetben tavaly sokan elveszítették az állásukat. A bevételeikkel nekik is el kell számolniuk.

A munkanélküli Jánosnak 2020. június 6-ától év végéig nem volt állása. Januártól májusig havonta 700 euró fizetést kapott, ebből 93,80 euró szociális és egészségbiztosítási járulékot vezetett el. Havonta érvényesítette az adózóra vonatkozó adómentes részt (367,85 eurót), és a munkaadója 52,84 euró adót vont le a béréből. Mivel az éves összjövedelme túllépte a 2207,10 eurót, és nem kérte meg a volt munkáltatóját az éves adóelszámolás elvégzésére, március végéig adóbevallást kell kidolgoznia. Az alkalmazotti fizetésén és a munkanélküli-segélyen kívül egyéb bevétele nem volt, így A típusú nyomtatványra van szüksége.

Az űrlap első oldalán az első tíz sorban megadja a személyes adatait. A következő oldalon az V. részben a 36. sorban összjövedelemként 3500 eurót (700 x 5 euró) tüntet fel. A 37. sorba a levont járulékok kerülnek, azaz 469,00 euró. A 37a. sorba 327,08 euró szociális, a 37b. sorba pedig 141,92 euró egészségbiztosítást ír a cége által kiállított, az adóköteles jövedelemről szóló igazolás alapján. A 38. sorban 3031 euró adóalapot kell feltüntetnie. Mivel jogosult az adózóra vonatkozó adómentes rész teljes összegére, a 39. sorban 4414,20 eurót ad meg. A 43. sorba 3031 eurót ír (az adóalapot a 38. sorból), és a 45. sorban az adó összege 0 lesz. Ugyancsak 0 kerül az 56., 58. és a 64. sorba – azért, mert a 45. sorban is 0 volt. A 4 69. sorban meg kell adni azt az adóelőleget, amit a munkaadója levont a béréből a jóváhagyott jutalom kifizetésekor. Kitölti a 72. sort is, ahol az adótúlfizetés összege 264,20 euró lesz. A VIII. részben megjelöli, hogy nem él az adófelajánlás lehetőségével. A IX. részben megjegyezheti, hogy 2020. június 1- jétől december 31-éig a munkaügyi hivatal nyilvántartásában szerepelt. A 87. sorban megadja a mellékletek számát: az űrlaphoz egy mellékletet csatol, éspedig igazolást a volt munkaadójától az adóköteles bevételekről. Utána feltünteti a dátumot, és aláírja az űrlapot. A XI. részben kéri az adótúlfizetés visszatérítését, és kijelöli a visszafizetés módját. Ezt a részt is külön alá kell írnia.

(Forrás: központi adóhivatal)

Támogassa az ujszo.com-ot

Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk.

Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót.

A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe.

Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő sikerként könyvelte el, hogy a magyarországi tárgyaláson nem volt képviselve a szlovák diplomácia ⋌(TASR-felvétel)

A koalícióban is betelt a pohár Gyimesi miatt

Zuzana Čaputová

Čaputová a Szputnyik-szerződés nyilvánosságra hozását kéri

tüdő illusztráció

Poszt-Covid szindróma: Mik a tünetei, és mi a teendő?

Kalmár Zsolt

DAC: Kalmár Zsolt sérülése a vártnál is súlyosabb, hosszú kihagyás vár rá

dd

A bőség kosara a könnyűzenében

Johnson and Johnson

A Johnson & Johnson megkezdte vakcinájának európai szállítását

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.