Hasznos tanács

Hasznos tanács: Adóbevallás március végéig

A vállalkozók és azon alkalmazottak, akik helyett a munkaadójuk nem végzi el az éves adóelszámolást, illetve akiknek 2019-ben az alkalmazotti fizetésükön kívül más bevételük is volt, március végéig kötelesek adóbevallást leadni.
B. Szentgáli Anikó

2020. február 27. 10:32

Adóbevallás: gyakori kérdések és válaszok
- Képarchívum

Akinek a tavalyi jövedelme meghaladta az 1968,68 eurót, adóbevallást készít. Az összjövedelembe beleszámítódik minden bevétel, amely nem mentesül az adó alól. Szlovák adórezidens esetében (aki Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkezik, és a naptári évből legalább 183 napot itt tartózkodott), számba kell venni a külföldről származó jövedelmet is.

Kivételek

Akinek csak alkalmazotti fizetése volt, és megkérte cége bérelszámolóját az éves adóelszámolás elvégzésére, annak nem kell adóbevallást is leadnia. Nem kell annak sem, aki Szlovákia területén székelő külföldi nagykövetségtől kapta a fizetését, és a nemzetközi jog szerint élvez előnyöket és mentelmi jogot, valamint aki az Európai Unió valamely szervének az alkalmazottja. Nem kell szenvednie az űrlapok kitöltésével annak sem, akinek adómentes, illetve olyan jövedelme volt, amelyből forrásadót kellett fizetni.

Március vége

A kitöltött űrlapokat már január 1jétől el lehetett juttatni a lakhely szerint illetékes adóhivatalba, de ezt sokan az utolsó pillanatra hagyják. Akik már most tudják, hogy nem képesek tartani a március végi határidőt, 3 hónap haladékot intézhetnek. Lényegében csak írásban be kell jelenteni az adóhivatalnak, hogy később adjuk le az űrlapot. Aki külföldi bevételekkel is el akar számolni, a határidőt 6 hónappal is kitolhatja. A halasztásról formanyomtatványon kell tájékoztatni a hivatalt. Az űrlap bármelyik adóhivatalban vagy az adóhivatal honlapjáról is beszerezhető. Ha az adózó meghal, az adóbevallást az örököse dolgozza ki az elhalálozástól számított 3 hónapon belül, illetve ez esetben is lehet halasztást kérni.

A és B típusú űrlap

Kétféle nyomtatvány áll a polgárok rendelkezésére. Az A típusút azoknak kell kitölteniük, akiknek alkalmazotti bevételük volt. Akinek volt még más – például vállalkozásból, bérbeadásból, ingatlaneladásból származó – jövedelme is, annak B típusú adóbevallást kell készítenie.
Létezik önkéntes, javított és utólagos adóbevallás is. Ezekre nincs külön űrlap. Az önkéntes olyan, amikor nem kötelező, de megéri kitölteni. Például, aki az éves adóelszámolás során a bérelszámolójánál nem érvényesített valamilyen kedvezményt, most megteheti. Aki tavaly csak pár hónapig dolgozott, érvényesítheti az egész évre vonatkozó adómentes alapot, vagy akinek 1968,68 eurónál kevesebb bevétele volt, viszont havonta a fizetéséből levontak adóelőleget, most visszakérheti a befizetett adót. Javított adóbevallást az szokott leadni, aki utólag rájön, hogy az adóhivatalba eljuttatott nyomtatványt rosszul töltötte ki. Ilyen esetben március végéig leadhat még egyet, de ezen meg kell jelölni, hogy javított adóbevallásról van szó. Olykor előfordul az is, hogy valaki egyszerűen elfeledkezik a kötelességéről, és csak március 31-e után tudatosítja, hogy lekéste a határidőt. Ilyen esetben lehet utólagos adóbevallást kidolgozni, és ezt ugyancsak fel kell tüntetni a kitöltött űrlapon.

Adómentes bevételek

Főleg azok tartoznak ide, amelyek az államtól származnak a legalapvetőbb életfeltételek biztosítására: a táppénz, a baleseti táppénz, az ápolási díj, az összes nyugdíjtípus, a munkanélküli-segély, az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyes, a gyermek születésekor járó vagy az ikrek esetében fizetett támogatás, a szociális segély, a kártérítések, az állami ösztöndíjak, a 350 eurót nem meghaladó nyeremények, díjak, ajándékozásból és öröklésből származó bevétel, kölcsön, osztalék. Nem kell bevallani azt a jövedelmet sem, amelyből forrásadót kellett fizetni.

Bonyolult számítások?

Az adóbevallás lényegében arról szól, hogy összeírjuk az összes tavalyi jövedelmet, kiszámoljuk, hogy abból mennyi adót kellett volna fizetni, és azt összehasonlítjuk a bevételekből ténylegesen levont adóelőlegekkel. Ideális esetben a két szám megegyezik. Jó esetben kiderül, hogy tavaly túl sok adóelőleget fizettünk, és a különbözetet most visszakérhetjük. Rosszabb esetben adóhátralék jön ki, amit március végéig rendezni kell.

A nyomtatványok első ránézésre bonyolultnak tűnnek, éppen ezért figyelmesen kell kitölteni. Aki nem biztos a dolgában, szakértőhöz fordulhat. Nem kell a teljes bevételünkből adózni: az adóalap a jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott tételekkel csökkenthető. Tavaly módosult a jogszabály: 2020 januárjától az adófizetők számára előnyösebb módon számolják ki az adómentes részt. A 2019-es évre vonatkozó adóbevallásban azonban még a létminimum 19,2-szeresének megfelelő adómentes résszel, 3937,35 euróval kell számolni.

Kedvezmények

Az adóalap a következő tételekkel csökkenthető: az adózóra és a házastársára vonatkozó adómentes résszel (mindkettő legfeljebb 3937,35 euró), a gyermekekre vonatkozó adóbónusszal (egy gyerek után 22,17 euró egy hónapra, 6 éves korig a duplája), az alkalmazotti prémiummal (összege a jövedelem nagyságától függ), a nyugdíjbiztosítási rendszer 3. pillérébe átutalt önkéntes befizetésekkel (maximum 180 euró), a gyógyfürdői kezelés költségeivel (legfeljebb 50 euró személyenként). Az adóból leírható tételek köre tavaly a jelzáloghiteles adóbónusszal bővült. A 35 évnél fiatalabbak, akik lakásszerzés céljából jelzáloghitelt vettek fel, így közvetlenül az adójukat csökkenthetik a befizetett kamatok 50%-ának megfelelő mértékben, maximum 400 euróval.

Példa az A típusú nyomtatvány kitöltésére

Egy példán bemutatjuk, hogyan kell kitölteni az űrlapot.

Otthonos Zdenkának 2019-ben 5 hónapig volt alkalmazotti bére, összesen 5000 euró. Decemberben kifizették a ki nem merített szabadnapjait – 300 eurót – és az adóbónuszt, 44,34 eurót. 2019 júniusától anyasági szabadságon volt. A béréből összesen 521,60 adóelőleget és 710 euró járulékot – 498,20 euró szociális és 212 euró egészségbiztosítást – vontak le. A férje 2019. január 1-jétől június végéig munkaképtelen, majd július 1-jétől munkanélküli volt. A táppénzből és a munkanélküli-segélyből összesen 3000 euróra tett szert. 2019. július 1-jén megszületett a lányuk, Zsófi.

Zdenka A típusú nyomtatványt választ. Az 1-10. sorban megadja a személyi adatait. A2.oldalonkitöltiaIII. részt, ahol a 29. sorban megadja a férjére vonatkozó adatokat, és a 30. sorban megjelöli, hogy érvényesíti a rá vonatkozó adómentes részt. Feltünteti a férje bevételeit (táppénz és munkanélküli-segély),összesen3000 eurót és a hónapok számát, melyekért érvényesíteni akarja az adómentes részt – 6 hónapot, amikor a férje az álláskeresők jegyzékében szerepelt. A 32. sorba írja a lánya nevét, születési számát és a hónapok számát (július–december), amelyekért érvényesíteni akarja az adóbónuszt. Ezeket az adatokat mind a 6 hónap esetében feltünteti – függetlenül attól, hogy a munkaadója bizonyos hónapokért már kifizette-e vagy sem az adóbónuszt.

A 36. sorba kerül az egész évi adóköteles bevétele, 5300 euró. A 37. sorba 710,20 eurót ír (járulékok), a 37a.-bakerüla498,20euró,a37b.-be a 212 euró. A 38. sorban feltünteti az adóalapot, 4589 eurót. A 39. sorban megadja az adózóra vonatkozó adómentes részt, 3937,35 eurót. A 40. sorba kell írni a férjére vonatkozó adómentes részt, 468,68 eurót (a 3937,35 euró és a férje összbevételeinek a különbözete, vagyis: 937,35 : 12 x 6 hónap). A 43. sorban megadja az adómentes részek összegét (3937,35 + 468,68), azaz 4406,03 eurót. A 44. sorba kerül az adóalap (4589 – 4406,03), vagyis 183,77 euró. A 45. és az 56. sorban feltünteti az adót, összesen 34,91 eurót, az 57. sorban pedig a 6 hónapra vonatkozó adóbónuszra való jogosultságot (44,34 x 6), összesen 266,04 eurót. A gyermek 6 éves koráig az adóbónusz megduplázódik. Az 59. sorban megadja a munkaadó által kifizetett adóbónuszt (44,34 eurót), a 60. sorba pedig 221,70 euró kerül. A 61. sorba írja azt az adóbónuszt, 186,79 eurót (a 221,70 euró adóbónuszból le kell vonni a 34,91 euró adót), amit az adóhivatal fog kifizetni. A 70. sorba kerül a fizetéséből levont adóelőleg, összesen 521,60 euró. A 72. sorban 521,60 euró adótúlfizetés lesz.

Az 5. oldalon, a VIII. részben nem él a 2 százalékos adófelajánlás lehetőségével (nem lehet, mert az adója kevesebb 3 eurónál).
A 6. oldalon a 87. sorban kitölti, hány és milyen mellékletet csatol. Nem szabad elfelejteni aláírni! A IX. részben kifejtheti, hogy a férje munkanélküli volt. A XI. részben kéri az adóbónusz és az adótúlfizetés kifizetését, megadja a kifizetés módját. Ezt is külön alá kell írni!

Ingatlan eladása

Az ingatlan eladásából származó bevétel csak az eladástól számított 5 év után mentesül az adó alól. Aki korábban adja el az ingatlant, adót fizet, amelyet az ingatlan beszerzési és eladási ára közötti különbözetként számítanak ki. Le lehet vonni mindent, amit az ingatlanba fektetett, vagyis az ingatlant eladó személy csak a haszonból adózik. Ha olyan ingatlant ad el valaki, amelyet a szüleitől vagy a házastársától örökölt, az eladásából származó bevétel mentesül az adó alól. Feltétel azonban, hogy az ingatlan legalább 5 évig volt az örökhagyó tulajdonában.
Akinek ingatlan bérbeadásából volt jövedelme, leszámíthat belőle 500 euró adómentes részt. Az adóbevallásban már ezzel a tétellel csökkentett összeget kell feltüntetni. Ha a bérbeadásból származó éves bevétel nem éri el az 500 eurót, nem is kell bevallani, nem kell belőle adót fizetni.

Adófelajánlás

Aki adója 2%-ával szeretne támogatni valamilyen civil szervezetet, azt már most, az adóbevallás megfelelő részének a kitöltésével meg kell tennie. Ki kell számolni az adó 2%-át, és meg kell adni a megajándékozandó szervezet adatait. A támogatásért pályázók listája és az összes szükséges információ megtalálható a www.rozhodni.sk honlapon.

Adómentes bevételek Főleg azok tartoznak ide, amelyek az államtól származnak a legalapvetőbb életfeltételek biztosítására: a táppénz, a baleseti táppénz, az ápolási díj, az összes nyugdíjtípus, a munkanélküli-segély, az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyes, a gyermek születésekor járó vagy az ikrek esetében fizetett támogatás, a szociális segély, a kártérítések, az állami ösztöndíjak, a 350 eurót nem meghaladó nyeremények, díjak, ajándékozásból és öröklésből származó bevétel, kölcsön, osztalék. Nem kell bevallani azt a jövedelmet sem, amelyből forrásadót kellett fizetni.

Támogassa az ujszo.com-ot

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
koronavírus

Koronavírus: 27 beteg elhunyt, 1526 új fertőzöttet találtak pénteken

Branislav Gröhling

Gröhling: Nem tudjuk megoldani az egész országban az iskolások tesztelését

koronavírus-vakcina

Virológus: a vakcina a legolcsóbb és a leghatékonyabb megoldás

koronavírus kína

WHO: erősen spekulatív lenne azt állítani, hogy a vírus nem Kínában jelent meg

koronavírus Magyarország

Meghalt 152 beteg, 6268-cal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

José Mourinho

Mourinho úgy véli, hogy a bajnoki cím megszerzése miatt nyomás lesz a Chelsea-n

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.