A 15 évesek is dolgozhatnak

diákmunka

A gyerekmunka törvényellenes, de ez nem azt jelenti, hogy a gyerekeket nem lehet foglalkoztatni. Könnyebb feladatokat elvégezhetnek, és sok fiatal nyáron örömmel próbál ki valamilyen alkalmi munkát, mert így értékes tapasztalatokat és némi zsebpénzt szerezhet.

A gyerekek 15 éves korig, illetve 15 év felett a tankötelesség befejeződéséig nem végezhetnek nehéz fizikai munkát. Csak olyan könnyű munkát vállalhatnak, amely nem veszélyezteti az egészségüket, a biztonságukat, a fejlődésüket és az iskolalátogatást.

Legális gyerekmunka

A gyerekek jelenleg például úgy dolgozhatnak, hogy kulturális és művészi rendezvényeken szerepelnek vagy segédkeznek, sportrendezvényeken látnak el kisebb-nagyobb feladatokat, reklámozhatnak valamit, illetve reklámügynökség megbízásából teljesíthetnek megbízásokat. A munka törvénykönyve márciustól azt is lehetővé teszi, hogy a 15 évnél idősebbek még a kötelező iskolalátogatás befejeződése előtt egyéb könnyű munkát is vállalhatnak, miközben a munkaügyi felügyelőség hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy a rájuk bízott feladat könnyű munkának minősül-e. Vagyis, ha egy cég vagy vállalkozó valamilyen alkalmi munka elvégzésével 15 éveseket is meg akar bízni, előbb engedélyt kell kérnie a munkaügyi felügyelőségtől.

Érdekes

TUDNIVALÓK

Ki számít diáknak?

Diáknak minősül minden gyerek a tankötelezettség befejeződéséig, vagyis annak a tanévnek a végéig, augusztus 31-éig, amelyikben betölti 16. életévét, s már 10. éve jár iskolába. Diáknak minősül 26 éves koráig minden olyan fiatal is, aki ezután is folyamatosan készül a jövőbeli foglalkozására, vagyis valamilyen közép- vagy felsőfokú oktatási intézményt látogat. Akik már befejezték a középiskolát, s nem szándékoznak továbbtanulni, vagy még nem tudják, hogy felvették-e őket a kiszemelt főiskolára, a nyári szünet végéig diáknak számítanak, s élvezhetik az ebből adódó előnyöket, diákként vállalhatnak munkát.

Szerződéstípusok

A rendes munkaviszony mellett többféle megállapodás van: szerződés bizonyos munka elvégzéséről vagy munkatevékenységről, illetve a megbízási szerződések közé tartoznak a diákok brigádmunkájáról szóló megállapodások is. Utóbbit csak olyan személy köthet, aki közép- vagy főiskolán diákstátusszal rendelkezik.

Az egyetemisták gyakran állandó munkaviszonyt létesítenek, mely nem csak a nyári hónapokra szól. A középiskolások körében a brigádmunkáról szóló megállapodás a legelterjedtebb.

Írásos megállapodás

Olykor előfordul, hogy – főleg a tapasztalatlan tinédzserek – csak szóban állapodnak meg a munkaadóval bizonyos konkrét feladat elvégzéséről, s utólag kellemetlen meglepetés éri őket, amikor nem a megígért jutalmat kapják, vagy nem megfelelő körülmények között kell dolgozniuk.

Alapszabály: a kizárólag szóban kötött megállapodás érvénytelen, a munkavégzésről minden esetben írásos szerződést kell készíteni. A dokumentumnak tartalmaznia kell az elvégzendő munka vagy feladat pontos leírását, a megegyezett jutalmat, a munkaidőt, valamint az időszakot, amíg a szerződés érvényben van. A munkaadó köteles a szerződésről másolatot adni.

A diákokkal a cégek rendszerint meghatározott időre szóló szerződést létesítenek, a munkaidő lehet rugalmas, meghatározatlan, teljesítményorientált. A szerződő felek előre leszögezhetik, hogy a megállapodást milyen feltételek mellett lehet felbontani. Amennyiben ezt mégsem fektetik le előre, akkor a hatályos törvény értelmében a szerződés a felek közös megállapodása alapján is felbontható, ilyen esetben 15 napos felmondási idő van, mely azzal a nappal kezdődik, amikor az alkalmazottal közölték, hogy elbocsátják. A szerződés elválaszthatatlan része egy igazolás arról, hogy az alkalmazott diák. Erre csak akkor nincs szükség, ha egy középiskolás az érettségi vizsga után vagy egy egyetemi hallgató a nyári szemeszter befejezése után legfeljebb októberig szóló megállapodást köt.

Végzősök idénymunkája

A tavasztól hatályos törvénymódosítás nemcsak a 15 évesek foglalkoztatását tette lehetővé, hanem egy gyakorlati problémára is reagált. A márciusig hatályos szabályok szerint a végzős középiskolások és főiskolások a tanulmányaik befejezése után – munkavállalási szempontból – megszűntek diáknak lenni, és a cégek már nem köthettek velük idénymunkáról szóló szerződést. A márciustól hatályos új norma azonban lehetővé teszi, hogy ezek a fiatalok a záróvizsgát követő nyári szünetben még diákként vállalhassanak alkalmi munkát, ezentúl a diákstátuszuk csak október 31-ei dátummal szűnik meg.

A diákmunka előnyei

A cégek szívesen foglalkoztatják az olcsó munkaerőnek számító fiatalokat, hiszen utánuk kevesebb járulékot kell elvezetniük. A diákok általában idénymunkáról szóló megállapodást szoktak kötni, ennek előnye, hogy aki havonta nem keres többet 200 eurónál, nem kell járulékot fizetnie a Szociális Biztosítóba, csak a munkaadó térít bizonyos százalékpontnyi baleset- és garanciabiztosítást. Ha a havi jövedelem túllépi a 200 eurót, a diák már 7 százalékpontnyi társadalombiztosítást fizet, ebből 4% az öregségi, 3% a rokkantsági járulék. Előny számukra, hogy nem kell beteg- és egészségbiztosítást fizetniük, így a munkavállalónak 6,4, a munkaadónak pedig 12,6 százalékponttal alacsonyabb járulékot kell elvezetnie. Tehát 200 eurós jövedelem fölött a munkaadónak ugyan már ki kell fizetnie a 21,75%-os öregségi- és rokkantságinyugdíj-biztosítást is, de mivel a diákok többsége beéri viszonylag alacsony fizetéssel, megéri diákokat alkalmazni. Ha egy cég csak pár diákot foglalkoztat, mindössze néhány eurót takarít meg. Az a vállalat, amelyik sok fiatalnak ad munkát, például megbízási szerződésre, több ezer eurót spórolhat meg.

Érdekes

Megkérdeztük Lelkes Viktória pszichológust

Vannak gyerekek, akik szeretnék kipróbálni az alkalmi munkát, mert így zsebpénzre tehetnek szert, és vannak, akiknek megmozdulni sincs kedvük.A szülők között is akadnak aggódók, akik nem engedik dolgozni csemetéiket, és vannak, akik szerint ez jót tenne nekik.
Mi alapján döntsünk a gyerekek esetleges munkavállalásáról?

Az, hogy a serdülő korosztálynak is van lehetősége nyári munkát vállalni, több szempontból is jó lehetőség a számukra. A zsebpénzkiegészítés ennek egy fontos része, hiszen a serdülőknek már lehetnek olyan igényeik, amelyeket a szülők nem tudnak, vagy nem akarnak finanszírozni, gondolok itt a közös ebédre, kisebb kirándulásra a barátokkal, új technikai eszközökre, illetve olyan hobbikra, amelyekre pénzt kell költeniük. Ez a sor persze végtelen lehet. Fontos együtt átgondolni a serdülővel, hogy mi az a munka, amelyet végezni szeretne, bírni fogja-e, hogy oldja meg az eljutást oda, segítsünk neki eldönteni, hogy a feltételek (anyagi és egyéb), amelyeket a munkaadó biztosít, reálisak-e. Ha minderről közösen beszélgetünk, sok dolgot megtanulhatnak, amire későbbi felnőtt életük során is szükségük lesz. Megismerkednek a munkaszerződésekkel, az adózás világával, megtanulnak felelősséget vállalni. Lehetőséget kaphatnak, hogy megtanulják megbecsülni a pénzt, megtanulják beosztani – önállóan gazdálkodni. Mindezt olyan környezetben és feltételekkel tehetik meg, amelyeken még nem a megélhetésük múlik.

Önismereti szempontból is fejlődésre ad lehetőséget, ha a kamasz munkát vállal. Megismeri saját hozzáállását a felelősséghez, a vezetőkkel – munkatársakkal való kommunikációt, autoritáshoz való viszonyulásait, kitartását, monotóniatűrését, munkabírását. Ha szülőként segítjük, ezekből a helyzetekből sokat tanulhatnak.

A kamaszkor a saját identitás kialakulásának az időszaka, ezért fontos, hogy a serdülő több helyzetben is – lehetőleg tét nélkül – kipróbálhassa magát, kísérletezhessen. Ez segíti majd őt a továbbtanulásban, szakmaválasztásban, elhelyezkedésben. Ha a kamasz szeretné, hagyjuk, hogy kipróbálja magát! Ha viszont még nem érett meg benne az elhatározás, ne kényszerítsük, hogy munkát vállaljon! Az visszafelé is elsülhet. Beszélgessünk a témáról, de a döntést hagyjuk meg nekik!

Nyilatkozatot kell tenni

A járulékfizetési kedvezményt csak egy munkaadónál érvényesíthetik, úgy, hogy nyilatkozatot tesznek, mely szerint az adott munkáltatóval kötött szerződésre kérik a felmentést a járulékfizetés alól. Az ehhez szükséges nyomtatvány megtalálható a Szociális Biztosító internetes oldalán. Az űrlapot nem kell minden hónapban kitölteni, elég egyszer az alatt az időszak alatt, amíg a munkaviszony tart. Aki munkaközvetítő ügynökségen keresztül talál munkát, a nyomtatványt az ügynökségben adja le. Akinek egyszerre több munkaadóval több megállapodása van, a kedvezményt érdemes a legmagasabb bevételből érvényesítenie.

Munkaidő

A diákok átlag legtöbb 20 órát dolgozhatnak hetente – a heti átlagot úgy számolják ki, hogy figyelembe veszik az egész naptári évben ledolgozott időszakot, amelyik alatt érvényes volt a szerződés. A fiatalokra ugyanúgy vonatkoznak a munka törvénykönyve bizonyos bekezdései, mint a rendes munkaviszonyban lévőkre. Például a munkaidővel kapcsolatos rész kimondja, hogy az alkalmazottnak jogában áll 30 perces szünetet tartani pihenésre és étkezésre, ha a műszak 6 óránál, kiskorúaknak pedig 4,5 óránál hosszabb ideig tart. Joguk van a két műszak között legalább 12 óráig tartó napi pihenésre, kiskorúaknak ez 14 óra. Ezenkívül biztosítani kell hetente legalább kettő, egymást követő munkaszüneti napot, ünnepnapokon pedig tilos munkát elrendelni. A megbízási szerződésre dolgozók naponta legfeljebb 12 órát, a kiskorúak csak 8 órát tölthetnek munkavégzéssel, nem kötelezhetik őket túlórára, ügyeletet sem vállalhatnak.

Érdekes

A diákok is adóznak

Az alkalmi munkát vállaló diákok béréből ugyanúgy levonják az adót, mint a rendes munkaszerződéssel dolgozókéból. A lényeg, hogy a lehető legkevesebb adót kelljen fizetni.

Haadiákamunkaadójánálaláíregy nyilatkozatot a bevétel megadózásáról, akkor a munkaadó 375,95 eurónyi adómentes részt érvényesíthet számára, így a legtöbb esetben a bevételből nem is kell adót fizetni, mert az alkalmi munkáért kapott jutalom rendszerint ennél kevesebb. A munkáltató jövő év elején elvégezheti helyette az éves adóelszámolást is. Aki nem ír alá ilyen nyilatkozatot, annak a béréből a munkaadó 19%-os adót vezet el – amit az adóbevallás elkészítése után, jövő tavasszal utólag visszakaphat. Aki 2021-ben nyáron, illetve év közben a különböző idénymunkákkal 2255,72 eurónál nagyobb bevételre tesz szert, annak jövőre adóbevallást kell készítenie. Az előző évhez képest ennek az összegnek a határa 48,62 euróval nőtt. A munkaviszonyból, vállalkozásból vagy az egyéb önálló kereső tevékenységből származó bevétel esetében az adóalapból 4511,44 euró adómentes rész érvényesíthető. Ez az összeg teljes mértékben levonható a jövedelem adóalapjából, ha az adóalap 2021-ben nem lépi túl a 19 936,22 eurót. Ha a diákok bevétele kizárólag Szlovákiából származik, és nem haladja meg a 4511,44 eurót, a béréből levont havi adót utólag visszakapja.

Ha valaki külföldön dolgozik, rendszerint Szlovákiában már nem fizetadót,azokbóla bevételekbőlmár külföldön elvezet bizonyos összeget. Az adóbevallás elkészítésekor a külföldi bevételeket külön meg kell jelölni – a kettős adózás megakadályozása végett érvényesíteni kell az ún. kiemelés módszerét, ami azt jelenti, hogy ebből a jövedelemből nem adózik még egyszer. Adótúlfizetés esetén az összeg visszafizetését mindenkinek annak az országnak az adóhivatalától kell igényelnie, amelyikben dolgozott.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?