Kincs, ami nincs: a Főnix-támogatás

<p>Legalább 290 millió Ft-ot (kb. 935 ezer eurót) kapott az elmúlt 4 évben a magyar államtól a hazai magyarság támogatására a Főnix Polgári Társulás, a tevékenységének azonban alig van nyoma. A titokzatos szervezet több szálon is kapcsolódik a Magyar Közösség Pártjához.&nbsp;</p>

A szlovákiai magyar közösség támogatására kapott az elmúlt négy évben legalább 290 millió forint magyar állami támogatást a Főnix Polgári Társulás. Ebből 70 millió forintot még 2012-ben az állami Szerencsejáték Zrt.-től, majd 2015-ben 20 millió forintot a Bethlen Gábor Alaptól, 2016 januárjában pedig 200 millió forintot a magyar Miniszterelnökségtől. Ez utóbbi esetben a kétoldalas szakmai programmal pályáztak január 4-i keltezéssel, 12-én már aláírták a szerződést. A szervezet tevékenységének azonban alig van nyoma, a hivatalos székhelyén, Galántán nem található, nincs telefonszáma, e-mail címe, a vezetőinek nevét csak hosszas nyomozás után sikerült kideríteni.  Idén májusban az átlátszó.hu magyar oknyomozó portál adott hírt arról, hogy a szervezet 200 millió forint támogatásban részesült a magyar Miniszterelnökségtől. Ezt követően kérte ki a támogatási szerződést szintén az átlátszó.hu közvetítésével Király Zoltán. Lapunk a szlovák belügyminisztériumban érdeklődött a szervezet után, de csak az alapszabályt sikerült megkapni. Ugyancsak az átlátszó.hu segítségével kértük két korábbi támogatásuk szerződését és elszámolását, de a Szerencsejáték Zrt.-től és a Bethlen Gábor Alaptól is csak a támogatási szerződést kaptuk meg, a támogatás elszámolását nem.  A szerződésekből és az alapszabályból kiderült, hogy a Főnix jelenlegi vezetője Pósa Lajos, így tőle is szerettük volna megtudni, hogy mire fordították a 290 millió forintnyi támogatást. Pósa a kérdéseinkre azonban csak egy általános nyilatkozattal válaszolt, szerinte ugyanis nincs elszámolási kötelezettsége a nyilvánosság felé a magyar állam támogatásával. A Főnix több szálon is kapcsolódik az MKP-hoz, lapunk információi szerint a kapott támogatást a párt működésére, a legutóbbi 200 millió forintos összeget a választási kampányára fordították. Hivatalosan ezt a párt és a társulás képviselői cáfolják.  A kapcsolat az MKP és a Főnix között azonban meglehetősen erős: 2014-ben Berényi József akkori pártelnök kapott fizetést a Főnixből, amit a vagyonnyilatkozata igazol. A 2011ben alakult szervezet első vezetője Biró Ágnes volt, aki korábban az MKP színeiben volt kulturális államtitkár, 2012-ben pedig a párt parlamenti választási listáján a 17. helyen szerepelt. A Főnix kapott támogatást az MKP autonómiakoncepciójának a kiadására is.  A Főnix  A szervezetről nagyon keveset lehet megtudni, az interneten gyakorlatilag csak a bejegyzési adatokat, a címét találhatjuk meg, a tevékenységéről, vezetőiről, képviselőiről nincs semmilyen információ. Az interneten található hírek szerint társszervezője volt ugyan néhány rendezvénynek, amelyeket általában az MKP-val közösen szervezett. Ezek azonban kisebb rendezvények voltak (pl. egy újévi disznótoros), amelyek semmiképp nem indokolták volna a nagy költségvetést. Azt sem könnyű kideríteni, hogy ki a szervezet vezetője. Lapunk a belügyminisztériumhoz fordult, amely a polgári társulások jegyzékét vezeti, de onnan csak az alapszabályát sikerült megkapni. Ebből derült ki, hogy a 2011. júniusában még Vágsellyén bejegyzett szervezet 2013 májusában székhelyet változtatott, átköltözött Galántára, a Kodály Zoltán utcába. Ez alapszabály-módosítással járt, a módosítást a szervezet elnöke, ing. Ľudovít Pósa CSc. írta alá, vagyis a szervezet elnökének nevét ebben az iratban láttuk először leírva. Lapunk megkereste személyesen és telefonon is az említett címen a szervezetet, de sem a képviselőjét, sem a szervezetet nem találtuk az alapszabályukban megadott címen. Ott egyébként több magyar szervezet is székel, ugyanazon a címen működik például a Pázmány Péter Alapítvány vagy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége galántai regionális pedagógiai központja. A Főnixről az említett szervezetek lapunk által megkeresett dolgozói nem tudtak, a szervezet neve sem szerepel az épületen.  „Csendben dolgozunk”  Miután lapunk megtudta, hogy Pósa Lajos a szervezet vezetője, természetesen őt is kerestük. Többször beszéltünk vele telefonon, végül azt ígérte, hogy e-mailben feltett kérdéseinkre válaszolni próbál, habár nem ígért részletes tájékoztatást. Arra a kérdésre, hogy mivel foglalkozik a Főnix, kitérő választ adott. „Három-négy éve csendben dolgozunk, az égvilágon bennünket soha senki nem zavart, nem érdeklődött a munkánk iránt, pedig gondolom elég fontos munkát végzünk. Most mi az oka az érdeklődésnek?” – tette fel a kérdést Pósa. Miután tájékoztattuk, hogy az érdekelne, mire használta fel szervezete a közel 300 millió forintos támogatást, azt válaszolta, hogy ahhoz semmi közünk. Mivel ez a beszélgetés még az MKP június 11-i közgyűlése előtt folyt, azzal is megvádolt bennünket, hogy befolyásolni akarjuk a készülő cikkel a közgyűlés kimenetelét. Lapunk emailben elküldött kérdéseire is csak egy hét elteltével válaszolt. A tucatnyi kérdésre a következő általános állásfoglalást küldte válaszként:  „A Főnix PT a tevékenyégét a Tt. 83/1990-es számú, a polgárok egyesülési jogáról szóló törvénnyel ill. a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályaival összhangban végzi. A PT elsődleges célja a kisebbségi és egyéb etnikai csoportok érdekeinek a védelme és jogaik érvényesítése. Ennek érdekében több társadalmi szervezettel is együttműködünk. A társulást érintő nyilvános adatok megtalálhatók a polgári társulások jegyzékében.”  A támogatások  A Főnix bizonyíthatóan három, viszonylag nagy összegű támogatást kapott a magyar kormánytól vagy kormány által irányított szervezetektől. Az elsőt még 2012-ben a Szerencsejáték Zrt.-től, 70 millió forint (225 ezer euró) összegben. A hivatalos adatigénylés alapján megkapott adománylevél alapján az összeget a „Társulás – szlovákiaifelvidéki magyar közösség megmaradása érdekében végzett – tevékenységének támogatására használható fel”. Lapunk kérte a támogatás részletes elszámolását is – ezt az adománylevél is előírja a támogatott szervezet számára – de ezt nem kaptuk meg. A második ismert támogatást a Bethlen Gábor Alaptól kapta a Főnix 2015-ben, vagyis a parlamenti választások előtti évben. Az alap két tételben 20 millió forintot (64 ezer euró) ítélt meg a társulásnak. 10 millió forintot „két reprezentatív közvéleménykutatás elvégzésének támogatása céljából” kapott, a másik 10 millió forintot pedig „A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint DélSzlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei c. stratégiai dokumentum kiadási költségeinek támogatása” céljából. Ez a dokumentum a címe alapján az MKP úgynevezett autonómiakoncepciója, amelyet Őry Péter, a párt országos tanácsának jelenlegi elnöke dolgozott ki társaival. Mivel a támogatás felhasználásával már ebben az esetben is el kellett számolni, kértük az Alaptól az elszámolást is, azonban ezt nem kaptuk meg. Egy ilyen dokumentumnak a kiadása, mint az MKP 70 oldalas autonómiakoncepciója, több ezer példányban is megoldható tízezer euró alatti összegből.  A harmadik ismert támogatás a legérdekesebb: a magyar Miniszterelnökség idén január 12-én 200 millió forintot (645 ezer euró) ítélt meg a Főnixnek. A támogatási szerződést Király Zoltán kérte ki az átlátszó.hu közvetítésével a Miniszterelnökségtől. Ebből az látszik, hogy a támogatást „A közösségi tudatot és az anyanyelvi oktatást erősítő kulturális rendezvénysorozat” megszervezésére kapta a Főnix. A szervezet által leadott „Szakmai program” meglehetősen szűkszavú. Célként „A közösségi tudat és az anyanyelvi oktatás megerősítését” jelöli meg. Ígéri, hogy kulturális rendezvényeket valósít meg január és április között 25 dél-szlovákiai városban. Lapunknak nem sikerült semmilyen bizonyítékot – program, meghívó, hirdetés stb. – találnia arra, hogy ezek a rendezvények valóban megvalósultak. Pósa írásban nem válaszolt arra a kérdésünkre sem, hogy ezt a támogatást mire költötték. Igaz, nem is ígért információkat. „Én megmondom kerek perec: ön elküldi a kérdéseit, de én megnézetem a jogászunkkal, hogy mire vagyunk kötelesek válaszolni, és én ezt teljes mértékben ki fogom használni” – mondta lapunknak, amikor tájékoztatást kértünk tőle.  A Főnix és az MKP  Információink szerint a Főnix az a szervezet, amely becsatornázza a pártba az MKP-nak küldött magyarországi kormányzati támogatást. Többen megerősítették, hogy a szervezetnek adott pénz az MKP-hoz kerül, egyes MKP-alkalmazottak például a szervezettől kapták a fizetésüket. Ezt erősíti meg az is, hogy Berényi József volt pártelnök a vagyonnyilatkozatában bevallotta, alkalmazotti viszonyban áll a szervezettel. Háttérinformációk szerint az idei 200 millió forintos támogatás az MKP választási kampányára érkezett.  A párt korábbi és jelenlegi vezetése hivatalosan tagadja, hogy bármilyen kapcsolatban is állnának az alapítvánnyal. Írásban elküldött kérdéseinkre Fiala Ilona sajtótitkár válaszolt. Habár a volt pártelnök vagyonnyilatkozatában maga vallotta be, hogy pénzt kapott a Főnixtől, azt az MKP nem árulta el, hogy milyen munkáért, mekkora összeg járt neki. „Berényi József megyei alelnökként a törvény értelmében rendszeresen vagyonnyilatkozatot tesz, amely nyilvános, bárki megtekintheti. Minden olyan adatot feltüntet benne, amelyet a törvény előír” – válaszolta Fiala. Az MKP és a Főnix viszonyáról ezt írta: „Az MKP több civilszervezettel folytat együttműködést, ilyen a Főnix PT is”.  Az MKP és a szervezet közti kapcsolatra utal más személyi átfedés is. A Szerencsejáték Zrt.-vel 2012. áprilisában kötött szerződésen még Biró Ágnes a szervezet képviselője. Biró a 2002–2006 közti időszakban a párt által delegált kulturális államtitkár volt, 2012-ben a pártlista 17. helyén szerepelt és tagja volt a párt vezetésének is. Ugyancsak érdekes, hogy a Főnix kapott pénzt az MKP autonómiakoncepciójának, „A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei c. stratégiai dokumentum” kiadására. Az egyik szerző, a párt országos tanácsának most megválasztott elnöke, Őry Péter állítása szerint nem tud erről. „Az autonómiakoncepció 2014 januárjában készült, én nem tudom, hogy ki mit ad ki” – mondta lapunknak Őry.  Habár több forrás is megerősítette, hogy a 200 millió forintos támogatást az MKP kampányára adta a Miniszterelnökség, Forró Krisztián kampányfőnök álltja, nem tudott erről a támogatásról. „Nekem kampányfőnökként a párt megmondta, milyen összeggel, milyen lehetőségekkel rendelkezünk, és én azt próbáltam koordinálni” – mondta lapunknak Forró. Azt sem tudta, honnan érkezett a párt kampányára fordított összeg. „Ehhez nekem nem volt hozzáférésem, és ez nem volt számomra olyan információ, ami fontos lett volna – jelentette ki. – A kifizetéseket a párt alkalmazottjai és a pártigazgató intézték, rajtam keresztül pénz nem folyt.”  Információink szerint a Főnix annak a Mécs László Alapítványnak a tevékenységét folytatja, amelynek segítségével korábban a magyar állam támogatta az MKP-t, a korábbi pártelnökök, tehát Csáky Pál és Bugár Béla időszaka alatt is.  A Miniszterelnökség  Megkerestük a Miniszterelnökséget is, azt szerettük volna megtudni, hogy milyen pályázaton, milyen kritériumok alapján ítéltek 200 millió forintot a Főnixnek. A Főnixszel kötött szerződésből ugyanis kiderül, hogy a kérvényt január 4-én adták le, és 12-én már alá is írták a szerződést. A Miniszterelnökség néhány általános mondattal válaszolt kérdéseinkre: „A szervezet egyedi kérelem elbírálása szerint részesült támogatásban nemzetpolitikai forrásból. A pályázat elbírálása minden támogatás esetében hasonló szempontok szerint zajlik. A polgári társulás a szerződéskötéshez szükséges feltételeknek eleget tett”. 
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?