Közélet

Kincs, ami nincs: a Főnix-támogatás

Legalább 290 millió Ft-ot (kb. 935 ezer eurót) kapott az elmúlt 4 évben a magyar államtól a hazai magyarság támogatására a Főnix Polgári Társulás, a tevékenységének azonban alig van nyoma. A titokzatos szervezet több szálon is kapcsolódik a Magyar Közösség Pártjához.
Lajos P. János

2016. július 12. 21:39

A szlovákiai magyar közösség támogatására kapott az elmúlt négy évben legalább 290 millió forint magyar állami támogatást a Főnix Polgári Társulás. Ebből 70 millió forintot még 2012-ben az állami Szerencsejáték Zrt.-től, majd 2015-ben 20 millió forintot a Bethlen Gábor Alaptól, 2016 januárjában pedig 200 millió forintot a magyar Miniszterelnökségtől. Ez utóbbi esetben a kétoldalas szakmai programmal pályáztak január 4-i keltezéssel, 12-én már aláírták a szerződést. A szervezet tevékenységének azonban alig van nyoma, a hivatalos székhelyén, Galántán nem található, nincs telefonszáma, e-mail címe, a vezetőinek nevét csak hosszas nyomozás után sikerült kideríteni. 
 
Idén májusban az átlátszó.hu magyar oknyomozó portál adott hírt arról, hogy a szervezet 200 millió forint támogatásban részesült a magyar Miniszterelnökségtől. Ezt követően kérte ki a támogatási szerződést szintén az átlátszó.hu közvetítésével Király Zoltán. Lapunk a szlovák belügyminisztériumban érdeklődött a szervezet után, de csak az alapszabályt sikerült megkapni. Ugyancsak az átlátszó.hu segítségével kértük két korábbi támogatásuk szerződését és elszámolását, de a Szerencsejáték Zrt.-től és a Bethlen Gábor Alaptól is csak a támogatási szerződést kaptuk meg, a támogatás elszámolását nem. 
 
A szerződésekből és az alapszabályból kiderült, hogy a Főnix jelenlegi vezetője Pósa Lajos, így tőle is szerettük volna megtudni, hogy mire fordították a 290 millió forintnyi támogatást. Pósa a kérdéseinkre azonban csak egy általános nyilatkozattal válaszolt, szerinte ugyanis nincs elszámolási kötelezettsége a nyilvánosság felé a magyar állam támogatásával. A Főnix több szálon is kapcsolódik az MKP-hoz, lapunk információi szerint a kapott támogatást a párt működésére, a legutóbbi 200 millió forintos összeget a választási kampányára fordították. Hivatalosan ezt a párt és a társulás képviselői cáfolják. 
 
A kapcsolat az MKP és a Főnix között azonban meglehetősen erős: 2014-ben Berényi József akkori pártelnök kapott fizetést a Főnixből, amit a vagyonnyilatkozata igazol. A 2011ben alakult szervezet első vezetője Biró Ágnes volt, aki korábban az MKP színeiben volt kulturális államtitkár, 2012-ben pedig a párt parlamenti választási listáján a 17. helyen szerepelt. A Főnix kapott támogatást az MKP autonómiakoncepciójának a kiadására is. 
 
A Főnix 
 
A szervezetről nagyon keveset lehet megtudni, az interneten gyakorlatilag csak a bejegyzési adatokat, a címét találhatjuk meg, a tevékenységéről, vezetőiről, képviselőiről nincs semmilyen információ. Az interneten található hírek szerint társszervezője volt ugyan néhány rendezvénynek, amelyeket általában az MKP-val közösen szervezett. Ezek azonban kisebb rendezvények voltak (pl. egy újévi disznótoros), amelyek semmiképp nem indokolták volna a nagy költségvetést. Azt sem könnyű kideríteni, hogy ki a szervezet vezetője. Lapunk a belügyminisztériumhoz fordult, amely a polgári társulások jegyzékét vezeti, de onnan csak az alapszabályát sikerült megkapni. Ebből derült ki, hogy a 2011. júniusában még Vágsellyén bejegyzett szervezet 2013 májusában székhelyet változtatott, átköltözött Galántára, a Kodály Zoltán utcába. Ez alapszabály-módosítással járt, a módosítást a szervezet elnöke, ing. Ľudovít Pósa CSc. írta alá, vagyis a szervezet elnökének nevét ebben az iratban láttuk először leírva. Lapunk megkereste személyesen és telefonon is az említett címen a szervezetet, de sem a képviselőjét, sem a szervezetet nem találtuk az alapszabályukban megadott címen. Ott egyébként több magyar szervezet is székel, ugyanazon a címen működik például a Pázmány Péter Alapítvány vagy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége galántai regionális pedagógiai központja. A Főnixről az említett szervezetek lapunk által megkeresett dolgozói nem tudtak, a szervezet neve sem szerepel az épületen. 
 
„Csendben dolgozunk” 
 
Miután lapunk megtudta, hogy Pósa Lajos a szervezet vezetője, természetesen őt is kerestük. Többször beszéltünk vele telefonon, végül azt ígérte, hogy e-mailben feltett kérdéseinkre válaszolni próbál, habár nem ígért részletes tájékoztatást. Arra a kérdésre, hogy mivel foglalkozik a Főnix, kitérő választ adott. „Három-négy éve csendben dolgozunk, az égvilágon bennünket soha senki nem zavart, nem érdeklődött a munkánk iránt, pedig gondolom elég fontos munkát végzünk. Most mi az oka az érdeklődésnek?” – tette fel a kérdést Pósa. Miután tájékoztattuk, hogy az érdekelne, mire használta fel szervezete a közel 300 millió forintos támogatást, azt válaszolta, hogy ahhoz semmi közünk. Mivel ez a beszélgetés még az MKP június 11-i közgyűlése előtt folyt, azzal is megvádolt bennünket, hogy befolyásolni akarjuk a készülő cikkel a közgyűlés kimenetelét. Lapunk emailben elküldött kérdéseire is csak egy hét elteltével válaszolt. A tucatnyi kérdésre a következő általános állásfoglalást küldte válaszként: 
 
„A Főnix PT a tevékenyégét a Tt. 83/1990-es számú, a polgárok egyesülési jogáról szóló törvénnyel ill. a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályaival összhangban végzi. A PT elsődleges célja a kisebbségi és egyéb etnikai csoportok érdekeinek a védelme és jogaik érvényesítése. Ennek érdekében több társadalmi szervezettel is együttműködünk. A társulást érintő nyilvános adatok megtalálhatók a polgári társulások jegyzékében.” 
 
A támogatások 
 
A Főnix bizonyíthatóan három, viszonylag nagy összegű támogatást kapott a magyar kormánytól vagy kormány által irányított szervezetektől. Az elsőt még 2012-ben a Szerencsejáték Zrt.-től, 70 millió forint (225 ezer euró) összegben. A hivatalos adatigénylés alapján megkapott adománylevél alapján az összeget a „Társulás – szlovákiaifelvidéki magyar közösség megmaradása érdekében végzett – tevékenységének támogatására használható fel”. Lapunk kérte a támogatás részletes elszámolását is – ezt az adománylevél is előírja a támogatott szervezet számára – de ezt nem kaptuk meg. 
A második ismert támogatást a Bethlen Gábor Alaptól kapta a Főnix 2015-ben, vagyis a parlamenti választások előtti évben. Az alap két tételben 20 millió forintot (64 ezer euró) ítélt meg a társulásnak. 10 millió forintot „két reprezentatív közvéleménykutatás elvégzésének támogatása céljából” kapott, a másik 10 millió forintot pedig „A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint DélSzlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei c. stratégiai dokumentum kiadási költségeinek támogatása” céljából. Ez a dokumentum a címe alapján az MKP úgynevezett autonómiakoncepciója, amelyet Őry Péter, a párt országos tanácsának jelenlegi elnöke dolgozott ki társaival. Mivel a támogatás felhasználásával már ebben az esetben is el kellett számolni, kértük az Alaptól az elszámolást is, azonban ezt nem kaptuk meg. Egy ilyen dokumentumnak a kiadása, mint az MKP 70 oldalas autonómiakoncepciója, több ezer példányban is megoldható tízezer euró alatti összegből. 
 
A harmadik ismert támogatás a legérdekesebb: a magyar Miniszterelnökség idén január 12-én 200 millió forintot (645 ezer euró) ítélt meg a Főnixnek. A támogatási szerződést Király Zoltán kérte ki az átlátszó.hu közvetítésével a Miniszterelnökségtől. Ebből az látszik, hogy a támogatást „A közösségi tudatot és az anyanyelvi oktatást erősítő kulturális rendezvénysorozat” megszervezésére kapta a Főnix. A szervezet által leadott „Szakmai program” meglehetősen szűkszavú. Célként „A közösségi tudat és az anyanyelvi oktatás megerősítését” jelöli meg. Ígéri, hogy kulturális rendezvényeket valósít meg január és április között 25 dél-szlovákiai városban. 
Lapunknak nem sikerült semmilyen bizonyítékot – program, meghívó, hirdetés stb. – találnia arra, hogy ezek a rendezvények valóban megvalósultak. Pósa írásban nem válaszolt arra a kérdésünkre sem, hogy ezt a támogatást mire költötték. Igaz, nem is ígért információkat. „Én megmondom kerek perec: ön elküldi a kérdéseit, de én megnézetem a jogászunkkal, hogy mire vagyunk kötelesek válaszolni, és én ezt teljes mértékben ki fogom használni” – mondta lapunknak, amikor tájékoztatást kértünk tőle. 
 
A Főnix és az MKP 
 
Információink szerint a Főnix az a szervezet, amely becsatornázza a pártba az MKP-nak küldött magyarországi kormányzati támogatást. Többen megerősítették, hogy a szervezetnek adott pénz az MKP-hoz kerül, egyes MKP-alkalmazottak például a szervezettől kapták a fizetésüket. Ezt erősíti meg az is, hogy Berényi József volt pártelnök a vagyonnyilatkozatában bevallotta, alkalmazotti viszonyban áll a szervezettel. Háttérinformációk szerint az idei 200 millió forintos támogatás az MKP választási kampányára érkezett. 
 
A párt korábbi és jelenlegi vezetése hivatalosan tagadja, hogy bármilyen kapcsolatban is állnának az alapítvánnyal. Írásban elküldött kérdéseinkre Fiala Ilona sajtótitkár válaszolt. Habár a volt pártelnök vagyonnyilatkozatában maga vallotta be, hogy pénzt kapott a Főnixtől, azt az MKP nem árulta el, hogy milyen munkáért, mekkora összeg járt neki. „Berényi József megyei alelnökként a törvény értelmében rendszeresen vagyonnyilatkozatot tesz, amely nyilvános, bárki megtekintheti. Minden olyan adatot feltüntet benne, amelyet a törvény előír” – válaszolta Fiala. Az MKP és a Főnix viszonyáról ezt írta: „Az MKP több civilszervezettel folytat együttműködést, ilyen a Főnix PT is”. 
 
Az MKP és a szervezet közti kapcsolatra utal más személyi átfedés is. A Szerencsejáték Zrt.-vel 2012. áprilisában kötött szerződésen még Biró Ágnes a szervezet képviselője. Biró a 2002–2006 közti időszakban a párt által delegált kulturális államtitkár volt, 2012-ben a pártlista 17. helyén szerepelt és tagja volt a párt vezetésének is. 
Ugyancsak érdekes, hogy a Főnix kapott pénzt az MKP autonómiakoncepciójának, „A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei c. stratégiai dokumentum” kiadására. Az egyik szerző, a párt országos tanácsának most megválasztott elnöke, Őry Péter állítása szerint nem tud erről. „Az autonómiakoncepció 2014 januárjában készült, én nem tudom, hogy ki mit ad ki” – mondta lapunknak Őry. 
 
Habár több forrás is megerősítette, hogy a 200 millió forintos támogatást az MKP kampányára adta a Miniszterelnökség, Forró Krisztián kampányfőnök álltja, nem tudott erről a támogatásról. „Nekem kampányfőnökként a párt megmondta, milyen összeggel, milyen lehetőségekkel rendelkezünk, és én azt próbáltam koordinálni” – mondta lapunknak Forró. Azt sem tudta, honnan érkezett a párt kampányára fordított összeg. „Ehhez nekem nem volt hozzáférésem, és ez nem volt számomra olyan információ, ami fontos lett volna – jelentette ki. – A kifizetéseket a párt alkalmazottjai és a pártigazgató intézték, rajtam keresztül pénz nem folyt.” 
 
Információink szerint a Főnix annak a Mécs László Alapítványnak a tevékenységét folytatja, amelynek segítségével korábban a magyar állam támogatta az MKP-t, a korábbi pártelnökök, tehát Csáky Pál és Bugár Béla időszaka alatt is. 
 
A Miniszterelnökség 
 
Megkerestük a Miniszterelnökséget is, azt szerettük volna megtudni, hogy milyen pályázaton, milyen kritériumok alapján ítéltek 200 millió forintot a Főnixnek. A Főnixszel kötött szerződésből ugyanis kiderül, hogy a kérvényt január 4-én adták le, és 12-én már alá is írták a szerződést. A Miniszterelnökség néhány általános mondattal válaszolt kérdéseinkre: „A szervezet egyedi kérelem elbírálása szerint részesült támogatásban nemzetpolitikai forrásból. A pályázat elbírálása minden támogatás esetében hasonló szempontok szerint zajlik. A polgári társulás a szerződéskötéshez szükséges feltételeknek eleget tett”. 
Támogassa az ujszo.com-ot

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Önnek ajánljuk
koronavírus

Koronavírus: újabb haláleset történt, 175-tel nőtt a fertőzöttek száma hétfőn

Igor Matovič

Az emberek szerint alulteljesített a kormány

Igor Matovič

Pozitív lett Matovič sofőrjének koronavírustesztje

tenger illusztráció

Hűtőládába kapaszkodva élt túl három napot egy hajótörött a tengeren

vas

Már kapható a Vasárnap legújabb száma, most Vasárnapi Asztal és Okos Konyha melléklettel!

Haj új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Szlovákiában

Nyolcan meghaltak, 633-mal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.