Hasznos tanács

Háromféle nyugdíj a 2. pillérből

A hazai nyugdíjrendszer kétpilléres. Aki eléri a nyugdíjkorhatárt, az mindkét pillérből számíthat ellátásra. Vajon mekkora lesz a teljes járandóság összege, és hogyan kell intézni?
ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ

2020. november 29. 12:14

néni
- Fotó: pixabay

2005-től választhatunk az egypilléres, felosztó-kirovó és a kétpilléres, fele részben nyugdíjspóroláson alapuló rendszer között. Eldönthetjük, melyik rendszert, illetve melyik magánnyugdíjpénztárt válasszuk. Aki a kétpilléres rendszer mellett dönt, az a járuléka egy részét a nyugdíjpénztárban vezetett számlájára kapja. Jelenleg a szociális járulékok 5%-át kell oda átutalni, jövőre ez már 5,5% lesz, és a tétel fokozatosan nőni fog, 2024- re eléri a 6%-ot.

Eleinte a szakemberek és a nyugdíjpénztárak képviselői magas svájci nyugdíjakat ígértek, és a magasabb járandóság reményében több százezren léptek be a 2. pillérbe. Később kiderült, a rendszer sokak számára előnytelen, ezért pár éve a politikusok lehetővé tették, hogy aki akart, távozhatott. Jelenleg a 2. pillér nem kötelező, illetve a dolog úgy működik, hogy akinek legalább egyszer volt nyugdíjbiztosítása a Szociális Biztosítóban (SP), az 35 éves koráig eldöntheti, belép-e a 2. pillérbe. Ha belép, utána már nincs lehetőség kilépni, csak arról dönthet, melyik nyugdíjpénztárban legyen a számlája, és ott hogyan gazdálkodjanak a megtakarításával, melyik alapba fektessék.

Aki eléri a nyugdíjkorhatárt, és a 2. pillérből is számít ellátásra, annak az igényét elég csak az SP lakhely szerint illetékes kirendeltségében benyújtania, de ha akarja, az SP-ben és a nyugdíjpénztárban külön-külön is kérheti az 1. és a 2. pillérből jóváhagyható járandóságot.

A nyugdíj összege

Az SP-től származó nyugdíj összegét ezzel a bonyolult képlettel számolják ki: POMBxODPxADH. A POMB az átlagos személyi bérpontot (priemerný osobný mzdový bod), az ODP a teljes nyugdíjbiztosítási időszakot (obdobie dôchodkového poistenia), vagyis a ledolgozott évek számát, az ADH pedig az aktuális nyugdíjértéket (aktuálna dôchodková hodnota), vagyis azt jelenti, hogy a biztosított személy az SP-től milyen összeget kap egy ledolgozott évért, amelyikben a fizetése a két évvel korábbi átlagkereset szintjén volt. A 2. pillérből származó járadék nagysága elsősorban attól függ, hogy a magánnyugdíjpénztárban nyitott számlán mekkora megtakarított összeg van. Ezt ki lehet deríteni a nyugdíjpénztár által elküldött számlakivonatból, vagy a számlához elektronikusan is hozzá lehet férni. A 2. pillérből életjáradék, ideiglenes nyugdíj és programozott felhasználás formájában lehet nyugdíjat meríteni.

Nyereség a befektetésből

A nyereség nem nyugdíj. Annak a pénztártagnak folyósíthatják, aki elérte a nyugdíjkorhatárt, de nem igényelt járandóságot a 2. pillérből, valamint a nyugdíjpénztárral megállapodott a nyereség kifizetéséről. A nyugdíjpénztár az ügyfél által megtakarított összeget befekteti, é az ebből származó nyereséget rendszeresen folyósítja. Amikor az ügyfél benyújtja nyugdíjigényét, majd kézhez kapja a biztosítók ajánlatait, a nyereség kifizetésére egyik életbiztosító sem tesz ajánlatot. Azt a központi ajánlórendszeren keresztül nem lehet elintézni. Ha az ügyfél meghal, a számláján levő megtakarított összeg örökölhető.

Életjáradék

Mindegyik biztosító az életjáradék meghatározásakor egy bizonyos minimális összegből indul ki. A legkisebb kifizetett életjáradékokból kiválasztanak egy középértéket, mely egyben „az alacsony megtakarítás” elnevezésű rezsimben kifizetett nyugdíjak maximális összege is. Ezt az összeget a Szociális Biztosító évente január 1-jei hatállyal állapítja meg, és közzéteszi a weboldalán. Ez az összeg lesz érvényben mindenki számára, aki az „alacsony megtakarítás” program keretében állapodik meg a nyugdíj kifizetéséről. A járandóság kifizetése alatt az összeg nem változik, vagyis nem valorizálják. A kifizetés hosszára a központi ajánlórendszeren keresztül a biztosítók tesznek javaslatot. A konkrét összeg a megtakarítás nagyságától függ.

Az életjáradéknak négy típusa van. Egyszerű életjáradék esetén a biztosító kötelezi magát, hogy az ügyfelének az élete végéig havonta változatlan összegű járadékot folyósít. Halál esetén a 7 éves garancia letelése után leállítják a nyugdíj kifizetését, és a hozzátartozók nem jogosultak semmire. Az özvegyi fedezetű életjáradék esetén a biztosító kötelezi magát, hogy a pénztártag halála esetén a hozzátartozóknak akkora összegű özvegyi járadékot folyósít, amekkorát a pénztártag a haláláig kapott. Az özvegyi járadékot 1-2 évig folyósítják attól függően, a szerződésben előre miben állapodtak meg. Az első életjáradék-típushoz képest a második összege alacsonyabb, viszont a hozzátartozók anyagilag be vannak némileg biztosítva. Az emelkedő életjáradék azt jelenti, hogy a nyugdíj összegét évente valorizálják egy előre meghatározott mértékben. Ez a járadék is az elején alacsonyabb a sima életjáradékhoz képest, viszont az évek során lassan emelkedik, ami az emelkedő infláció mellett lehetővé teszi egy bizonyos életszínvonal megtartását. Létezik özvegyi fedezetű emelkedő életjáradék is – ez a legdrágább biztosítási termék, ugyanakkor segít megőrizni egy bizonyos életszínvonalat, és bebiztosítja az ügyfél hozzátartozóit is.

Alacsony megtakarítás

Aki egyik biztosítótól sem kap ajánlatot életjáradékra, az azt jelenti, hogy a nyugdíjpénztárban megspórolt összeg nem elég életjáradék vásárlására. Ilyen esetben jogában áll ideiglenes nyugdíjat venni, vagy a programozott felhasználás mellett is dönthet. Ezt a két nyugdíjformát azoknak a pénztártagoknak találták ki,akiknek kevés megtakarításuk van, ezért is hívják ezeket más néven „alacsony megtakarítás” rezsimnek.

Ideiglenes nyugdíj

Az ideiglenes nyugdíj olyan biztosítási termék, amelynél a pénztártag bizonyos feltételek teljesítése mellett megegyezik a kiválasztott biztosítóval, hogy meghatározott ideig havonta egy bizonyos összeget fog átutalni a számlájára. A kifizetés – az ideiglenes nyugdíj – időszaka lehet 5, 7 vagy 10 év. Ha az ügyfél hamarabb meghal, a kifizetetlen összeg nem öröklődik. Évának például 10 ezer euró megtakarítása van az egyik magánnyugdíjpénztárban, és úgy dönt, ezen a pénzen az egyik biztosítótól ideiglenes nyugdíjat vásárol magának. A megállapodás értelmében a nyugdíjpénztár egyszerre átutalja a biztosítónak a 10 ezer eurót, és az 10 éven keresztül havi 90 eurót folyósít neki. Ha hamarabb meghal, a pénzre az örökösei nem jogosultak.

A 3. nyugdíjforma

Programozott felhasználás esetén a megtakarított összeg a magánnyugdíjpénztárban marad, vagyis a megtakarítás értéke naponta változhat attól függően, hogy a pénz milyen alapban van. Ebből kifolyólag a nyugdíjpénztár nem tudja szerződésben kötelezni magát, hogy pontosan milyen hosszú ideig képes folyósítani nyugdíjat. Megállapodnak a havonta folyósított összeg nagyságáról, és gyakorlatilag addig lehet innen pénzre számítani, amíg el nem fogy a számláról. Ha az ügyfél meghal, a maradék összeg örökölhető. A programozott felhasználást csak abban a nyugdíjpénztárban lehet intézni, amelyikben spórolunk. Ha a nyugdíjpénztártól nem kapunk ajánlatot programozott felhasználásra, bizonyos idő elteltével és feltételek teljesítése mellett átléphetünk egy másik nyugdíjpénztárba. Ehhez az szükséges, hogy a Szociális Biztosító lakhely szerinti kirendeltségében kérjük az ún. akceptációs levél kiállítását. Az új nyugdíjpénztárral kötött szerződés aláírásakor fel kell mutatni az akceptációs levelet. Később az új nyugdíjpénztár értesít a sikeres átlépésről.

Az 1. pillérhez hasonlóan a 2.-ból is havonta folyósítják a járandóságot, de a két összeg nem egyszerre fog megérkezni. Az 1. pillérből előre odaadják a nyugdíjat, ezzel szemben a 2. pillérből egy hónapra visszamenőleg utalják át a pénzt.

Tudnivalók – járandóság intézése lépésről lépésre

Az alábbiakban összefoglaljuk, a pénztártagok hogyan intézhetnek maguknak járandóságot a nyugdíjrendszer 2. pilléréből.

 

1. Be kell nyújtani a nyugdíjat igénylő kérvényt a Szociális Biztosító kirendeltségében vagy abban a nyugdíjpénztárban (DSS), amelyikben spórol.

 

2. A kérvény elbírálásának folyamata nyomon követhető a központi ajánlórendszerben (CIPS) a Szociális Biztosító (SP) honlapján.

 

3. A nyugdíjpénztár bizonylatot állít ki a megtakarított összegről.

 

4. A Szociális Biztosító a bizonylatot elküldi az életbiztosítóknak, hogy ez alapján megtegyék a nyugdíjra vonatkozó ajánlataikat.

 

5. Az SP az életbiztosítók és a magánpénztár ajánlatait elküldi a pénztártagnak. (Az ajánlatok 30 napig érvényesek, közben a számlán levő összeg nem kamatozik.)

 

6. Ha a pénztártag kiválaszt egy ajánlatot, akkor: – fel kell vennie a kapcsolatot azzal az életbiztosítóval vagy magánnyugdíjpénztárral, mely ajánlatát kiválasztotta (nem kell azt választania, amelyikben a számlája van) – alá kell írni az életbiztosítóval a szerződést a nyugdíj biztosításáról, illetve a nyugdíjpénztárral a járandóság kifizetéséről – a szerződés az aláírást követő hónap első napjától válik érvényessé – a nyugdíjat egy hónapra visszamenőleg fizetik ki (pl. a januárban aláírt szerződés február 1-jétől érvényes, és a februári nyugdíjat márciusban folyósítják).

 

7. Ha a pénztártag nem választja ki egyetlen biztosító vagy magánpénztár ajánlatát sem, akkor a pénztártag a későbbiek folyamán bármikor igényelhet járandóságot, ám az ügyintézést akkor majd elölről kell kezdenie, új kérvényt kell majd benyújtania.

 

Szükséges iratok

 

A kérvényhez a következő dokumentumokat kell mellékelni:

– személyi igazolvány

– a gyerekek születési anyakönyvi kivonata

– irat, amellyel az igénylő alátámasztja, hogy az I. vagy II. munkakategóriába tartozó állása van/volt

– igazolás a szolgálati nyugdíjról

– igazolás a külföldről folyósított nyugdíjról. 

(sza)

Támogassa az ujszo.com-ot

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Hamran István Peter Kovařík
Frissítve

A magyar Hamran István is még játékban van az országos rendőrfőkapitányi posztért

országos tesztelés BA

Az előzetes eredmények szerint Pozsony megyében 0,8 százalék alatti a pozitivitási arány

Roman Mikulec

Mikulec e hét végéig eldönti, hogy kinevezi-e Kovaříkot a rendőrség élére

koronavírus-vakcina

A 85 évnél idősebbek telefonon is igényelhetik a védőoltást

Giuseppe Conte
Frissítve

Az olasz kormányfő kedden benyújtja a lemondását

koronavírus

Hat tünet, amely bizonyítja, átestünk a koronavírus-fertőzésen

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.