Hasznos tanács

A kulcsszó a tavalyi éves bevétel

A vállalkozók és azok, akiknek az alkalmazotti fizetésen kívül volt egyéb bevételük is, B típusú adóbevallási ívet töltenek ki. Aki az adója 2%-val szeretne támogatni valamilyen civil szervezetet, azt az adóbevallással együtt kell megtennie.
B. Szentgáli Anikó

2020. március 5. 15:14

vállalkozó
A vállalkozók elektronikusan tartják a kapcsolatot az adóhivatallal, és e-nyomtatványt töltenek ki. - Shutterstock-felvétel

Akinek a tavalyi éves összjövedelme meghaladta az 1968,68 eurót, el kell számolnia a bevételeivel és az adóval. Amelyik veszteséget mutatott ki, szintén adóbevallást kell készítenie. A bevétel nagyságától függetlenül az űrlapot akkor is ki kell tölteni, ha arra az adóhivatal felszólít. A félreértések elkerülése végett tanácsos felvenni a kapcsolatot a hatósággal akkor is, ha 1968,68 eurónál kisebb hasznunk volt, és közöljük, hogy ebből kifolyólag nem készítünk adóbevallást.

Az adóbevallást akkor is el kell készíteni, ha év közben megszűnt a vállalkozásunk, netalán csak egyetlen napig volt vállalkozói engedélyünk, viszont így jövedelemre tettünk szert. Ugyancsak adóbevallást köteles leadni, aki valamilyen művészi teljesítményért honoráriumot kapott, netalán pénzügyi tanácsadóként jegyezték.

B típusú űrlap

Nemcsak a vállalkozók, hanem azok is B típusú ívet töltenek ki, akiknek az alkalmazotti fizetésen kívül volt más bevételük is, például bérbeadásból, értékpapírból, ingatlan értékesítéséből, nyereményből stb. A különbség az, hogy az előbbiek már csak elektronikus úton tartják a kapcsolatot az adóhivatallal (e-nyomtatványt adnak le), ezzel szemben az utóbbiak kitölthetnek hagyományos papír űrlapot is. A határidő mindenki számára azonos: március 31. Az adót is eddig a dátumig kell arra a személyi számlára (osobný účet daňovníka) átutalni, melyet az adóhivatalban való regisztrációkor kiutaltak a vállalkozó számára. Aki nem biztos a dolgában, az adóhivatal honlapján ellenőrizheti a számlaszámát – ehhez meg kell adni az adóazonosító számot (DIČ) vagy a születési számot.

Haladék

Lehet 3 hónap haladékot intézni – az ehhez szükséges űrlap beszerezhető az adóhivatalban. Aki június végéig kér halasztást, viszont az adóbevallását már májusban leadja, az adót elég június végéig átutalnia. Aki külföldi bevételekkel is el akar számolni, 6 hónap haladékot kérhet. A központi adó- és vámhivatal a halasztásról értesíti a Szociális Biztosítót és az egészségügyi felügyeletet is, ez utóbbi pedig ezt továbbítja az egyes egészségbiztosítóknak.

Akik halasztást kérnek, azoknak automatikusan kitolódik az a dátum is, amikortól kialakulhat, megszűnhet vagy módosulhat a járulékfizetési kötelezettségük a Szociális Biztosítóval (SP) szemben. Akik március végéig adják le adóbevallásukat, azok esetében az SP július 1-jei dátummal bírálja el, mekkora társadalombiztosítási járulékot kell fizetniük. Akik halasztást intéznek, azok járulékfizetési kötelezettségét is később, csak október 1-jei dátummal bírálják felül.

A leggyakrabban vétett hibák

Sokan nem az adott adózási időszakra érvényes, hanem az előző évből megmaradt űrlapot használják. u Az adóbevalláson elfelejtik megjelölni az adózási időszakot. u Nem jelölik meg, hogy rendes, helyesbített vagy pótbevallásról van-e szó. u Az adószámot (DIČ) és a születési számot nem írják rá minden oldalra. u Nem adják meg tevékenységük SK NACE-kódját. u Nem jelölik meg, hogy az adózót tájékoztatták-e a hatósági számlaszámáról. u Az adóbevallás nem teljes (oldalak hiányoznak), a mellékletek is hiányosak. u Rosszul töltik ki az adófelajánlásról szóló részt. u Elfelejtik aláírni az adóbevallást, illetve nem írják alá mindenhol. (Forrás: központi adó- és vámhivatal)

Kiadások

A vállalkozók a tiszta jövedelmüket az összes bevétel összege és a kimutatható kiadások különbözeteként kapják meg. Leggyakoribb kiadások: bérköltségek, járulékok, étkezési és útiköltség, bérleti díj, üzemanyag ára, reklám és marketing, jogi szolgáltatások, helyi adók és illetékek, illetve kimutatható kiadásnak számít a különböző áruk és szolgáltatások vásárlását igazoló összes számla, melyek összefüggnek az adott vállalkozással.

Mindenki eldöntheti, mi az előnyösebb számára: a ténylegesen kimutatható kiadások, az egyszerűsített adónyilvántartás, esetleg az egyszeres vagy kettős könyvvitel alapján, illetve az ún. átalánykiadások. Az utóbbiak a vállalkozásból származó összes bevétel 60%-át tehetik ki, miközben a felső határ 20 ezer euró évente. A tényleges és az átalánykiadásokat nem szabad kombinálni. Adónyilvántartást viszont mindenkinek kell vezetnie, vagyis az adóalap megállapítása céljából mindenkinek kell jegyeznie időrendi sorrendben, megfelelően tagolva a bevételeket, illetve nyilvántartást kell vezetnie a tartalékokról és a kinnlevőségekről.

A 2 százalékos adófelajánlás az adóbevallás része

Aki adóbevallást készít, és adója 2%-ával szeretne támogatni valamilyen nonprofit szervezetet, azt az adóbevallással együtt teheti meg.

Azok az alkalmazottak, akik helyett a munkaadójuk elvégzi az éves adóelszámolást, április végéig rendelkezhetnek az adójuk 2%-áról. Aki adóbevallást készít, annak már március végéig el kell döntenie, támogat-e valamilyen civil tömörülést. Ha igen, akkor e célból az adóbevallás XII. részében meg kell jelölnie, hogy él ezzel a lehetőséggel. Ki kell számolni az adó 2%-át, illetve, akik tavaly önkéntes munkát végeztek, és erről van igazolásuk, adójuk 3%-áról rendelkezhetnek. Közvetlenül az adóbevallási íven fel kell tüntetni a megajándékozott szervezet nevét és adatait. Az űrlapon csak annyi ablak van, hogy 1 szervezet fér oda, de aki többet szeretne támogatni, azok adatait külön papíron kell mellékelni az adóbevalláshoz. A szervezetek neve mellett fel kell tüntetni a felajánlott összeget is, ami nem lehet kevesebb 8 eurónál. A szervezetekkel kapcsolatos adatok megtalálhatók a www.rozhodni.sk honlapon. Számlaszámra nincs szükség, IČO-ra viszont igen. Ha nincs SID, az üresen marad. (Az IČO-t nem szabad összetéveszteni a DIČ-csel. Az utóbbit, vagyis az adóazonosító számot az adóhivatal adja, amikor egy szervezet regisztráltatja magát az adóhivatalban. Az előbbit, azaz a szervezet azonosító számát a Statisztikai Hivatal által vezetett nyilvántartás alapján kell megadni – minden jogi személynek és vállalkozónak van ilyen száma. A SID egy további azonosító szám azon egységek számára, melyeknek azonos az IČO-juk.)

Ha a vállalkozó vagy a jogi személy az adóbevallás benyújtásának határidejéig és az adóbefizetés dátumáig adója 0,5%-át nem fordította közhasznú célokra, akkor a mostani adófelajánlás során csak adója 1%áról rendelkezhet. Ha adója 0,5%-át közhasznú célokra fordította (nem feltétlenül a most kiválasztott szervezetnek adta, mást is támogathatott), akkor a mostani adófelajánlás során adója 2%-áról rendelkezhet.
Aki halasztást kért (az adóbevallását csak június vagy szeptember végéig dolgozza ki), az az adófelajánlást is később valósíthatja meg, szintén az adóbevallása részeként.

Kiszabható büntetések:

30–16 000 euró – ha az adóbevallást nem a határidőig adja le

60–32 000 euró – ha az adóbevallást nem adja le az adóhatóság felszólítására a meghatározott időn belül

60–20 000 euró – nem regisztrálja magát a megadott határidőig

30–3000 euró – nem teljesíti bejelentési kötelezettségét a megadott határidőig

60–3000 euró – nem tesz eleget az adóhivatal felszólításának

60–3000 euró – helytelen adatot ad meg (pl. alacsonyabb adót, túl magas kedvezményt tüntet fel, kevesebb adót fizet be stb.)

Adóelőleg

A vállalkozóknak nem feltétlenül kell adóelőleget fizetniük – ez attól függ, hogy az előző adózási időszakban mekkora volt az adójuk. Ha a 2019. évi adóbevallásból az derül ki, hogy az adó kevesebb 5000 eurónál, idén nem kell adóelőleget fizetni. Ha az adó 5000–16 600 euró közötti, háromhavonta át kell utalni a kiszámított adó negyedét. 16 600 euró feletti adó esetében havonta kell adóelőleget fizetni. Vagyis minden hónapban át kell utalni a kiszámított adó tizenketted részét. Az utolsó ismert adó az előző évi bevételekből indul ki, levonják belőle az idei adómentes minimumot és az adóbónuszt.

Az adóalap csökkentése

Az adómentes minimum 3937,35 euró – azt az alapösszeget jelenti, melyet mindenki leszámíthat a jövedelméből, adózni csak a maradékból kell. A vállalkozók és mindazok, akik B típusú nyomtatványt töltenek ki, bizonyos feltételek mellett tovább csökkenthetik az adóalapjukat. Érvényesíthetik a házastársuk utáni adómentes tételt, a gyermekek után és a jelzáloghitel kamataira járó adóbónuszt, illetve az adóalapból leírhatóak a nyugdíjbiztosítási rendszer 3. pillérébe átutalt tételek (maximum 180 euró) és a gyógyfürdői kezelés költségei (legfeljebb 50 euró). 2019ben bevezették az üdülési csekket – a legalább 2 éve vállalkozók is élhetnek ezzel a kedvezménnyel, éspedig úgy, hogy ha tavaly legalább kétnapos szlovákiai kiránduláson vettek részt, a költségek 55%-át, legfeljebb 275 eurót elkönyvelhetnek adókiadásként, és ezzel a tétellel csökkenthetik az adóalapjukat. Ugyanakkor ez csak azok számára előnyös, akik a tényleges kiadásokat érvényesítik. A kedvezmény érvényesíthető a legközelebbi családtagok kiadásaira is, sőt felhasználható az alapiskolás korú gyermek szünidei táborának vagy egyéb rekreációs tevékenységének a finanszírozására is.

Támogassa az ujszo.com-ot

Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak.

Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges.

Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk.

Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük.

Támogatom
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk
Jaroslav Haščák, az ország egyik leggazdagabb embere. A Gorilla-ügy banánhéjnak bizonyult... ⋌(TASR-felvétel)

Letartóztatták Haščákot: A Gorilla-ügy banánhéjnak bizonyult?

tankolás

Drágábban tankolhatunk

koronavírus iskola
Frissítve

Egyelőre nem mennek iskolába a középiskolások és a felső tagozatos diákok

pénz euró

OECD: jövőre ez vár a szlovák gazdaságra

kalman

Tóth Kálmán tizenöt éve testével arat a világversenyeken

koronavírus Ausztria

Koronavírus – Rekordot döntött az új halálesetek száma Ausztriában

Legfrissebb galériák
Olvasta már?
logo

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

logo 18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.