Pellegrininek magyar tanácsadója is lesz

Peter Pellegrini szombaton délben letette az államfői esküt a parlament előtt, és elfoglalta a köztársasági elnöki hivatalt (TASR-felvétel)
Pozsony |

Peter Pellegrini új államfő kijelentette, politikai hovatartozástól, nemzetiségtől, bőrszíntől és orientációtól függetlenül, minden polgár elnöke szeretne lenni. Magyar tanácsadót is választ majd.

A hivatalába szombaton beiktatott új államfő a köztelevízió vasárnapi műsorában arról beszélt, a köztársasági elnököt is lehet bírálni, de csak a megfelelő tisztelet mellett. Azzal kapcsolatban, hogy több mint 1,4 millió választó adta rá a voksát, elmondta, nemcsak a szavazói elnöke szeretne lenni, hanem azon polgároké is, akik nem az ő nevét karikázták be, vagy egyáltalán nem járultak az urnákhoz. „Én azt szeretném, ha az egész mandátumom során az emberek elnöke lennék. Ez azt jelenti, meg szeretném hallani a problémáikat függetlenül attól, a politikai spektrum melyik részéről érkeznek, milyen a nemzetiségük, a bőrszínük, vagy milyen az orientációjuk” – jelentette ki. Azt szeretné, ha a politikai spektrumon átívelő konszenzus születne Szlovákia víziójáról. A külpolitikáról szólva arról beszélt, elkötelezett amellett, hogy Szlovákia helye az Európai Unióban és a NATO-ban van. De szerinte ezeken a fórumokon aktívan ki kell állni az ország érdekeiért. „Olyan elnök szeretnék lenni, aki mindig az országunkat védi” – tette hozzá. Arra emlékeztetett, korábban a három legfőbb közjogi méltósági tisztségből kettőt már betöltött, hiszen kormányfő és a parlament házelnöke is volt már, így most államfőként nagyon jó áttekintéssel rendelkezik az állam működéséről, illetve az informális hatalmát, a rendszer ismeretét is igyekszik latba vetni. Aktív, kezdeményező és erős államfő szeretne lenni.

Magyar tanácsadó

A műsorban azt mondta, az országban élő nemzetiségi kisebbségekkel is szoros a viszonya, a tanácsadói között pedig magyar személy is lesz. Őt a magyar közösség képviselőivel való együttműködésben fogja kiválasztani. A tanácsadói között lesz cseh és ruszin nemzetiségű személy is, ahogy szerinte a többi itt élő nemzetiség is képviseltetni fogja magát a testületben. Ugyanakkor kijelentette, megszólalásaiban nem tekinthet el a szlovák nemzet állam-alkotó mivoltától. „Hiszen az alkotmányunk preambuluma is úgy szól, »Mi, a szlovák nemzet«” – jelentette ki azzal, amikor viszont az ország polgárairól beszél, abba beleérti a nemzetiségek képviselőit is. Hozzátette, a kisebbségek képviselői előtt is nyitva áll majd az elnöki palota ajtaja és elutasította az etnikai diszkriminációt. A Magyar Szövetség szóvivője, Pálinkás Évi lapunknak megerősítette, hogy a pártelnök, Forró Krisztián a napokban egyeztetni fog Pellegrinivel a magyar tanácsadó személyéről.

Az interjúban hangsúlyozta, továbbra is érvényes a politikai pártoknak küldött meghívója, mely szerint egy kerekasztal-beszélgetésre invitálta őket. Azonban, ezzel addig várhatnak, míg Robert Fico (Smer) miniszterelnök egészségi állapota is lehetővé teszi, hogy részt vegyen a találkozón. Arról is beszélt, az ország legjelentősebb médiumainak képviselőivel is beszélni szeretne arról, miként fognak hozzájárulni a társadalmi helyzet javításához. Hasonló diskurzusba kezdene a népszerű internetes csatornák tartalomgyártóival, vagyis az influenszerekkel.

Politikai ügyek 

Pellegrini a Hlas kormánypárt alapítója volt. Miután megnyerte az államfőválasztást, teljes mértékben nem távolodott el a párttól, a formáció közgyűlésén az „alapító elnök” tisztségét kapta, amely főleg szimbolikus jogkörökkel jár, de például a párt testületeinek ülésén továbbra is részt vehet. Az új államfő azonban most az interjújában arról beszélt, ennek ellenére pártok feletti elnök szeretne lenni, bár baloldali, szociáldemokrata meggyőződését és nemzeti érzületét a továbbiakban sem tagadja.

Arra is kitért, megválasztása ellenére a koalíciós szerződés változatlan, így szerinte a Hlasnak nem kell átengednie a parlament házelnöki tisztségét az SNS-nek. A házelnöki posztot ugyanis Andrej Danko SNS-elnök magának szeretné, a Smer vezetői pedig egyetértenek ezzel. Pellegrini arról beszélt, a kormánypártok őszi megegyezésén múlik ennek a kérdésnek a megoldása, amibe ő már államfőként nem akar beleszólni. Arra emlékeztetett, a Hlas a törvényhozás élére Richard Rašit jelöli, akinek szerinte jár a poszt. Azt is megemlítette, hogy államfőként szeptemberben mond majd beszédet a parlamentben, de évente többször is szeretne a törvényhozásban felszólalni. A miniszterelnök, Robert Fico (Smer) elleni merénylet nyomán beterjesztett törvénymódosítási csomaggal kapcsolatban elmondta, szerinte korlátozni lehet a politikusok lakhelye előtti tüntetéseket. Arról, hogy kinevezné-e Pavol Gašpart, a több ügyben is gyanúsítottként vagy vádlottként szereplő Tibor Gašpar (Smer) korábbi rendőrfőkapitány fiát a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) vezetőjévé, még nem döntött. Ahogy arról sem nyilatkozott, aláírná-e a szlovák közmédia kormányzati irányítás alá vonását célzó törvényjavaslatot. A büntető törvénykönyv módosításával kapcsolatban pedig az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére vár, annak fényében szeretne eljárni. Várható külföldi látogatásairól szólva elmondta, először egy brüsszelbe utazik, majd a hagyományoknak megfelelően első kétoldalú találkozójára Csehországba utazik, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és a többi szomszédos ország vezetőjével is találkozni szeretne. Az alakuló Európai Bizottságban Maroš Šefčovič biztosi jelöltségét támogatja. 

Pellegrini az államfői küldetésének céljai között első helyen az erős, szolidáris állam építését nevezte meg. Elmondta, Szlovákiának olyan helynek kell lennie, amely lehetőséget ad a tehetségek kibontakozására. „Egy olyan Szlovákiát szeretnék, amely senkit nem büntet azért, mert nem a fővárosban, vagy valamelyik megyeszékheyen született. Egy olyan Szlovákiát szeretnék építeni, ahol nemzetiségre, bőrszínre, vallási hovatartozásra vagy orientációra való tekintet nélkül, bárki boldogan és békésen élhet” – jelentette ki a frissen beiktatott elnök azzal, mindent megtesz azért, hogy az ország lépést tudjon tartani a világ legsikeresebb országaival folytatott versenyben. 

Nemzet, állam, család 

Pellegrini szombaton, a beiktatásakor tartott beszédében azt mondta, az államot, a nemzetet, a családot és magát az embert tartja a legnagyobb értéknek. „A társadalmilag elfogadott értékek és a közös jövőkép meghatározása a legjobb alap ahhoz, hogy nehéz időkben is boldoguljon a nemzet” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az elnöki palotából elsősorban a társadalmi nyugalmat akarja előmozdítani. „Hosszú ideje politikai meggyőződésem egy erős állam, amely mindig segítség, soha nem teher a polgárainak, és mindig őket szolgálja" - fogalmazott. Az államnak szerinte képesnek kell lennie arra, hogy gondoskodjon az emberekről a »bölcsőtől a sírig«. Elég erősnek kell lennie ahhoz is, hogy közbelépjen, amikor a piac összeomlik és megoldást kell találnia. Rámutatott, az államnak kívülről nézve is erősnek kell lennie. Meg kell védenie a határait, követnie kell saját nemzetállami érdekeit, és el kell foglalnia a helyét a világban is, annál a tárgyalóasztalnál, ahol a közös, fontos döntések születnek.

A beszédben is arra utalt, a nemzeti értéket illetően teljes mértékben egyetért az Alkotmánnyal. „A nemzet szó soha nem eshet a politikai korrektség áldozatául. Tisztelem a Szlovák Köztársaság minden egyes polgárát, függetlenül attól, hogy milyen nemzethez tartozik" – mondta. Az államfő közölte, meggyőződése, hogy a szlovák nemzetnek joga van ahhoz a történelmi tényhez, hogy a demokratikus Szlovák Köztársaság az önrendelkezés eszközeként alakult meg. Pellegrini szerint a szlovák társadalom alapja a család, amely a családtagok támasza, háttere és az értékek átadásának, az értékek formálásának színtere. Az elnök szerint az embernek kell a figyelem középpontjában állnia. „Nem ugyanazokkal a képességekkel, nem ugyanolyan körülmények közé születünk. De mindenki ugyanolyan esélyt érdemel, és azonos rajtvonalat" – mondta.

Pellegrini beszédében leszögezte, a társadalom állapota végső soron minden egyes állampolgár döntésének eredménye. Szerinte mindenkinek fel kell tennie magában a kérdést, mit tehet a társadalmi megbékélésért. „Ez alapvető feladat, ezzel szembesülnek a politikusok, a véleményformálók és a sajtó. Mindannyiunk feladata megtalálni azokat az értékeket, amelyekben egyet tud érteni a társadalom, és amelyeket mindenki becsül" - mondta, és hozzátette, államfőként kész mindent megtenni ezért. Kijelentette, közvetlenül megválasztott államfőként a valaha volt második legerősebb mandátum arra kötelezi, hogy támasza legyen minden helyzetben minden egyes polgárnak. „Meggyőződésem, hogy vissza kell hoznunk a társadalom életébe az állam, az állami szimbólumok, és ebben az értelemben a köztársasági elnöki hivatal iránti tisztelet alapvető elemeit" - tette hozzá.

Egyesítené az országot  

Azt ígérte, egyesíti Szlovákiát, egy egységes és összetartó nemzet vízióját kínálja. „Egyesíteni fogom Szlovákiát, ahol különböző nemzetiségű, vallású, világnézetű, irányultságú és bőrszínű emberek élnek együtt. Keresni fogom a módját, hogy minden embernek megadhassam az összetartó közösség érzését, amely képes összefogni és hazáját egy jobb jövő felé mozdítani" – mondta Pellegrini. Békés és méltóságteljes élet vízióját akarja felajánlani Szlovákia minden lakosa számára.

„Ugyanakkor az embereknek nem szabad elfogadniuk azt a hamis nézetet, hogy a vitának el kell tűnnie a politikából. A vita természetesen hozzátartozik a politikához, a politikában helye van a vélemények ütköztetésének, az eszmék és az értékek küzdelmének. Ennek a harcnak azonban meg kell hogy legyenek a szabályai” – fogalmazott beiktatási a beszédében. Pellegrini szerint a politikának nem szabad megosztania a családokat, a barátokat és a kollégákat. Nem szabad, hogy a társadalomban fortyogó negatív és romboló érzelmek hajtóerejévé váljon. Nem szabad eltűrni a gonoszság és a gyűlölet szándékos terjesztését. „Ne engedjük, hogy sértegessék a embereket a politikai véleményük miatt. A meg nem értett, csalódott és sértett politikai egóknak mindenekelőtt tükörbe kell nézniük, és nem polgártársaikat és a választókat hibáztatniuk a kudarcért" – jegyezte meg. 

Pellegrini a választások eredményének tiszteletben tartására szólított fel, mivel ez a demokratikus rendszer alapja, és előfeltétele annak, hogy a politikai vitákat a szavazóhelyiségekben, ne pedig fegyverrel, a tereken rendezzük le. Úgy fogalmazott, Szlovákiát egy magas mentális fal választja ketté, amely mögül két különálló társadalmi csoport kiabál egymásnak. „Mostanra vér fröccsent erre a falra. És ha soha többé nem akarunk ilyet, közösen kell lebontanunk ezt a falat" - utalt a miniszterelnök elleni merényletre. Az elnök úgy véli, ha összetartunk, minden kihívást jobban lehet kezelni, és Szlovákia történelme azt mutatja, hogy ez lehetséges.

Az új államfő a beiktatásakor arról beszélt, Szlovákia szilárd része az Európai Uniónak és a NATO-nak, de soha nem fog félni szuverén hangon megszólalni ezekben a szervezetekben. „Szlovákia nemzeti érdekei fontosabbak lesznek számomra, mint a hírességek tapsa, a sajtó általi ünneplés, vagy a világ vezetőinek dicsérete" – jelentette ki az államfő, és azt ígérte, számára  mindig a magabiztos és büszke Szlovákia, a nép, a nemzet és az állam lesz az első. Pellegrini azon szeretne dolgozni, hogy minden szomszédunkkal - Csehországgal, Lengyelországgal, Ausztriával, Magyarországgal és Ukrajnával - egészséges viszonyt alakítson ki. „Segíteni akarunk Ukrajnának, hogy egy igazságos békének, és az azt követő újjáépítésnek örülhessen – jegyezte meg.

Őrségváltás

Zuzana Čaputová a most leköszönt köztársasági elnök még szombat délután jelképesen is átadta az elnöki palotát az új államfőnek. „Utódomnak, Peter Pellegrini köztársasági elnöknek sikeres munkát kívánok, hogy teljesíthesse küldetését, ami az ország összes lakosának szolgálata" - fogalmazott Čaputová a közösségi oldalán. Pellegrini a beiktatása napján a palotában egy ünnepi ebédet adott, amelyre tizenöt fiatalt és tizenöt idősebb vendéget hívott meg. Majd szombat este koszorút helyezett el a pozsonyivánkai Štefánik-emlékműnél, később pedig a dévényi Szabadság kapuja emlékműnél rótta le tiszteletét. A beiktatási ünnepség a pozsonyi várban fogadással zárult.

Pellegrini beiktatási beszéde államférfiúi és hazafias volt, közölte a kormányzó Smer. „Drukkolunk Peter Pellegrininek" – hangsúlyozta a párt. Pellegrininek nehéz dolga lesz államfőként, nagyon magasan van a léc, fogalmazott Michal Šimečka, az ellenzéki Progresszív Szlovákia (PS) elnöke a közösségi médiában. Šimečka egyúttal azt kívánta az új államfőnek és az egész országnak, hogy jó döntéseket hozzon, és jó elnök legyen. „Sok múlik majd azon, képes lesz-e vastag vonalat húzni a választási kampány szerencsétlen, sértő stílusa, és a múltbeli pártszövetségesei mögött" – jegyezte meg Šimečka, és hozzátette, nem szokványos lépés, hogy Pellegrini elfoglalta a Hlas tiszteletbeli elnöki posztját. A PS vezetője szerint az is fontos, hogy „díszállamfő” lesz-e, aki a státuszt és a hivatalosságokat részesíti előnyben, vagy pedig minden ember elnöke lesz. Branislav Gröhling, az ellenzéki SaS elnöke úgy fogalmazott, reméli, Peter Pellegrini nem tér el a hivatalos elnöki esküjétől, és attól az ígéretétől, hogy mindenki elnöke lesz, nem csak azoké, akik rá, vagy a koalícióra szavaztak. Milan Majerský, az ellenzéki kereszténydemokraták vezetője azt kívánja Peter Pellegrini köztársasági elnöknek, hogy államférfihoz méltó módon lássa el feladatait, és a szűk politikai csoportok érdekeivel szemben mindig a lakosság javát és érdekeit helyezze előtérbe. A Magyar Szövetség vezetője, Forró Krisztián is a közösségi oldalán gratulált Pellegrininek. „Hiszem, hogy Szlovákia minden polgárának köztársasági elnöke lesz” – fogalmazott. 

Ferenc pápa is gratulált Pellegrinek, azt üzente, imádkozik érte. „Szívből gratulálok önnek elnöki mandátuma megkezdésekor, egyúttal imádkozom önért" – fogalmazott üdvözletében a pápa, amelyet Nicola Girasoli szlovákiai apostoli nuncius olvasott fel a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban celebrált ünnepi mise végén. 

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?