Hasznos tanács

Mire jó az életbiztosítás?

Az ember életében előfordulhatnak helyzetek, amelyekre nem lehet előre felkészülni. Hirtelen következnek be, és jelentős mértékben terhelik a családi költségvetést, főleg, ha a családnak nincs vészhelyzetekre kialakított forgatókönyve. A megfelelően kiválasztott életbiztosítás mentőövként szolgálhat.
B. Szentgáli Anikó

2019. április 25. 17:30

mozgássérült
Illusztrációs felvétel - Fotó: pixabay

Naponta sok veszély leselkedik ránk. Sokan úgy próbálják védeni magukat a negatív hatásokkal szemben, hogy életbiztosítást kötnek, ami ugyan nem csökkenti a különböző kockázatokat, nem is véd meg az esetleges tragédiáktól, viszont bizonyos kedvezőtlen élethelyzetekben megkönnyítheti a dolgunkat. 

Balesetek 

Egyegyszerűmunkahelyibalesetis hosszú időre, vagy akár végleg kiiktathat minket a munkahelyi életből. A Szociális Biztosító statisztikai adatai szerint éppen a baleset tartozik a munkaképtelenség 3 leggyakoribb oka közé, sőt, a 44. életév betöltése előtt bekövetkezett halálesetek legfőbb oka is. Szakemberek úgy vélik, érdemes megfelelő balesetbiztosítást kötni, amely kellő fedezetet nyújthat a tartós következményekkel járó balesetek esetében, és így egyrészt áthidalható a jövedelemkiesés miatt kialakult szorult helyzet, másrészt ebből fedezhetők az esetleges gyógykezelés és a rehabilitáció költségei, illetve beszerezhetők a szükséges egészségügyi segédeszközök. 

Az alábecsült rokkantság 

Szlovákiában mindössze 368,03 euró azoknak a rokkantaknak az átlag nyugdíja, akiknek a munkaképessége több mint 70%-kal csökkent. A betegszabadság első 3 napja alatt a táppénz a napi kivetési alap 25%-a, a negyedik naptól 55%. Aki életbiztosítás megkötésén gondolkodik, annak tanácsos a hosszabb ideig tartó betegszabadság vagy megrokkanás miatti bevételkiesés vagy -csökkenés fedezésére is gondolni. „Rokkantság esetére a biztosítási összeget úgy kellene meghatározni, hogy abból legalább 2 évig pótolható legyen a megrokkanás előtti és utáni jövedelem közötti különbség. További lehetőség biztosítást kötni munkaképtelenség esetére, és így fedezhető a betegszabadság alatti bevételkiesés” – tájékoztatta lapunkat Jana Kováčová, a Generali biztosító termékmenedzsere. 

Súlyos betegségek 

Egyre fiatalabb korosztályok küszködnek súlyos betegségekkel. Szlovákiában naponta legalább egy 45 év alatti személy kap gutaütést, és rohamosan nő a rákbetegségben szenvedők száma is. Ezek a megbetegedések pszichikailag és anyagilag egyaránt jelentősen befolyásolják minden család életét. A biztosítók folyamatosan újítják, bővítik termékeiket, az egyes társaságok listáira időközben felkerülhettek olyan betegségek is, amelyekre korábban nem lehetett biztosítást kötni. Szükség esetén az eredeti, régi szerződést lehet módosítani, illetve kiegészítő biztosítást is lehet kötni. Főleg a civilizációs betegségekre érdemes odafigyelni – ez esetben jó, ha a biztosítási összeg az éves kiadásoknak legalább a duplája, és ez a pénz vagy elég a gyógykezelésre, vagy pótolja a jövedelemkiesést. Ha a családban gyakran fordul elő daganatos betegség, érdemes rák esetére biztosítást kötni, ugyanakkor figyelmesen el kell olvasni a biztosítás feltételeit. A rák bizonyos fajtáit nem biztosítják, és más betegségek esetében sem mindig fizet a biztosító. Rák és szívinfarktus esetében például általában megkövetelik, hogy az orvos által igazolt diagnózissal az ügyfél még legalább 30 napig életben maradjon. Bizonyos betegségek esetében pedig a diagnózist 2-3 hónap elteltével meg kell erősíteni. Alzheimer- vagy Parkinsonkór esetében a biztosítók általában csak 12 hónap elteltével, a diagnózist megerősítő ellenőrző kivizsgálások eredménye alapján fizetnek.

Kiegészítő biztosítások

Az életbiztosításhoz gyakran egyéb kiegészítő biztosítást szoktak kötni. Az ügyfelek leggyakrabban a következő termékek közül választanak: 

  1.  Biztosítás halál esetére – ez a termék a fő életbiztosításon túl nyújt fedezetet az ügyfél és hozzátartozói számára. A bármilyen okból bekövetkezett halál esetére elsősorban hitelfedezeti kiegészítő életbiztosítást szoktak kötni. 
  2.  Baleset-biztosítás – halál, baleseti teljes és végleges egészségkárosodás, apró balesetek, baleset utáni kórházi kezelés stb. esetére szokták megkötni.
  3.  Biztosítás betegszabadság esetére – ha betegség vagy baleset következtében betegszabadságon van valaki, a Szociális Biztosítóból folyósított táppénzen kívül e kiegészítő biztosítás alapján is számíthat némi „táppénzre”, illetve az ügyfél jogosult lehet anyagi kárpótlásra. 
  4.  Kiegészítő biztosítás kritikus betegségek esetére – a biztosított személy a biztosító részéről egyszeri teljesítésre (a szerződésben megegyezett összegre) számíthat, ha a felsorolt civilizációs betegségek valamelyikét állapítják meg nála: pl. szívinfarktus, agyvérzés, rák, vakság, süketség, végtag amputálása, agyvelőgyulladás stb. 
  5.  Kiegészítő biztosítás megrokkanás esetére – ha a Szociális Biztosító az egészségkárosodott személy számára baleset vagy betegség miatt jóváhagyja a rokkantsági nyugdíjat, a biztosított jogosultságot szerez egyszeri kárpótlásra vagy ún. ideiglenes nyugdíjra. Ha az ügyfél az utóbbit választja, akkor a szerződés lejártáig rendszeresen számíthat bizonyos összegre. 
  6.  Kiegészítő biztosítás sebészeti beavatkozás esetére – betegség vagy baleset miatt végzett műtét esetében a biztosított személy egyszeri anyagi kárpótlásra, egyfajta fájdalomdíjra számíthat – a konkrét összeget a biztosító e célból összeállított értékelő táblázatai alapján határozzák meg. 
  7.  Kiegészítő biztosítás munkanélküliség esetére – ezzel kompenzálható a biztosított személy jövedelemkiesése, ha a munkaügyi hivatalban köt ki.

Hitelbiztosítás 

A Millward Brown társaság felmérése szerint a szlovákiai polgárok 51%-a törleszt valamilyen hitelt, miközben a leginkább eladósodott korosztálynak a 35–44 közöttiek számítanak. Főleg a fiatal családoknak van szükségük mindkét partner rendszeres bevételére – váratlan események és akárcsak az egyikük jövedelemkiesése esetén kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek, komoly anyagi problémáik lehetnek. A legtöbb szlovákiai háztartás nem rendelkezik anyagi tartalékokkal, vagy csak minimálissal, ezért nem tudják áthidalni a bevétel nélküli rövidebbhosszabb időszakot. Azok számára, akik valamilyen kölcsönt törlesztenek és családfenntartók, tanácsos hitelbiztosítást kötni, ami az életbiztosítások egyik gyakori kiegészítő eleme. Az életbiztosítás a nyugdíjas évekhez is megfelelő hátteret jelenthet. Ugyanakkor nem árt tudatosítani, hogy az életbiztosítás nem takarékoskodásra szolgál, és semmiképpen sem nyereséges. Aki azonban mindenképpen ragaszkodik hozzá, hogy az életbiztosítás egyben spórolás is legyen például a nyugdíjas évekre, akkor szakemberek szerint érdemesebb a befektetési célú biztosítástválasztani,ésezesetbenisolyan alapokat kell kitippelni, amelyekből viszonylag nagy nyereségre lehet számítani.

Kockázat, megtakarítás és befektetés

Az életbiztosítás a többi biztosításhoz hasonlóan úgy működik, hogy a biztosított személy rendszeresen fizeti a meghatározott járulékot, és valamilyen esemény bekövetkeztekor – bizonyos feltételek teljesítése mellett – hozzájut a biztosítási összeghez. 

Az életbiztosításnak 3 fő típusa van: kockázati, megtakarításos és befektetési biztosítás. 

Kockázati életbiztosítás 

A legelőnyösebb, nem megtakarítási célú termék, amely a biztosított halála esetén teljesít. Ha a biztosítási idő alatt biztosítási esemény nem történt, kifizetés nélkül megszűnik. Jellegét tekintve leginkább a lakásbiztosításhoz hasonlítható abban az értelemben, hogy csak káreset esetén fizet. Vagyis egyedüli értelme abban rejlik, hogy valamilyen tragikus esemény bekövetkeztekor az ügyfél anyagilag bebiztosíthatja saját magát, illetve hozzátartozóit. Általában modulonként kérhető, hogy milyen esetekre fizessen (baleseti halál, baleseti rokkantság, kórházi ápolás, súlyos betegségek stb.), természetesen a fizetendő havi díjat befolyásolja, hogy milyen esetekben térít a biztosító. 

Spórolás 

A megtakarítási célú életbiztosítás lehet fix tartamú vagy teljes életre szóló. A biztosító a rendszeresen befizetett járulékokból garantál egy bizonyos minimális hasznot, úgynevezett technikai kamatmértéket (technická úroková miera). Ezenkívül rendszerint kifizetnek egy bizonyos részesedést is abból a haszonból, amely a biztosítási díj befektetéséből származik. Az ügyfél azonban nem befolyásolhatja a járulékok befektetését, a kockázat is a biztosítót terheli. Mivel a biztosító garantálja, hogy a meghatározott időben kifizet egy meghatározott összeget, úgy kell befektetni az ügyfél pénzét, hogy az az adott időpontban rendelkezésre álljon. Ebből kifolyólag csak nagyon biztonságos befektetéseket választhatnak, amelyek ugyanakkor kevésbé nyereségesek. 

Befektetés 

A befektetési célú életbiztosítás első ránézésre megegyezik a spórolásos biztosítással, a különbség azonban az, hogy a befizetett járulékok befektetését az ügyfél befolyásolhatja. Mindenki saját befektetési stratégiát választhat. A biztosító nem garantál semmilyen minimális hasznot, az ügyfél a megtakarításait a saját maga által választott eszközalapokban (különböző alapok, értékpapírok) gyűjtheti, felvállalva azoknak minden kockázatát és élvezve elvileg azoknak a hasznát is. A befektetéses életbiztosítás tartama alatt aktívan módosítható a befektetési stratégia, a szerződés lejárta előtt is ki lehet venni pénzt, és kiegészítő biztosításokat lehet hozzá kötni.

Biztosítási ügynök 

Életbiztosítást köthetünk biztosítási ügynök, független közvetítő, internetes közvetítő segítségével, vagy teljesen egyedül is. Az utóbbi megoldás annak ajánlott, aki kiismeri magát az egyes társaságok kínálatában, jártas a pénzügyekben, és képes saját maga kiszámolni a megfelelő biztosítási díjat. Az ügynökök az általuk képviselt biztosító valamennyi termékét ismerik, kínálják. Az ügyfél számára hátrányt az jelenthet, hogy így nem tájékozódik a konkurens társaságok ajánlatairól. Aki nem bízik a biztosítási ügynökökben, azinternetes közvetítő szolgáltatásait is igénybe veheti. A független közvetítők nem ügynökök, egyetlen konkrét biztosító számára sem dolgoznak, több társaság termékeit bemutathatják, egyszerre tájékoztatnak a konkurens cégek ajánlatairól, ugyanakkor közvetítői díjat is számláznak.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk

Híd-lista: miniszterek elöl

Érsek: Bugár személyes döntést hozott

Vizsgálat az OĽaNO képviselője ellen

Tudjuk, milyen autóra kaphat többezres állami támogatást

Feldúlt férfi tört-zúzott egy lévai bank épületében

Kétszeres Stanley-kupa-győztes Nyitrán

Legfrissebb galériák
Olvasta már?

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!