Vasárnap

Zászlóavatás ERZSINEK

admin

2009. április 10. 04:00

Áprilisi tréfának szántam egy hete, gondoltam, a sok komoly és komolykodó gondolat, emlékkép után, helyett április 1-je alkalmából megviccelem vele a Vasárnap olvasóit.


Áprilisi tréfának szántam egy hete, gondoltam, a sok komoly és komolykodó gondolat, emlékkép után, helyett április 1-je alkalmából megviccelem vele a Vasárnap olvasóit. Aztán jövőnk szempontjából a múltnál sokkal fontosabb információknak adtam át inkább a helyem, de ez a jó kis pelsőci híradás nem hagy nyugodni engem. És mert nyomdába kerüléskor még úgysem tudni, a két jelölt közül ki lesz a soros államelnök, se sírni, se kacagni nincsen okunk még, ám mire megjelenik ez a Vasárnap, amikor kezében tartja kedves Olvasónk, addigra biz bőven lesz. Mit is írhatnék most? Közlöm ezt a múlt hétről megmaradt lelkes tudósítást. Ha virágoskertekben, nemzeti szellemben zászlókat avató elnökünk lesz, azért, hogy vigasztaljon a pelsőci eset, ha nem, akkor meg örömünkre, hogy van remény kijutni Mucsáról, igenis van feltámadás. Harmadsorban meg, hogy is másként, egy személyes, nagyon személyes indíték: Varga Erzsébet, a költő, lap- és kiadószerkesztő, akitől szintén nagyon sokat tanultam, és akit szintén nagyon szerettem épp emiatt is, hihetetlen, de már tíz éve, hogy nincsen közöttünk. Április 8-án ment el az Üveghegyen túlra, mint egyik gyermekversében írta, azóta csak emlékeim közt látom. És ezek az emlékek mérhetetlen humorral és kacagással, erzsis kuncogással telítettek. Biztos vagyok benne, hogy nagyon örülne az effajta emlékezésnek, s szinte hallom, sorról sorra mivel kommentálja vérbeli szerkesztőként született humoristákat megszégyenítő lendülettel a Gömör című újságban 1943. július 11-én megjelent cikket:

„Zászlóavatási ünnepség Pelsőcön. A pelsőci MÁV fűtőházi személyzete folyó hó 4-én tartotta meg zászlóavatási ünnepségét Pelsőcön a MÁV fűtőház székháza előtti virágos kertben. Sallai István fűtőházi vezető felügyeletével. A fűtőház személyzete saját munkájával egy igen szép, műkőből készült talapzaton állította fel országzászlóját, s lobogódísszel beborított épület előtti téren tartotta meg az avatási ünnepséget is. Szeles Géza mérnök, fűtőházi főnök nyitotta meg a Nemzeti Hiszekegy elmondása után az ünnepélyt, méltatva a fűtőház személyzetének örökbecsű munkáját. Ezután Borovi Gottfried r. kat. plébános, Csanda Lajos ref. lelkész, Ivanics Béla ág. h. ev. lelkész tartották meg az avató beszédeket, valamennyien kiemelve azt a gyönyörű gondolatot, amelyet a fűtőház személyzete látható jelekbe öltött becsületes, szorgalmas, a pihenési szünetből is elszakított idő alatt. Ezután Csorba Kálmán, a község vezetőjegyzője tolmácsolta Pelsőc nagyközség aprajának és nagyjának baráti kézszorítását, meleg szeretetét, és hálás köszönetét mindazoknak, akik akár fizikai, akár szellemi munkával hozzájárultak ahhoz, hogy a község területén egy magasztos célt szolgáló emlékmű létesüljön.
Majd a „Mozdonyok beszélgetnek” című magyaros ízű költemény hatásos elszavalása után Görgényi Elemér máv. főtanácsos záróbeszéde következett, aki örömének adott kifejezést afölött, hogy a csonka haza eme határközségében is a munkás-vasutas kezeknek sikerült egy olyan emlékművet létrehozni, amely itt is hirdeti a magyar igazságot. Vitéz Pásztor György tárogató játékával, melyet cigányzene kísért, valamint a Himnusz hangjaival a lélekemelő ünnepség véget ért, s utána az Iparos Otthon helyiségében volt egytál ételes estebéd.”
Erzsike, hiányzol!

Önnek ajánljuk

2018. október 17. 11:14

Pozsonyi Dzsessznapok 2018

2018. október 17. 12:55

Az október 5 híres rokona

2018. október 17. 11:06

Meddig érvényes a végrendelet?

2018. október 17. 11:05

Elért az ősz