Önök írták

Kedves Olvasóink! Továbbra is várjuk NÉVVEL, CÍMMEL ellátott leveleiket, mégpedig a megváltozott címünkre: Duel-Press, Vasárnap szerkesztősége, P. O. Box 222, 830 00 Bratislava, vagy a vasarnap@vasarnap.com elektronikus címre. A közlésre érdemes levelek beérkezés vagy téma szerint és szerkesztve jelennek meg! Legyen eredményes a következő hetünk is!
Vasárnap

2019. május 15. 09:45

Virágvasárnap Nagyidán

Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztek Nagyidán Virágvasárnap. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is kellemes időben került sor a történelmi esemény felidézésére. A parókia udvarán megszentelt barkaágakkal indult el a körmenet. A menet elején ezúttal is a helyiek által jól ismert és közkedvelt bibliai szamárcsikót helyettesítő Kincső haladt, melynek hátán Benő Alex elsőáldozó ült. Az imádságos együttlét a templomban folytatódott. Jézus Urunk szenvedéstörténetét, a passiót a templom énekkara Belka Izabella vezetésével adta elő. Szalay László, a helyi Szent Márton tiszteletére felszentelt templom plébánosa a barkaszentelés liturgiájából vett idézet alapján foglalta össze gondolatait: „Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy föltámadásának és örök életének is részesei lehessünk.” Az ünnepi eseményt illetően László testvér kiemelte: „Újfent jó volt látni és átérezni a kassai vasgyár tőszomszédságában élő nagyközség magyarságának közös együttlétét, együttérzését. Az összetartozásnak, a közös gondolkodásnak és elsősorban az imának ereje ilyen formában is megmutatkozik.” 

Pankovics Miklós, Nagyida

 

Tojásfestés

Már a húsvét előtt javában készülődtünk itt, Nagydarócban is a legnagyobb keresztény ünnepre. A nagytakarításon kívül mással is foglalkoztunk, például tojásfestéssel. Tudjuk, hogy a tojás az életnek, az újjászületésnek a jelképe. Mert a tojásból új élet kel, majd éppen úgy támad fel Krisztus urunk is a sírjából az emberek megváltására.

A Csemadok újjáalakult helyi szervezetének elnöknője, Kapsa Mónika igen kellemes, tanulságos akciót szervezett április 6-ra. A kultúrházban láttuk vendégül a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének munkatársát, Benko Tündét. Filmvetítés és a tanárnő értékes beszámolója hozta közelebb hozzánk az Ipoly menti tojásírást és a palóc húsvéti népszokásokat. Utána mi is megtanulhattuk az alapokat, mintákat, ötleteket kaptunk, kellékeket, és munkához láttunk. Minden korosztály képviselve volt, egymást biztatva, dicsérve készítettük el a mintadarabokat. A végén még elismerést is kaptunk, a kész hímes tojásokat pedig hazavihettük. Nagyon fontosak, tanulságosak az ilyen akciók, köszönet a szervezőknek.

Dorók Erzsébet, Nagydaróc

 

A gesztetei cigánysorról

Március 23-án tartottuk meg a Rokkantak Szövetségének rimaszombati évzáró ünnepségét, amely nagyon kellemes környezetben zajlott le a Daxner utcai székházunkban. Minden évben ellátogat hozzánk Danyi Zoltán, a városi hivatal dolgozója, aki most is szívélyesen üdvözölte a megjelenteket. Beszélgetés közben rátértünk, hogy költészettel foglalkozik. Mint mondta, nem világmegváltó költészet az övé, csak a saját és családja örömére ír. Most jött ki a nyomdából verseskötete, az Elveszett évszakok. Nem sokan képesek ilyenre túl az élet delén, ráadásul ahonnan Danyi Zoltán indult, a gesztetei cigánysorról. De idejében rájött, hogy ki kell törni a bilincsekbe zárt életformából. Kívánunk Zoli bácsinak jó egészséget, és várjuk a folytatást.

Kováčik Ilona, Rimaszombat

 

Az összetartozás ereje Inámban

Hogy mi a legfontosabb gondolat, amit mindenkinek ismernie kell, ha Inámba látogat? A szeretet és az összetartozás ereje. A település lakosai nem egy esetben összefogtak egy közös cél érdekében, és az emberek összetartásának köszönhetően valósulhatott meg számos fejlesztés a faluban. 2017-ben kezdte meg működését az idősek napközi otthona az iskola egykori, felújított épületében. Az intézmény a falu idősei számára biztosít kulturális feltöltődést, különféle foglalkozásokat, tarkítva beszélgetésekkel, filmvetítéssel. A nyugdíjasok napközi otthonának vezetője, Gyurkovics Szilvia, aki gondoskodó szeretetével szervezi a tarka programokat. A farsangot pampuskasütéssel kezdik, de rendszeresen terítékre kerül a finom házi rétes, a karácsonyi mézeskalács. Nagy látogatottságnak örvendett Gazdag Katalin népviseletbe öltöztetett babáinak kiállítása. Tarkítja a kínálatot kirándulás is, tavaly például Esztergomba látogattak, ahol megtekintették a bazilikát, részt vettek az istentiszteleten, megnézték a kis múzeumot a bazilikában, kisvasutaztak a városban, vendégül látták őket a csatai tájházban, majd fürdőztek a bellegszencsei (Podhajská) termálfürdőben. Bensőséges rendezvény közepette negyedéves intervallumokban ünneplik meg a névnapokat, születésnapokat. A résztvevők süteménnyel, pogácsával járulnak hozzá a menü gazdag kínálatához. Hinnünk kell, hogy ennek a kornak is megvan a maga szépsége, éreznünk kell, hogy összetartozunk, egymás támaszai vagyunk.

Baráti kapcsolatokat is ápolunk a szomszédos Magasmajtény (Hrušov) idősek napközi otthonával. Ilyen cserelátogatás alkalmával az inámi asszonyok beavatják a magasmajtényi nyugdíjasokat a rétessütés fortélyaiba, viszonzásul kemencében sült kenyérlángos készül minden jóval megrakva. Az inámi asszonyok rendszeresen részt vesznek a magyarországi cserháthalápi rétessütő versenyen. S hogy kik a napközi otthon legaktívabb tagjai? Sógor Gizella, Buris Magdolna, Nagypál Margit, Nagy Erzsébet, Skulec Erzsébet, Nagyné Kukolík Erzsébet, valamint Kukolík Ilona. Az idősek napközi otthonának tevékenységét, anyagi hátterét az inámi önkormányzat biztosítja. Régi Zsolt polgármester maximálisan támogat mindenféle kezdeményezést, ő az a személy, aki nem megosztani, hanem összetartani igyekszik a falu lakosságát. Hiszem, hogy mindazok, akik megbontják a közösséget, átértékelik hozzáállásukat, látva az önkormányzat igyekezetét, az elért eredményeket, a megvalósult beruházásokat, csatlakozni fognak hozzánk, és valóban egy nagy, kiegyensúlyozott, boldog család leszünk.

Nagy Mária, Inám

 

Harmónia

Ezen a néven alapítottunk szabadidőklubot Dunamocson 2017 októberében. Péntekenként 14-től 16 óráig tartanak az összejöveteleink. Jelenleg 36 tagunk van, főleg nyugdíjasok, de akadnak köztünk fiatalabbak is. Nagyon agilis a vezetőnk Csehi Józsefné Márta személyében, aki gazdag programokról gondoskodik, amit mindig kötetlen terefere követ. Megemlékezünk születésnapokról, névnapokról. Köszöntések után koccintunk, majd az ünnepelt egy kis édességgel kedveskedik. Tavaly részt vettünk magyarországi kirándulásokon. Jártunk Szentendrén, Gödöllőn, Esztergomban, Kocson. Belföldön a bélai kastélyban, Búcson, a babamúzeumban, Komáromban moziban, biciklitúrán Izsán, Karván, Párkányban, Lábatlanon. Falunk határában a Mocsolyán is piknikeztünk. Havonta járunk Bátorkeszire színházba, ahol budapesti színházak is vendégszerepelnek. Nyáron a helyi Burcsákfesztivál keretein belül rendezett lecsófőző versenyen első helyezést értünk el. Tavaly megkaptuk a polgármester díját, a közösség érdekében végzett önzetlen munkánk és aktivitásunk elismeréseként. Részt veszünk az iskolai és óvodai rendezvényeken farsangifánk-sütéssel is. Kérdezz-felelek rendezvényeket szervezünk, sőt közös programokat a búcsi klubbal is. A kirándulásainkhoz községi hozzájárulást kapunk.

Bábi Vilmosné, Dunamocs

 

Követendő példa

Ilyenkor, tavasz idején ünnepek és megemlékezések sora követi egymást (március 8., március 15., pedagógusnap, valamint több egyházi ünnep). A Buzitai M. Tny. Alapiskola vezetősége fontosnak tartja a pedagógusnapot is, és nem csak az aktív, még dolgozó pedagógusokat köszönti, hanem a valamikor ott dolgozó nyugdíjasokat is. Az iskolavezetés figyelmessége még arra is kiterjedt, hogy külön egy teljes délutánt szánjanak ránk. Nagyon szép gesztus ez. Az ünnepségen a jelenlegi iskolaigazgató és a helyettes köszöntöttek bennünket, a gyerekek pedig kultúrműsorral kedveskedtek. Ezt követte a szeretet virága, amit tőlük kaptunk, és a megvendégelés. A kötetlen beszélgetés sok mindenről szólt – gyerekekről, unokákról, az iskoláról, a fiatalságról, közös emlékekről. Majd feltöltődve szeretettel és kedvességgel, kicsit meghatódva elbúcsúztunk egymástól. Ha a Gondviselő megengedi, jövőre is újra itt leszünk. Köszönjük a jó hangulatot, a szervezést, a megvendégelést, s hogy gondoltak ránk! Kívánok mindnyájunknak jó egészséget! Isten éltessen mindenkit!

Nyugdíjas pedagógus, Buzita

 

Alkotmánybíró-jelöltek választása

Megtörtént, amit józan előrelátással várni lehetett. A parlament nemcsak februárban volt képtelen alkotmánybíró-jelölteket választani, áprilisban is (az egyeztetések után) csak nyolc jelöltet szavazott meg faramuci módon. Ez cirkusz, méghozzá felsőfokon. A legerősebb koalíciós párt újra bebizonyította, hogy nem a lakosság érdekeit képviseli, hanem a párt vezetőjének egoizmusa diktál. Ez egy diktatórikus gondolkodási rendszer kopírozása. (Bugár sem hajlandó beismerni, amit mindenki lát, hogy a Híd alamizsnáért a Smer kezes báránya.) A szociális javakat hirdető párt nem elégszik meg azzal, hogy eddig az igazságszolgáltatás általában a hatalom álláspontját követte, még az alkotmánybíróságot is ellenőrzésük alá szeretnék vonni. Így a (tisztelt) koalíció csak részmegoldást volt képes produkálni, bezzeg amikor a bérükről szavaztak (1500 eurós emelés!), ott nem volt fennakadás. A koalíció felelőssége nemcsak morális, hanem történelmi is, rányomja bélyegét a szavazásukra. Ez a deviáns magatartás elgondolkodtató. Az ilyen koalíciónak vannak alkotó és élősködő szakaszai. Már csak az a kérdés, melyik tud felülkerekedni a másikon. Egy humántörténeti törvény szerint az ember nem az öregségbe vagy betegségbe hal bele, hanem akkor, amikor életfeladata kimerült. Nos, ez a törvényszerűség teljes mértékben érvényes a koalíció legerősebb pártjára, akárcsak a koalícióra. Hogy a koalíció egységes, csak félrevezetés. Pellegrini burkolt kijelentései is sok mindent elárulnak erről. Visszatérve a szavazáshoz, a Smer és a koalíció egyes tagjai elaltatva lelkiismeretüket, nemes egyszerűséggel, az általuk ismert „úri” modorral egy célért (... mindenki egyért, a vezér érdekének megfelelően) szavaztak. Sajnos, az ilyen politika arra készteti a kívülállót, hogy elfelejtse a „tisztesség” szót.

Szabó István, Kassa

 

A Szép Magyar Beszéd döntőjén

Óriási öröm tölti el szívünket, hogy diákjaink kimagasló teljesítményt nyújtottak, és fantasztikus eredményeket értek el az április 12-én rendezett Szép Magyar Beszéd országos döntőjén, Kassán. Mellár László a 3. kategóriában 2., Ollé Ákos a 4.-ben ugyancsak 2., Aranyossy Lehel pedig a 4. kategóriában 4. helyet érte el, és különdíjat kapott.

A Szabó Gyula 21 Szakközépiskola történetében olyan rendkívüli szép eredmény született, amilyenre ritkán kerül sor. Gratulálunk győzteseinknek és a felkészítő tanárnak, Nagy Ernőnek.

Kónya Ilona, Dunaszerdahely

 

Kedves Vasárnap!

Továbbra is hűséges olvasójuk maradok, minden írás nagyon tetszik a Vasárnapban, amely mostanra nagyon sokoldalú, színvonalas lappá vált. A legjobban az tetszik, hogy politikamentes, mégis képviseli a szlovákiai magyarság érdekeit. Csodaszép, mosolygós tavaszi napokat kívánok Önöknek és a lap valamennyi olvasójának, üdvözlettel:

Fűri Olga Iringó, Gúta

Kedves Olvasóink!

Továbbra is várjuk NÉVVEL, CÍMMEL ellátott leveleiket, mégpedig a megváltozott címünkre: Duel-Press, Vasárnap szerkesztősége, P. O. Box 222, 830 00 Bratislava, vagy a vasarnap@vasarnap.com elektronikus címre. A közlésre érdemes levelek beérkezés vagy téma szerint és szerkesztve jelennek meg!

Legyen eredményes a következő hetünk is!

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik. Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a kommentekhez tartozó IP címeket a rendszer elraktározza.

Önnek ajánljuk

Új frekvenciákat kapott a Pátria rádió

Miből tartsuk el a gyerekünket?

21 millió euró miatt kockáztat 895 milliót a magyar kormány

5 év Érsekújvár volt polgármesterének

Az oroszok az amerikaiakat is legyőzték

A dunaszerdahelyi önkormányzat pályázatot hirdet a szabadidőparkra

Legfrissebb galériák
Olvasta már?