Ama bizonyos bolhaköhögésre emlékeztet az MKP politikai közhelyektől hemzsegő kiáltványa

Ennyit tudtok…

Nézőpont kérdése, nagyobbe annak a hírértéke, hogy a hétvégén ülésezett a választási vereséget elszenvedett Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa, mint annak, hogy egy bukott politikus, nevezetesen az SaS egyik volt parlamenti képviselője - szlovákiai magyar - egy további „magyar párt“ megalapításán töri a fejét.

Az átlagolvasó ugyanis, mivel se nem politológus, se nem pártkatona, mindkét információt azzal nyugtázhatja: csináljátok csak, ha ennyit tudtok...

Mindazonáltal a sajtómunkásoknak épp úgy be kell számolniuk egy pártgyűlésről meg egy pártalapítási szándékról is, mint pl. arról, hogy „ki vágta fejbe Hudák elvtársat“ vagy miként alakul a retek csomónkénti ára stb. Merthogy a pártgyűlés és a pártalapítási szándék is érdekelhet bizonyos olvasókat. Ugyanezért közöl a sajtó hírmagyarázatokat és kommentárokat, véleményeket is. Amelyek egyébként általában az adott hírmagyarázatok, kommentárok szerzőinek véleményét tükrözik. Ezért hát nyilvánvaló arány- és szereptévesztésnek, sőt, ostobaságnak minősül, ha bizonyos hírek szereplői azért tesznek szemrehányást a sajtónak, mert az beszámol viselt dolgaikról. „Néhány kommentátorra“ pedig azért rágnak be, mert véleményezik azokat.

De miért is volt szükség erre a „Bevezetés a sajtó rejtelmeibe“ című fejezetre itten?

Azért, kérem szépen, kedves hölgyeim és uraim, mert a Magyar Koalíció Pártja elnöke, Berényi József a fent említett szombati tanácskozást megelőzően - az Új Szó (szlovákiai magyar sajtótermék) segítségével eljuttatott pártnyomtatványban (Hírvivő) - a következőképpen értekezett: „A szlovákiai magyar sajtó sokat tett az elmúlt években azért, hogy a Magyar Koalíció Pártja vesszen jelentőségéből, perifériára szoruljon, esetleg megszűnjön.“ Ennek tetejébe, mintegy csicsás masniként hozzáteszi még az elnök úr: …„Ennek következtében (mármint, hogy a szlovákiai magyar sajtó az MKP megszüntetésén munkálkodott) néhány kommentátor véleményére már nem is tudunk megfelelő komolysággal figyelni…“

Mármost, van-e azon csodálkoznivaló, ha mindezek után „néhány kommentátor“ sem igazán képes megfelelő komolysággal figyelni az MKP vezető politikusainak tevékenységét? No és azért sem, mert a szombati összejövetelen kiderült, az MKP jelenlegi országos vezetőségét zömében olyan tagok alkotják, akik elnökükkel együtt el bírják hinni, hogy választási fiaskójukat főként a szlovákiai magyar sajtó és néhány kommentátor okozta. Ezért aztán, mintha mi sem történt volna, bizalmat is szavaznak az elnök úrnak. Mameluk sleppjével és a párt kommunikációs stratégiáját a kezdetektől fogva mintaszerűen elbaltázó bel- és külföldi „kampánylúzerekkel“ együtt.

Márpedig, ha ez így van, a legenyhébben szólva is kétes kimenetelű vállalásnak tűnik, sőt, ama bizonyos bolhaköhögésre emlékeztet az MKP legfrissebb, politikai közhelyektől hemzsegő kiáltványa. Értsd, az MKP OT szombati nyilatkozata. Amely a pártra a választásokon leadott 110 ezer, a választási kudarc tükrében tulajdonképpen tényleg fölöslegesnek tekinthető szavazattal virítva szólítja föl(!) „a szlovákiai magyar társadalmi és civil szervezeteket, politikai pártokat és egyéni csatlakozókat, hogy az MKP-val közösen alakítsák ki nemzeti megmaradásuk feltételeit“.

El bírják hinni, hogy választási fiaskójukat főként a szlovákiai magyar sajtó és néhány kommentátor okozta.

 

Ajánló