Számos országban a helyi lépések praktikusak, lehetségesek, és jelentős megtakarítások érhetők el velük

Helyi fejlődés klímaváltozás idején

A magyarországi környezeti katasztrófa – melynek következtében kilenc ember halt meg és több száz volt kénytelen elhagyni otthonát – újabb figyelmeztetés, hogy az ökológiai katasztrófákat leginkább a helyiek érzik meg.

Az alumíniumgyárban történt gátszakadás a mérgező zagy olyan áradatát ontotta a környékre, amely végleg megváltoztatta a helybeliek életét. Az átszakadt gát képe megfelelő metaforája klímaváltozásokkal terhelt környezetünknek. Globális szinten repedések jelentkeznek a konzumgazdaság igényei, meg a fenntartható jövő követelményei közt. Óvakodjunk a repedésektől, javítsuk meg, amit lehet, szüntessük meg a falakat feszítő nyomást. Mert ha minden csődöt mond, jön az iszap.
A klímaváltozások következményeit leginkább helyi szinten érezzük meg. A tudomány világosan kimondja, hogy bolygónk melegszik – persze, nem mindenütt egyformán és folyamatosan. Az éghajlati változások hatása attól függ, hol élünk. Például az emelkedő hőmérséklet pusztítja az eredeti fehérorosz erdőket, szárazságot okoz a mediterrán vidékeken, több a szélsőséges árvíz, vihar, hőség.
Hogyan kezeljük e szélsőséges környezeti kilengéseket? Globálisan kísérjük figyelemmel a fejleményeket, ám cselekedjünk lokálisan. A katasztrófa úgy előzhető meg, ha megváltozik magatartásunk és közgazdaságunk. Hogyan is érvelt Ernst F. Schumacher „A kicsi szép” című 1973-ban megjelent tanulmányaiban „egy emberközpontú közgazdaságtanról”? Az a cél, hogy a maximális jólét minimális fogyasztással legyen elérhető – írta.
Helyileg elkezdhetjük az energiatakarékos fényforrásokkal. További lépésként mérjük fel, milyen alternatív energiaforrások állnak rendelkezésünkre, mennyire csökkenthető a károsanyagkibocsátás mértéke, s milyen módjai vannak házaink hőszigetelésének. Egyes országokban már nekiláttak a feladatnak, ott, ahol a helyi önkormányzatok – a magánszektorral s a civil társadalommal – megfogalmazták a fenntartható közszolgáltatások stratégiáját.
Horvátország a helyi szintű energiatakarékos intézkedésekkel került előtérbe. Az ENSZ fejlesztési programjával való négyévi együttműködés után az ország 127 városa közül 80, a 20 megyéből 19 és a 16 minisztériumból 13 már aktívan csökkenti „szénrajzú lábnyomát”. Mintegy 8000 épületet – a középületek 80 százalékát – már bevontak az országos energiagazdálkodási rendszerbe. Megnőtt azoknak az embereknek a száma is, akik megértették, hogy az energiafogyasztás energiatakarékossági intézkedésekkel csökkenthető: az emelkedés a 2007-ben kimutatott 27,9 százalékról 2009-ben 45,1 százalékra nőtt.
A helyi szintű munkálkodásnak ez a példája ésszerű, egyszersmind praktikus. A klímaváltozás hatása attól függ, hol élünk. Másként reagálna a vízellátás romlására a vidéken élő (gazda), s másképpen a nagyvárosi lakos. Mint látható, számos országban a helyi szintű lépések praktikusak, lehetségesek, és jelentős megtakarítások érhetők el velük.
Az éghajlati változások elleni küzdelemben a helyi szorgoskodást teljes körű globális tevékenységgel kell kiegészíteni – beleértve az energiaárakat is –, oly módon, hogy az tükröződjék az elégetett fosszilis tüzelőanyagok másokra gyakorolt hatásában. Ám amíg arra várunk, hogy az egyes országok összefognak és egyeztetett lépéseket tesznek, ahhoz tartsunk magunkat, ami az emberiség fejlődését szolgálja: a helyi szinten való cselekvéshez. S ha beindul a globális cselekvés, a helyi kezdeményezések akkor is optimálisak maradnak. Schumacherre gondolva azt mondhatnám: „A helyi szép”. S hozzátehetném: meg praktikus is. Oly módon kellene előrelépnünk, hogy bevezetjük a fenntartható helyi fejlődés folyamatát. Ez lesz a biztosítéka annak, hogy gyermekeinknek nem kell az általunk hátrahagyott repedéseket tömögetniük.
Jens Wandel
A szerző az ENSZ Fejlesztési Program (UNDP) pozsonyi regionális központjának igazgatója

Ajánló