Feszültségek Muzslán

Muzsla |

Szerdán tartotta soros ülését a muzslai önkormányzat. A napirendi pontok között nem szerepelt sem az igazgatóválasztás, sem a községi hivatal felújításának ügye. A gyűlés így is feszült hangulatban zajlott.

Az iskola fennállásának századik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen még úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van
A szerző felvétele

A testület nem hagyta jóvá Zalaba Imre (független) képviselő írásos interpellációját, aki azt kérte, hogy az iskola igazgatójának beszámolóját sorolják be a napirendi pontok közé. A képviselők úgy határoztak, rendkívüli ülésen fognak foglalkozni a témával. Zalaba Zsófia, az Endrődy János Alapiskola igazgatójának megbízatása júliusban ér véget. Az igazgatói posztra kiírt pályázatra ketten jelentkeztek: az eddigi igazgató és Silva Mónika, a párkányi alapiskola pedagógusa. Az iskolatanács 8:2 arányban úgy döntött, Zalaba Zsófiának szavaz bizalmat. Farkas Iván (MKP) polgármester a döntést megvétózta, amit szokatlan módon egy közel egyórás, a falutévé által sugárzott beszédben indokolt meg. Egyebek mellett azzal érvelt, hogy Zalaba Zsófia nem felelt meg a kritériumoknak. A polgármester szerint az iskolatanács által megválasztott jelölt nem tudja igazolni szlováknyelv-tudását. A beszéd nagy visszhangot keltett. Az igazgatóválasztás körüli vita végül úgy elfajult, hogy Zalaba Zsófia úgy döntött, rágalmazás miatt bűnvádi feljelentést tesz. Panasszal fordult az önkormányzathoz is. Panaszának kivizsgálására a szerdai ülésen bizottságot hoztak létre, melynek hatvan napja van arra, hogy az ügyet megtárgyalja. Eközben az igazgatói poszt betöltésére új pályázatot írtak ki, melyre értesüléseink szerint ugyanaz a két személy jelentkezett. Az iskolatanács jövő szerdán dönt arról, kit javasol. A testület vélhetően ezt követően tartja meg rendkívüli ülését, ahol Zalaba Zsófia is lehetőséget kap, hogy megtartsa igazgatói beszámolóját, és elmondja, miért döntött úgy, hogy panaszt és bűnvádi feljelentést tesz.

A testületi ülésen az óvoda felújításának kapcsán került szóba a községi hivatal felújításának ügye. Az óvoda felújítását ugyanaz a cég végezné, amelyik megnyerte a községi hivatal felújításával kapcsolatos pályázatot. Mivel a képviselők hiányosnak tartották az óvodafelújítással kapcsolatban benyújtott anyagot – amely nem tartalmazta a részletes költségvetést – az ezzel kapcsolatos döntést elnapolták. Farkas Iván polgármester az ülésen élesen bírálta a Joj televízót, amely a napokban a muzslai községi hivatal hőszigetelésével kapcsolatban gyanús, 70 ezer eurós számlára hívta fel a figyelmet. Farkas Iván szerint a félreértés abból adódott, hogy a projektmenedzser a költségvetés egyes tételeinek feltöltésekor téves adatokat közölt. Mivel azokat a programot irányító hatóság oldalára teljesen eltérő struktúrában kellett feltöltenie, a Horvátgurab és Muzsla közötti szállítás helyes összege (2251 euró) helyett több mint 70 ezer eurós összeget töltött fel. A polgármester állítja: a 235 eurós kilométerenkénti egységárat eszük ágában sem lett volna megtéríteni. Farkas Iván szerint a Közbeszerzési Hivatal honlapján a helyes szerződés, a közbeszerzésen eredményes költségvetés található.

Ajánló