Csömínyek támottak a bodaki asszonyra

Nagybodak - Április 1. |

Pintek dilelőtt a udvaron dühödött S. Rozália bodaki lakos, amikor valahunnan a bukrok közű egy csömínyraj támotta meg. A asszonyt komoly lelki megrázkóttatás írte, és úgy összecsipettík a csömínyek, hogy ki köllött híni hozzá a mentőköt is. Azt egyellőre nem tunni, valaki szándíkossan-e eresztette rá a csömínyeket a asszonyra.

A rendőrség nem rendelt el nyomozást a csöménycsípés miatt
Képarchívum

A egisz falu megdöbbenve áll a esemínyek előtt. Igaz, hogy a faluba nem ritkák a csömínyek, de senki se emlíkszik olyan esetre, hogy valakit ennyire összecsipettek vóna. „Eccer nekem a nyakamot megcsípte egy csömíny, és úgy megdagadt, minha tokám lenne, pedig akkor még fiatal leánko vótam – nyilatkozta a eset kapcsán a kilencvenhét éves B. Margitka, a falu legöregebb lakosa. – Aszonták, kennyem be a vizeletemmel, attú elmúlik, és igazuk is vót. Remílem, a Rozikánok is bekentík!”

A szerdehelyi kórházbo egyellőre nem nyilatkoznak S. Rozália egíssígi állopota felű. „Idejibe kiírt a mentő, de amíg folynak a vizsgálotok, nem monhatunk közelebbit” – közűte a kórház szóvivője. S. Rozália fírje, S. Béla a törtíntek vígett a felesígit hibáztossa. „Én montam neki, hogy ott van bent a sok rékas, ne dühöggyön kint a virágokkal vagy mivel, de nem törődött velem, oszt meg is lett a baj – panaszolja S. Béla. – Most osztán mindenki csak erű beszíl a faluba, és még a rékast sincs ki elmosogassa!”

A csallóközi kiskössígbe minden társoságbo beszídtéma lett a eset. Vannak, akik azt mondják, direkt uszította valaki S. Rozáliáro a csömínyeket. C. Géza, bodaki hekker és aktivista azt állíccsa, a titkosszolgálotok áhotnak a eset mögött. „Má eccer a falu honlapját is megpróbáták főtörni” – vílekedik a fiatalember. A polgármester nem ért eggyet ezzel a állítássú. „A falu honlapja ténleg meghibásodott eccer, de osztán kijavítottuk – monta a polgármester. – Szerintem a Rozika biztos be vót fújatva valami parfümmel vagy valamivel, oszt azír támották meg a csömínyek.” A szerdehelyi rendőrsíg nem rendelt el nyomozást a ügybe, megkeresísünkre annyit nyilatkoztak, aki faluhelyen lakik, az vigyázzon a csömínyekkel. (áb)

Ajánló