Egyelőre elhárult a csődveszély Komáromban

Komárom |

Hatórás vitát követően bólintott rá a képviselő-testület a 100 százalékban városi tulajdonú KOMVaK víz- és csatornaművek, valamint a vállalatnak hitelező HASS cég közti szerződésre, amely a tartozás kiegyenlítésének feltételeit tartalmazza.

Somogyi Tibor illusztrációs felvétele

Megegyezés hiányában fennállt ugyanis a veszély, hogy a társaság csődeljárást indít a vízművel szemben, és akkor a tartozáson felül vissza kellett volna fizetnie az elmúlt években elnyert pályázati pénzeket, több mint 16 millió eurót.

Elmaradt hiteltörlesztés

Az aranyosmaróti székhelyű céggel a KOMVaK évek óta együttműködik, több vízügyi beruházásnak volt a kivitelezője, és a KOMVaK többször kért pénzügyi segítséget is tőle. A Komáromot Kavával összekötő vízvezetékrendszer kiépítésére is a HASS nyújtott 2,3 millió euró hitelt, ám ennek fejében a KOMVaK 5 millió értékű vagyont zálogosított el, amiről az akkori városvezetés nem tudott (az akkori alapszabály szerint ezt megtehette, más kérdés, mennyire volt etikus magatartás az elnökség részéről). Az ügyletre 2015 januárjában, Stubendek László polgármester hivatalba lépésekor derült fény, ahogyan arra is, hogy a két cég között jegyzői megállapodás (notárska zápisnica) is született – a KOMVaK részéről Olláry Viktor akkori elnök és Sánta Béla elnökségi tag aláírásával –, ami szerint a hitelező bírósági végzés nélkül is végrehajtási eljárást indíthat a KOMVaK ellen, ha nem fizeti időben a törlesztőrészleteket. Ez be is következett, ugyanis sem Olláry Viktor, sem a már jelenlegi testület által megválasztott Balogh Zsolt elnöksége (2015–2016) idején nem fizette a KOMVaK maradéktalanul a törlesztőrészleteket. A HASS-nál pedig betelt a pohár. Igaz, Baloghék próbálták kedvezőbb kamatú banki hitellel kiváltani a HASS-szal szembeni tartozást, de az az ügylet megfeneklett.

Jobb lenne megegyezni

Miután Balogh és a másik két elnökségi tag lemondott, tavaly decemberben új vezetése lett a KOMVaK-nak Patrik Ruman személyében, aki az elnöki és az igazgató tisztséget is betölti. Újraindultak a tárgyalások a HASS-szal, amelyek eredménye az a szerződéstervezet lett, amiről csütörtökön tárgyaltak a képviselők. Több jogászi vélemény is született, amelyek végkicsengése az volt, hogy a legjobb megoldás a megegyezés, mert ha nem, jöhet a végrehajtás, a szerkezetátalakítás vagy a csődeljárás, és innen már csak egy lépés a cég privatizációja. Csőd esetén ráadásul – a dotációs szerződés értelmében – a városnak mint tulajdonosnak, vissza kell fizetnie a KOMVaK által a különböző vízügyi beruházásokra nyert pályázati pénzeket, összesen 16,4 millió eurót.

Az összeget vitatják

A szerződés aláírását ellenző képviselők nem a tartozás visszafizetésének kötelességét vitatták, hanem annak összegét és a magas, 3,6 százalékos kamatot. Az eredeti 2,3 milliós tartozás ugyanis mostanra 3,34 millióra nőtt. Mégpedig azért, mert a HASS a csallóközaranyosi szennyvízhálózat kiépítése és a komáromi víztisztító állomás bővítése során – értesülések szerint Cséplő Gábor korábbi KOMVaK-igazgató tudtával és megrendelésére – többletmunkákat végzett, mintegy 500 ezer euró értékben, valamint az addig elmaradt törlesztőrészletek utáni büntetőkamatokat is felszámolta. A követelések tőkésítése után „jött ki” a 3,34 milliós alaptartozás. A városvezetés szerint viszont ezek a többletmunkák vitathatók és a kamatok is túl magasak, ráadásul a város és a HASS perben áll egymással, egy 605 ezer eurós hitel elismeréséről nem tudnak megegyezni. Ezért a csütörtöki ülésre a hivatal új szerződés-tervezetet készített elő, ami 2,14 milliós alaptartozásról szólt. Eduard Huňady, a HASS ügyvezetője viszont az ülésen kijelentette, számukra ez teljességgel elfogadhatatlan, és ragaszkodnak ahhoz a szerződéshez, ami a KOMVaK vezetésével folytatott hosszú tárgyalássorozat után született. Hozzátette: már így is komoly engedményeket tettek a KOMVaK-nak, mert ha a társaság időben fizetni fogja a törlesztőrészleteket, és kifizeti a 3,3 milliós alaptartozást valamint a kamatokat, akkor elengedik az 1,9 milliós büntetést, amihez szintén joguk lenne. Bár Stubendek László szavaztatni akart a hivatal által kidolgozott új megegyezésről, több képviselő rámutatott, ha a másik fél elutasította, nincs miért szavazni róla.

Teljesíthető megegyezés

A képviselők arra is kíváncsiak voltak, hogy a KOMVaK képes lesz-e fizetni a HASS-nak a havi 20 ezer euró törlesztőrészletet és a mintegy 10 ezer euró kamatot. Patrik Ruman elmondta, hamarosan lejár két banki kölcsönük, amelyek havi törlesztőrészlete összesen kb. 20 ezer euró volt, vagyis ez a pénz felszabadul, és a HASS-szal szembeni törlesztésre fordíthatják. Ahol lehet, megszorításokat hajtanak végre, átértékelik valamennyi szerződésüket, átvizsgálják a számlákat, hogy ne legyenek lejárt határidejű számláik, amelyekre büntetéseket kell fizetni, csökkentették a telefonköltséget stb. A kialkudott megegyezés a KOMVaK részéről teljesíthető. A hitelt 2039-ig kell visszafizetni.

Végül a képviselők 14 igen, 3 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett megszavazták az új szerződést a KOMVaK és a HASS között, és ezzel remélhetőleg elhárult a csőd veszélye is.

Címkék 

Ajánló