Ebéd nélkül maradhat több száz gyerek Komáromban

Komárom |

Mivel Komárom feketelistán van, nem kaphatja meg a rászoruló gyerekek után járó étkezési támogatást.

Januártól a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is teljes árat kell fizetnie az ebédért
Januártól a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is teljes árat kell fizetnie az ebédért
Illusztrációs felvétel
Ebéd nélkül maradhat több mint 350 óvodás és iskolás, akik eddig – szociális rászorultság okán – jelképes áron étkeztek az óvoda- és iskolakonyhán. A város ugyanis még mindig a Nemzeti Munkafelügyelet feketelistáján szerepel, ezért januártól elesik attól a támogatástól, amelyet az Európai Szociális Alapból a munka-, szociális és családügyi hivatalon keresztül kapott a hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetésére. Míg decemberig a támogatásnak köszönhetően jelképes összeget fizettek ezek a családok gyerekeik étkeztetéséért, januártól nekik is a teljes összeget meg kell téríteniük, ami, főleg ha több gyerekük van, komoly terheket ró az anyagi szükséghelyzetben lévő családokra. A legmegdöbbentőbb az egészben, hogy minderről a téli szünidőt követően, az első tanítási napon szereztek tudomást a szülők.
 
A gyerekeken csattan az ostor
 
Sokan az iskola- és konyhavezetőkre zúdították haragjukat és elkeseredésüket, pedig nem ők tehetnek a helyzetről. Ölveczky Árpád, az Eötvös utcai alapiskola igazgatója elmondta, ők is csak a múlt héten szereztek tudomást a problémáról, hivatalosan azonban a mai napig nem kaptak semmilyen tájékoztatást a városi hivataltól. Iskolájukban 53 gyereket érint a támogatás megvonása. „Vannak köztük olyan családok, akik, ha nehezen is, de be tudják fizetni az ebéd árát, de olyanok is, főleg ha két-három iskoláskorú gyerekről van szó, akik nem – mutatott rá az igazgató. – Valószínű, hogy több gyerek csak az iskolában jut meleg ételhez. Elszomorító, hogy rajtuk csattan az ostor.” 
 
Hiányos kérvény
Az étkeztetési támogatást a város igényli minden év végén a munka-, szociális és családügyi hivataltól, így volt ez tavaly decemberben is. Mária Poláčková igazgató tájékoztatása szerint mindaddig, amíg a kérvényező nem tudja mellékelni a kérvényhez szükséges valamennyi dokumentumot, nem folyósíthatják számára a támogatást. Értesülésünk szerint éppen a Nemzeti Munkafelügyelet pozitív véleményezése hiányzott. Komárom egyébként azért került feketelistára, mert még az előző polgármester, Anton Marek regnálása idején egy szociális projekt kapcsán két új alkalmazottat nem mindjárt reggel, hanem csak délután jelentettek be a szociális biztosítóba, amit a munkafelügyelet illegális foglalkoztatásnak minősített. Emiatt a város semmilyen pályázaton nem vehet részt, és mint a fenti eset mutatja, olyan területre is kihatással van a tiltás, mint a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetése. 
 
Tavaly 56 ezer eurót kaptak
Bajkai Jánostól, a városi hivatal oktatásügyi főosztályvezetőjétől megtudtuk, 350–360 gyerekről van szó, közülük 66 az óvodás. „Igyekszünk legalább az óvodások étkeztetését megoldani, saját anyagi források átcsoportosításával” – mondta. Eddig a szociálisan rászoruló, alsó tagozatos diákok 1 centet, a felső tagozatosok 9 centet, az óvodások szülei 19 centet fizettek, amihez az állam ebédenként egy euróval járult hozzá. A város 2016-ban 56 120 eurót kapott a munka-, szociális és családügyi hivataltól, amelyből 9200 eurót tanszervásárlásra, a fennmaradó részt pedig étkezési támogatásra fordította. 
 
Keresik a kiskaput
„Egyelőre hivatalos értesítést nem kaptunk arról, miért függesztette fel a támogatás folyósítását a szociális hivatal. Feltételezzük, hogy azért, mert a város a Nemzeti Munkafelügyelet feketelistáján szerepel – mondta Fekete Tamás, a városi hivatal vezetője. – Keressük annak lehetőségét, hogy a gyerekek mégis megkaphassák az étkezési támogatást. Értesüléseink szerint, ha indokolt, az iskolák is kérhetik ennek a pénznek a folyósítását a szaktárcától, ebbe az irányba próbálunk lépéseket tenni. Tényleges megoldást persze az jelentene, ha Komárom végre lekerülne a feketelistáról. A város tavaly megfellebbezte a munkafelügyelet döntését, jogi útra tereltük az ügyet, ami viszont még nem zárult le.”
 

Ajánló