Párkány 8 millióból gazdálkodhat jövőre

Párkány |

A jövő évre vonatkozóan kiegyensúlyozott költségvetést fogadott el az önkormányzat. Saját forrásaiból 423 ezer eurót különített el beruházásokra. Ez az összeg emelkedik, ha a pályázatok sikeresek lesznek.

A költségvetés elfogadását az adókról szóló általános érvényű rendeletek elfogadása előzte meg
A szerző felvétele

Jövőre 8 050 557 euróból gazdálkodik Párkány önkormányzata. A legnagyobb bevételre a részadókból számíthat. Ez az összeg a bevételek 40 százalékát teszi ki. Az ingatlanadókból a város 494 500 ezer euró bevételre számíthat (bevételeinek 6 százaléka). Egyéb adókból és illetékekből 517 600 euróra, ami bevételi forrásainak 6 százaléka. A nem adó jellegű bevételek (pl. ingó és ingatlan bérleti díjak) 932 035 euróval gazdagítják a város kasszáját, ami a bevételek 11 százalékát teszi ki. Az átruházott államigazgatási hatáskörök ellátására a város az államtól 2 096 707 euró dotációt kap (a bevételek 26 százaléka).

A legjelentősebb kiadást az oktatási intézmények fenntartása jelenti. Erre a célra a költségvetésben 3 853 912 eurót különítettek el, ami az összkiadások 48 százaléka. A kulturális intézményekre elkülönített összeg (328 148 euró) a kiadások 4,1 százalékát teszi ki. A sportra 236 428 eurót, a közbiztonságra 250 895 eurót különítettek el. A hulladékgazdálkodásra, az utakra és a környezetvédelemre fordított összeg is jelentős – 993 450 euró, ami a kiadások 12,35 százaléka. Fejlesztésekre az önkormány-

zat 423 015 eurót különített el. „A konkrét beruházásokra és a projektdokumentációk elkészítésére a város önkormányzata 229 400 eurót hagyott jóvá. A fennmaradó összeg tartalék” – magyarázta Gróf Andrea, a városi hivatal pénzügyi szakosztályának vezetője. A város több projektet uniós pályázatok révén szeretne megvalósítani, amelyekhez a kötelező önrészt a településeknek kell fizetniük.

Ajánló