Móra Ferenc nevét viseli a nyékvárkonyi alapiskola

Nyékvárkony |

A Nyékvárkonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola november 18-án ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az ünnepély egyben névadó ünnepség is volt: az alapiskola felvette Móra Ferenc író nevét.

A szerző felvételei

A rendezvény délelőtt 9 órakor kezdődött az alapiskola aulájában, ahol Polácsek Mária igazgatónő köszöntötte a vendégeket. Beszédében megemlékezett az elmúlt évekről, szót intézett az iskola volt és jelenlegi pedagógusaihoz. Kifejtette, hogy az ő áldásos munkájuk nélkül az alapiskola nem tarthatna ott, ahol tart. A nyugdíjas pedagógusoknak emléklapot adtak át, majd az elhunyt tanítók emlékének szenteltek pár percet egy dallal, Uher Rudolf előadásában.
,, Móra Ferenc munkássága, tanítása példaértékű a mai világban. Ahhoz, hogy büszkén viselhessünk az író nevét, iskolánknak tovább kell adnia ezeket az eszméket” – hallhattuk az igazgatónő beszédében.

A meghívott vendégek között szerepelt Móra Ferenc unokája is, Kovács Györgyné Vészics Márta, aki sajnos nem tudott részt venni az eseményen. Móra Ferenc munkásságát Francsicsné dr. Hegyi Marianna, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának docense méltatta. A méltató szavakat követően a Kerületi Iskolaügyi Hivatal képviseletében Dr. Grajcák Károly és Mgr. Oľga Doborová átnyújtotta az igazgatónőnek a hivatalos okiratot, mely alapján az iskola ezen túl a Móra Ferenc Alapiskola nevet viseli. Az átadás után Horváth Ákos polgármester és Polácsek Mária igazgatónő leleplezték Móra Ferenc mellszobrát. Az alkotást az iskola egyik volt diákja, Jerábek Tamás készítette. A szobrot  Juhos Imre káplán szentelte meg, majd az iskola tantestülete és minden osztályának két-két képviselője koszorút és virágokat helyezett el. Ezt követően állófogadásra invitálták a jelenlevőket.

Az állófogadás után a helyi kultúrházban folytatódott a rendezvény, a vendégek ünnepi ebéden vettek részt, valamint megtekintették a diákok kultúrműsorát. A műsorba a jelenlegi diákok mellett az iskola volt diákjai is bekapcsolódtak: szavalattal, színdarabbal, néptáncbemutatóval készültek az évfordulóra.

,, Az alapiskola termeiben zajló program mintegy a múltat és jelent hivatott szimbolizálni, visszaemlékezést az elmúlt évekre, a kultúrházban folytatódó ünneplés pedig a jövőt jelképezi, hisz ott a diákjaink kaptak főszerepet” – mondta Fodor Anikó pedagógus.

November 21-én az iskola tanulóival és szüleikkel folytatják az ünneplést.

Szabó Csilla

Ajánló