Országos nyitrai Job Expo

Nyitra |

A közelgő országos nyitrai Job Expo munkaerőpiaci börze keretében 2017. április 27-28-án látogasd meg a Trexima pavilonját, ahol hasznos tájékoztatást kaphatsz az ISTP „szakmák és foglalkozások legátfogóbb internetes rendszeréről”.

Az ISTP a szlovákiai munkaerőpiac országos és regionális helyzetének leghűbb tükre. A rend­szer pár perc alatt felméri felkészültségedet és alkalmasságodat a számodra legmegfele­lőbb szakmák megpályázására. Tájékoztatást ad a kereseti lehetőségekről, a szabad mun­kahelyekről és a továbbtanulási feltételekről, a legkeresettebb szakmákról.

Légy tagja te is az ISTP- nek.

Regisztrálj online és díjmentesen, tartozz a közel 25 ezer felhasználó közé. Találd meg a neked legmegfelelőbb tanfolyam egyikét, il­letve azt a munkát, melyben legjobban kitel­jesedhetsz.

Ne feledd: www.istp.sk

Az ISTP összekapcsolja a keresletet a mun­kakínálattal, racionalizálja a foglalkozta­tással kapcsolatos közvetítői és tanácsadói szolgáltatásokat. Segítséget nyújt a szak­mák és az alkalmazottak kiválasztásában, a szakmai előmenetelek keresésében. Min­den munkaerőpiaci résztvevőnek időt és pénzügyi eszközök igénybevételét takarítja meg és elősegíti a foglalkoztatottság növe­kedését.

Nemzetközi viszonylatban további külföldi rendszerrel összehasonlítható, megegyező. A foglalkozások besorolását, gazdasági tevé­kenységek, szakképzések egységes alkalma­zását a munkáltatók HR rendszere, munka­hivatalok, szociális és családügyi hivatal és az Európai Foglalkoztatási Mobilitási portál EURES garantálja.

Az ISTP egy jelentős, multifunkciós, aktív esz­köz a munkahelyek rugalmas betöltésére, munkanélküliség szisztematikus redukálásá­ra és a munkanélküliségbe bevezetődő idő nyilvántartásának csökkentésére. Ingyenesen elérhető a www.istp.sk weboldal felkeresésé­vel.

A rendszer fejlesztését a Munkaügyi Hivatal, a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium koordinálja a Trexima szakképzett kutatócso­port aktív tevékenységén keresztül.

 Van egy ötletünk: www.istp.sk az álláskeresés és pályaválasztás legátfogóbb rendszere.

Ajánló