A Selye János Egyetem töretlenül várja új hallgatóit!

Egy egyetem, két kollégium, három kar, tizenhat szak, harminckét tanulmányi program, közel 1800 hallgató, 6734 átadott diploma. A Selye János Egyetem ezen adatok tükrében várja jövendő hallgatóit. Az idei tanévben is szép számban adták be jelentkezésüket a diákok, melynek eredményeképp szeptemberben alapképzésre 1243, mesterképzésre 645 és doktori képzésre 45 beiratkozott hallgatót számlálhattunk. Az elsős hallgatók száma ugyancsak növekedett – köztük újabb 100 külföldi diákot is köszöntve.

Mely érvek szólnak a Selye János Egyetem mellett? Az oktatás szempontjából legfontosabb feltétel, melynek eleget tett intézményünk, az egyetemi besorolás teljesítése és a sikeres komplex akkreditáció. A 15 alapszintű, 13 mesterszintű, 1 összevont (ötéves) mesterszintű és 3 doktoranduszi tanulmányi program mindegyike sikeresen megfelelt a kritériumoknak. A Közgazdaságtan és vállalati menedzsment, a Magyar nyelv és irodalom, és a Teológia  tanulmányi programok doktoranduszi képzésének jogát egyaránt sikerrel szereztük meg. Így már mindhárom karunk kínál doktori képzést is. Ezen eredmények mindegyike hatalmas ugrást és rangos előrelépést jelent az intézmény megítélésében és tekintélyében egyaránt.

 „Büszkeséggel tölt el, hogy Szlovákia egyetlen, teljes körűen magyar nyelvű egyetemén tanulhatok, és itt szerezhetem meg diplomámat, ezzel növelve az esélyét, hogy itt tudjak elhelyezkedni a későbbiek folyamán.“ (Leczo Bence, magyar nyelvész hallgató)

A Selye János Egyetemnek köszönhetően minden szlovákiai magyarnak lehetősége van, hogy hazájában magyarul tanulhasson a felsőfokú képzésben. Az érettségi vizsga teljesítése és a sikeres felvételi eljárás után felvételt nyernek a jelentkezők, a diploma megszerzéséhez viszont tanulásra és kitartó munkára van szükség. Az oktatók mindent megtesznek azért, hogy olyan diplomásokat neveljenek ki, akiket a munkáltatók elégedettséggel alkalmaznak. Így maradhat szülőföldünk magyarságának évtizedek múltán is jövője!

A hallgatók a jelentkezési lap beadásától kezdve a diploma átvételéig magyar nyelven (is) intézhetik ügyeiket. Néhány idegen nyelven oktatott órától eltekintve a magyar nyelv szabad használata az egész egyetemen lehetséges. Egy-egy sikeres félév után motivációs ösztöndíjakkal jutalmazzuk hallgatókat. A tanulmányi ösztöndíjak a jó tanulmányi előmenetelért és a szakösztöndíjak a természettudományok választásáért kaphatóak. Egyéb motivációs ösztöndíjak az egyetem kiemelkedő és sikeres képviseletéért (például a Tudományos Diákköri Konferenciákon, sporteseményeken, vagy a hallgatói önkormányzatban való aktív tevékenységért) egyaránt elnyerhetőek. Emellett szociális ösztöndíjjal támogatjuk a hátrányos helyzetű hallgatóinkat.

Az évek során rengeteg motiváló emberrel ismerkedtem meg, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot. Ha újra döntenem kéne, akkor sem döntenék másként.“ (Stirber Tamás, közgazdász hallgató)

Az érettségi tantárgyaktól függetlenül jelentkezhetnek hozzánk az egyes szakokra a diákok. A felzárkózás természetesen nehezebb érettségi alapok nélkül, ám tenni akarással és ambíciózus hozzáállással semmi sem szabhat gátat a sikeres egyetemi éveknek.

A végzett hallgatók a nálunk megszerzett diplomával a világon bárhol elhelyezkedhetnek. Az ERASMUS+ és a Ceepus mobilitás-programoknak hála havi ösztöndíjjuttatások fedezik a tapasztalatra vágyó hallgatók külföldi tanulmányait, az új ország és kultúra felfedezését, az idegen nyelvek elsajátítását.

Mivel várjuk még a hozzánk érkezőket?

- Felújított épületekkel,

- multimédiás szaktantermekkel és laboratóriumokkal,

egyedülálló nanotechnológiai és szupramolekuláris laboratóriummal,

Intelligens Robotikai Központtal,

- hallgatói notebook-kölcsönzéssel;

egyetemi könyvtárral,

egyetemi sportközponttal

- úszó- és sítanfolyammal, turisztikatáborral, valamint kerékpártúrával.

A szabadidős programokat az egyetem és a hallgatói önkormányzat közösen szervezik. A gólyatábor, ősszel az Egyetemi Bál és a Kari Napok, tavasszal a Komáromi Egyetemi Napok, a kéthetente megvalósuló egyetemi bulik és még sok más rendezvény színesítik az egyetemi életet. A felújított fürdőszobákkal rendelkező két-három ágyas szobákkal ellátott Sirály és a Danubius kollégiumot is ajánljuk azoknak, akik részesei szeretnének lenni a pezsgő hallgatói életnek. Szinte minden jelentkezőt módunkban áll elhelyezni, az elsős igénylők pedig 100%-ban kapnak lakhatást.

Sokan azért szeretik ezt az egyetemet, mert nagyon családias hangulatú. Ez az állítás teljesen helytálló!“(Sánta Kamilla, közgazdász hallgató)

Nyílt nap

Ha február, akkor nyílt nap! Egy egyetem, 3 kar, 16 szak egy napon, egy helyen!

• 3 kiállítás

• 5 tájékoztató előadás

• 16 interaktív stand

• 31-féle nyeremény

• és közel 600 résztvevő.

A Konferencia-központban a karok előadásai eltérő időpontban lesz hallható, így akinek még nem kristályosodott ki teljesen, merre kíván továbbtanulni, részt vehet akár több tájékoztatón is. A nap további része fakultatív jellegű. Rajtatok áll, hogy körülnéztek-e a folyosón az interaktív standok közt, betértek-e a hallgatói önkormányzat vetítőtermébe, ahol egy élményutazás részesei lehettek, végigkíséritek-e a fotókiállításokat, melyek izgalmas történetek módjára mesélik el, hogyan is zajlik az egyetemi élet, meglátogatjátok-e az egyetem többi épületét és belehallgattok-e egy valódi egyetemi órába. A karrier-tanácsadó központ szerencsekerékkel, és a Valentin-nap jegyében egyetemi páros fotókiállítással színesíti a kínálatot. Érdeklődj aktívan, hiszen a helyszíni ajándéktárgyakon felül a későbbi egyetemi hallgatók a 2017-es beiratkozáson további értékes nyereményeket is kaphatnak. Részletek: www.ujs.sk

 

Mely képzésekre várjuk idén a jelentkezőket?

A Gazdaságtudományi Karon tanulható alkalmazott informatika a legnépszerűbb, legkeresetteb és az egyik legjobban megfizetett szakterületek közé tartozik. A gépek által irányított világban egyre több informatikusra lesz szükség a jövőben. A vállalati közgazdaságtan és menedzsment szak marketing, pénzügy, könyvelés, logisztika, számvitel, bankrendszerek területén egyaránt alkalmazható tudást biztosít. Jó választás annak, aki több munkaterületen is szeretné kipróbálni magát, vagy esetleg saját ötletét szeretné megvalósítani egy vállalkozás beindításával.

A Tanárképző Kar szabadon választható szakpárosítással várja a jövő alap- és középiskolai tanárait. Aki szeretne hozzájárulni nemzeti öntudatunk megőrzéséhez és ennek szellemében oktatni, nálunk jó helye lesz. A kémia, biológia, matematika, informatika szakjaink kiemelt helyet foglalnak el, hiszen a munkaerőpiacon nagyon kevés a természettudományos szakokat oktató tanár. Ezen kívül angol, magyar, német, szlovák, hitoktatás, történelem tanári szakokat, tehát összesen tíz szak tetszőleges párosítását kínáljuk. Önálló képzésként a magyar nyelv és irodalom nyelvészképzés és az óvódai és elemi pedagógia áll rendelkezésre. Aki az utóbbi szakon végez, óvódákban és alapiskolákban egyaránt elhelyezkedhet.

A Református Teológiai Kar az egyetlen kar, ahová a felvételi vizsga teljesítését követően lehet bekerülni. A jelentkezők a missziológia, diakónia és szociális gondoskodás képzése (szociális gondozó), valamint a református teológia összevont képzése közül választhatnak. A kar a végzett teológusok számára országszerte szabad munkahelyeket biztosít.

Református teológus lehetek bárhol a világon, de felvidéki református teológus csak itthon, a Selye János Egyetemen.“ (Tóth Krisztián, református teológus hallgató)

A felvételi eljárással kapcsolatban részletes információk a felveteli.ujs.sk és a karok weboldalain találhatók, illetve a tanulmányi osztályokon kérhetők.

Gazdaságtudományi Kar: ujs.sk/gtk

+421-(0)35-3260-631, tanulmanyi.gtk@ujs.sk

Tanárképző Kar: ujs.sk/tkk

+421-(0)35-3260-804, tanulmanyi.tkk@ujs.sk

Református Teológiai Kar: ujs.sk/rtk

+421-(0)35-3260-633,

tanulmanyi.rtk@ujs.sk

A jelentkezési ívet 2017. március 31-ig lehet benyújtani. Egyszerűbb és költséghatékonyabb megoldásként az elektronikus módot javasoljuk, mely a jelentkezes.ujs.sk oldalon, magyar nyelven úgyszintén elérhető.

Selye János Egyetem -  Jól jársz, ha ide jársz!

Ajánló