Magyar állami kitüntetéseket adtak át a pozsonyi nagykövetségen

Pozsony |
Tegnap Pető Tibor magyar nagykövet az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetést adott át négy szlovákiai magyar közéleti személyiségnek. 
A kitüntetettek: Bárdos Gyula, Jarábik Gabriella, Jókai Mária és Zsilka Tibor
Somogyi Tibor felvétele
A meghitt ünnepségen – amelyen Szent Istvánról és augusztus huszadikáról is megemlékeztek – a nagykövet kiemelte: a magyar kormány a kitüntetések odaítélésekor mindig az összmagyarságban gondolkodik. Az életművet, a teljesítményt ismeri el, ez alapján értékeli azt a tevékenységet, amelyet a kitüntetett a magyarság érdekében kifejtett – és remélhetőleg a jövőben is folytatni fog saját közegében, akár kis közösségben, akár országos szervezetben dolgozik.
 
Bárdos Gyula, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok országos elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült a felvidéki magyarság megmaradását, identitásának megőrzését szolgáló közéleti és kulturális tevékenysége elismeréseként. „Elsősorban a neveltetésemnek köszönhető, hogy közéleti személyiségként a kultúra területén dolgozom, a kultúrát szervezem. Ebben meghatározó volt számomra, hogy édesapám kisgyermekként mindig magával vitt a Csemadok-rendezvényekre – mondta Bárdos Gyula. – Kitüntetésem komoly elismerés, de mert mindig csapatjátékos voltam és vagyok, úgy érzem, nemcsak nekem szól, hanem azoknak is, akik segítették, segítik a munkámat. Ennek a közösségnek jövője kell, hogy legyen. Ehhez szeretnék hozzájárulni továbbra is. Munkatársaimmal a Csemadokban és a Csemadok-tagokkal azért dolgozunk, hogy a Felvidéken és a Kárpát-medencében a magyar kultúra megmaradhasson és fejlődhessen, hogy szokásainkról ne megemlékezzünk, hanem éljük azokat.”
 
Ugyancsak a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta meg Zsilka Tibor egyetemi tanár, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetének igazgatója, akinek Poétikai szótárából magyar szakos pedagógusok több nemzedéke sajátította el az irodalomelmélet alapjait. Rendkívül gazdag irodalomtudományi életművét, valamint a szlovákiai magyar felsőoktatásban végzett munkáját ismerték el a kitüntetéssel. 
 
Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatója a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vette át Pető Tibor nagykövettől. A felvidéki magyarság identitásának megőrzését szolgáló kultúraszervező tevékenységét, valamint a Felcserélt otthonok című kiállítás megszervezésében végzett munkáját emelték ki a méltatásban. Jarábik Gabriella úgy véli, munkatársait is illeti az elismerés. „A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma létezésének tizenöt éve alatt mindenki, aki munkatársként megfordult nálunk, hozzátette a magáét ahhoz a sikerhez, melynek köszönhetően intézményünk ma már nemcsak hazánkban, hanem Magyarországon is elismert” – mondta a múzeumigazgató. 
 
Jókai Mária – a zoboraljai népszokások, gyermekjátékok és viselet fáradhatatlan kutatója és gyűjtője – szintén a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A Kalászi Kilencéves Alapiskola nyugalmazott pedagógusa több évtizedes pedagógusi munkássága, valamint a szlovákiai magyarság népi kultúrájának és hagyományainak megőrzéséért végzett tevékenysége elismeréseként vehette át a kitüntetést. 
 

Ajánló