Mit olvas Grendel Lajos?

Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya – Újraolvasom ezt a regényt kb. negyven év után. Az újraolvasás más szempontokra világít rá.

Két évszázad telt el Kemény Zsigmond születése óta, és ez a két évszázad még mindig nem volt elég Kemény írói nagyságának elismeréséhez. Pedig ő az igazi, Jókai csak második. Nehéz a nyelve? Ugyan már... Ha én tizenhét évesen el tudtam olvasni, nincs abban semmi nehézség. A Zord idő, a Rajongók és az Özvegy és leánya a csúcs a 19. században. „Hálát adok mennyei istenem – rikoltja Tarnócziné –, hogy az én leányomat választottad eszközül e hitetlen család semmivé tételére” – idézi Szegedy-Maszák Mihály az Özvegy és leányából azt a fejezetet, amikor Tarnóczyné teljesen megőrül. Kemény egyfajta vakhit buzgalmával áldja meg Tarnóczynét – a pápistákkal szembeni gyűlölet teljesen irracionális végletet ölt. Típust teremtett Kemény Zsigmond. Dosztojevszkijjel rokon vonásokat mutat több regénye, így, tulajdonképpen a 20. századi regényírás legjobb előzménye a magyar irodalomban. Érdemes újra meg újra elolvasni. Nem fog rajta az idő.

Címkék 

Ajánló