Nőtt a gyes és az anyasági összege

Az újdonsült szülőkre számos kihívás vár – az egyik a hivatali ügyintézés, közvetlenül a baba világra jötte után több hivatalba is el kell látogatni. A kismamáknak azonban jó hír, hogy májustól emelkedett az anyasági támogatás és a gyes összege.

A kismamákra a szülés után sok ügyintézés vár
Pavol Funtál illusztrációs felvétele
Májustól 10 euróval több a gyes

Jó hír a kisgyerekes szülőknek: májustól 10 euróval emelkedett a gyes. A gyermekgondozási segély évekig 203 euró volt, összege 2017. május 1-jétől 213,20 euróra nő. A gyest a gyermek 3 éves koráig (egészségkárosodott esetében 6 éves koráig) fizetik. A gyermekgondozási hozzájárulás maximális összege most nem változik, ezt tavaly emelték 50 euróval 280 euróra. A támogatásra a szülő akkor jogosult, ha a gyermek 3 éves kora előtt munkába áll, s gyermekét bölcsődébe, óvodába járatja. Az állam az ezzel összefüggő költségeit térítheti, illetve hozzájárulhat a szociális ügyi hivatal. Aki igényel ilyen támogatást, annak leállítják a gyes folyósítását. (sza)

Amikor kilenc hónap várakozás után végre megszületik a várva várt gyerek, a szülőkre sok papírmunka is vár –viszonylag rövid időn belül sok hivatalt fel kell keresni, sőt már a terhesség alatt akad intéznivaló, miközben a kismama állapota nem mindig teszi lehetővé, hogy azonnal felkeresse a hivatalokat. Szerencsére az apa egyedül is sok mindent elintézhet, és szükség esetén más családtagot is felhatalmazhatnak.

Magasabb anyasági

A terhesség 34. hetében – veszélyeztetett terhesség esetében már a 32. hétben – a kismama anyasági támogatást igényelhet. A tavaly jóváhagyott módosításnak köszönhetően a támogatás májustól a jogosult személy kivetési alapja 75%-ának megfelelő összegre emelkedett: ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy az anyasági összege megegyezik a kismama nettó fizetésével. A támogatás összege átlagosan 518,80 euró, ami 34,60 eurós emelést jelent, a felső határ pedig 1350 euró. Az anyasági támogatást a Szociális Biztosító (SP) folyósítja, és azok is számíthatnak emelésre, akiknek még a régi szabályok szerint hagyták jóvá. Az SP automatikusan átszámolja az összeget, az emelést nem kell kérvényezni, a megemelt támogatást először júniusban kapják kézhez. Egyébként pedig az anyaságit úgy kell kérni, hogy a nőgyógyász által kitöltött nyomtatványt a kismama leadja a munkaadójának, az pedig továbbítja a SP-nek. Az egyéni vállalkozók, a munkanélküliek és a diákok az űrlapot személyesen viszik a biztosítóba. Ha a kismama több biztosítás alapján is jogosult az anyasági támogatásra – például alkalmazott is volt és mellette vállalkozott –, akkor a nőgyógyásznak annyi kérvényt kell kitöltenie, ahány biztosítás alapján a kismama igényelni akarja.

Szülés után

A szülés után lényegesen több az adminisztratív munka. Első lépésben a baba születési anyakönyvi kivonatát kell elintézni. Ezt a születés helye szerint illetékes anyakönyvi hivatal állítja ki a gyermek megszületése után, és a legfontosabb adatokat tartalmazza: a születés dátumát és helyét, a születési számot, a gyermek pontos nevét, a szülőkre vonatkozó adatokat. Ez a baba első irata. Az ügyintézéshez szükség van a gyermek megszületéséről szóló jelentésre – ezt a szülészet állítja ki– és az édesanya személyi igazolványára. Sok kórház segít az ügyintézésben: az anyakönyvvezető személyesen megy az egészségügyi intézménybe, segít kitölteni a szükséges nyomtatványokat, s a dokumentum pár nap múlva a hivatalban átvehető. Az anyakönyvvezetőtől igazolást kell kérni a gyermek megszületéséről is, amire a születési támogatás kérvényezésénél lesz szükség. A születési anyakönyvi kivonatról érdemes azonnal több fénymásolatot készíteni, a további ügyintézés során több helyen is kérik.

Apa segít

Ha a gyermek érvényes házasságban születik, a születési anyakönyvi kivonatot az apa is átveheti. Fel kell mutatnia a házasságlevelet és mindkét szülő személyi igazolványát. A keresztnevet az anya diktálja be még a szülészeten, az apa csak megerősíti az anyakönyvi hivatalban az aláírásával. A vezetéknév adott a házasságlevélen lévő megállapodás alapján.

Az egyedülálló édesanyának sem kell mindent egyedül intéznie, felhatalmazást adhat valakinek. Ha az anya elvált, a hivatalban fel kell mutatni a válásról szóló bírósági ítéletet. Ha a gyermek édesanyja özvegy, kérik a férj halotti bizonyítványát. Az első születési anyakönyvi kivonatot ingyen adják, minden további példányért 5 euró illetéket kérnek.

A születési anyakönyvi kivonat átvételétől számított 3 napon belül a gyermeket be kell jelenteni a lakosság-nyilvántartásba (Ohlasovňa pobytu obecných a mestských úradov). A pici állandó lakhelye automatikusan megegyezik az anyáéval, és az anyakönyvi hivatal automatikusan tájékoztatja az illetékes lakosság-nyilvántartást. Személyesen csak akkor kell intézkedni, ha a babát más címre szeretnék bejelenteni. Ehhez szükség van a lakás tulajdonlapjára és az összes tulajdonos beleegyezésére. A lakáskezelővel is tudatni kell, hogy eggyel többen vannak a lakásban – a költségek elosztásánál figyelembe veszik a lakók számát.

A baba biztosítása

A szülészetről való távozás utáni napon fel kell venni a kapcsolatot a baba leendő kezelőorvosával, s meg kell egyezni az első látogatás időpontjáról. Első alkalommal a legtöbb orvos házhoz jön – ha nem engedik be, azt kötelezően jelentenie kell a gyámhatóságnak.

Minden gyereket legkésőbb a megszületésétől számított 60 napon belül be kell jelenteni valamilyen egészségbiztosítóba. Addig annak az intézménynek az ügyfele, amelyiké az édesanya is. A picik már néhány naposan megkapják első – a kötelező K- és D-vitaminra kiállított – receptjüket, amit az anya a saját egészségbiztosítási kártyájával válthat ki. Előfordulhat, hogy adminisztratív okokból a gyermek biztosítási kártyájára 2-3 hétig is várni kell, de szükség esetén a gyógyszertárakban továbbra is lehet használni az édesanyáét, vagy ha ezt már nem fogadják el, akkor felmutatható a biztosítóba benyújtott kérvény másolata.

Ha külföldre akar utazni, az újszülöttnek saját útlevélre van szüksége, a szülő okmányába már senkit nem lehet beíratni. A kérvényt a rendőrségen kell beadni. 

A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÓ VÁLASZOL
 

1. A gyermekem májusban lesz 3 éves, véget ér a gyermekgondozási szabadságom, a munkaadóm várhatóan szervezési okokból felmond. Ki kell jelentkeznem a nyugdíjbiztosításból, melyet a gyermekgondozási szabadság alatt az állam fizetett helyettem?

Önmagában az a tény, hogy a gyermek betölti 3. életévét, valamint hogy megszűnik a munkaviszony, nem ok arra, hogy kijelentkezzen a nyugdíjbiztosításból. Az említett biztosítás a gyermek 6. életévéig tarthat – függetlenül attól, milyen a gyermek egészségi állapota. Ha a munkaadó a gyermekgondozási szabadság után bármilyen okból megszünteti a munkaviszonyt, és az édesanya nem talál munkát, vagyis nem lesz kötelező társadalombiztosítása, továbbra is az állam biztosítottja maradhat, egészen a gyermek hatodik születésnapjáig. A nyugdíjbiztosításra nincs hatással, ha jelentkezik a munkaügyi hivatalban és folyósítanak számára munkanélküli-segélyt, sem az, ha a gyermek elkezd óvodába járni. A nyugdíjbiztosítás nem automatikus – attól a naptól keletkezik, amikor benyújtják a kérvényt.

2. Néhány héten belül megkezdem a második anyasági szabadságomat, jelenleg gyesen vagyok. A munkaadómtól szükség van egy igazolásra a feltételezett bevételemről. Milyen összeget kell kimutatniuk? A 2017. májusra vonatkozó feltételezett fizetésemet? Van erre külön nyomtatvány?

Az alkalmazott feltételezett napi kivetési alapja azon kivetési alap egyharmincad részének felel meg, melyből abban a hónapban fizetnék a betegbiztosítási díjat, melyben kialakult az anyasági támogatáshoz való jog. A munkaadó rendszerint a munkaszerződésben lévő adatokból – a bruttó fizetésből – indul ki. A szükséges nyomtatvány letölthető a www.socpoist.sk honlapról.

3. Van arra lehetőség, hogy egy családban, ahol két kisgyerek van, az egyik gyerek után az édesanya, a másik után pedig az apa kapjon anyasági támogatást?

Az anyasági támogatást 6 héttel a szülés feltételezett dátuma előtt kezdhetik folyósítani – ekkor csak az anya mehet anyasági szabadságra. Törvényből kifolyólag az édesanya legalább 14 hétig jogosult a támogatásra, a jogosultság nem szűnhet meg a szüléstől számított 6 hétnél korábban. Ha az édesanya nem szerzett jogosultságot a támogatásra, az édesapa a szüléstől számított 6 hétnél korábban akkor sem kérheti a támogatást. Az anya rendszerint 34, az apa 28 hétig részesülhet a támogatásban. Az apa csak akkor mehet anyasági szabadságra, ha az anya önként lemond a támogatásról, a szülők megállapodása szerint a gyermekről az apa gondoskodik, és az anyának nem folyósítanak sem anyaságit, sem gyest. Az anya és az apa egyszerre nem kaphat anyasági támogatást.

Kattintásra nagyobb lesz!

ÜGYINTÉZÉS SZÜLÉS ELŐTT, UTÁN

Szülés előtt

1. Névválasztás – választhatnak több keresztnevet. Ha az anyának két vezetékneve van, gyermeke csak az egyiket veheti fel.

2. Anyasági támogatás – a terhesség 34. hetében lehet igényelni, veszélyeztetett terhesség esetében már a 32. hétben. A szükséges nyomtatványt a nőgyógyász tölti ki, s a munkaadó továbbítja a Szociális Biztosítónak.

3. A gyes folyósításának a leállítása – ha a kismama gyermekgondozási szabadságon van, a szociális ügyi hivatalban jelentenie kell, hogy anyasági szabadságra megy, és kérnie kell a gyes folyósításának a leállítását. Egyszerre két támogatásra – gyesre és anyaságira – nem jogosult. Aki elfelejti leállítani a gyest, utólag vissza kell fizetnie. Az anyasági összegét a fizetés alapján számítják ki.

4. Gyerekorvos-választás – a szülészeten kérik a leendő gyerekorvos adatait. A szűrővizsgálatok eredményeit már neki küldik.

5. Szülés – aki otthon akar szülni, szülésznőt vagy bábát kell választania. Aki kórházban akar szülni, válasszon kórházat; szerződést köthet egy nőgyógyásszal, aki levezeti a szülést.

6. Kórházi csomag

- Iratok: személyi igazolvány, házassági anyakönyvi kivonat, terheskönyv, apasági nyilatkozat.

- Az anyának: elöl gombos hálóing, zokni, papucs, szoptatós melltartó, melltartóbetét, bimbóvédő, mellszívó, pongyola, nagy törülköző, kis törülköző, neccbugyik, tisztasági betét, papír zsebkendő, WC-papír, kozmetikai táska (benne: tusfürdő, fogkefe, fogkrém, fésű, izzadsággátló, kalciumkrém), evőeszközök, tányér, pohár, mobiltelefon és töltő, fényképezőgép.

- A babának: textilpelenka, egy csomag eldobható pelenka, 1 csomag popsitörlő kendő, cumi, cumisüveg. A legtöbb kórház ad ruhát, csak amikor távozik a szülészetről, kell saját ruhába öltöztetni a babát.

7. Apasági nyilatkozat – Ha a gyermek szülei nincsenek összeházasodva, apasági nyilatkozatot a csecsemő megszületése előtt és után egyaránt tehetnek. Ha a nyilatkozatot a kismama már a szülészetre magával viszi, az apa szerepelni fog a szülésről szóló jelentésben, és átveheti majd a születési anyakönyvi kivonatot.

Szülés után

1. Születési anyakönyvi kivonat – az anyakönyvi hivatalban állítják ki. Szükség van a gyermek megszületéséről szóló jelentésre (a szülészet adja) és az anya személyi igazolványára. Az anyakönyvvezetőtől kell kérni igazolást a gyermek megszületéséről – szükség lesz rá a születési támogatáskérvényezéséhez. A születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát postázni kell a Szociális Biztosítóba, és az anya munkahelyére.

2. Gyerekorvos – a kórházból való elbocsátás után egy nappal fel kell venni a kapcsolatot a kiválasztott gyerekorvossal.

3. Állandó lakhely – Az újszülöttet a születési anyakönyvi kivonat átvételétől számított 3 napon belül be kell jelenteni a lakosság-nyilvántartóba.

Szükséges iratok: a gyerek születési anyakönyvi kivonata, az anya személyi igazolványa, esetenként tulajdonlap és a tulajdonosok beleegyezése.

4. Egészségbiztosító – a gyermeket a születésétől számított 60 napon belül be kell jelenteni valamelyik egészségbiztosítóba.

5. Születési támogatás – a szociális ügyi hivatalban kell kérni a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül, a nyomtatványt az anyakönyvi hivatalban lehet beszerezni. A kérvényt az apa is beadhatja.

Szükséges iratok: kitöltött kérvény, a gyerek születési anyakönyvi kivonata, az anya személyi igazolványa, a gyerekorvos igazolása, hogy a baba legalább 28 napot élt, valamint igazolás a nőgyógyásztól, hogy az anya részt vett a kötelező vizsgálatokon, s hányadik gyerekről van szó.

6. Családi pótlék – a szociális ügyi hivatalban kell kérvényezni. Bármelyik szülő kérheti, de csak az egyiknek folyósítják. Szükséges iratok: a gyerek születési anyakönyvi kivonata; a kérvényező személyi igazolványa; ha az anyának és az apának nem egyforma az állandó lakhelye, igazolni kell, hogy a másik szülő nem kérte a családi pótlékot.

7. Gyermekgondozási szabadság – a Szociális Biztosító határozatot küld az anyasági szabadság befejeződéséről. Utána a szociális ügyi hivatalban lehet kérni a gyermekgondozási segélyt.

Szükséges iratok: kitöltött kérvény, személyi igazolvány, a gyerek születési anyakönyvi kivonata, igazolás az anyasági támogatásról. A kérvényt postázza a Szociális Biztosítóba, onnan visszaküldik a lepecsételt papírt, amit az anya visszavisz a szociális ügyi hivatalba. Tájékoztatni kell a munkaadót is, hogy az anya gyesre megy.

8. Adóbónusz – a munkahelyen kell kérni, ha az anya kéri, meg kell várni, amíg munkába áll, az apa a szülés után azonnal kérheti a folyósítást.

9. Útlevél a babának – a rendőrségen kell kérni. Szükséges iratok: a szülő személyi igazolványa, a gyerek születési anyakönyvi kivonata, 8 euró illeték (gyorsított eljárás esetén 32 euró). Az első útlevél 2 évig érvényes. (sza)

 

Ajánló