Mihez kell engedély?

A következő kérdésekre szeretnék választ kapni. Szükséges-e építési engedély régi épület (kamra/ólak/istálló) lebontásához és újraépítéséhez? Ha valaki építkezni szeretne, tudatnia kell-e a szomszéddal írásban, esetleg szóban?

(Illusztrációs SXC.hu-felvétel)

Az építmények felépítésének és lebontásának engedélyeztetésére az 50/1976-os számú építési törvény vonatkozik (zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku).

E jogszabály 55. paragrafusa úgy rendelkezik, hogy egy épületet csak építési engedély kiadása után vagy a bejelentési kötelezettségnek eleget téve lehet felépíteni. Az ún. kisebb építmények építését elég bejelenteni az építésügyi hivatalnál. Az ilyen építmények közé sorolható az istálló vagy a kamra is, ha az egy főépületet egészít ki (nem egyedülálló építmény a telken), alapterülete nem haladja meg a huszonöt négyzetmétert, magassága az öt métert, és nincs alapvetően negatív hatással a környezetére.

A kisebb építmény bejelentésének is vannak formai követelményei – ezeket az építési törvény 57. és a környezetvédelmi minisztérium 453/2000-es számú rendeletének 5. paragrafusa részletezi. A bejelentést írásban kell megtenni. Pontos adatokkal kell azonosítani a kérelmezőt, ingatlanját, részletezni kell a tervezett építmény elhelyezését, célját és terjedelmét. A bejelentéshez mellékelni kell az aktuális tulajdoni lapot, az egyszerű műszaki dokumentációt, és ha jogszabály elrendeli, az érintett állami hivatalok álláspontját/döntését/hozzájárulását. Ha a tulajdonos maga építkezik, mellékelni kell egy építésügyi szakember nyilatkozatát, hogy a munkálatokat felügyelni fogja. Ha az építkezési munkálatok során a szomszéd telket is igénybe veszik, szükséges mellékelni a szomszéd ingatlan tulajdonosának az álláspontját/beleegyezését is.

A kisebb építmény építését csak azután lehet megkezdeni, hogy az építésügyi hivatal írásban értesítette a tulajdonost, hogy nincs ellene kifogása. A hivatal azonban az építkezés megkezdését építési engedély megszerzéséhez is kötheti. Ilyenkor az építési engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályok érvényesülnek és a szomszéd telkek/ingatlanok tulajdonosai is annak résztvevőivé válnak, és kifogással élhetnek az építmény megvalósítása (vagy annak módja) ellen – ha az építési engedély közvetlen érintené őket ingatlanjukhoz fűződő jogaik gyakorlásában.

Az építmények lebontására is a fenti elvek érvényesek: ha építési engedély kell egy épület felépítéséhez, annak lebontása is az építésügyi hivatal engedélyéhez van kötve. Ennek részleteit az építési törvény 88. és a fent idézett minisztériumi rendelet 24. paragrafusai tartalmazzák. Az ún. kis építmény lebontását elég bejelenteni a tulajdonosnak és benne megjelölni az építmény lebontásának határidejét. Ha a lebontandó építmény veszélyes építőanyagot tartalmaz (pl. azbesztot), azt csak a közegészségügyi hatóság engedélyével működő szolgáltató távolíthatja el.

Veszelei Viktória jogász

(A cikk tájékoztató jellegű, nem minősül jogi tanácsadásnak.)

Ajánló