Több biztosításból több táppénz, munkanélküli-segély jár

Pozsony |

Akinek egyszerre több társadalombiztosítása van, az betegség esetén egyszerre több táppénzre is jogosulhat, erősítette meg a Szociális Biztosító. 

Növeli a segélyt a párhuzamos biztosítás
Növeli a segélyt a párhuzamos biztosítás

Annak ellenére, hogy tavaly júliustól már nem lehet egyszerre kötelező és önkéntes munkanélküli- és betegbiztosítást kötni, a szociális biztosításról szóló törvény továbbra is lehetővé tesz bizonyos párhuzamos biztosítási viszonyokat – például egyszerre létezhet kötelező és önkéntes nyugdíjbiztosítás.

A szolgálati idő csak egyszer számít

Ha egy alkalmazottnak van kötelező társadalombiztosítása, de közben vállalkozik is, és a vállalkozásból befolyt bevétel alapján kialakul a járulékfizetési kötelezettsége, a két biztosítás ez esetben sem zárja ki egymást. Ha valakinek több állása van, s mindegyik munkaviszonyából kifolyólag vezet el járulékokat a Szociális Biztosítóba, a törvény ezt is megengedi. Ugyanakkor az ilyen párhuzamos biztosítási időszakokat csak egyszer veszik figyelembe, amikor az ügyfél benyújta nyugdíjigényét, illetve ha munkanélküli-segélyért folyamodik. „Akinek egész évben két állása volt, azaz két társadalombiztosítással is rendelkezett, a nyugdíjigény és a munkanélküli-segély elbírálása szempontjából ez csak egy évnek számít.

Havonta legfeljebb 839,90 euró segély

A konkrét összeg megállapításakor azonban figyelembe veszik mindkét biztosítási viszony kivetési alapját, miközben elég csak egy kérvényt benyújtani, és az ügyfél a kiszámított segélyt is egy összegben kapja meg” – tájékoztatott a biztosító. A munkanélküli-segély esetében azonban létezik egy maximális kivetési alap (jelenleg 54,1809 euró) – ez azt jelenti, hogy ha a több biztosítási viszony alapján kiszámított összesített kivetési alap ezt a határt túllépi, maximálisan akkor is csak ekkora segélyt kaphat. Egy 30 napot számláló hónapban legfeljebb 812,20 euró lehet a segély, egy 31 napot számláló hónapban maximum 839,90 eurót utalhatnak át.

A táppénz a kivetési alap 55%-a

Ugyanez érvényes a betegbiztosításra is – azzal a különbséggel, hogy ha az ügyfél több biztosítási viszony alapján igényel táppénzt, ápolási díjat vagy anyasági támogatást, annyi kérvényt kell benyújtani, ahány társadalombiztosítással rendelkezik, és ha az összesített kivetési alap túllépi az SP által meghatározott felső határt, csak a maximális kivetési alapot hagyják jóvá. A betegbiztosításból kifizethető támogatások esetében a maximális napi kivetési alap 40,6357 euró. A táppénz és az ápolási díj összege egy napra a napi kivetési alap 55%-a, az anyasági támogatás esetében ez 65%. Az SP havonta legtöbb 693 euró táppénzt, 10 nap betegápolásért legfeljebb 223 euró ápolási díjat, és havonta maximum 819 euró anyasági támogatást hagyhat jóvá.

Ajánló