Ha a szlovák állampolgárság elveszik is, a nyugdíj- és az egészségbiztosítás marad

Pozsony | Robert Fico már jelezte: kormánya csak olyan értelemben hajlandó módosítani az állampolgársági törvényt, hogy más ország állampolgárságának felvételét ottani lakhelyhez köti.
Linkajánló

Magyarán, aki igazolni tudja – és akarja –, hogy az adott országban van lakhelye, az nem veszíti el szlovák állampolgárságát, aki viszont nem kér a látszatmegoldásból, annak hosszú távon e szerint kell berendezkednie.

Ezért sem árt tisztázni néhány gyakorlati kérdést, amelyekkel talán maguk az érintettek sincsenek tisztában – legalábbis a magyarországi sajtónak adott nyilatkozataikból ez derül ki. Az utóbbi hetekben ugyanis többször elhangzott, hogy félő: gondjuk lesz az egészségbiztosítással, nem kapják meg a nyugdíjukat, sőt volt, aki egyenesen a kollektív bűnösség elve alapján kitelepített magyarokhoz hasonlította magát. Nos, bármennyire ostoba és kicsinyes is az állampolgársági törvény, mindenki szabadon dönthet arról, vállalja-e a következményeit, míg a kitelepítettek ezreit senki sem kérdezte. A jogfosztás mértéke sem hasonlítható össze, mert bár állandó lakhelyüket és választójogukat elveszítik a külföldi állampolgárok, a szociális juttatásokat és az egészségügyi ellátást nem vonják meg tőlük. Már csak azért sem, mert az illetékes hivatalok nem követik figyelemmel ügyfeleik státusának változását, számukra csak az a mérvadó, befizette-e az ügyfél a kötelező járulékokat. A leggyakrabban felmerülő kérdésekre az Általános Egészségbiztosítóban, a Szociális Biztosítóban, valamint a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatalban kértünk választ.

Állampolgársághoz vagy állandó lakhelyhez kötődik az egészségbiztosítás?

A törvény értelmében az állampolgárság nem döntő az egészségbiztosítás szempontjából, ezért a szlovák állampolgárságukat elveszítő személyek számára sem változik semmi. Az egészségbiztosítás ugyanis az itteni munkavégzéshez, vállalkozáshoz és az ezekből következő járulék befizetéséhez kötődik.

Mi a helyzet azokkal a nyugdíjasokkal, akik egész életükben itt fizették az egészségbiztosítást, de most elveszítették szlovák állampolgárságukat, mert felvették egy másik államét?

Minden nyugdíjasnak abban az államban érvényes az egészségbiztosítása, amelytől a nyugdíjat kapja, függetlenül az állampolgárságtól.

Hol kérhetnek a külföldiek európai uniós biztosítási kártyát, és mire jogosítja ez fel őket?


Az EU-s kártyát mindenkinek a saját egészségbiztosítója adja ki, abban az országban, ahol biztosítva van, ez szintén nem kötődik állampolgársághoz. Fontos tudni, hogy az EU-s kártya minden tagállamban csak arra az alapellátásra jogosítja fel a tulajdonosát, amelyet az adott állam polgárai is ingyen vehetnek igénybe.

Aki Csehszlovákiában, később Szlovákiában dolgozott és már nyugdíjas, de most elveszítette az állampolgárságát, attól ezt a járandóságát is megvonják?

Nem, mert a nyugdíjjogosultság nem kötődik állampolgársághoz, csak a halál pillanatával szűnik meg. Az a nyugdíjas, aki elveszítette szlovák állampolgárságát, a nyugdíját továbbra is kapja.

Kaphat anyasági segélyt, táppénzt, ápolási díjat az a személy, aki elveszítette szlovák állampolgárságát?

A betegbiztosítási járadékok megítélésénél sem az állampolgárság, sem az állandó lakhely nem mérvadó, mindenki megkapja azokat, aki teljesíti a feltételeket, vagyis legalább 270 napig fizette a biztosítást. Ugyanez érvényes a munkanélküli-segélyre is.

A nyugdíj megítélése és kifizetése állandó lakhelyhez kötött?

A 2004. január 1-jétől érvényes törvény értelmében nem feltétel, hogy a nyugdíjat kérvényező személy állandó lakhelye Szlovákiában legyen.

Megkapja a családi pótlékot, a gyermek születésekor adott egyszeri juttatást, gyermeknevelési támogatást, temetési hozzájárulást az a személy, aki elveszítette a szlovák állampolgárságát?

A gyermek születésekor adott egyszeri hozzájárulás (151,37 euró) és ennek pótléka (678,49 euró) a törvény értelmében állandó lakhelyhez kötött. A gyermeknevelési segély (194,70 euró) és a családi pótlék (22,45 euró) esetében átmeneti lakhely igazolása is elégséges. Ugyanígy a temetéshez való állami hozzájárulás (79,67 euró) feltétele is az, hogy a jogosult személy és az elhunyt állandó vagy átmeneti lakhelye Szlovákiában legyen, és az elhunytat itt temessék el.

Ajánló